Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας


 Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας
Παρατείνονται μέχρι τις 30/9/2017 οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 9/2/2017 έως και 23/5/2017 και αφορούν εργαζόμενους στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). Η δαπάνη από τη συγκεκριμένη παράταση φτάνει τα 163.000 ευρώ για το 2017.
Τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, αποφάσισε να προωθήσει άμεσα το υπουργείο Εργασίας.
Έτσι, υποχρεωτική θα είναι εφεξής, η ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
Το εν λόγω Εθνικό Μητρώο δημιουργείται και θα λειτουργεί από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), με τη δαπάνη κατασκευής του να φτάνει στα 200.000 ευρώ για φέτος. Η συγκεκριμένη διάταξη συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
Επίσης, το υπουργείο Εργασίας κρίνει σκόπιμο να αναβαθμιστεί η λειτουργία της ΗΔΙΚΑ για να εποπτεύονται καλύτερα προγράμματα που εκπονούνται από τα υπουργεία Εργασίας και Υγείας. Έτσι, διευρύνονται οι αρμοδιότητές της, ώστε να υποστηρίζονται και να εξυπηρετούνται σε ζητήματα πληροφοριακών συστημάτων τα υπουργεία. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
Σε άλλη διάταξη, παρατείνονται μέχρι τις 30/9/2017 οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 9/2/2017 έως και 23/5/2017 και αφορούν εργαζόμενους στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). Η δαπάνη από τη συγκεκριμένη παράταση φτάνει τα 163.000 ευρώ για το 2017.

Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/