Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Εγκύκλιος υπουργείου Εργασίας με θέμα Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 50 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205)


Εγκύκλιος υπουργείου Εργασίας με θέμα Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 50 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-11-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.50122/1920
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10 Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν.Αλληλεγγυης
Πληρ.: Φ. Γκίκα
Τηλ. : 213 15 16 791

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 50 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205)

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 50 του ν.4430/2016 αντικαθίσταται το αρ. 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωση του με την παρ. 2 του αρ. 8 του ν.4237/2014 (Α΄ 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ. 141 του ν.4251/2014 (Α΄ 80) και με το άρ. 9 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) και με το αρ. 55 του ν.4369/2016 (Α΄ 33).
Ειδικότερα, η παρ.3 του αρ. 50 του ν.4430/2016 προβλέπει ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησης τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.
Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω:
(α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι την 30-6-2017 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.
(β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη αναπηρίας κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
(α) η παράταση καταβολής που αναφέρεται στην κοινοποιούμενη διάταξη εφαρμόζεται, πέρα από τις συντάξεις λόγω αναπηρίας, για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (ενδεικτικά: προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα απόλυτης αναπηρίας, κ.λ.π.) καθώς και για τις συντάξεις που χορηγούνται με αιτία την αναπηρία (ενδεικτικά: συντάξεις ν.612/1977, συντάξεις σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία).
(β) τα οικονομικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση αυτή όπως ορίζεται ρητά αρχίζουν αναδρομικά από 1-7-2016, δηλαδή στις περιπτώσεις που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης παράταση καταβολής της σύνταξης λόγω αναπηρίας στους αμέσως επόμενους μήνες μετά την 30-6-2016 , τα προκύπτοντα αντίστοιχα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά από 1-7-2016.
(γ) τα οικονομικά αποτελέσματα από την κοινοποιούμενη ρύθμιση λήγουν: (i) είτε με τη συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, (ii) είτε πριν την συμπλήρωση των 6 μηνών, εφόσον στο μεταξύ εκδοθεί νέα οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και απόφαση συνταξιοδότησης.
(δ) κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
(ε) εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι οι ανωτέρω συνταξιούχοι, που η χορήγηση της σύνταξής τους παρατάθηκε βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (συντάξιμο βάσει της νομοθεσίας που διέπει κάθε ασφαλιστικό φορέα) ή φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από το προγενεστέρως κριθέν (67%), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών. Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΚΑ
4.Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Κ.Α.
5. Γραφείο κας. Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπ.
6. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
7. ΙΡΙΔΑ
 

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Αφιέρωμα Στη ΝτέμηΑυδίκου - Παπαδάκη


Ντέμη Αυδίκου - Παπαδάκη
Αποχαιρετώ σήμερα τη συνάδελφο Ντέμη Αυδίκου - Παπαδάκη που έφυγε από κοντά μας το Σάββατο 12.11.2016 σε ηλικία 77 ετών. Υπήρξε για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος. Όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο, είχα πάρει από τη βιβλιοθήκη της Μαρίας Κωνσταντοπούλου βιβλία ιστορίας και γεωγραφίας. Στο τέλος του κάθε τόμου διάβαζα το όνομά της. Ήταν τα βιβλία που η ίδια έγραφε καθ' υπαγόρευση της μητέρας της για τον εαυτό της και που τα έδωσε στη βιβλιοθήκη να διαβάσουν και άλλοι συνάδελφοί της. 
Ο συνάδελφος Σπύρος διώχνος που υπήρξε μαζί της στον Οίκο Τυφλών μου έλεγε ότι είχε πολύ σπουδαία φωνή και ότι οι δάσκαλοί μας της μουσικής της έδιναν να τραγουδά το άβε Μαρία του Σούμπερτ, που το απέδιδε καταπληκτικά. Από τη θέση της στο Δήμο της Αθήνας, όπου υπήρξε δημοτική σύμβουλος, φρόντιζε ιδιαίτερα το Φάρο Τυφλών του οποίου υπήρχε αντιπρόεδρος, ώστε να δίνονται οι παραγγελίες ειδών καθαριότητας, όπως ορίζει ο νόμος για τη δημιουργία θέσεων τυφλών εργαζόμενων. Ήταν πολύ υπερήφανη που κατόρθωνε και εκλέγονταν στο Δήμο της Αθήνας σύμβουλος σε ένα τόσο μεγάλο Δήμο, αλλά και για την κόρη της τη Ναταλί, την οποία υπεραγαπούσε, και στην οποία στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε να έχει την ευχή της τόσο καλής μητέρας της.
Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της μετά των Αγίων.
Ακολουθει το βιογραφικό της, που η κόρη της Ναταλί μου έστειλε για το περιοδικό, ύστερα από παράκλησή μου. Την ευχαριστώ πολύ.
Ντέμη Αυδίκου-Παπαδάκη, η μητέρα μου : μια αγωνίστρια
Πως να περιγράψω τη μητέρα μου? Σαν αγωνίστρια? Σαν καταπληκτική μητέρα που δίδαξε όλες τις αρχές? Ή σαν καλή φίλη, σύμβουλο, ανεξάρτητη και δυναμική γυναίκα? Μάλλον όλα αυτά μαζί!
Η ιστορία της ξεκίνησε από το Αγρίνιο, όπου γεννήθηκε, αλλά σε μικρή ηλικία, από καψούλι χειροβομβίδος, έχασε την όραση της.
Όλη η οικογένεια, για να την υποστηρίξει, μετακόμισε Αθήνα όπου η ίδια παρακολούθησε το Δημοτικό και έμαθε braille στη σχολή Τυφλών.
Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν βιβλία σε braille για τους μαθητές. Όμως η ίδια, με επιμονή και προσπάθεια, τελείωσε το ΣΤ Γυμνάσιο Κυψέλης στην Αθήνα, όπου για να τα καταφέρει, η μητέρα της της διάβαζε τα βιβλία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να τα γράφει σε braille.
Εργαζόταν στον ΕΟΤ για 24 έτη (από όπου και συνταξιοδοτήθηκε), παντρεύτηκε, έγινε μητέρα.
Έλαβε μέρος στις Δημοτικές εκλογές το 1986 και εξελέγη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων στο πλευρό του Μιλτιάδη Εβερτ, όπου επί σειρά ετών υπηρέτησε τα συμφέροντα των ατόμων με ειδικές ανάγκες πρωτοϊδρύοντας και το Γραφείο Ατόμων με Ειδικές ανάγκες του Δήμου Αθηναίων. Η ορολογία «Άτομα με Ειδικές ανάγκες» ήταν δική της ιδέα όπως και πολλά από αυτά που έχουν γίνει στην Αθήνα από τότε όπως πχ οι ράμπες σε εκκλησίες, σε δημόσια ιδρύματα κλπ.
Το 1989 διορίστηκε ειδική Συνεργάτης και Σύμβουλος Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ειδικά στα θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Παράλληλα υπήρξε πολιτευτής της Α’ Αθηνών της Ν.Δημοκρατίας. Το 1990 έλαβε μέρος στις βουλευτικές εκλογές ως υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία όπως επίσης και στις Δημοτικές εκλογές του 1990 με τον Αντώνη Τρίτση όπου εκλέχθηκε. Επίσης είχε συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο με δήμαρχο τον Δημήτρη Αβραμόπουλο
Υπήρξε επί μακρόν αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φάρου Τυφλών Ελλάδος προσπαθώντας να προσφέρει όσο μπορούσε.
Ακόμη διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα, Σύμβουλος του Κέντρου Βρεφών «Μητέρα» καθώς και άλλων ιδρυμάτων κοινωνικής αντίληψης.
Τον Αύγουστο του 1994 είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στο ασανσέρ της πολυκατοικίας αφού, από αμέλεια του συντηρητή, είχε μείνει ανοιχτή η πόρτα, και το ασανσέρ δεν ήταν στην θέση του. Το αποτέλεσμα ήταν να «ταξιδέψει» 3 ορόφους κάτω. Μετά από 3 πολύωρες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια 1 περίπου έτους κατάφερε, να επανέλθει στους αγώνες της και την προσωπική της ζωή.
Δυστυχώς, το 2006 η νόσος, που πια συναντάμε όλο και πιο συχνά σε φίλους, γνωστούς ή συγγενείς, το Alzheimer, έκανε την εμφάνισή του με τα πρώτα συμπτώματα. Για τα πρώτα 2 χρόνια η εξέλιξη ήταν αργή και χωρίς να δημιουργεί μεγάλα καθημερινά θέματα. Η μητέρα μου, ένας άνθρωπος τόσο ανεξάρτητος, κοινωνικός και με τόσο καλή μνήμη ξαφνικά βρέθηκε να ξεχνάει, ακόμα και τι είπαμε πριν από 5 λεπτά.
Μετά από όσα ήδη περιέγραψα, είναι κατανοητό ότι η μητέρα μου, για εμένα, ήταν μια ηρωίδα, μια αγωνίστρια, η δική μου προσωπική super woman!
 

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Εγκύκλιος ΙΚΑ για θέματα ΚΕΠΑ


 Εγκύκλιος ΙΚΑ για θέματα ΚΕΠΑ
Δύο είναι τα θέματα της τελευταίας εγκυκλίου του ΙΚΑ για τα ΚΕΠΑ: 1) Ανακεφαλαίωση οδηγιών διαχείρισης αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας προς αποφυγή εκ νέου εισαγωγής τους σε Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. για συμπλήρωση εκδοθείσας γνωμάτευσης σε ισχύ. 2) Κρίση επ΄ αόριστον της διάρκειας αναπηρίας, όταν η κύρια πάθηση του αιτούντος υπάγεται στις παθήσεις του Πίνακα της με αρ.Φ.11321/οικ.31102/1870/31.10.2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β718-11-2013) Υπουργικής Απόφασης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8, (102 41) Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Αριθ. τηλεφ.: 210 5215361
Αριθμός fax: 210 5229066
e-mail: diefanap@ika.gr
Προς:
Όλα τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γραφεία Διευθυντών
[με μέριμνα για την επίδοση αντιγράφου του παρόντος με υπογραφή:
1. Σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος που υπηρετεί σε Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ή είναι ιδιώτης που διαμένει ή έχει την επαγγ/κή του έδρα, εντός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκ/τός τους.
2. Σε κάθε γραμματέα Υ.Ε.- ΚΕ.Π.Α.
3. Σε κάθε υπάλληλο Γραμματείας ΚΕ.Π.Α.]
Αθήνα 17-11-2016
Αρ.πρωτ. Π51/22 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΘΕΜΑ: «1. Ανακεφαλαίωση οδηγιών διαχείρισης αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας προς αποφυγή εκ νέου εισαγωγής τους σε Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. για συμπλήρωση εκδοθείσας γνωμάτευσης σε ισχύ – 2. Κρίση επ’ αόριστον της διάρκειας αναπηρίας, όταν η κύρια πάθηση του αιτούντος υπάγεται στις παθήσεις του Πίνακα της με αρ.Φ.11321/οικ.31102/1870/ 31.10.2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/18-11-2013) Yπουργικής Aπόφασης»
Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1] Όπως είναι γνωστό, η γνωστοποίηση του αποτελέσματος της πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., αφορά αμιγώς στην υγειονομική κρίση για το είδος της πάθησης και το βαθμό αναπηρίας που αυτή επιφέρει στον πάσχοντα βάσει του Ενιαίου Πίνακα Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας και ανεξάρτητα από το λόγο που αυτή έχει ζητηθεί, εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση, δηλαδή για το σύνολο των παροχών αναπηρίας που χορηγούνται από την πολιτεία στα άτομα με αναπηρία, ενώ οι υπηρεσίες που χορηγούν τις εν λόγω παροχές αναπηρίας οφείλουν και υποχρεούνται να κάνουν δεκτές τις γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και να αποφαίνονται αναλόγως, είτε εγκριτικά είτε απορριπτικά, εκδίδοντας σχετικές εκτελεστές διοικητικές πράξεις.
Με το αρ.Π51/15/17-04-2014 Γενικό Έγγραφο, είχαμε διευκρινίσει ότι, υποχρέωση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται επί θεμάτων πέραν της ανωτέρω αμιγώς υγειονομικής κρίσης γεννάται:
(α) στις περιπτώσεις έκδοσης παραπεμπτικού εγγράφου από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Φορέα ή Υπηρεσία του Δημοσίου, στο οποίο διατυπώνονται με σαφήνεια και πληρότητα τα σχετικά με τις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας τους ερωτήματα προς την υγειονομική επιτροπή και
(β) στις περιπτώσεις ισχύος ειδικών διατάξεων, από τις οποίες ορίζεται ρητά η πρόσθετη υγειονομική κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., όπως π.χ. στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων.
Επίσης, στο ίδιο έγγραφο είχε επισημανθεί η υποχρέωση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να προβαίνουν σε κάθε περίπτωση στην έκδοση κατά το δυνατόν πληρέστερης και πλήρως αιτιολογημένης γνωμάτευσης αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, συνεκτιμώντας το ιστορικό της πάθησης ή των παθήσεων από τις οποίες πάσχει, τις προσκομισθείσες ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επανεισαγωγές των ιατρικών φακέλων ή των ίδιων περιστατικών στις Υγειονομικές Επιτροπές για συμπλήρωση των ήδη εκδοθέντων γνωματεύσεων.
Στην πράξη ωστόσο διαπιστώνεται ότι, σε πλείστες περιπτώσεις ζητείται εκ των υστέρων από τους ενδιαφερόμενους -προκειμένου να τύχουν παροχών που δεν είχαν δηλώσει στην αρχική τους αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α.- η συμπλήρωση των γνωματεύσεων σε ισχύ που διαθέτουν με βάση τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση αυτών από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου.
Στο πλαίσιο αυτό και προς διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων πολιτών, αλλά και των Γραμματειών και των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., παραθέτουμε κατωτέρω τις συνηθέστερες περιπτώσεις για τις οποίες επανέρχονται οι αιτούντες προς έκδοση συμπληρωματικών γνωματεύσεων και σας παρέχουμε οδηγίες διαχείρισης αυτών:
• Σύμφωνα με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου [Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2790/1999, όπως ισχύει)], για την άσκηση παντός δικαιώματος των πολιτών έναντι της πολιτείας απαιτείται η υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερόμενων σχετικής αίτησης, από την ημερομηνία υποβολής της οποίας παράγονται τα εκ του νόμου απορρέοντα αποτελέσματα, δεδομένου ότι κάθε υποβληθέν αίτημα εξετάζεται από την κατά περίπτωση αρμόδια δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Κατ’ εφαρμογήν της ανωτέρω πάγιας αρχής, για κάθε αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας που υποβάλλεται στα ΚΕ.Π.Α. απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση πρόσφατων ιατρικών δικαιολογητικών με βάση τα οποία αξιολογείται η κατάσταση της υγείας του ασθενούς κατά τον κρίσιμο χρόνο της εξέτασής του από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και εκδίδεται γνωμάτευση, η ισχύς της οποίας άρχεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι διαφοροποίησης της ημερομηνίας έναρξης της υγειονομικής κρίσης (π.χ. διατακτικό απόφασης δικαστηρίου, διάταξη νόμου, ερώτημα παραπέμποντα ασφαλιστικού φορέα, ή ρητό αίτημα του εξεταζόμενου για βάσιμους και νόμιμους λόγους).
Επί παραδείγματι, στις περιπτώσεις αξιολόγησης αιτήματος παράτασης συνταξιοδοτικής ή προνοιακής παροχής λόγω αναπηρίας, παρόλο που κατά κανόνα η σχετική αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕ.Π.Α. είτε προγενέστερα είτε μεταγενέστερα της ημερομηνίας λήξης ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης, η έναρξη της υγειονομικής κρίσης προσδιορίζεται από την επομένη της λήξεως αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου για την παροχή φορέα.
Επίσης, σχετικά με τις γνωματεύσεις που εκδίδονται μεταξύ άλλων και για φορολογική χρήση, όπως είχαμε επισημάνει στην Εγκύκλιο 50/2014 (σελ.3), η εκτίμηση για τη διάρκεια της αναπηρίας των αιτούντων πρέπει να αφορά πλήρη ημερολογιακά έτη, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, για λόγους διευκόλυνσης της φορολογικής διοίκησης.
Στην πράξη ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κατά την υποβολή της αίτησης για φορολογική χρήση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων ενδέχεται να συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:
α] ο φορολογούμενος να επιθυμεί την απαλλαγή του από το φόρο των εισοδημάτων που απέκτησε ή θα αποκτήσει εντός του εκάστοτε τρέχοντος έτους που υποβάλλει τη σχετική αίτηση και για όσο χρόνο μετά γνωματεύσει η Υγειονομική Επιτροπή. Εν προκειμένω, επειδή η διαδικασία εκκαθάρισης των εισοδημάτων κάθε φορολογικού έτους διενεργείται από τις Δ.Ο.Υ. το αμέσως επόμενο οικονομικό έτος, μετά από υποβολή των σχετικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η έναρξη της υγειονομικής κρίσης πρέπει να αναδράμει από την πρώτη ημέρα του έτους υποβολής της σχετικής αίτησης μέχρι την τελευταία ημέρα του έτους που εκτιμά η επιτροπή ότι θα διαρκέσει η αναπηρία, ή εφ’όρου ζωής, αν η περίπτωση εμπίπτει στις μη αναστρέψιμες παθήσεις [από 1/1/2…. έως 31/12/2…. ή εφ’όρου ζωής] .
β] ο φορολογούμενος να επιθυμεί την απαλλαγή του από το φόρο των εισοδημάτων που απέκτησε κατά το προηγούμενο της σχετικής αίτησής του στα ΚΕ.Π.Α. φορολογικό έτος, για τα οποία έχει υποβάλλει ή πρόκειται να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και εκκρεμεί η εκκαθάρισή τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Η εν λόγω εκδοχή, όπως γνωρίζετε, αφορούσε κατά το τρέχον έτος ένα πολύ μεγάλο πλήθος μη έγκαιρα ενημερωμένων πολιτών λόγω αλλαγής της φορολογικής νομοθεσίας, οι περιπτώσεις των οποίων επανεισήχθησαν με δαπάνες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Υγειονομικές Επιτροπές για την αναδρομική έναρξη (από 1/1/2015) ισχύος των γνωματεύσεων που ήδη διέθεταν και ήταν σε ισχύ.
Επειδή ευνόητα η διαδικασία αυτή, αφενός δεν είναι η ενδεδειγμένη σε μια ευνομούμενη πολιτεία, αφετέρου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., λαμβανομένου επιπρόσθετα υπόψη ότι από το έτος 2015 το taxis.net ενημερώνεται ανελλιπώς με τα αρχεία των οριστικοποιημένων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωματεύσεων ΚΕ.Π.Α., θα πρέπει κατά την υποβολή αιτήσεων για φορολογική χρήση στα ΚΕ.Π.Α. να ενημερώνονται σχετικά οι πολίτες, ώστε να δηλώνουν ρητά στο σώμα της αίτησης εάν η υγειονομική κρίση ζητείται για την εκκαθάριση των εισοδημάτων του τρέχοντος έτους υποβολής της σχετικής αίτησής τους, ή των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους για τα οποία εκκρεμεί εκκαθάριση εντός του τρέχοντος έτους υποβολής της σχετικής αίτησής τους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που επανέρχονται με αίτημα την έναρξη της υγειονομικής κρίσης για την εκκαθάριση εισοδημάτων που ανάγονται σε ακόμη προγενέστερα έτη (π.χ. με υποβληθείσα το έτος 2016 αίτησή τους ζητούν έναρξη της υγειονομικής κρίσης από 1.1.2013 ή 1.1.2014) δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., εάν αυτή δεν συνοδεύεται από έγγραφο Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προς τα ΚΕ.Π.Α. ότι πράγματι εκκρεμεί εκκαθάριση των εισοδημάτων τους για τα έτη αυτά.
Τέλος, τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση αιτήματος για φορολογική χρήση, εφόσον διαπιστώνεται κατά την εξέταση κινητική αναπηρία, θα πρέπει να αναγράφεται διακριτά στο σώμα της γνωμάτευσης το ποσοστό στην κινητική αναπηρία, για την πρόσθετη απαλλαγή των φορολογουμένων από τον ΕΝΦΙΑ.
• Επειδή παρατηρείται συχνά μετά την έκδοση γνωματεύσεων για την παράταση των συνταξιοδοτικών παροχών να επανέρχονται οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες συντάξεων με διευκρινιστικά ή πρόσθετα ερωτήματα προς τις υγειονομικές επιτροπές, εφεξής, κάθε αίτημα ασφαλισμένου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την παράταση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος λόγω αναπηρίας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από παραπεμπτικό του ασφαλιστικού του φορέα.
• Με γνώμονα ότι η γνωμάτευση που εκδίδεται μετά από υπηρεσιακό σημείωμα αφορά την τελευταία εν ισχύ υγειονομική κρίση για την κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου προσώπου, θα πρέπει αυτή να είναι πλήρης, δηλαδή, να μεταφέρεται σε αυτήν αυτούσια η αρχική διάγνωση, επί της οποίας θα διευκρινίζονται ή συμπληρώνονται τα εκάστοτε αιτούμενα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.
• Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ομοιόμορφη αποτύπωση στην εκδιδόμενη ηλεκτρονικά Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας της κρίσης των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. περί της ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οποία οφείλουν λόγω αρμοδιότητας να προβαίνουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο με αρ.πρωτ.Π51/44/12-12-2014 Γενικό Έγγραφο της υπηρεσίας μας, επισημαίνεται ότι:
Επειδή το σχετικό τυποποιημένο λεκτικό της χειρόγραφης γνωμάτευσης και της αντίστοιχης ηλεκτρονικής της έκδοσης (Γνωστοποίηση Αποτελέσματος) περί ανικανότητας άσκησης του συνήθους επαγγέλματος δεν αποδίδει ορθά την ασφαλιστική κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών, τόσο όσον αφορά τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992 στον Ο.Α.Ε.Ε. και λοιπά Επαγγελματικά Ταμεία (ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ), καθώς και των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τ.Κλάδων Σύνταξης των Ειδικών Ταμείων (Τραπεζών, ΟΤΕ κ.λπ.), όσο και των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά όλων των Φ.Κ.Α. (συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), προτείνεται, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο σχετικό λογισμικό του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να μην χρησιμοποιείται το σχετικό πεδίο, αλλά να συμπληρώνονται οι σχετικές γνωματεύσεις ως εξής:
Στην πρώτη σελίδα της χειρόγραφης γνωμάτευσης, στο πεδίο ‘επιπλέον ιατρική κρίση βάσει παραπεμπτικού’ θα διενεργείται η κρίση της ασφαλιστικής αναπηρίας ως εξής:
• Όταν πρόκειται για ασφαλισμένο Φ.Κ.Α. (πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μέχρι 31.12.1992
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Για το σύνολο των ανωτέρω παθήσεων ο ασφαλισμένος φέρει ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης …….% εξαιτίας της οποίας κρίνεται ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλματός του (………………………..) σε ποσοστό …… % (ιατρική και ασφαλιστική αναπηρία) από …/……/20… έως …/……/20….
• Όταν πρόκειται για ασφαλισμένο Φ.Κ.Α. από 1.1.1993 και μετά
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Για το σύνολο των ανωτέρω παθήσεων ο ασφαλισμένος φέρει ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης …….%, εξαιτίας της οποίας κρίνεται ανίκανος για την άσκηση του συνήθους επαγγέλματός του (…………………) -κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 27 του ν.1902/1990- σε ποσοστό …… % (ιατρική και ασφαλιστική αναπηρία) από …/……/20… έως …/……/20…. [ανώτατο όριο ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας 15% επί του ποσοστού ιατρικής αναπηρίας]
Σημειώνεται ότι η εν λόγω ιατρική εκτίμηση της ασφαλιστικής αναπηρίας αφορά αποκλειστικά τον παραπέμποντα ασφαλιστικό φορέα για τη χορήγηση ή την παράταση των συνταξιοδοτικών παροχών αναπηρίας, ενώ το τυποποιημένο λεκτικό της δεύτερης σελίδας της χειρόγραφης γνωμάτευσης « Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας τ… ανέρχεται σε (αριθ.) …..% ολογράφως ………………………….κατά ιατρική πρόβλεψη από …../…../….. έως …./…./…..» αφορά αμιγώς την πιστοποίηση της ιατρικής αναπηρίας του εξεταζόμενου που ισχύει για κάθε νόμιμη χρήση.
• Κατά την υγειονομική εξέταση αιτούντων με προβλήματα όρασης, όταν διαπιστώνεται τυφλότητα που επήλθε αποδεδειγμένα σε χρονικό σημείο προγενέστερο της αίτησης στα ΚΕ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να διατυπώνεται διακριτά στο σχετικό πεδίο της δεύτερης σελίδας της χειρόγραφης γνωμάτευσης, ως εξής:
«Παρουσιάζει τύφλωση και στους δύο οφθαλμούς ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΥΦΛΟΣ: ΝΑΙ
Ημερομηνία εμφάνισης τυφλότητας από ……- εκ γεννετής / - από την παιδική ηλικία / - από …/…/…. (ημερομηνία βίαιου συμβάντος, εμφάνισης εκφυλιστικής νόσου) κ.λπ.»
Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας είναι ανεξάρτητη εκείνης της έναρξης τυχόν οικονομικών αποτελεσμάτων ή ευεργετημάτων.
• Στο πλαίσιο των ανωτέρω διευκρινίσεων που αφορούν στην ορθή κατανόηση του θεσμικού ρόλου και σκοπού των ΚΕ.Π.Α., ευνόητο είναι ότι, όταν κατά την παραπομπή των ασφαλισμένων Ασφαλιστικού Φορέα στα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή παράταση συνταξιοδοτικής παροχής λόγω αναπηρίας, οι ασφαλισμένοι αιτούνται ταυτόχρονα και οποιαδήποτε άλλη παροχή, απαλλαγή, ή διευκόλυνση που ενδέχεται εξαιτίας της αναπηρίας τους να δικαιούνται από την πολιτεία, δεν καταβάλλουν παράβολο, εφόσον εκδίδεται μία γνωμάτευση για κάθε νόμιμη χρήση.
• Τέλος, σας κοινοποιούμε Πίνακα με τα ισχύοντα Προνοιακά Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης ΑμεΑ, για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας.
2] Σε κάθε περίπτωση που η κύρια πάθηση του εξεταζόμενου εμπίπτει στον Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας κρίνεται επ’αόριστον [Εγκύκλιος 3/2014], η εκτιμώμενη διάρκεια ισχύος του συνολικού ποσοστού αναπηρίας, που συνδιαμορφώνεται με τις δευτερεύουσες παθήσεις, θα προσδιορίζεται επ’ αόριστον.
Ομοίως, στις περιπτώσεις συνύπαρξης στον ίδιο ασθενή δύο παθήσεων της αυτής βαρύτητας, εκ των οποίων η μία υπάγεται στον σχετικό Πίνακα και η άλλη όχι, θα εκδίδεται γνωμάτευση σύμφωνα με τα ανωτέρω, δηλαδή, η διάρκεια του συνολικού ποσοστού αναπηρίας θα κρίνεται επ’ αόριστον, καθόσον ο επιμερισμός ως προς τη χρονική διάρκεια, αφενός δεν συνάδει με την ολιστική αντιμετώπιση του ασθενή από τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη, αφετέρου δε, προκαλεί σύγχυση ως προς τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών.
Εφιστάται η προσοχή στους ιατρούς του Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., καθώς και στους γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω.
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
2. Γραφείο Υποδιοικητή ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. Γ. Αλάνη
3. Γραφείο Γεν.Δ/ντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΜΑΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑμεΑ για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας
1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/2013 (ΦΕΚ 1189 Β΄)]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: α) άτομα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα που λόγω σοβαρής σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, β) άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος, γ) άτομα με διαβήτη τύπου 1, ινσουλινοεξαρτώμενο, τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
2] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/2013 (ΦΕΚ 965 Β΄)]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: α) άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, β) άτομα με σύνδρομο Down, με συνοδό βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, γ) άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός), με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - AIDS [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/2013 (ΦΕΚ 1271/ Β΄)]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: α) άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία –ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία –, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, β) άτομα με αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, γ) άτομα με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
4] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ & ΑΣΦ/ΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ [άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (ΦΕΚ 1594 Β΄)]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: α) άτομα με παράλυση των άνω και κάτω άκρων (τετραπληγία-τετραπάρεση) με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ή με παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία-παραπάρεση) με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, λόγω νόσου ή βλάβης (προσδιορισμός αυτής) [άρθρο 1 ν.1140/1981], β) άτομα με νόσο ή πάθηση ή βλάβη (προσδιορισμός αυτής) που έχει επιφέρει αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, αντίστοιχης μορφής με την παράλυση των άνω και κάτω άκρων (τετραπληγία-τετραπάρεση), ή παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία-παραπάρεση), λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των μυών (ρητή αναφορά στην ανάλογη κατηγορία) [άρθρο 22 παρ.5 ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄)], γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό (ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών) [άρθρο 21 ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄)].
5] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΦΩΣΗΣ – ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (ΦΕΚ 965 Β΄)]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: α) άτομα με κώφωση – βαρηκοϊα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών, β) άτομα με κώφωση – βαρηκοϊα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 – 25 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοϊα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, γ) άτομα με κώφωση – βαρηκοϊα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 - 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ, ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.
6] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ [Κ.Υ.Α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/529/2013 (ΦΕΚ 1189 Β΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.4331/2015]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: Άτομα των οποίων πιστοποιείται η οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω
7] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ [Γ4α/Φ.224/οικ.1434/1984 (ΦΕΚ 441 Β΄)]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: Άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 0 έως 18 ετών, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
8] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ [άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/2008 (ΦΕΚ 1313 Β΄) και άρθρο 16 ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄)]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: α) άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, β) άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, γ) άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Πατησίων 30 - 101 70 Αθήνα
4. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Αγ.Κων/νου 5 - 104 31 Αθήνα
5. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.), ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Αχαρνών 27 - 104 39 Αθήνα
6. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η., ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ, Μυλέρου 13 - 104 36 Αθήνα
7. ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Εθνικής Αντιστάσεως 1 - 185 31 Πειραιάς
8. Ε.Τ.Ε.Α., ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Πειραιώς 9-11, 105 52 Αθήνα
9. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Διαμαντοπούλου 10 - 117 43 Αθήνα

Πηγή: http://www.esamea.gr/


 

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Απόφαση συμβουλίου Επικρατείας με θέμα διαφορά προνοιακού χαρακτήρα μέτρων και κοινωνικοασφαλιστικών παροχών


 

Δικαστήριο:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Τόπος:

ΑΘΗΝΑ

Αριθ. Απόφασης:

1088

Ετος:

2016

 

Περίληψη

Διαφορά προνοιακού χαρακτήρα μέτρων και κοινωνικοασφαλιστικών παροχών -. Όταν το Κράτος αναθέτει σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) την εξυπηρέτηση σκοπών γενικότερης κοινωνικής πολιτικής, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα προνοιακού χαρακτήρα μέτρα, η σχετική με την υλοποίηση των εν λόγω πολιτικών οικονομική επιβάρυνση των ΦΚΑ καλύπτεται με επιχορήγηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό τους ειδικότερους όρους του νόμου. Εάν αυτή η επιχορήγηση δεν καταβληθεί, δεν παρέχεται το προνοιακό επίδομα. Παροχές, που συναρτώνται προς την ύπαρξη κοινωνικοασφαλιστικής σχέσης και την καταβολή εισφορών, χορηγούνται δε υπό προϋποθέσεις που προσιδιάζουν σε κοινωνικοασφαλιστική παροχή, όπως είναι η συμπλήρωση χρονικών προϋποθέσεων και η επέλευση του ασφαλιζόμενου ασφαλιστικού κινδύνου, αποτελούν παροχές κοινωνικής ασφάλισης και όχι μέτρα γενικότερης κοινωνικής πολιτικής. Τέτοιες είναι η υποχρέωση των ειδικών Ταμείων για χορήγηση συνταξιοδοτικών παροχών, το ύψος των οποίων δεν υπο&ίπεται από τα ποσά συντάξεων που χορηγεί το ΙΚΑ στις αντίστοιχες περιπτώσεις, η χορηγούμενη σύνταξη σε τυφλούς εξ αμφοτέρων των οφθαλμών, εφ' όσον και αυτή η παροχή συναρτάται με την ύπαρξη κοινωνικοασφαλιστικής σχέσης με κάποιο ΦΚΑ και τη συμπλήρωση ειδικών χρονικών προϋποθέσεων που δικαιολογούνται από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, στην οποία βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα, καθώς και το εξωιδρυματικό επίδομα που χορηγείται σε πρόσωπα αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένα σε ΦΚΑ και απονέμεται σε πρόσωπα που ήδη έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 

Κείμενο Απόφασης

<webtop:message key=Αριθμός 1088/2016

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 30 Νοεμβρίου 2015, με την εξής σύνθεση: Δ. Μαρινάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Τμήματος και σε αναπλήρωση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου, που είχε κώλυμα, Ο. Ζύγουρα, Π. Μπραΐμη, Σύμβουλοι, Αικ. Ρωξάνα, Χ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Β. Κατσιώνη.

Για να δικάσει την από 12 Νοεμβρίου 2009 αίτηση:

του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Κουλουκτσή (Α.Μ. 9980), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παρέστη με την Παναγιώτα Παρασκευοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή το αναιρεσείον Ίδρυμα επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ' αριθμ. 3903/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Χ. Χαραλαμπίδη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος Ιδρύματος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του αναιρεσιβλήτου Ελληνικού Δημοσίου, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, νομίμως ασκήθηκε η κρινόμενη αίτηση χωρίς την καταβολή παραβόλου (άρθρο 28 παρ. 4 ν. 2579/1998, Α' 31).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της 3903/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση που άσκησε το αναιρεσείον Ίδρυμα, ως καθολικός διάδοχος του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε., βλ. άρθρα 1 και 2 παρ. 2 του ν. 3655/2008, Α' 58), κατά της 11235/2007 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την πρωτόδικη απόφαση απορρίφθηκε αγωγή του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ που ασκήθηκε από το Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε., με αίτημα να του καταβληθεί ποσό 13.479.105,91 ευρώ, ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από την παράνομη, κατά τους ισχυρισμούς του, παράλειψη του αναιρεσίβλητου Δημοσίου να του καλύψει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 68 του ν. 2084/1992, τις δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 1998 - 2002, χορηγώντας στους ασφαλισμένους του παροχές μη προβλεπόμενες στο Καταστατικό του, έχουσες, κατά το αναιρεσείον, προνοιακό χαρακτήρα.

3. Επειδή, η υπό κρίση αίτηση παραδεκτώς ασκήθηκε στις 16.11.2009, χωρίς να συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για το παραδεκτό και το βάσιμο αυτής, δοθέντος ότι κατά το χρονικό διάστημα από 7.8.2009 έως 17.4.2011, εντός του οποίου κατατέθηκε, δεν απαιτείτο η τήρηση της πιο πάνω διαδικαστικής προϋπόθεσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 3790/2009 (Α' 143), σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν. 3900/2010 (Α' 213) και τη δημοσιευθείσα στις 17.3.2011 στο ΦΕΚ Β' 427 υπ' αριθμ. 45/2011 απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ (βλ. ΣτΕ 3516-3518/2015, 3067/2015).

4. Επειδή, περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε εμπροθέσμως, δοθέντος ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στο αναιρεσείον Ίδρυμα στις 16.7.2009, ήτοι εντός του χρονικού διαστήματος των δικαστικών διακοπών (1.7 έως 15.9), η δε κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε μεν την 62η ημέρα από την έναρξη της 60νθήμερης προθεσμίας, μετά τη λήξη των ως άνω δικαστικών διακοπών, στις 16.11.2009, πλην οι δύο προηγούμενες της κατάθεσης ημέρες 14.11.2009 και 15.11.2009 ήταν εξαιρετέες, ως κατά νόμον αργίες (Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα). Εφόσον δε η αίτηση έχει ασκηθεί παραδεκτώς και κατά τα λοιπά, είναι εξεταστέα ως προς το βάσιμο αυτής.

5. Επειδή, στο άρθρο 5 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 «περί Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α ' 179) ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Πάντα τα υφιστάμενα μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, οιασδήποτε μορφής Ταμεία τα συνεστημένα επί τη βάσει του ν. 2868/1922 ή ειδικών νόμων και ασφαλίζοντα είτε αποκλειστικώς είτε εν μέρει πρόσωπα εκ των εν άρθρω 2 του παρόντος αναφερομένων, εξακολουθούν λειτουργούντα και διεπόμενα υπό των ισχυουσών δι' έκαστον τούτων διατάξεων. Τα κατά τ' ανωτέρω διατηρούμενα και συνεχίζοντα την λειτουργίαν των ειδικά Ταμεία κυρίας ασφαλίσεως εάν υπάγωνται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας υποχρεούνται πάντως, τα μεν ασκούντα ασφάλισιν ασθενείας, όπως χορηγούν από 1ης Ιανουαρίου 1952 τας αυτάς τουλάχιστον καθ' ύψος κατηγορίας και έκτασιν παροχάς, προς εκείνας τας οποίας χορηγεί εκάστοτε το Ι.Κ.Α. τα δε ασκούντα ασφάλισιν συντάξεων, όπως χορηγούν από της αυτής ως άνω ημερομηνίας ως κατώτατα ποσά συντάξεων τα υπό του παρόντος προβλεπόμενα κατώτατα όρια συντάξεων δι' εκάστην κατηγορίαν δικαιουμένων (συνταξιούχοι λόγω γήρατος, ατυχήματος, αναπηρίας και θανάτου) υπολογιζόμενα βάσει του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσεως και του ελαχίστου αριθμού ημερών εργασίας του απαιτουμένου δια την χορήγησιν της συντάξεως... Από 1ης Ιανουαρίου 1952 πάντα τα κατά τα ανωτέρω πρόσωπα (ησφαλισμένοι και συνταξιούχοι διατηρουμένων ειδικών Ταμείων κυρίας ασφαλίσεως αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας) δικαιούνται όπως αξιούν παρά των Ειδικών Ταμείων των, εφ' όσον πληρούν τας ανωτέρω οριζομένας προϋποθέσεις (όριον ηλικίας κ.λπ.) τας ως άνω παροχάς, αίτινες θεωρούνται ως το ελάχιστον όριον της εν τη χώρα εξασφαλιστέας προστασίας παρά των εκ του Υπουργείου Εργασίας εξαρτωμένων Οργανισμών κυρίας Ασφαλίσεως (συντάξεων και ασθενείας). Αι κατά τ' ανωτέρω αξιώσεις θεμελιούνται επί των οικείων διατάξεων του παρόντος και των Κανονισμών του Ι.Κ.Α., θεωρουμένων αυτοδικαίως και ως διατάξεων της διεπούσης τα οικεία ειδικά Ταμεία Νομοθεσίας». Περαιτέρω, στην παρ. 11 του ως άνω άρθρου, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 825/1978 (Α' 189), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Από 1ης Ιανουαρίου 1981 πάντα τα εις την § 1 του παρόντος αναφερόμενα Ταμεία κυρίας ασφαλίσεως μισθωτών τα υπαγόμενα υπό την εποπτείαν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και ασκούντα ασφάλισιν κλάδου συντάξεων, τα μη παρέχοντα τα κατώτατα όρια συντάξεων του Ι.Κ.Α., υποχρεούνται όπως παρέχουν εις τους συνταξιούχους των ως κατώτατα ποσά συντάξεων τα υπό του Ι.Κ.Α. παρεχόμενα κατά κατηγορίας τοιαύτα. Από της αυτής ημερομηνίας τα ανωτέρω Ταμεία, εφ' όσον αι ασφαλιστικαί εισφοραί μετά των τυχόν κοινωνικών πόρων του κλάδου συντάξεων είναι ίσαι τουλάχιστον προς αυτάς του κλάδου συντάξεων του Ι.Κ.Α., υποχρεούνται όπως παρέχουν εις τους μισθωτούς ησφαλισμένους των, κατά κατηγορίας, τας αυτάς τουλάχιστον καθ' ύψος και έκτασιν παροχάς συντάξεων προς εκείνας τας οποίας παρέχει εκάστοτε το Ι.Κ.Α. εις τους ησφαλισμένους του υπό τας αυτάς προϋποθέσεις».

6. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 1 του ν. 612/1977 «Περί συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος των τυφλών<webtop:message key= των ησφαλισμένων εις ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α' 164) ορίζεται ότι: «1. <webtop:message key=Τυφλοί<webtop:message key= εξ αμφοτέρων των οφθαλμών ησφαλισμένοι εις ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, δικαιούνται συντάξεως λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφ' όσον συνεπλήρωσαν χρόνον ασφαλίσεως δεκαπέντε (15) ετών, ή προκειμένης ασφαλίσεως υπολογιζόμενης κατά την νομοθεσίαν του οικείου φορέως εις ημέρας, 4.050 ημέρας ασφαλίσεως. 2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της διεπούσης έκαστον οργανισμόν νομοθεσίας περί των τυχόν λαμβανομένων υπ' όψιν δια τον υπολογισμόν της συντάξεως αποδοχών, το ποσόν της συντάξεως των κατά την προηγουμένην παράγραφον προσώπων, καθορίζεται ίσον προς το αντιστοιχούν εις 35 έτη ασφαλίσεως ή εις 10.500 ημέρας ασφαλίσεως. 3. Η βάσει των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου παρεχομένη σύνταξις δεν προσαυξάνεται δια του επιδόματος απολύτου αναπηρίας. 4. Αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν εις περίπτωσιν καθ' ην ο ησφαλισμένος ήθελεν επιλέξει την εφαρμογήν των διατάξεων της διεπούσης τον φορέα παρ' ου θα συνταξιοδοτηθή νομοθεσίας, των προβλεπουσών τον τρόπον υπολογισμού, της συντάξεως και τας προσαυξήσει ταύτης δι' επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας κ.λπ.)........». Σύμφωνα δε με το άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 1902/1990 (Α' 138): «Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977 εφαρμόζονται και στους παραπληγικούς και τετραπληγικούς τους ασφαλισμένους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Επειδή, ακολούθως, στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύει, ύστερα από την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου του από το άρθρο 16 παρ 1 του ν. 2042/1992 (Α' 75) ορίζεται ότι: «1. Ασφαλισμένοι φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κρινόμενοι από Ειδική Επιτροπή, ως πάσχοντες εκ τετραπληγίας-παραπληγίας με ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται μηνιαίου εξωϊδρυματικού επιδόματος. Του αυτού επιδόματος δικαιούνται και τα μέλη οικογενείας των ασφαλισμένων τα πάσχοντα εκ της αυτής νόσου. Το επίδομα τούτο καταβάλλεται εκ μιας μόνο πηγής. Το ύψος του ως άνω επιδόματος, αι κατηγορίαι δικαιούχων, αι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως και αναστολής καταβολής τούτου, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του ΔΣ εκάστου φορέως κυρίας ασφαλίσεως .... 3. Το ποσόν της καταβαλλομένης συντάξεως λόγω αναπηρίας εις συνταξιούχους Ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, προσαυξάνεται κατά ποσοστόν 50%, εφ' όσον ο ανάπηρος ευρίσκεται διαρκώς εις κατάστασιν απαιτούσαν συνεχή επίβλεψιν, περιποίησιν και συμπαράστασιν ετέρου προσώπου (απόλυτος αναπηρία). Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις προσαυξάνεται κατά ποσοστόν 50% και το ποσόν της συντάξεως των μελών οικογενείας αποβιώσαντος ησφαλισμένου ή συνταξιούχου, άνευ μειώσεως του ποσού της συντάξεως των ετέρων συνδικαιούχων μελών της οικογενείας. Κατ' εξαίρεσιν η κατά τα ανωτέρω προσαύξησις χορηγείται και επί συντάξεων λόγω γήρατος, εφόσον ο δικαιούχος της συντάξεως κατέστη <webtop:message key=τυφλός<webtop:message key=. Πρόσωπα λαμβάνοντα την κατά την παρούσαν παράγραφαν προσαύξησιν δεν δικαιούνται και του κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου επιδόματος».

8. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 68 του ν. 2084/1992 (Α' 165), το οποίο έχει ως τίτλο «Κάλυψη επιβάρυνσης φορέων κοινωνικής ασφάλισης με δαπάνες προνοίας» ορίζονται τα εξής: «Εφόσον για την εξυπηρέτηση γενικότερων σκοπών κοινωνικής πολιτικής παρίσταται ανάγκη επιβαρύνσεως των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, οι οικονομικές συνέπειες από την επιβάρυνση καλύπτονται με επιχορήγηση από το γενικό προϋπολογισμό, εγγραφόμενης σχετικής πιστώσεως στον ειδικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από αναλογιστική μελέτη. Αν δεν διατίθεται στους φορείς η ανάλογη επιχορήγηση, δεν θα πραγματοποιούν τις κατά το προηγούμενο εδάφιο επιβαρύνσεις».

9. Επειδή, όπως προκύπτει από την αδιάστικτη διατύπωση της παρατεθείσας στην προηγούμενη σκέψη διάταξης του άρθρου 68 του ν. 2084/1992, όταν το Κράτος αναθέτει σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης την εξυπηρέτηση σκοπών γενικότερης κοινωνικής πολιτικής, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα προνοιακού χαρακτήρα μέτρα, η σχετική με την υλοποίηση των ανωτέρω πολιτικών οικονομική επιβάρυνση των πιο πάνω φορέων καλύπτεται με επιχορήγησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό τους ειδικότερους όρους του νόμου. Εκ τούτου παρέπεται ότι δεν υφίσταται πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 68 του ν. 2084/1992 για τις δαπάνες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που αντιστοιχούν σε παροχές κοινωνικοασφαλιστικού χαρακτήρα.

10. Επειδή, εξάλλου, οι παροχές, που προβλέπονται με τις κοινές για όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης διατάξεις των άρθρων 5 του α.ν. 1846/1951, 1 του ν. 612/1977 και 42 του ν. 1140/1981, που παρατίθενται στην πέμπτη, έκτη και έβδομη σκέψη, συναρτώνται προς την ύπαρξη κοινωνικοασφαλιστικής σχέσης και την καταβολή εισφορών, χορηγούνται δε υπό προϋποθέσεις που προσιδιάζουν σε κοινωνικοασφαλιστική παροχή, όπως είναι η συμπλήρωση χρονικών προϋποθέσεων και η επέλευση του ασφαλιζόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και ως εκ τούτου αποτελούν παροχές κοινωνικής ασφάλισης και όχι μέτρα γενικότερης κοινωνικής πολιτικής. Ειδικότερα, με τις παρατεθείσες στην πέμπτη σκέψη διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και παρ. 11 του α.ν. 1846/1951 τα αναφερόμενα στις ίδιες διατάξεις «ειδικά» Ταμεία, στα οποία περιλαμβανόταν, πριν την ένταξή του στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, το Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υποχρεούνται να παρέχουν ισοδύναμη με το ΙΚΑ κοινωνικοασφαλιστική προστασία, η χορήγηση δε από τα πιο πάνω Ταμεία συνταξιοδοτικών παροχών των ύψος των οποίων δεν υπολείπεται από τα ποσά συντάξεων που χορηγεί το ΙΚΑ στις αντίστοιχες περιπτώσεις αποτελεί όρο διατήρησής αυτών ως αυτοτελών νομικών προσώπων. Ως εκ τούτου, η χορήγηση της παροχής που προβλέπεται με τις ως άνω διατάξεις, οι οποίες αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών σε επίπεδο ελάχιστης ασφαλιστικής προστασίας, προϋποθέτει την ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης, την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και τη συμπλήρωση των χρονικών και άλλων νομίμων προϋποθέσεων, όχι όμως και την ένδεια του εκάστοτε δικαιούχου (πρβ. σχετικώς ΣτΕ 2553/1991 7μ, 1228/2002, 2070/2010). Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς την χορηγούμενη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 612/1977 σύνταξη (σε <webtop:message key=τυφλούς<webtop:message key= εξ αμφοτέρων των οφθαλμών), εφόσον και αυτή η παροχή συναρτάται με την ύπαρξη κοινωνικοασφαλιστικής σχέσης με κάποιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και τη συμπλήρωση των οριζομένων με τις διατάξεις αυτές ειδικών χρονικών προϋποθέσεων, οι οποίες δικαιολογούνται από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα (πρβ. σχετικώς ΣτΕ 1333/2010, 2207/2014, 2177/1997). Ομοίως, οι προβλεπόμενες στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981 παροχές προϋποθέτουν την ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης, δεδομένου ότι το μεν εξωιδρυματικό επίδομα χορηγείται σε πρόσωπα αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένα σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, η δε προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας απονέμεται σε πρόσωπα που ήδη έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (πρβ. σχετικώς ΣτΕ 151/1990 Ολομ, 4718/2012 και 1499/2010 7μ). Ως εκ τούτου, οι ως άνω παροχές, έχουσες κοινωνικοασφαλιστικό και όχι προνοιακό χαρακτήρα, δεν εμπίπτουν, κατά τα ήδη εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 68 του ν. 2084/1992 (πρβ. σχετικώς ΣτΕ 2767/2007, ΕΣ 1070/2005).

11. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση προκύπτουν τα εξής: Στις 15.9.2003 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το ΓΔ/293/12.9.2003 έγγραφο του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με τον οποίο ο ως άνω ασφαλιστικός φορέας ζήτησε, κατ' επίκληση της διάταξης του άρθρου 68 του ν. 2084/1992, να του καταβληθούν τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν σε ήδη καταβληθείσες σε ασφαλισμένους του παροχές, οι οποίες δεν προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου αλλά χορηγούνται από αυτό κατ' εφαρμογή άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, με βάση τις συνημμένες στο ως άνω έγγραφο αναλυτικές καταστάσεις, το πιο πάνω Ταμείο, κατά τα έτη 1998 έως 2002, φερόταν να έχει δαπανήσει συνολικώς ποσό ανερχόμενο σε 13.479.105,91 ευρώ, ήτοι: 1) για παροχές εξωιδρυματικού επιδόματος, το ποσό των 344.639,63 €, για το έτος 1998, το ποσό των 369.342,60 € για το έτος 1999, το ποσό των 430.036,49 € για το έτος 2000, το ποσό των 473.528,13 € για το έτος 2001, το ποσό των 550.195,54 ευρώ για το έτος 2002 και συνολικά το ποσό των 2.167.742,39 ευρώ, 2) για παροχές επιδόματος απολύτου αναπηρίας, το ποσό των 83.068,04 ευρώ για το έτος 1998, το ποσό των 80.733,42 ευρώ για το έτος 1999, το ποσό των 85.225,57 € για το έτος 2000, το ποσό των 104.319,73 € για το έτος 2001, το ποσό των 99.409,85 € για το έτος 2002 και συνολικά το ποσό 452.756,67 ευρώ, 3) για συνταξιοδότηση <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= - παραπληγικών, το ποσό των 326.025,74 € για το έτος 1998, το ποσό των 331.016,93 € για το έτος 1999, το ποσό των 333.687,71 € για το έτος 2000, το ποσό των 360.998,21 € για το έτος 2001, το ποσό των 394.227,51 € για το έτος 2002 και συνολικά το ποσό του 1.745.956.10 € και 4) για χορήγηση συντάξεων στο ύψος των κατωτάτων ορίων του Ι.Κ.Α., το ποσό των 2.072.704,28 € για το έτος 1998, το ποσό των 1.673.863,99 € για το έτος 1999, το ποσό των 1.732.508,24 € για το έτος 2000, το ποσό των 1753.077,11 € για το έτος 2001, το ποσό των 1.880.497,19 € για το έτος 2002 και συνολικά το ποσό των 9.112.650,81 ευρώ. Το αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο δεν προέβη σε καμία ενέργεια προς ικανοποίηση του πιο πάνω αιτήματος. Ακολούθως, το Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. άσκησε αγωγή με την οποία προέβαλε ότι το προβλεπόμενο από το άρθρο 42 του ν. 1140/1981 εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας, η ελάχιστη σύνταξη ίση με τα κατώτατα όρια του ΙΚΑ του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 825/1978 και η, με ευνοϊκούς όρους συνταξιοδότηση <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= και παραπληγικών που ορίζουν οι διατάξεις των ν. 612/1977 και ν. 1902/1990, αποτελούν παροχές κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες, μη νομίμως βαρύνουν τον προϋπολογισμό του και επιφέρουν μείωση των αποθεματικών του, ενώ θα έπρεπε να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του ν. 2084/1992. Το αναιρεσείον Ταμείο ισχυρίστηκε ειδικότερα ότι μη νομίμως τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου παρέλειψαν να προβούν στην εγγραφή σχετικής πίστωσης στον ειδικό προϋπολογισμό του ανωτέρω Υπουργείου και να εγκρίνουν την καταβολή στο εν λόγω Ταμείο του οφειλόμενου συνολικού ποσού των 13.479.105,91 ευρώ. Για το λόγο αυτό, το ΤΣΠΕΤΕ ζήτησε με την ως άνω αγωγή του να υποχρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο να του καταβάλει, νομιμοτόκως, το ανωτέρω ποσό ως αποζημίωση κατ'άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ. Το ως άνω ένδικο βοήθημα εκδικάστηκε ως αγωγή του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ και απορρίφθηκε ως αβάσιμο με την 11235/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά της πρωτόδικης αυτής απόφασης, το αναιρεσείον Ίδρυμα άσκησε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο με την ήδη αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε καταρχάς ότι ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, υπό την έννοια ότι ο νομοθέτης υποχρεούται να προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση του εργαζόμενου πληθυσμού σε δημόσιους φορείς, καταλαμβάνει ορισμένη μόνο κατηγορία πολιτών, ανάλογα με το είδος και τον τόπο της παρεχόμενης από αυτούς εξαρτημένης εργασίας ή του ασκούμενου επαγγέλματος, η δε υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιστικού φορέα προβλέπεται από τον νόμο με βάση την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος ή την απόκτηση συγκεκριμένης ιδιότητας ή την ύπαρξη εργασιακής σχέσης. Περαιτέρω, κατά το δικάσαν δικαστήριο, οι βασικοί ασφαλιστικοί κίνδυνοι που καλύπτονται από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι το γήρας, η ανικανότητα προς εργασία λόγω νόσου σωματικής ή πνευματικής (αναπηρία), η αναπηρία που επέρχεται λόγω βίαιου συμβάντος (ατύχημα) και ο θάνατος ασφαλισμένου προστάτη οικογένειας, που επήλθε από κοινή νόσο ή ατύχημα, περαιτέρω δε ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως έχει διαμορφωθεί στις σύγχρονες κοινωνίες καλύπτει μόνο τα πρόσωπα που είναι ικανά να εργαστούν και τα μέλη των οικογενειών τους, για τα οποία προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις χορήγηση ασφαλιστικών παροχών. Με τα δεδομένα αυτά, το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι ως κοινωνικοασφαλιστική παροχή νοείται η περιοδική εκείνη παροχή που χορηγείται χωρίς οποιαδήποτε στάθμιση των αναγκών του δικαιούχου, βάσει αντικειμενικών και οριζόμενων στο νομό κριτηρίων, εξαρτάται δε κατά κανόνα από την ύπαρξη προηγούμενης ασφαλιστικής σχέσης μεταξύ συνταξιούχου και φορέα ασφάλισης, καθώς και τη συμπλήρωση ενός ελάχιστου χρόνου ασφάλισης ή απασχόλησης και καταβάλλεται λόγω επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου. Στην ως άνω έννοια, όμως, της κοινωνικοασφαλιστικής παροχής δεν εντάσσονται, κατά το δικάσαν δικαστήριο, οι περιοδικές παροχές των οποίων η καταβολή, από οργανωτική άποψη, ανατέθηκε σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, αλλά επιβαρύνουν ευθέως τον κρατικό προϋπολογισμό, οι δε όροι χορήγησής τους δεν σχετίζονται με περιόδους απασχόλησης, αλλά, κατά βάση, με την ένδεια του δικαιούχου, καθόσον οι προαναφερόμενες περιοδικές παροχές εντάσσονται στην έννοια της κοινωνικής πρόνοιας ή εν πάση περιπτώσει προσομοιάζουν με αυτή. Ακολούθως, το δικάσαν δικαστήριο έλαβε υπόψη : α) ότι το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απόλυτης αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όσο και η (πρόωρη) συνταξιοδότηση <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= και παραπληγικών, βάσει των διατάξεων του ν. 612/1977 και του ν. 1902/1990 και η ελάχιστη σύνταξη ίση με τα κατώτατα όρια του Ι.Κ.Α. αποτελούν παροχές κοινωνικής ασφάλισης, των οποίων η θέσπιση στηρίχθηκε στην αρχή της αλληλεγγύης και β) ότι η χορήγησή τους προϋποθέτει την ύπαρξη προηγούμενης ασφαλιστικής σχέσης μεταξύ ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και φορέα ασφάλισης, τη συμπλήρωση ενός ελάχιστου χρόνου ασφάλισης και την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Με τα δεδομένα δε αυτά έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 68 του νόμου 2084/1992, η οποία αφορά παροχές προνοιακού χαρακτήρα και ότι ως εκ τούτου, το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε υποχρέωση με βάση τη διάταξη αυτή να καλύψει τη δαπάνη του αναιρεσείοντος που δημιουργήθηκε από την καταβολή των εν λόγω παροχών και ότι, κατ' ακολουθίαν, ουδεμία παράνομη παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου συντελέστηκε και κατά συνεκδοχήν, δεν γεννήθηκε, κατ' άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., υποχρέωση του Δημόσιου προς αποζημίωση αυτού. Με τις σκέψεις αυτές, το δικάσαν διοικητικό εφετείο απέρριψε την έφεση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση.

12. Επειδή, με το μόνο λόγο αναίρεσης, όπως αυτός αναπτύχθηκε με το από 7.12.2015 υπόμνημα του αναιρεσείοντος που κατατέθηκε μετά τη συζήτηση και εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, προβάλλεται ότι κατά την έννοια του άρθρου 68 του ν. 2084/1992, το αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούτο να καλύψει τις δαπάνες του αναιρεσείοντος που δημιουργήθηκαν από την καταβολή των προδιαληφθεισών παροχών, ήτοι του εξωιδρυματικού επιδόματος, του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, της σύνταξης <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= και παραπληγικών καθώς και των συντάξεων με βάση τα κατώτατα όρια των συντάξεων του ΙΚΑ, εφόσον οι παροχές αυτές, οι οποίες δεν προβλέπονται από τις καταστατικές του διατάξεις, έχουν προνοιακό χαρακτήρα, το δε δικάσαν διοικητικό εφετείο που δέχθηκε, αντιθέτως, ότι οι ως άνω παροχές έχουν κοινωνικοασφαλιστικό χαρακτήρα, πλημμελώς αιτιολόγησε την κρίση του, η οποία είναι για το λόγο αυτό αναιρετέα.

13. Επειδή, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στις προηγούμενες σκέψεις, οι παροχές που προβλέπονται, αντιστοίχως, με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 11 του α.ν. 1846/1951, 1 του ν. 612/1977 και 42 του ν. 1140/1981 συναρτώνται προς την ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης και την καταβολή εισφορών, χορηγούνται δε υπό προϋποθέσεις που προσιδιάζουν σε κοινωνικοασφαλιστική παροχή. Συγκεκριμένα, οι μεν συντάξεις του ν. 612/1977 και τα κατώτατα όρια συντάξεων του ΙΚΑ χορηγούνται υπό την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των εκάστοτε οριζομένων κατά περίπτωση χρονικών προϋποθέσεων, οι δε παροχές του ν. 1140/1981, υπό την προϋπόθεση της επέλευσης του ασφαλιζόμενου από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κινδύνου της αναπηρίας και, συνεπώς, ενόψει των εκτεθέντων στη σκέψη 10, οι ως άνω παροχές έχουν προεχόντως κοινωνικοασφαλιστικό χαρακτήρα. Εξάλλου, ο κοινωνικοασφαλιστικός χαρακτήρας των παροχών αυτών δεν αναιρείται εκ του γεγονότος ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις αναπηρίας (<webtop:message key=τυφλότητας, παραπληγίας, τετραπληγίας, νοητικής υστέρησης κ.λπ.), παράλληλα προς τις ως άνω σχετικές παροχές προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις προνοιακού χαρακτήρα, οι οποίες χορηγούνται με κριτήρια όπως η παντελής έλλειψη κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψης των δικαιούχων, η μη χορήγηση σ' αυτούς για την ίδια αιτία κοινωνικοασφαλιστικών παροχών ίσων ή μεγαλύτερων των προνοιακών ή η δυσχερής οικονομική τους κατάσταση (βλ. σχετικώς το άρθρο 4 της 2/90703/0026/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 2448) και τις αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο προνοιακού χαρακτήρα παροχές). Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, δεν είναι εφαρμοστέο εν προκειμένω το άρθρο 68 του ν. 2084/1992 και συνεπώς, ο περί του αντιθέτου μόνος λόγος αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

14. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλλει σε βάρος του αναιρεσείοντος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τη δικαστική δαπάνη του αναιρεσίβλητου Ελληνικού Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2015

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας

Δ. Μαρινάκης Β. Κατσιώνη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 9ης Μαΐου 2016.

Ο Πρόεδρος του Α' Τμήματος Η Γραμματέας του Α' Τμήματος

Α. Γκότσης Β. Ραφαηλάκη

<webtop:message key=

 

Πρόεδρος:

Δ. Μαρινάκης

Δικηγόροι:

Νικόλαος Κουλουκτσής, Παναγιώτα Παρασκευοπούλου (ΝΣΚ)

Εισηγητές:

Χ. Χαραλαμπίδη

Μέλη:

Ο. Ζύγουρα, Π. Μπραΐμη, Σύμβουλοι, Αικ. Ρωξάνα, Χ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδροι

Λήμματα:

Διαφορά προνοιακού χαρακτήρα μέτρων και κοινωνικοασφαλιστικών παροχών

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Δημοσίευση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ

Ετος:

2016

Τόμος:

64

Σελ.:

1241

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ  

Α/Α 

Νόμος

Αριθμός

Έτος

Αρθρο

Παράγραφος


«  ΝΟΜΟΣ  »

2084

1992

68

 


«  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  »

1846

1951

5

 


«  ΝΟΜΟΣ  »

612

1977

1

 


«  ΝΟΜΟΣ  »

1140

1981

42

 

 

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Εγκύκλιος του ΙΚΑ ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4411/2016 και της με αρ. 40124/8516 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.»

Εγκύκλιος του ΙΚΑ
ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4411/2016 και της με αρ. 40124/8516 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.»


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr 
Αθήνα, 18. 11. 2016 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΑΨΟ4691ΩΓ-5Ω7Η 


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σ67/ 3 ΑΡ.: 41


ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (προς ενημέρωση ή/και ενέργεια):
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση: Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών
Α) Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών
Τμήμα: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υπόψη κ. Αθανασίου)
Β) Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών
Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων
Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 ΑΘΗΝΑ
2. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
Δ/νση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης
Αναφορών ( Συντάξεις)
Πατησίων 12, Τ.Κ.10677 ΑΘΗΝΑ
3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑΘ Ε Μ Α : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4411/2016 και της με αρ. 40124/8516 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.»
Σχετ.: Η εγκύκλιος 16/2016, το Γενικό έγγραφο Σ48/48/29.6.2016 καθώς και τα με αρ. πρωτ. Σ01-410/12.9.2016 και Σ01-417/13.9.2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ 142Α/3.8.2016), καθώς και τη με αρ. 40124/8516 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2909 Β΄/2016) –ΑΔΑ: 6ΒΗΝ465Θ1Ω- ΔΚΒ, που αφορούν τη χορήγηση των αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του ΕΚΑΣ από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (και το Δημόσιο), τα οποία κοινοποιούμε, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4411/2016, οι οποίες ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2016, σε όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του N. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου δευτέρου του Ν. 4393/2016 (Α΄106), στερούνται την παροχή Ε.Κ.Α.Σ., εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα, μέχρι την τελική κατάργηση του Ε.Κ.Α.Σ. την 1.1.2020:
α. Απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.
β. Σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε έτος για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Η σύγκριση των εισοδημάτων αυτών γίνεται στον μήνα Μάιο 2016. Επισημαίνεται ότι ένας σύζυγος δεν δικαιούται να λάβει την οικονομική ενίσχυση, εάν ο ίδιος ή ο έτερος σύζυγος ήδη λαμβάνει έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 80% και άνω.
Ως ατομικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα (δηλαδή, το άθροισμα των εισοδημάτων που τυχόν περιλαμβάνονται στους κωδικούς της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 '303', '321', '301', '309', '311', '343', '389', '391', '393', '255', '251', '263' και των ποσών των κωδικών '657', '659', που δεν είναι προνοιακά εισοδήματα. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και τα προνοιακά βοηθήματα.
γ. Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων) χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.
2. Οι ως άνω έκτακτες μηνιαίες οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται κατά την ημερομηνία πίστωσης της κύριας σύνταξης των δικαιούχων, αναδρομικά δε από τη χορήγηση της σύνταξης μηνός Αυγούστου 2016 και για όσο χρόνο διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις. Υπενθυμίζεται ότι η παρ. 9β του άρθρου δευτέρου του Ν. 4393/2016 η οποία αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση, αναπροσαρμόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του νόμου αυτού και ότι η έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης καθώς και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος λαμβάνουν χώρα το αργότερο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, έτσι ώστε από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους να μη χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους.
Συνεπώς, στην περίπτωση που συνταξιούχος απώλεσε το Ε.Κ.Α.Σ. κατά το έτος 2016 και συνεπώς κατέστη δικαιούχος των αντισταθμιστικών μέτρων του άρθρου 31 του Ν. 4411/2016, εάν δικαιούται να λαμβάνει το Ε.Κ.Α.Σ. από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017, σύμφωνα με τα κριτήρια της εκδοθησόμενης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης από το νόμο κοινής υπουργικής απόφασης, δεν θα δικαιούται πλέον τα αντισταθμιστικά μέτρα για το έτος 2017. Δηλαδή, το δικαίωμα στα αντισταθμιστικά μέτρα του άρθρου 31 του Ν. 4411/2016 ελέγχεται κάθε χρόνο, δεδομένου ότι εξαρτάται από το δικαίωμα στο Ε.Κ.Α.Σ.
Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω έχει ήδη ξεκινήσει, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος αυτής της κατηγορίας υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 31, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για τυχόν χορήγηση του επιδόματος αυτού μέσω της αυτόματης μηχανογραφικής διαδικασίας που έχει δρομολογηθεί (μέσω ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Όσον αφορά τη διακοπή καταβολής των αντισταθμιστικών μέτρων, αυτή προβλέπεται από την υπουργική απόφαση σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, αυτονόητα δε ισχύει και στην περίπτωση που το δικαίωμα αίρεται επειδή παύουν να συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία (π.χ. δικαίωμα στο ΕΚΑΣ, διαζύγιο, έλλειψη ποσοστού 80% κλπ).
3. Αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση των αντισταθμιστικών μέτρων των περιπτώσεων β και γ είναι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που καταβάλλουν κύρια σύνταξη καθώς και το Δημόσιο. Ειδικά στην περίπτωση συζύγων συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ (περίπτωση β), αρμόδιος είναι ο φορέας εκείνος που καταβάλλει τη μικρότερη κύρια σύνταξη.
Η διαδικασία καταβολής της έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης. Οι υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων υποχρεούνται να παραλαμβάνουν σχετικές αιτήσεις καθώς και να προχωρούν άμεσα στις διαδικασίες χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και των βεβαιώσεων (βλ. συνημμένο υπόδειγμα, που ισχύει για το 2016) που ζητούνται στις περιπτώσεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4411/2016 ή και της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης και μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να διαπιστώσουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αφορούν το περιεχόμενο της βεβαίωσης αυτής.
4. Σε περίπτωση λάθους, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και το Δημόσιο διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς δικαιούχων. Τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος όσων έλαβαν την παροχή χωρίς να τη δικαιούνται και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών και τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), δηλαδή, στην περίπτωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016.
Τέλος, υπενθυμίζονται τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα οποία: α) μέσω intranet, έχει αναρτηθεί στις Καταστάσεις Πληρωμών Συντάξεων νέα Κατάσταση προς ενημέρωση με τίτλο: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΚΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ», η οποία περιλαμβάνει συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, στους οποίους χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε, και β) ενεργοποιήθηκαν νέοι κωδικοί προσθετικών οφειλών που αφορούν την έκτακτη πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης πρώην επιδοματούχων ΕΚΑΣ, όπως θα απεικονιστούν στις καταστάσεις μηνός 10/2016.

Συν.: α)ΦΕΚ 142Α/3.8.2016
β) ΦΕΚ 2909 Β΄/2016
γ) Μία βεβαίωση (πρότυπο)

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης
& Διοικητικής Μέριμνας

Μαρία Δημητρακοπούλου


Ημερομηνία:……./…../2016 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΑΨΟ4691ΩΓ-5Ω7

Υποκατάστημα:


Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνουμε ότι ο/η………………………………………………………………(Α.Μ:………………./ΑΜΚΑ:……………………)
απώλεσε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1.6.2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου δευτέρου του Ν. 4393/2016.
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ 142Α/3.8.2016), καθώς και της με αρ. 40124/8516 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2909 Β΄/2016).

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Αντισταθμιστικά του ΕΚΑΣ με τις συντάξεις Δεκεμβρίου


 Αντισταθμιστικά του ΕΚΑΣ με τις συντάξεις Δεκεμβρίου
Ρεπορτάζ: Μαρίνα Παπαδάκη.
Τα αντισταθμιστικά σε όσους συνταξιούχους έχασαν το ΕΚΑΣ θα αρχίσουν να δίνονται από τον άλλο μήνα, δήλωσε στην ΕΡΤ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης προσθέτοντας ότι οι παροχές θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου.
Με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου, έρχονται και οι πρώτες ελαφρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων που έχασαν το ΕΚΑΣ, τον περασμένο Ιούνιο.
«Αυτός ο μήνας και ο επόμενος θα είναι ένας καλός μήνας για τους συνταξιούχους υπό την έννοια ότι θα εφαρμοστούν τα αντισταθμιστικά που ψήφισε η Βουλή για την περικοπή του ΕΚΑΣ, αρχίζει το σύστημα να ομαλοποιείται», επισήμανε ο γγ του Υπουργείου Εργασίας.
Στους χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν αναπηρία πάνω από 80% θα δοθεί ποσό ίσο με το ΕΚΑΣ που έχασαν.
Στις περιπτώσεις διπλής απώλειας του ΕΚΑΣ σε ζευγάρι συνταξιούχων, η ενίσχυση θα δοθεί στον σύζυγο ή τη σύζυγο με το χαμηλότερο εισόδημα.
Ενώ στους συνταξιούχους που έχασαν περισσότερα από 115 ευρώ, θα δοθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας, για αγορά τροφίμων, στο πρότυπο της κάρτας σίτισης.
Όσοι έχουν χάσει το βοήθημα ή υπέστησαν μείωση στο ποσό που λάμβαναν, έχουν ήδη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα.
Ενώ όσοι έχουν μείωση πάνω από 30 ευρώ, απαλλάσσονται ήδη και από την εισφορά υπέρ υγείας 6%, που έχει επιβληθεί στις συντάξεις από το προηγούμενο καλοκαίρι.
Οι παροχές έχουν αναδρομική ισχύ από 1η Αυγούστου. Το κονδύλι εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015.

Πηγή: http://www.ert.gr/

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126 Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126 Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιο- λόγησης των μαθητών του Γυμνασίου
ΦΕΚ Τεύχος Α’ 211/11.11.2016)
Άρθρο 9 Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γυμνασίου
Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών του Γυμνασίου με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Γυμνάσιο.
2. Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδο- ση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνο- δεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
3. Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, μόλις λήξει η προθε- σμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν στην αρμό- δια Διεύθυνση Δ.Ε. τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή.
4. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτι- κές ανάγκες σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 28722/Γ2/ 12-3-2010 υπουργική απόφαση (Β' 276) για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπο- ρούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτη- σης τους ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλους από αυτούς που διενήργησαντην αρχική εξέταση. Την επι- τροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κη- δεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτα- σης προκύπτει από τον Μ.Ο. των δύο εξεταστών - ανα- βαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος των συνταξιούχων


Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 –
Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος των συνταξιούχων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας & κατ’ Οίκον Φροντίδας
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Δήμητρα Παραμύθη
Τηλέφωνο : 210 3368106
Φαξ : 210 3368124


Αθήνα, 8-11-2016 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ465Θ1Ω-Ε4Μ
Αρ. Πρωτ: Φ.10070/50569/1937

Προς: 1. Όλους τους φορείς Κύριας & Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Υπηρεσία Συντάξεων
Κάνιγγος 29, 106 82 Αθήνα
3. Ν.Α.Τ.
Εθνικής Αντιστάσεως 1, 185 31 Πειραιάς
4. Υπουργείο Υγείας
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα
5. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
α. Γραφείο κ. Προέδρου
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αποστόλου Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι
6. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
Χαλκοκονδύλη 56, 104 32 Αθήνα
7. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.
Θεοφάνους 19-21, 115 23 Αθήνα
8. Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.
Πατησίων 48, 106 82 Αθήνα
9. Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.
Χρήστου Λαδά 1, 105 61 Αθήνα
10. Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ.
Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα
11. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τράπεζας Αμέρικαν Εξπρές
Λεωφ. Κηφισίας 226, 152 31 Χαλάνδρι
12. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
117 45 Νέος Κόσμος
Υπόψη: κ. Αθηνάς Τριανταφυλλίδη


Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) – Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος των συνταξιούχων
ΣΧΕΤ: Η αρ.Φ.10070/οικ.23637/977/8-8-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΠΖ465Θ1Ω-ΙΘ2) εγκύκλιος

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) και δόθηκαν διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι δικαιούχοι συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος μηνός Δεκεμβρίου κι εφεξής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας και την έγκαιρη εφαρμογή των ανωτέρω.

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού Κ.Α.
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Κ.Α.
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γ.Δ.Υ.
5. Όλες τις Διευθύνσεις Γ.Γ.Κ.Α. και το Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης
6. Ι.Ρ.Ι.Δ.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 @@@
 

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Ο νέος νόμος 4430 και οι αναπηρικές διατάξεις του


ΝΟΜΟΣ 4430 ΦΕΚ Α 205/31.10.2016

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 50

   3. Το άρθρο 66 του Ν. 4144/2013 (Α' 88), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 (Α' 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4251/2014 (Α' 80), με το άρθρο 9 του Ν. 4331/2015 (Α' 69) και με το άρθρο 55 του Ν. 4369/2016 (Α'33), αντικαθίσταται ως εξής:

 «Αρθρο 66

   Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, με την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.ΔΕ..

   Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ, για τον ίδιο χρόνο, παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει αναδρομικά από 1.7.2016 για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του και λήγει στις 30.6.2017.»

   4. α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4331/2015 (Α' 69), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

   «Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή χαρακτηρίζει, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ν. 2643/1998 (Α' 220), ως χρόνιες σωματικές ή πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή βλάβες που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.»

   β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 4331/2015 (Α' 69) προστίθενται εδάφια ως εξής:

   «Οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν χαρακτηριστεί, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ν. 2643/1998 (Α' 220), ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση αναθεωρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής. Στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που διενεργούνται με βάση το Ν. 2643/1998 λαμβάνονται υπόψη ως παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό αυτόν έως την ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω προκηρύξεων.»

   5. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 2084/1992 (Α' 165), όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλογικά και για κάθε είδους παροχή που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).

 

Για καλύτερη κατανόηση του άρθρου παραθέτουμε την εισηγητική έκθεση αυτού

Στο άρθρο 50

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 προβλέπεται στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, με την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Προβλέπεται, επίσης, ότι, εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι είτε φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν είτε δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Κ.Ε.ΔΕ. Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, όπως, ενδεικτικά, προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αναπηρίας, καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία, όπως, ενδεικτικά, συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. δεδομένης της ισχύος του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, μέχρι τις 31.12.2016, η κάλυψη των δικαιούχων με τις ως άνω παροχές δύναται, κατά συνέπεια, να εκτείνεται έως και τις 30.6.2017.

Τέλος, στο ν. 2643/1998 λήφθηκε μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης. Για τις ανάγκες εφαρμογής του ανωτέρω νόμου συστήθηκε ad hoc επιτροπή ιατρών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με έργο το χαρακτηρισμό της χρονιότητας ή μη των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, των αιτούντων-προστατευομένων του νόμου αυτού. Στη βάση του πορίσματος της επιτροπής καταρτίστηκε πίνακας που όριζε τις παθήσεις ή βλάβες που χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και ταυτόχρονα περιορίζουν τις δυνατότητες του πάσχοντα για επαγγελματική απασχόληση. Ο πίνακας δεν έχει αναθεωρηθεί, διότι δεν προβλέπεται διαδικασία αναθεώρησής του, ενώ παράλληλα υπάρχουν αιτήματα υπαγωγής στον πίνακα και άλλων ασθενειών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4 δίδεται η αρμοδιότητα στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή να χαρακτηρίζει, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, τις χρόνιες σωματικές ή πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή βλάβες που ταυτόχρονα περιορίζουν τις δυνατότητες του πάσχοντα για επαγγελματική απασχόληση, ως το πλέον αρμόδιο όργανο για το έργο αυτό. Αναθεώρηση αυτών προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μετά από γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής. Στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που διενεργούνται με βάση το ν. 2643/1998 λαμβάνονται υπόψη ως παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό αυτόν έως την ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω προκηρύξεων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ομογενοποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος είσπραξης, μέσω παρακράτησης, τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης εποπτείας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.), κατά τρόπο αντίστοιχο με τα ισχύοντα για τις συντάξεις που χορηγεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

Απόφαση Υπουργού Υγείας με ΘΕΜΑ: «Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών φαρμάκων σε δικαιούχους του Ν. 4368/2016


Απόφαση Υπουργού Υγείας με ΘΕΜΑ: «Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών φαρμάκων σε δικαιούχους του Ν. 4368/2016»
Μαρούσι, 1η Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 42563
ΠΡΟΣ Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
1.ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ
Υπηρεσιών Υγείας
2.Αποκεντρωμένα Γραφεία
Δ/νση: Φαρμάκου
Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων
Τμήμα σχεδιασμού και παρακολούθησης
ΕΟΠΥΥ
χορήγησης φαρμάκων
Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:2108110674 Τηλεομοιότυπος: 2108110544 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι 1.Γραφείο Υπουργού Υγείας
E-mail: d6.t1@eopyy.gov.gr
2.
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 3.Γραφείο Προέδρου
4.
Γραφείο Αντιπροέδρου
5.
Γραφείο Γεν. Διευθυντή
6.
Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 7.Τμήμα Ελέγχου Συνταγών ΕΟΠΥΥ
8.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ
9.
Δ/νση Aνάπτυξης Μονάδων Υγείας
10.
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
ΘΕΜΑ: «Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών φαρμάκων σε δικαιούχους του Ν. 4368/2016»
Σχετικά: έγγραφο Α3γ/Γ.Π. οικ. 75165/10-10-2016 του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 65Ξ9465ΦΥΟ-2Λ2).
Όπως είναι γνωστό, από 1ης Αυγούστου 2016 τα ψυχιατρικά και νευρολογικά
φάρμακα διατίθενται στους δικαιούχους του Ν. 4368/2016 που δικαιούνται
μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής από τα φαρμακεία των
δημοσίων νοσοκομείων (Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία). Με
την ανωτέρω σχετική απόφαση οι εν λόγω ασθενείς θα μπορούν να
προμηθεύονται τα ψυχιατρικά και νευρολογικά σκευάσματα που απαιτούνται,
εκτός από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, και από τα ιδιωτικά φαρμακεία τα
οποία είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ. Η ανωτέρω ρύθμιση τίθεται άμεσα σε
εφαρμογή καθώς θα προσαρμοσθεί αντίστοιχα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Συνημμένη: υπουργική απόφαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Σ ΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
10/10/2016 1:06:24 ìì +03'00'
Εξαιρετικά Επείγον
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αθήνα,
10/10/2016
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.75165
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 10433
 
Πληρ: Χ. Παπαθανασίου
 
Τηλέφωνο: 2132161438
 
ΦΑΞ: 2105239238
 
Θέμα: Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών Φαρμάκων σε ανασφάλιστους.
Σχετ.: 1. Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1, του άρθρου 68 του Ν.4370/16 (ΦΕΚ 37/Α/16) και ισχύει. 2. Η υπ΄αριθμ. Α3(γ)/Γ.Π./οικ.25132/04-04-2016 (ΦΕΚ 908/Β΄) Κ.Υ.Α. 3. Οι υπ΄αριθμ. Α3γ /Γ.Π. οικ. 39364/31/05/2016 (ΑΔΑ:ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ) & Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016 (ΑΔΑ:Ω915465ΦΥΟ-ΝΥΙ) εγκύκλιοι.
1.
Ως γνωστό από 01/08/2016 τα ψυχιατρικά και τα νευρολογικά φάρμακα διατίθενται στους δικαιούχους του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής» από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων (Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία) της χώρας. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε προκειμένου οι πλέον ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού να συνεχίσουν απρόσκοπτα την φαρμακευτική αγωγή τους. Πλην όμως, για τη διευκόλυνση των δικαιούχων του συγκεκριμένου μέτρου και προκειμένου να αποκλειστεί κάθε είδους στιγματισμός τους, σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω ασθενείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακά τους, εκτός από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ. Η ανωτέρω ρύθμιση τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, κατόπιν προσαρμογής του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από την ΗΔΙΚΑ. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016, που δεν είναι δικαιούχοι του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής»,
προμηθεύονται τα φάρμακα των ως άνω κατηγοριών από τα ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.
2. Με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των προσερχόμενων σε δημόσια νοσοκομεία (Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία) δικαιούχων του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής» και σε συνέχεια των ως άνω σχετικών που αναφέρονται στην υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :
Α) Όλα τα αναφερόμενα, στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/16, δημόσια νοσοκομεία της χώρας (Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία)
ανεξαρτήτως αν διαθέτουν ή όχι νευρολογικά και ψυχιατρικά τμήματα ή παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες από τα εξωτερικά τους ιατρεία, οφείλουν να διαθέτουν νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα στους δικαιούχους του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής». Εφόσον συγκεκριμένο φάρμακο της κατηγορίας αυτής δεν είναι άμεσα διαθέσιμο θα πρέπει να παραγγελθεί και να είναι στη διάθεση του εν λόγω ασθενή το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Β) Επιπλέον, όλα τα προαναφερόμενα νοσοκομεία οφείλουν να διαθέτουν νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα στους δικαιούχους του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής», που προσέρχονται σε αυτά με το σχετικό παραπεμπτικό, ανεξάρτητα από την επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση τους ως νοσοκομεία αναφοράς με συγκεκριμένες δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), (Υ.Α. Γ3α/οικ.3579/15, ΦΕΚ 93 Β΄) και να μην παραπέμπουν τους εν λόγω ασθενείς για φάρμακα σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών για Ενέργεια:
1. Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας ( ΥΠΕ ) (με την ευθύνη άμεσης κοινοποίησης στις δομές Π.Ε.Δ.Υ. , στα Νοσοκομεία και Φορείς αρμοδιότητάς τους)
2.
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Λ. Κηφισίας 39,
15123 Μαρούσι
3.
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528, Αθήνα.
5.
Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 72, Τ.Κ. 11528, Αθήνα.6 6. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), Λεωφ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Νέος Κόσμος, Αθήνα
Κοινοποίηση:
1.
Γραφείο Αν. Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κας Α. Αναγνωστοπούλου (με την παράκληση να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς)
2.
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων -ΠΕΦΝΙ,
Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
3.
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος , Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου5, Τ.Κ. 11854, Αθήνα
Εσωτερική διανομή :
1.
Γραφ. κ. Υπουργού
2.
Γραφ. κ. Αν. Υπουργού
3.
Γραφ. Γενικών Γραμματέων
4.
Γραφ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης
5.
Δ/νση Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας
6.
Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας 7. Δ/νση Ψυχικής Υγείας
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτω το άρθρο 33 του νόμου 4368, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 4370.
ΝΟΜΟΣ: 4368 2016
ΦΕΚ: Α 21 20160221
Τέθηκε σε ισχύ: 21.02.2016
Τίτλος
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις
Αρθρο: 33
Τίτλος Αρθρου
Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Σχόλια
Η παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α' 37/7.3.2016).
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1 ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
1. Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α' 254), των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α' 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α'6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι οι εξής: α) οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων, β) οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας, γ) τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα: i) ανήλικοι έως 18 ετών,
ii) γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης,
iii) άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, iv) άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α'96), ν) άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α'74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς, vi) οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης, vii) όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής ή ως αναμορφωτικό μέτρο, viii) άτομα με αναπηρία 67% και πάνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων και τα άτομα λοιπών χρόνιων νοσημάτων, εφόσον το χρόνιο νόσημα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, ix) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, x) όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010 (Α'195) είτε του ν. 3386/2005 (Α' 212) είτε του ν. 4251/2014 (Α'80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, xi) αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή μεταγενέστερου) και μέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη δηλαδή με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης, xii) θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003 (Α'233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3875/2010 (Α'158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α' 7).
«3. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται η κατοχή από αυτούς Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), με εξαίρεση τις κατηγορίες της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους ο τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»
4. Οι δαπάνες της παρούσας ρύθμισης καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
5. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φορείς της παραγράφου 1, ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων της παρούσας πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε..
6. Από τη δημοσίευση της διάταξης αυτής, παύει να ισχύει το άρθρο 6 του ν.δ. 57/1973 (Α' 149), όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 23 του ν. 1076/1980 (Α'224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.