Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Κατασχέσεις σε αναπήρους

Έρχονται κατασχέσεις σε ανάπηρους
Σε κυνήγι αδυνάμων επιδίδεται η κυβέρνηση, ζητώντας από Άτομα με Αναπηρία που -υπό το νέο καθεστώς των ΚΕΠΑ- δεν πληρούν τα... μνημονιακά δεδομένα, την επιστροφή επιδομάτων.

Σε μεγάλες περιπέτειες κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες συμπολίτες μας, που υπάγονται στις κατηγορίες των αναπήρων και των ΑΜεΑ και λάμβαναν ως σήμερα σχετικό επίδομα.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΙΚΑ προς κάθε υποκατάστημα του Ιδρύματος, που παρουσιάζει σήμερα Το ΧΩΝΙ, ξεκινά νέο... κυνήγι αδυνάμων με διασταυρώσεις στοιχείων και εντολή για άμεσες ενέργειες.

Πού στοχεύουν; Να πάρουν και άλλα χρήματα από αυτούς που δεν έχουν. Αφού αυστηροποίησαν τα κριτήρια για να πιάσουν τα ποσοστά αναπηρίας λιγότεροι από πριν και αφού καθυστέρησαν αδικαιολόγητα τη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)... τώρα λένε ότι όσοι δεν πιάσουν το ποσοστό, θα πρέπει να επιστρέφουν τα επιδόματά τους πίσω. Η εγκύκλιος αυτή βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 4144/2013, όπου προβλέπεται πέρα από τη διακοπή του επιδόματος και η βίαιη «αναζήτηση» των επιδομάτων που έπαιρναν οι ανάπηροι -μέχρι τη νέα επανεξέτασή τους- και κατά τη διάρκεια της παράτασης που δόθηκε μέχρι την ομαλοποίηση της λειτουργίας των ΚΕΠΑ. Μια διαδικασία μέσω της οποίας η κυβέρνηση βάζει στο... μάτι τόσο την κινητή όσο και την ακίνητη περιουσία των συνανθρώπων μας. Μόνος στόχος κι εδώ, η άμεση εξεύρεση πόρων για την κάλυψη μνημονιακών υποχρεώσεων!


«ΧΤΥΠάΝΕ» ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΝ

Ο νόμος, άλλωστε, πέρα από σκληρός είναι και σαφής: «οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)». Κι όταν αναφέρει «συνταξιοδοτικές παροχές» εννοεί επιδόματα αναπηρίας, σύνταξη θανάτου κ.ά. Προκειμένου να εφαρμοστεί αμέσως η πρόβλεψη της διάταξης αυτής, σχετικά με την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) θα αποστείλει στις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων σχετικό αρχείο συνταξιούχων, οι οποίοι δεν κρίθηκαν ανάπηροι από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εκ των υστέρων οι ανάπηροι που δεν θα λάβουν ποσοστό αναπηρίας και δεν θα μπορούν να επιστρέφουν τις αναπηρικές συντάξεις που λάμβαναν έως και 6 μήνες, θα βρίσκονται ξαφνικά με χρέη στην εφορία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας. Η εν λόγω μνημονιακή ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει χιλιάδες άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες σε «μπλεξίματα» με την εφορία αφού οι πολίτες αυτοί με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι προφανές ότι θα αδυνατούν να επιστρέφουν τις χορηγηθείσες συντάξεις. Απαιτείται, λοιπόν, να δημιουργηθεί νέα ρύθμιση η οποία για παράδειγμα θα μπορούσε να ειδοποιεί τους ασφαλισμένους εγκαίρως και πριν τη λήξη της αναπηρικής σύνταξης ώστε να περάσουν από την αρμόδια επιτροπή και να είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την παροχή. Ό,τι άλλο θα είναι εμπαιγμός!


Γ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Λάβρος κατά κι αυτού του μέτρου - γκιλοτίνα, όπως το χαρακτήρισε, δήλωσε στο ΧΩΝΙ ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Όπως έχω ξαναπεί, αυτή η ιστορία με τις επανεξετάσεις από τα ΚΕΠΑ είναι μια γκιλοτίνα επιδομάτων, που απορρίπτει χιλιάδες συμπολίτες μας. Όσοι προωθούν αυτά τα μέτρα της συγκεκριμένης ρύθμισης, θα πρέπει να ξέρουν ότι οι πολίτες δε φέρουν ευθύνη. Δεν έπαιρναν μόνοι τους τα επιδόματα. Υπήρχε επιτροπή, που τους εξέταζε κι έκρινε την κατάστασή. Εκεί ενδεχομένως να υπάρχουν ευθύνες, ενώ υπάρχουν κι άλλοι αρμόδιοι που πρέπει να λογοδοτήσουν»!


Πηγή: Εφημερίδα «το χωνί»

Παρακράτηση ποσού σύνταξης περιθαλπομένων σε Ν.Π.Δ.Δ.

Αναρτούμε σήμερα την εγκύκλιο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σχετικά με την Παρακράτηση ποσού σύνταξης περιθαλπομένων σε Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης και απόδοση αυτού στα θεραπευτήρια.
Του Μανώλη Μπασιά.

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ποσού σύνταξης περιθαλπομένων σε Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης και απόδοση αυτού στα θεραπευτήρια. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 8 του ν. 3984/2011 και της αρ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.87101/27.7.2011 (ΦΕΚ1798/Τ. Β'/9.8.11) Υπουργικής Απόφασης.»

Σας κοινοποιούμε την διάταξη του άρθρου 66 παρ. 8 του ν. 3984/2011 και την απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σχετικά με παρακράτηση ποσού σύνταξης περιθαλπομένων σε Ν.Π.Δ.Δ. με ταυτόχρονη απόδοση στο Θεραπευτήριο και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την παρ. 8 του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 προστέθηκε παρ.3 στο άρθρο 13 του Ν.3868/2010, η οποία ορίζει ότι:
«οι περιθαλπόμενοι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί διαμένουν μόνιμα εντός των φορέων αυτών συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ των δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν».

Σε εκτέλεση των προαναφερόμενων διατάξεων εκδόθηκε η κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία το παρακρατηθέν ποσό της σύνταξης αποδίδεται είτε απευθείας από τον ασφαλιστικό φορέα στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που φιλοξενεί τον περιθαλπόμενο είτε παρακρατείται απευθείας από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο ν.π.δ.δ.
καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:
α) για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ ποσοστό 40%,
β) για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%,
γ) για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ ποσοστό 60%,
δ) για σύνταξη από 1000,01 ευρώ μέχρι 1500 ευρώ ποσοστό 70%,
ε) για σύνταξη από 1500,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%.

Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που ζητούνται στοιχεία από Θεραπευτήρια Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με το ποσό της σύνταξης περιθαλπομένων τους, θα τα ενημερώνετε σχετικά με το καθαρό ποσό της σύνταξης, προκειμένου στη συνέχεια να παρακρατούν το ανάλογο ποσοστό σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Δεδομένου όμως ότι η ως άνω υπουργική απόφαση ορίζει δύο εναλλακτικές, δηλαδή είτε απόδοση του ποσού από τον ασφαλιστικό οργανισμό στο Ν.Π.Δ.Δ. είτε παρακράτηση απευθείας από το Ν.Π.Δ.Δ., μπορείτε, μετά από συνεννόηση με το
Θεραπευτήριο, είτε να χορηγείτε στοιχεία με το καθαρό ποσό της σύνταξης,
οπότε το Θεραπευτήριο θα αναζητά το αντίστοιχο ποσό απευθείας από τον περιθαλπόμενο, είτε να δίνετε εντολή στη μηχανογράφηση για παρακράτηση του ποσού της σύνταξης και απόδοσής του στο Θεραπευτήριο.
Με νεότερα έγγραφα της Διοίκησης θα σας γνωστοποιηθούν ο κωδικός οφειλής, ο τρόπος παρακράτησης των αναδρομικών ποσών από την ημερομηνία ισχύος της διάταξης, ο τρόπος απόδοσης της δαπάνης στα θεραπευτήρια, καθώς και τα Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές.

Επί του ζητήματος αυτού η εφημερίδα Ελευθεροτυπία έγραψε το παρακάτω κείμενο:
Παρακρατούν συντάξεις αναπήρων για νοσήλια!
Σε κοινωνικό έγκλημα σε βάρος χιλιάδων ανήμπορων, αναπήρων και χρονίως πασχόντων προχώρησε η κυβέρνηση, εξαναγκάζοντάς τους να πληρώνουν το 40%-80% της σύνταξής τους στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που τους περιθάλπουν.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σε κοινωνικό έγκλημα σε βάρος χιλιάδων ανήμπορων, αναπήρων και χρονίως πασχόντων προχώρησε η κυβέρνηση, εξαναγκάζοντάς τους να πληρώνουν το 40%-80% της σύνταξής τους στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που τους περιθάλπουν.

Σε κατεπείγουσα εγκύκλιο το ΙΚΑ γνωστοποιεί ότι «οι περιθαλπόμενοι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί διαμένουν μόνιμα εντός των φορέων αυτών, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά, ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

»Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ των δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν».

Σε εκτέλεση των προαναφερόμενων δια- τάξεων εκδόθηκε η κοινοποιούμενη υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία το παρακρατηθέν ποσό της σύνταξης αποδίδεται είτε απ΄ ευθείας από τον ασφαλιστικό φορέα στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που φιλοξενεί τον περιθαλπόμενο είτε παρακρατείται απ΄ ευθείας από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο ΝΠΔΔ καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:

• για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ, ποσοστό 40%,
• για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, ποσοστό 50%,
• για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1.000 ευρώ, ποσοστό 60%,
• για σύνταξη από 1.000,01 ευρώ μέχρι 1.500 ευρώ, ποσοστό 70%,
• για σύνταξη από 1.500,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 80%.

Δεδομένου ότι η υπουργική απόφαση ορίζει δύο εναλλακτικές, δηλαδή είτε απόδοση του ποσού από τον ασφαλιστικό οργανισμό στο ΝΠΔΔ είτε παρακράτηση απ΄ ευθείας από το ΝΠΔΔ, το ΙΚΑ έπειτα από συνεννόηση με το θεραπευτήριο, είτε θα χορηγεί στοιχεία με το καθαρό ποσό της σύνταξης, οπότε το θεραπευτήριο θα αναζητεί το αντίστοιχο ποσό απ΄ ευθείας από τον περιθαλπόμενο, είτε θα δίνει εντολή στη μηχανογράφηση για παρακράτηση του ποσού της σύνταξης και απόδοσής του στο θεραπευτήριο.

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Νέος Κώδικας φορολογίας εισοδήματος.


Του Μανώλη Μπασιά.

Παραθέτω σήμερα μερικές διατάξεις από τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος, που ενδιαφέρουν τους αναπήρους. Το πολύ σημαντικό του νομοσχεδίου αυτού είναι ότι διατηρεί το αφορολόγητο των τυφλών και παραπληγικών, μάλιστα το επεκτείνει και σε άλλες βαριές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 11
Εξαρτώμενα μέλη
1.  Ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, θεωρούνται:
α)        ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
β)         άγαμα τέκνα, εφόσον:
i)          είναι ανήλικα έως 18 ετών ή ,
ii)        υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ)         τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
i)          τέκνα του φορολογούμενου,
ii)        αδελφοί και αδελφές  των δύο συζύγων.
δ)         ανιόντες,
ε)         ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη  σύζυγο.

2.  Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (β), (δ), και (ε) της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με το φορολογούμενο.  Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

3.  Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι  παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:
β)         εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

Κεφάλαιο Β’
Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 14
Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία

2.  Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο:

γ) η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου.

δ) το εξωϊδρυματικό επίδομα,  και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.  

ε)  οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%).

ζ)  το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ) που καταβάλλεται στους δικαιούχους.

Άρθρο 17
Μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη

Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για τα ακόλουθα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου:
α)      πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.)για την πιστοποίηση αναπηρίας, εφόσον δεν καλύπτονται από επαγγελματική ή αναπηρική ασφάλιση,
β)      ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
γ)      θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
δ)      πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

Άρθρο 18
Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

1.  Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα  ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων, δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

2.  Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες:
α)        οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,
β)         τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,
γ)         τα έξοδα για ιατρική περίθαλψη γενικά,
δ)         οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή κατ’ οίκον,
ε)         η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού,
στ)       τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ποσοστό αναπηρίας  τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α.ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, και
ζ)         η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς που καταβάλλονται για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας  τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
η)         ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

3.  Οι ιατρικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου μπορούν να συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού της  μείωσης φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

Άρθρο 31
Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους.
 Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%)  [από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία] ή  είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.Αναστολή εξωιδρυματικού επιδόματος λόγω νοσηλείας

Αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών - τετραπληγικών, σε περίπτωση νοσηλείας για χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ με ΑΡ.: 39

Κοινοποίηση της με αριθ. ΦΙ 1321/II 19/79/27.3.2013 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών - τετραπληγικών, σε περίπτωση νοσηλείας για χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα. Τροποποίηση της με αριθ. Φ9/οικ.909/22.6.1983 Υπουργικής Απόφασης.»


Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. ΦΙ 1321/1119/79/27.3.2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας «Σχετικά με τη χορήγηση του εξωιδρυματικού
επιδόματος στη διάρκεια νοσηλείας των τετραπληγικών - παραπληγικών, ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης», (Φ.Ε.Κ. 909/τ. Β'/ 15.4.2013) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της:

1.    Με την ανωτέρω απόφαση, που ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 15/4/2013, τροποποιείται η με αριθ. Φ9/οικ.909/222.6.1983 Υπουργική Απόφαση και ορίζεται ότι, η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος της παρ. 1 του άρθ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει, αναστέλλεται στις περιπτώσεις νοσηλείας του δικαιούχου σε οποιασδήποτε μορφής νοσηλευτικό ίδρυμα νια χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του.
Συνεπώς, από την ανωτέρω ημερομηνία (15/4/2013), τα κρίσιμα στοιχεία που επηρεάζουν τη συνέχιση της καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος και ελέγχονται αθροιστικά είναι η νοσηλεία των δικαιούχων νια χρόνια πάθηση σε οποιασδήποτε μορφής νοσηλευτικό ίδρυμα και η καταβολή της σχετικής δαπάνης από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΛΛ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο, κ.ά.).
Επομένως, δεν επηρεάζει την καταβολή του εν λόγω επιδόματος ούτε το χρονικό διάστημα της νοσηλείας ούτε η νομική μορφή λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος.
2.    Η αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος για τους λόγους που προβλέπονται στην κοινοποιούμενη Υπουργική απόφαση, θα γίνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης Διευθυντή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και ότι τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος θα αναζητηθούν είτε διά συμψηφισμού με τυχόν άλλες χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές είτε - σε αντίθετη περίπτωση - σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Τυχόν επαναχορήγηση του επιδόματος θα γίνεται από την πρώτη του μήνα ο οποίος έπεται εκείνου της εξόδου από το νοσηλευτικό ίδρυμα, πάντοτε σε εκτέλεση σχετικής απόφασης Διευθυντή και υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να υφίσταται το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τη διάρκεια της πάθησης που είχε προσδιοριστεί με σχετική γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών.
Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση των ανωτέρω θα σας δοθούν προσεχώς με σχετικό έγγραφο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Επίδομα αεροθεραπείας

Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περίοδο 2013.

Δημοσιεύουμε σήμερα την απόφαση για την καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας στους αναπήρους συνταξιούχους του δημοσίου για του 2013.

Αριθμ. 86747/13 (ΦΕΚ – 1574 Β/21-6-2013):

Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περί¬οδο 2013.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4605/1966 «περί αυξήσεως των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου κ.λπ.», β) του Ν.Δ. 1342/73 «περί συνταξιοδοτήσεως του μεταφερο¬μένου εις τον ΟΣΕ προσωπικού των ΣΕΚ», γ) του άρθρου 24 του Ν. 1043/1980, δ) το άρθρο 12 του Ν. 3036/2002
και ε) τις παραγ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3670/2008.
2. Τις αποφάσεις ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ Φ 443.8/50/160273/Σ. 1067 Αριθμ. Εγκυκλίου: 1/12 Οκτ. 2012, αναφορικά με την ρύθμιση της Λουτροθεραπείας και Αεροθεραπείας των αναπήρων πολέμου έτους 2013.
3. Την αρ. Υ.48/09-07-2012 (Φ.Ε.Κ. 2105/09-07-2012 τεύ¬χος Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Κα¬θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών».
4.  Το γεγονός ότι με την απόφασή μας αυτή προ¬καλείται δαπάνη για το τρέχον έτος σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού επτακόσιες εξήντα έξι χι¬λιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (766.250,00 €), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους οικείους Κ.Α.Ε. της υποκατηγορίας 0600 - του ειδικού φορέα 23/200 (Υπουργείο Οικονομικών-Γενικές Κρα¬τικές Δαπάνες) και Κ.Α.Ε. 0559 - φορέας 11110 προϋ¬πολογισμός Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΘΑ) για τους δικαιούχους Στρατιωτικούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε ως επίδομα αεροθεραπείας για τη θε¬ρινή περίοδο 2013 στους δικαιούμενους συνταξιούχους του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) .
2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί:
Α. Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις πε¬ριπτώσεις α και β της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4605/66.
Β. Στους συνταξιούχους της περιπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ανωτέρω Ν. Δ/τος που σύμφωνα με γνω¬μάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών 2010, 2011, 2012 και 2013, κρίθηκαν ότι έχουν ανά¬γκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:
α) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 2588/21 και Ν. 875/79 Πολεμικής Αποστρατείας.
β) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 362/43.
γ) Αναπήρων Οπλιτών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1043/80.
δ) Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που υπάχθηκαν στο Ν.Δ. 330/47.
ε) Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του Ν. 1579/1950 και σε όσους εξομοιούνται με αυτούς από το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή.
στ) Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του Α.Ν. 1855/51, Ν.Δ. 412/70 και Ν. 1543/85,
ζ) Αναπήρων του Ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής και λαμβά¬νουν σύνταξη αναπηρίας).
η) Αναπήρων Αντιδικτατορικού αγώνα Ν. 1543/85.
θ) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 812/43, όπως ισχύ¬ει μέχρι σήμερα.
ι) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 1863/89.
Γ. Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξ αιτίας της υπηρεσίας τους (754.6/117/3912/24.3.69 από¬φαση Υ.Ε.Α.).
Δ. Στους συνταξιούχους του ΟΣΕ, α) που έχουν δια¬τηρήσει σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.Δ. 3395/55 τις παροχές του άρθρου 3 του κανονισμού νοσηλείας και περίθαλψής του, από φυματίωση πάσχοντα, προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ (Ν. 1961/51), β) που έχουν πάρει σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 3395/55 και γ) που συνταξιοδοτήθηκαν για
φυματίωση πριν από την ισχύ του Ν.Δ. 3395/1955 και δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού.
Ε. Στους δικαιούχους αναπήρους Δημοτικούς και Κοινοτικούς συνταξιούχους που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1518/1985.
3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας:
α) Οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π,χ. Ι.Κ.Α., Κοινωφελείς Οργανισμοί κ.λπ.).
β) Οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το έτος 2013 από ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ.
γ) Οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξή τους είναι πληρωτέα μετά την 30.9.2013 ή που η διαταγή εγγραφής τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την 31.10.2013 (παρ. 2 άρθρο 6 Ν. 4605/66).
4. Δικαιούχοι που μένουν στο Εξωτερικό, μπορούν να πά¬ρουν το επίδομα αεροθεραπείας ύστερα από αίτησή τους, στην αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Το κατά την παρ. 1 επίδομα αεροθεραπείας θα κα¬ταβληθεί στους δικαιούχους ολόκληρο την 10 Ιουλίου 2013 και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.
6.  Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αερο-θεραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό δεν καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτη¬ση που θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ/νση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., το αργότερο μέχρι 31.10.2013.
Μετά τη χρονολογία αυτή παραγράφεται κάθε αξίωσή τους κατά του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013