Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Επαναφορά δεκαπενταετίας αναπήρων.

Δημοσιεύουμε σήμερα τη νεα απόφαση που αναφέρεται στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Η απόφαση αυτή αναφέρει οτί διατηρούν την ισχύ τους πολλοί νόμοι που έχουν σχέση με τους αναπήρους.
Αν η απόφαση αυτή αρκεί και μόνη για την επαναφορά της 15ετίας είναι ερμηνευτικό πρόβλημα. Το πιθανότερο είναι ότι χρειάζεται νομοθετική επικύρωση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2311

Ενεργοποίηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
 Ενεργοποίηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης.
26-10-2015