Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Καταργείται η χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων ΑμεΑ του ΟΓΑ!!!

Επείγουσα επιστολή τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 25ης Φεβρουαρίου 2013, προς τον υπουργό Εργασίας κύριο Βρούτση, με θέμα: «Πάρτε πίσω εδώ και τώρα το άρθρο 69 ¨Ανασφάλιστοι Υπερήλικες¨ του υπό κατάθεση νομοσχεδίου "Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας"».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25.02.2013

Καταργείται η χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων ΑμεΑ του ΟΓΑ!!!

Με επείγουσα επιστολή της στον υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση η ΕΣΑμεΑ ζητά να καταργηθεί αμέσως, πριν καν κατατεθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής προς συζήτηση, το άρθρο 69 στο σχέδιο νόμου του υπουργείου «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Με το συγκεκριμένο άρθρο καταργείται η χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ σε εκείνους τους υπερήλικες που ανήκουν στη ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία, επειδή λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα. Η διάταξη δηλαδή αναφέρεται σε υπερήλικες που ανήκουν σε βαριές και μη αναστρέψιμες αναπηρίες όπως είναι οι τυφλοί-παραπληγικοί-τετραπληγικοί - αιμορροφιλικοί κ.λπ. , οι οποίοι είτε λόγω της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης τους είτε της ολιγωρίας όλων των προηγούμενων Κυβερνήσεων να εφαρμόσουν πολιτικές ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση δεν έχουν συμπληρώσει τον κατάλληλο αριθμό ενσήμων για τη συνταξιοδότησή τους.

Οι συντάκτες του άρθρου 69 φρόντισαν να καταργήσουν αυτό το δικαίωμα ακόμα και σε εκείνους τους ανασφάλιστους υπερήλικες στους οποίους ήδη χορηγείται αυτό το εξαιρετικά χαμηλό ποσό (340) σύνταξης του ΟΓΑ!

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναγράφεται:

Με το άρθρο 69 συμπληρώνεται η διάταξη της παραγρ. 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α) για τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης από τον ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες και προβλέπεται ως επιπλέον προϋπόθεση για την καταβολή της παροχής να μη λαμβάνει ο αιτών τη σύνταξη οιασδήποτε μορφής περιοδικό βοήθημα ή επίδομα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και επιδόματα προνοιακού χαρακτήρα. Προβλέπεται ότι η προαναφερόμενη προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, ισχύει και για την επανάκριση των ήδη συνταξιούχων.

Είναι αδιανόητο σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που βιώνουμε την επιδεικτική απουσία πολιτικών και μέτρων για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, να σχεδιάζονται και να προωθούνται μέτρα τα οποία αφαιρούν το δικαίωμα της ζωής και της αξιοπρέπειας από ανασφάλιστα άτομα με βαριά αναπηρία που ανήκουν στην τρίτη ηλικία!
Και το πανελλήνιο Βήμα αναπήρων ενώνει τη φωνή του μαζί με την ΕΣΑΜΕΑ και ζητά από τους υπευθύνους του υπουργείου να πάρουν αμέσως πίσω την ολέθρια αυτή για τους αναπήρους διάταξη. Σκεφτήκατε, Κύριοι του Υπουργείου τι θα γίνουν οι άνθρωποι αυτοί, όταν τους κόψετε τη μικρή έστω σύνταξη που παίρνουν και που σήμερα τους επιτρέπει να πληρώνουν ανθρώπους για να τους φροντίζουν; Πού θα τους πάτε τους ανθρώπους αυτούς; Στα διαλυμένα ιδρύματα; Αν μπορείτε βοηθήστε τους ανθρώπους αυτούς ακόμα περισσότερο, που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη, αλλιώς αφήστε τους ήσυχους στα κεκτημένα εδώ και πολλές δεκαετίες δικαιώματά τους.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας
Δημοσιεύουμε την απόφαση της 11.2.2013 του υπουργού Αντώνη Μανιτάκη για το μειωμένο ωράριο αναπήρων υπαλλήλων 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α'263), η μείωση του ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, αφορά σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, ή νεφροπαθείς τελικού σταδίου ή έχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

β) έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

γ) Έχουν σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν.
Ειδικώς, για την κατηγορία των τυφλών τηλεφωνητών, η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες ημερησίως.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2880/2001 στην (β) κατηγορία εμπίπτουν και οι υπάλληλοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και ανάδοχοι γονείς ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.

Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και σε περιπτώσεις υπαλλήλων, τακτικών ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας τους.

Ακολούθως, γίνεται αποδεκτό ότι η κατά τα ανωτέρω διευκόλυνση του μειωμένου κατά μία (1) ώρα την ημέρα ωραρίου εργασίας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, συνιστά αυτοτελές δικαίωμα των υπαλλήλων που καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, το οποίο δεν απονέμεται μόνο σε όσους από αυτούς εργάζονται με το γενικώς ισχύον ωράριο εργασίας, αλλά δίδεται σωρευτικά και σε όσους ήδη απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου, το οποίο θεσπίζεται από άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες.

Παρακαλούνται να μεριμνήσουν:
α) οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων για την ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που εποπτεύουν

β) οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ενημέρωση των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση/Συνθήκες εργασίας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Χωρίς άδεια οι μικρές παρεμβάσεις στα σπίτια για πρόσβαση ΑμεΑ.Απόφαση για το έντυπο το οποίο υποβάλλουν οι πολίτες στις Υπηρεσίες Δόμησης, προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία τις εργασίες που θα εκτελέσουν, για τις οποίες δεν απαιτείται σχετική έγκριση υπέγραψε ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης. Η απόφαση είναι άμεσης εφαρμογής και ενημερώνονται ήδη όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αρμόδιας διεύθυνσης (ΔΟΚΚ) του ΥΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με το ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», άρθρο 4 «Αδειες Δόμησης», παράγραφο 3 ορίζεται ένα πλήθος εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Απλή έγγραφη ενημέρωση
Για τις εργασίες αυτές, όπως περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, απαιτείται απλά μια έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους, προ 48 ωρών, της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
Καθίσταται σαφές ότι δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ότι με ευθύνη του ιδιοκτήτη συμπληρώνεται το έντυπο και συνυποβάλλονται οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εφόσον βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό ή για την περιοχή ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, Αρχαιολογική υπηρεσία εφόσον το κτήριο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο ή ελέγχεται για οποιοδήποτε λόγο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού), καθώς και η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφόσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτηρίου (όψεις, φέρον οργανισμός, κλπ).

Οι αλλαγές και οι συντηρήσεις στα κτήρια
Σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.4067/2012), δεν απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για εργασίες όπως: μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου ή τις όψεις του, κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων (χωρίς χρήση ικριωμάτων), αλλαγή ή επισκευή δαπέδων, συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτηρίων, αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα, συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων κ.ά.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Διαθήκη τυφλούΔιαθήκη τυφλού
Του Μανώλη Μπασιά


Με παρακάλεσαν πολλοί να γράψω, τι τύπο διαθήκης μπορεί να συντάξει ένας τυφλός.
Γράφω από το βιβλίων των καθηγητών Γεωργιάδη - Σταθόπουλου και την ερμηνεία τους στο άρθρο 1719 ΑΚ.

Η απαρίθμηση των περιπτώσεων ανικανότητας για σύνταξη διαθήκης είναι περιοριστική, δεδομένου ότι το ατομικό δικαίωμα διάθεσης αιτία θανάτου απολαμβάνει συνταγματικής προστασίας (αποτελεί περιεχόμενο του δικαιώματος της ιδιοκτησίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 παρ. 1 του συντάγματος). και δεν θα πρέπει να περιορίζεται κατά τέτοιον τρόπο και σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θίγεται ο πυρήνας του.

2. Περιορισμένη ικανότητα για σύνταξη διαθήκης.
Ειδικά όσον αφορά στη σύνταξη διαθήκης ο νομοθέτης του ΑΚ δεν προέβλεψε κατηγορίες περιορισμένως ικανών προσώπων, γιατί αυτό θα σήμαινε αναγνώριση της δυνατότητας να διατυπώσει κανείς την τελευταία του βούληση με τη συναίνεση τρίτου.
Άλλο είναι το ζήτημα ότι ορισμένα πρόσωπα είναι ικανά να συντάξουν μόνο ορισμένο ή ορισμένα είδη διαθήκης (ΑΚ 1723 1748).
Για παράδειγμα, κάποιος που δε μπορεί να διαβάσει εξ αιτίας πάθησης των οφθαλμών, δεν μπορεί να καταρτίσει ιδιόγραφη ή μυστική διαθήκη, αλλά μόνο δημόσια. Ωστόσο είναι πλήρως ικανός να διαθέσει αιτία θανάτου, αφού ο περιορισμός των επιλογών του ως προς τον τύπο δεν συνιστά περιορισμό της δικαιοπρακτικής ικανότητάς του.

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Νόμος 3709/2008


Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2008 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ΦΕΚ 213 α, ο Νόμος 3709 του 2008: «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις».
Στο Άρθρο 1: Ορίζεται ότι ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στα δρομολογημένα πλοία που διενεργούν επιβατικές θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς να γίνεται κάποια διάκριση σε πλοία συμβατικά ή ταχύπλοα.
Στο Άρθρο 2: Διευκρινίζεται ότι «Άτομο μειωμένης κινητικότητας» που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού είναι κάθε άτομο, το οποίο λόγω αναπηρίας ή λόγω της φύσης της ασθένειάς του αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσχέρειες και προβλήματα κατά τη χρησιμοποίηση των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας, ιδίως δε άτομα με κινητικές, αισθητηριακές αναπηρίες, με προβλήματα αντίληψης και επικοινωνίας, χρόνια νεφροπάθεια τελικού σταδίου, αιμορροφιλία, θαλασσαιμία, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, συγγενή καρδιοπάθεια.

Στο Άρθρο 4: Προβλέπεται η έκπτωση ναύλου των πιο πάνω ατόμων
Και αναφέρονται τα εξής:
Καθορίζεται ως υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος, η χορήγηση έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών νόμος, στα άτομα μειωμένης κινητικότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, με την επίδειξη σχετικής απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους. Η ίδια έκπτωση χορηγείται και στα αναπηρικά οχήματα με τα οποία μετακινείται ο δικαιούχος του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αυτά φέρουν ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες.
Η ίδια έκπτωση χορηγείται και στον συνοδό του δικαιούχου, εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down.
Στο νόμο επίσης ορίζεται ότι ο μεταφορέας υποχρεούται να τοποθετεί σε εμφανή σημεία επί του πλοίου και στα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων πίνακα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στον οποίο αναγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του επιβάτη και του μεταφορέα. Ο Πίνακας αυτός διατίθεται επιπρόσθετα σε γραφή Braille και σε κείμενο γραμματοσειράς μεγάλου μεγέθους στην υποδοχή του πλοίου κατόπιν αιτήματος επιβάτη.
Ο μεταφορέας επίσης μεριμνά για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας (όπως βρέφη, μικρά παιδιά και τους συνοδούς τους, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα), όπως συνοδεία, όπου απαιτείται, υποστήριξη από κατάλληλο προσωπικό για τη διαχείριση αποσκευών και για την εξυπηρέτηση προσωπικών αναγκών.
Τέλος, γίνεται ρητή μνεία στο νόμο ότι δικαιώματα των επιβατών από άλλες διατάξεις δεν θίγονται. Συνεπώς οι διατάξεις για προσβασιμότητα, για χορήγηση ειδικών θαλαμίσκων επί του πλοίου σε αναπήρους, καθώς και άλλες, εξακολουθούν να ισχύουν.
Του Μανώλη Μπασιά
Δικηγόρου, Αντιπροέδρου του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος (http://www.fte.org.gr/)
10-3-2009

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Νέος Εκπαιδευτικός Νόμος 4115

Του Μανώλη Μπασιά.

Ο Νέος νόμος 4115 περιέχει διατάξεις για αναπήρους αθλητές και μαθητές.
Πιο κάτω παραθέτουμε τις διατάξεις αυτές του νέου αυτού νόμου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4115
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 38
3.
 «Στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 7η ή
8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς
Αγώνες ή σε Παγκόσμιους Αγώνες ή Πανευρωπαικούς
Αγώνες ανδρών – γυναικών παρέχεται 30% προσαύξηση
για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση της μη συνδρομής της εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής».

6.
Μετά την παράγραφο 22 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως ισχύει προστίθεται νέα παρά− γραφος 23 ως εξής:
«23.
Προς το σκοπό της καλύτερης προετοιμασίας των εν ενεργεία αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών Ομοσπονδιών
που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, και εργάζονται είτε στο Δημόσιο, είτε σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στε− νού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα
κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Η άδεια χορηγείται από τον φορέα όπου εργάζεται ο αθλητής ή η αθλήτρια, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου…

Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων της
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στους
εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία
(ΑΜΕΑ) που εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Στους
αθλητές αυτούς την προαναφερόμενη βεβαίωση χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ή η Ελληνική
Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών προκειμένου για τους
κωφούς αθλητές, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)».

Άρθρο 52
Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς,
οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν. 3848/2010
(Α΄71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.

Άρθρο 54
1.
Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά με την δικαιολόγηση απουσιών μαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά:

2.
Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες μαθητών για λόγους υγείας, με ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική
βεβαίωση αν η πάθηση είναι εμφανής και μη χρήζουσα
απόδειξης:
β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η μη έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήματα − αναπηρία).