Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

123456
123456
123456
123456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για εκμάθηση μουσικής γραφής BRAILLE (γραφή τυφλών) ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής.

Κάθε άνθρωπος με πρόβλημα όρασης, που ενδιαφέρεται για την εκμάθηση της μουσικής γραφής BRAILLE ευρωπαϊκής και βυζαντινής και ακολούθως για τη σπουδή στην ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το Πανελλήνιο Βήμα Αναπήρων στο τηλέφωνο ή στο fax  210 9602109.