Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (Α,137) – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων


 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (Α,137) – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων
Χωρίς καμιά  περικοπή θα συνεχίζεται η καταβολή της σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όσων προσώπων πάσχουν από αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία των δύο, εφόσον έχουν αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 50%, έστω κι αν εργάζονται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π. Φ.11221/οικ.45946/1892 της 15ης Δεκεμβρίου 2017 του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Καραμπλιάνη
τηλ.: 2131516799
fax: 2103368124
e-mail: asfmis@ypakp.gr
Αθήνα 15/12/2017
Α.Π. Φ.11221/οικ.45946/1892
ΠΡΟΣ:
1. Ε.Φ.Κ.Α.
2. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
KOIN: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (Α,137) – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων»
Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ 137, τεύχος πρώτο, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε ο ν.4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 23 του οποίου θεσπίζονται ειδικές διατάξεις σχετικά με την απασχόληση προσώπων που πάσχουν από αναπηρία η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθoλογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50 % και άνω.
Ειδικότερα:
1. Σύμφωνα με την περιπτ. α της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ποσοστού άνω του 50%, το οποίο οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης, που αναλάβουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, δεν έχουν εφαρμογή γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων, εφόσον η ανάληψη απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης αυτών.
Κατά την ανωτέρω διάταξη, η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96), η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη.
Σύμφωνα με την περιπτ. β της ίδιας παραγράφου, η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.
2. Με την παρ.2 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ρητά ότι, τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα, υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να το δηλώσουν στον Ε.Φ.Κ.Α., στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑNΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Κ.Α.
5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Οικ.Υπ.
5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13)

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Ένοχοι 47 από τους 48 κατηγορούμενους για επιδόματα τυφλότητας

Ένοχοι 47 από τους 48 κατηγορούμενους για επιδόματα τυφλότητας
Ένοχοι 47 από τους 48 κατηγορούμενους για επιδόματα τυφλότητας
Τις πρωτόδικες ποινές του τριμελούς πλημμελειοδικείου Χίου, επιβεβαίωσε το τριμελές εφετείο βορείου Αιγαίου στους κατηγορουμένους για τα «μαϊμού» επιδόματα τυφλότητας.
Ειδικότερα, για την πρώην οφθαλμίατρο το Δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη της όπως ίσχυε στην πρωτόδικη απόφαση, δηλαδή με 4,5 χρόνια φυλάκιση με 3ετή αναστολή και 1 χρόνο στέρησης των πολιτικών της δικαιωμάτων. 
Για τις 46 από τις 48 περιπτώσεις όσων λάμβαναν επιδόματα τυφλότητας, το Δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή, ενώ παράλληλα αθώωσε μία ηλικιωμένη γυναίκα με την αιτιολογία ότι σε μεταγενέστερο έλεγχο το 2014 διαπιστώθηκε ότι είχε 100% βαθμό τυφλότητας. μία μόνο εκ των κατηγορούμενων απηλλάγη.
 

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ενιαίο ΕΚΑΣ ύψους 35 ευρώ με δραματικές μειώσεις 70%


 Ενιαίο ΕΚΑΣ ύψους 35 ευρώ με δραματικές μειώσεις 70%
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των 7.022 ευρώ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
Του Στέλιου Παπαπέτρου.
Δραματικές μειώσεις που ανέρχονται στο 70% θα υποστεί το ΕΚΑΣ από την αρχή της νέας χρονιάς, καθώς σε εφαρμογή των μνημονιακών ρυθμίσεων θα καταργηθούν οι ενδιάμεσες κλίμακες και θα ισχύσει για όλους ένα ενιαίο επίδομα 35 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για φέτος το ΕΚΑΣ όπως χορηγήθηκε στο τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή με τις πληρωμές των συντάξεων του Δεκεμβρίου, κυμαινόταν από 28,75 ευρώ έως και 115 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι του ήταν 245.000.
Η κοινή υπουργική απόφαση με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να εκδοθεί πιθανότατα και εντός της εβδομάδας και προβλέπει ως προϋπόθεση οι δικαιούχοι - συνταξιούχοι να έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές) ή και άλλα επιδόματα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 7.022 ευρώ.
Έτσι, λοιπόν, οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα λάβουν στις 21 Δεκεμβρίου τις συντάξεις του Ιανουαρίου του 2018 θα δουν το επίδομα που ελάμβαναν δραματικά μειωμένο σε σύγκριση με αυτό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους όταν πήραν τη σύνταξη του Δεκεμβρίου, θα λάβουν, δηλαδή, 35 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του νέου έτους προ- βλέπεται να διατεθούν για το ΕΚΑΣ μόλις 82 εκατ. ευρώ. δηλαδή θα υπάρχει μία μεγάλη μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 238 εκατ. ευρώ για το ΕΚΑΣ του 2018 σε σχέση με τη δαπάνη του 2017.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των 7.022 ευρώ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

Τα σημερινά κλιμάκια
Σύμφωνα με την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση, τα κλιμάκια του ΕΚΑΣ που ίσχυσαν για φέτος και καταργούνται από τον Ιανουάριο του 2018 είναι τα ακόλουθα:
1. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 115 ευρώ μηνιαίως.
2. Από 7.216,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.518 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 86,25 μηνιαίως.
3. Από 7.518,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 57,50 ευρώ μηνιαίως.
4. Από 7.720,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.972 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 28,75 ευρώ μηνιαίως.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»
 

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Διαψεύδει η Θεανώ Φωτίου ότι καταργούνται οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα για ΑμεΑ


 Διαψεύδει η Θεανώ Φωτίου ότι καταργούνται οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα για ΑμεΑ
Διέψευσε κατηγορηματικά η Θεανώ Φωτίου δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, αλλά και των επιδομάτων για ΑμεΑ.
Όλγα Παναγιωτίδου.
Διέψευσε κατηγορηματικά η Θεανώ Φωτίου δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, αλλά και των επιδομάτων για ΑμεΑ.
Η αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αφορμή τη συζήτηση τροπολογίας ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση για τα επιδόματα αναπηρίας και δεν κόβεται ούτε ένα ευρώ. Σε ότι αφορά στα οικογενειακά επιδόματα, είπε πως όχι μόνον δεν κόβονται, αλλά αυξάνονται από 57% έως 110% για 682.000 από τους 800.000 δικαιούχους.
«Τα οικογενειακά επιδόματα είναι χαμηλά, αλλά τα παραλάβαμε 650 εκατ. ευρώ και τα φτάσαμε στα 910 εκατ. ευρώ», υποστήριξε και ζήτησε να σταματήσει η σπέκουλα.

Πηγή: http://www.cnn.gr/

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΜΑ: Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.
ΘΕΜΑ: Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 - 10 - 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50771/1173
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110
Πληροφορίες : Σ. Γουλίδης
Τηλέφωνο : 210-5281105
Fax  : 210-5281113
Email :  sgoulidis@yeka.gr

ΠΡΟΣ: Όλους τους Δήμους της χώρας
(Πίνακας αποδεκτών)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007

Σχετ.: Η υπ’ αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του Στ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του Στ΄ Τμήματος σε ερώτημα της υπηρεσίας μας αν οι πάσχοντες από παραπληγία – τετραπληγία συνταξιούχοι Δημοσίου πρέπει να λαμβάνουν ολόκληρο το προνοιακό επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (σχετικές ΚΥΑ οι υπ’ αρ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/17-12-2002, ΦΕΚ 1594, Β΄, 2002 και Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/09-05-2008, ΦΕΚ 931, Β΄, 2008) ή μειωμένο κατά το ήμισυ όταν λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, ομόφωνα αποφάνθηκε ότι:
«…οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και οικονομική ενίσχυση – επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωιδρυματικό επίδομα.».
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1) Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 10430, Αθήνα
2) Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Συγγρού 60, Τ.Κ. 11742, Αθήνα
3) Ανδρέας Μπαρδάκης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
3. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας
4. Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Δήμοι (Δ/νσεις Πρόνοιας)
1. Δήμος Παλλήνης
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
ΤΚ 15 351

2. Δήμος Αγ. Παρασκευής
Μεσογείων 448 Α
ΤΚ 15 342

3. Δήμος Αιγάλεω
Μαρμαρά 26
ΤΚ 12242

4.Δήμος Καλλιθέας
Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος
ΤΚ: 176 74

5. Δήμος Αθηναίων
Λ. Αλεξάνδρας 196
ΤΚ : 115 21

6. Δήμος Πειραιά
Ηρ. Πολυτεχνείου 19
ΤΚ: 185 32

7.Δήμος Ελευσίνας
Αθηνάς 1 & Ερμού
ΤΚ: 19 200

8.Δήμος Μεσολογγίου
Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΚ: 30 200

9. Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δήμητρας 19
ΤΚ: 68 100

10.Δήμος Άρτας
Περ. Οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47 100

11.Δήμος Βέροιας
Μακροχώρι 100
ΤΚ: 59033

12.Δήμος Βόλου
Διοικητήριο
ΤΚ: 38 001

13.Δήμος Γρεβενών
Διοικητήριο
ΤΚ: 51 100

14.Δήμος Δελφών
Γιδογιάννου 31
ΤΚ: 331 00

15.Δήμος Δράμας
Διοικητήριο
ΤΚ: 66 100

16.Δήμος Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΚ: 29 100

17.Δήμος Ηγουμενίτσας
ΤΚ: 46100

18.Δήμος Ηρακλείου
Οδός 1770 αρ. 24
ΤΚ: 71 201

19.Δήμος Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 107 – 109
ΤΚ: 54 627

20.Δήμος Ιωαννίνων
Πλ. Πύρρου 1
ΤΚ: 45 221

21. Δήμος Καβάλας
Κύπρου 10
ΤΚ: 65 403

22.Δήμος Καλαμάτας
Διοικητήριο
ΤΚ: 24 100

23. Δήμος Καρδίτσας
Ν. Πλαστήρα 62
ΤΚ: 43 100

24.Δήμος Καρπενησίου
Χαρ. Τρικούπη 26
ΤΚ: 36 100

25.Δήμος Καστοριάς
Διοικητήριο πρώην Νομαρχίας

26.Δήμος Κατερίνης
28ης Οκτωβρίου 40
ΤΚ: 60 100


27. Δήμος Κέρκυρας
Σαμαρά 13, ΤΚ: 49100

28. Δήμος Κεφαλληνίας
Κτίριο Ξενία
Αργοστόλι, ΤΚ: 281 00

29.Δήμος Κιλκίς
Ανδρέα Παπανδρέου 3
ΤΚ: 61 100

30. Δήμος Κοζάνης
Δημοκρατίας 27
ΤΚ: 50 100

31. Δήμος Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου
ΤΚ: 69 100

32. Δήμος Κορίνθου
Αδειμάντου 22
ΤΚ: 20 100

33. Δήμος Λαμίας
Λεωνίδου 11
ΤΚ: 35 100

34. Δήμος Λάρισας
Διοικητήριο
ΤΚ: 41 110

35. Δήμος Αγίου Νικολάου
Ρούσσου Καπετανάκη 7
Άγιος Νικόλαος
ΤΚ: 72 100

36. Δήμος Λειβαδιάς
Σοφοκλέους 15
ΤΚ: 32 100

37.Δήμος Λέσβου
Ίμβρου 2
ΤΚ: 81 100

38. Δήμος Λευκάδας
Αντ. Τζεβελέκη κ’ Υπ.Αθ. Κατωπόδη

39. Δήμος Ναυπλίου
Μπουμπουλίνας 6
ΤΚ: 21 100

40. Δήμος Ξάνθης
Διοικητήριο
ΤΚ: 67 100

41. Δήμος Πατρέων
Κανάρη 44
ΤΚ: 26 222

42. Δήμος Έδεσσας
Πλατεία Αιγών 1
ΤΚ: 58 200

43. Δήμος Πρεβέζης
Περδικάρη 1
ΤΚ: 48100

44. Δήμος Πολυγύρου
Διοικητήριο
Τκ: 63 100

45. Δήμος Ρόδου
Ερυθρού Σταυρού 12

46. Δήμος Ρεθύμνου
Ζαμπελίου 34
Ταχ. Θυρ. 178
ΤΚ: 74 100

47. Δήμος Σάμου
Διοικητήριο
ΤΚ: 83 100

48. Δήμος Σερρών
Διοικητήριο – Μεραρχίας 36

49. Δήμος Σπάρτης
Διοικητήριο Ν.Α. Λακωνίας
2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου
ΤΚ: 23 100

50. Δήμος Σύρου
Πάροδος Σ. Καράγιωργα
ΤΚ: 84 100
Ερμούπολη

51. Δήμος Τρικκαίων
Β. Τσιτσάνη 31
ΤΚ: 42 100

52. Δήμος Τρίπολης
Ελ. Βενιζέλου 34
ΤΚ: 221 00
53. Δήμος Φλώρινας
Διοικητήριο
ΤΚ: 53 100

54. Δήμος Χαλκιδέων
Xαϊνά 95
ΤΚ: 34 100

55. Δήμος Χανίων
Ηρώων Πολυτεχνείου 11
ΤΚ: 73 133
56. Δήμος Χίου
Τσιτσικλή 1
ΤΚ 82100 Χίος


57. Δήμος Αχαρνών
Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα
ΤΚ 13 673

58. Δήμος Ναυπάκτου
Διός 9 και Βυζαντίου
ΤΚ 30 300

59. Δήμος Αγρινίου
Τσιμιτσελή 1
ΤΚ 30 100

60. Δήμος Αμφιλοχίας
Γ. Στράτου
ΤΚ 30 500
61. Δήμος Κω
Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3
Προέκταση Κανάρη – Λάμπη
ΤΚ: 85 300

63. Δήμος Φυλής
Δημαρχείου 13, Πλατεία Ηρώων
Τ.Κ. 13341, Άνω Λιόσια

64. Δήμος Ζωγράφου
Ι. Θεολόγου 22
Τ.Κ. 15773, Ζωγράφου

65. Δήμος Τανάγρας
Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Τ.Κ. 32009, Σχηματάρι

66. Δήμος Μεγάρων
Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκη
Τ.Κ. 19100, Μέγαρα


Β. Υπουργείο Εσωτερικών
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27, ΤΚ 101 83
1. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ
2. Δ/νση Οικονομικών ΤΑ
(με την παράκληση να ενημερωθούν και όσοι δήμοι έχουν αναλάβει την αρμοδιότητα χορήγησης επιδομάτων ΑμεΑ και δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα αποδεκτών)

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Τι ισχύει για τα επιδόματα ΑΜΕΑ


Τι ισχύει για τα επιδόματα ΑΜΕΑ

Αν τα κοινωνικά επιδόματα των οικονομικά αδυνάτων έχουν κατασχεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό με αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύονται.
Σας ενημερώνουμε για το άρθρο 51 του Ν. 4483/2017-ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017, που ορίζει ως ακατάσχετα τα κοινωνικά επιδόματα προς οικονομικά αδύνατους. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση σε (ατομικό ή κοινό) τραπεζικό λογαριασμό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) επί καταθέσεων προερχομένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου «κοινωνικού επιδόματος» ή βοηθήματος, η κατάσχεση περιορίζεται, μετά από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολο του δεσμευθέντος κατά τα ανωτέρω ποσού.
Τα βοηθήματα (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης και χρηματικά ποσά) που παρέχονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τους Δήμους σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους αυτών και πολύτεκνους για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ο.τ.α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες λαμβάνει μέρος της σύνταξης του αποθανόντος γονέα του και η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί με άλλους ή άλλον συνδικαιούχο θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο τραπεζικό ίδρυμα η αναπηρία του συνδικαιούχου, ώστε ο τραπεζικός λογαριασμός να προστατευτεί ως ακατάσχετος, για το αναλογούν σε αυτόν μέρος του περιεχόμενου στον λογαριασμό ποσού. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό αυτό δεν προστατεύεται αυτόματα και είναι δυνατό να κατασχεθεί κατά τα 2/3.
Το καλύτερο είναι ο τραπεζικός λογαριασμός να έχει μόνο έναν δικαιούχο, τον Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες, να έχει δηλωθεί πως το μέρος της σύνταξης του γονέα αποδίδεται λόγω της αναπηρίας του τέκνου ώστε τότε και μόνο τότε να μην υπάρχει παρακράτηση.
Φυσικά υπάρχει ζήτημα στην περίπτωση που δεν έχει ο ίδιος δικαιοπρακτική ικανότητα, οπότε και είναι αναγκαίο να υπάρχει άλλος συνδικαιούχος.
Πηγή: www.alphafreepress.gr
 

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Ενημέρωση για το κοινωνικό μέρισμα για τα άτομα με αναπηρία


 Ενημέρωση για το κοινωνικό μέρισμα για τα άτομα με αναπηρία
Τα όρια των ποσών στο παράρτημα Α της ΚΥΑ, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με άτομο με αναπηρία, διαμορφώνονται ως εξής: το εισοδηματικό όριο των 5.000 ευρώ γίνεται 7.500 ευρώ, των 7.000 γίνεται 10.500, των 9.000 γίνεται 13.500 ευρώ.
27.11.2017
Αρ. Πρωτ.: 1687
Η ΕΣΑμεΑ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έγκαιρα παρενέβη αναφορικά με τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος 2017, εγγράφως αλλά και με παράσταση του προέδρου της Ιωάννη Βαρδακαστάνη και του γενικού γραμματέα Ιωάννη Λυμβαίου με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας κ. Φωτίου και τον γ.γ. Πρόνοιας κ. Καρέλλα.
Η παρέμβαση έφερε θετικά αποτελέσματα, όπως μπορείτε να ενημερωθείτε στην ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε, εδώ: http://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2017/11/KYA.pdf. Σε ό,τι μας αφορά, για κάθε ανάπηρο μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στην «ωφελούμενη μονάδα» η κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά 0,5.
Έτσι για παράδειγμα, τα όρια των ποσών στο παράρτημα Α της ΚΥΑ, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με άτομο με αναπηρία, διαμορφώνονται ως εξής: το εισοδηματικό όριο των 5.000 ευρώ γίνεται 7.500 ευρώ, των 7.000 γίνεται 10.500, των 9.000 γίνεται 13.500 ευρώ.
Η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι για προβληματισμούς, απορίες ή τυχόν αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρία από το κοινωνικό μέρισμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» στο τηλέφωνο 210 99 49 837, μεταξύ 8-4 μ.μ. καθημερινά.
Υπενθυμίζουμε τη διαδικτυακή πύλη για την αίτηση https://www.koinonikomerisma.gr
Επίσης, για επιπλέον πληροφορίες, ερωτήσεις - απαντήσεις, οδηγίες κλπ, εδώ: https://www.koinonikomerisma.gr/Home/Contact
Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να επικοινωνήσετε με τους λογιστές σας για λάθη στις φορολογικές σας δηλώσεις ή επισκεφτείτε τα ΚΕΠ για τυχόν λάθη με τον ΑΜΚΑ.

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία