Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες
newsbomb

Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν μεγάλο αριθμό δανειοληπτών γύρω από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τους πλειστηριασμούς γενικότερα δίνουν οι ιδιες πηγές νομικών με γνώση της τραπεζικής πραγματικότητας.
Οι πλειστηριασμοί ακινήτων αφορούν στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αυτούς που διαθέτουν τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που τους επιτρέπουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους, αλλά συνειδητά επιλέγουν να μην το κάνουν, σε βάρος των τραπεζών και τελικά σε βάρος όσων πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα» αναφέρουν νομικοί με γνώση της τραπεζικής πραγματικότητας. Παράλληλα τονίζουν οι ίδιες πηγές «δεν υπάρχει ούτε ένας συνεργάσιμος δανειολήπτης που να μη βρήκε ανταπόκριση από τις τράπεζες».
Πρακτικά οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και με βάση την προεργασία που θα πρέπει να προηγηθεί δεν μπορούν να γίνουν πριν το τέλος Νοεμβρίου 2017, ενώ όλες οι δικαστικές εγγυήσεις που έχει ένας δανειολήπτης διατηρούνται και βέβαια όσοι προστατεύονταν μέχρι σήμερα θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται.
1. Πότε γίνεται πλειστηριασμός
Ο πλειστηριασμός εδώ και 150 χρόνια είναι η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη ενός χρέους όταν ο οφειλέτης δεν εξυπηρετεί οικειοθελώς τις υποχρεώσεις του. Πλειστηριασμό δεν κάνουν μόνον οι Τράπεζες ή το Δημόσιο, αλλά και οι ιδιώτες για να προστατεύσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Είναι μια απόλυτα νόμιμη διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων, που όμως αποτελεί το έσχατο μέσο, και το χρησιμοποιούν οι δανειστές μόνο όταν έχει αποκλειστεί κάθε περιθώριο να βρεθεί λύση, και αυτό συμβαίνει κατά κανόνα επειδή ο δανειολήπτης δεν είναι συνεργάσιμος. Διασφαλίζει το δανειστή, αλλά και τους συνεπείς δανειολήπτες.
2.Πώς εξασφαλίζεται ο οφειλέτης ότι είναι νόμιμη η διαδικασία του πλειστηριασμού;
Καταρχάς για να γίνει πλειστηριασμός θα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι κάποιος οφείλει συγκεκριμένο ποσό και ότι αρνείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ακριβώς για αυτό το λόγο ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες εγγυήσεις: Η Τράπεζα ή οι ιδιώτες, πριν κάνουν πλειστηριασμό, πρέπει να έχουν δικαστική απόφαση ή δικαστική διαταγή, που να δέχεται ότι ο οφειλέτης χρωστάει. Δεν μπορούν να κινηθούν αυθαίρετα.
Για να εκδοθεί αυτή η δικαστική απόφαση ή η δικαστική διαταγή έχει προηγουμένως λάβει έγκαιρα γνώση ο οφειλέτης ώστε να μπορεί να υπερασπίσει αποτελεσματικά τη θέση του. Δεν γίνεται ο πλειστηριασμός ξαφνικά. Συνήθως, πριν γίνει ο πλειστηριασμός περνάει ένας τουλάχιστον χρόνος, για να εκδοθεί η δικαστική απόφαση ή η διαταγή πληρωμής.
Στο διάστημα αυτό ο οφειλέτης μπορεί να αποδείξει ότι δεν χρωστάει ή ότι χρωστάει λιγότερο, και αν το αποδείξει και τον δικαιώσει το δικαστήριο, τότε δεν κινδυνεύει από πλειστηριασμό. Αν όμως οφείλει, τότε στο διάστημα αυτό μέχρι να εκδοθεί η απόφαση και να φτάσουμε στον πλειστηριασμό, έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή του για να ζητήσει ρύθμιση των υποχρεώσεών του και να αποφύγει κάθε διαδικασία πλειστηριασμού.
Επίσης, και σε όλη τη διάρκεια της αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή από την ειδοποίηση, την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό, πάλι μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα 8 τουλάχιστον μηνών. Δηλαδή με βάση το δικαστικό μας σύστημα και όλες τις εγγυήσεις που υπάρχουν, ένας οφειλέτης έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του (γύρω στο 1,5 έτος) για να επεξεργαστεί λύσεις. Μπορεί επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο να ακυρωθεί η εκτέλεση εάν έχει γίνει κάποιο ουσιαστικό ή και τυπικό λάθος από το δανειστή.
Η Ελλάδα διαθέτει ένα δικαστικό και νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει πλήρως τους οφειλέτες. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει πλειστηριασμός χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση που θα κρίνει ότι κάποιος οφείλει και θα επιτρέπει τον πλειστηριασμό. Πρέπει σε όλους να είναι σαφές ότι για να φτάσουμε στον πλειστηριασμό σημαίνει ότι έχουν εξαντληθεί όχι μόνο τα περιθώρια συζήτησης, αλλά και κάθε άλλης λύσης από το ίδιο το δικαστήριο. Όταν υπάρχει μία δικαστική απόφαση που λέει ότι κάποιος χρωστάει και πρέπει να πληρώσει δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε.
3. Υπάρχει περίπτωση να αιφνιδιαστεί ένας οφειλέτης και να δει ξαφνικά ότι χάνει το σπίτι του στον πλειστηριασμό;
Σε καμία περίπτωση. Όπως ήδη διευκρινίσαμε για να φτάσουμε στον πλειστηριασμό χρειαζόμαστε ή δικαστική διαταγή ή δικαστική απόφαση. Και πριν αυτές εκδοθούν ο οφειλέτης λαμβάνει γνώση. Εκτός από τη δικαστική διαδικασία έχει και η διαδικασία του πλειστηριασμού πολλά στάδια. Όπως είπαμε χρειάζεται κατά μέσο όρο περίπου 1,5 έτος κατ' ελάχιστον για να φτάσουμε στη διενέργεια πλειστηριασμού. Εκτός από τη δικαστική διαδικασία, εδώ και 3 χρόνια οι τράπεζες πρέπει - πριν καν φτάσουν σε δικαστικές ενέργειες και καταγγελίες των δανείων - να ακολουθήσουν τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Κώδικας υποχρεώνει τις τράπεζες πριν καταγγείλουν το δάνειο και πριν προσφύγουν στα δικαστήρια για να εκδοθεί η δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, να προσπαθήσουν να βρουν μία λύση σε συνεργασία με το δανειολήπτη. Και αυτή η διαδικασία θέλει ένα τουλάχιστον χρόνο. Δηλαδή από τη στιγμή που θα αποφασίσει η Τράπεζα να προχωρήσει σε πλειστηριασμό χρειάζεται συνολικά 2 έως 2,5 χρόνια. Τα 2,5 αυτά χρόνια ο οφειλέτης ξέρει ότι έχει οφειλές και πρέπει να ανταποκριθεί και να τις ρυθμίσει. Σε καμία πάντως περίπτωση δεν αιφνιδιάζεται από τον πλειστηριασμό.
4.Πλειστηριασμό κάνουν μόνο οι Τράπεζες;
Όχι όσοι είναι δανειστές κάνουν πλειστηριασμό: Και επιχειρηματίες, και ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ένα σπίτι ή ένα μαγαζί σε κάποιον και έχουν να εισπράττουν χρωστούμενα ενοίκια από αυτόν, και ένας εργαζόμενος που θέλει να εισπράξει τις δεδουλευμένες αποδοχές του ή την αποζημίωση από τον εργοδότη. Βέβαια κατά κανόνα πλειστηριασμούς κάνουν οι μεγάλοι δανειστές, όπως είναι το Δημόσιο, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, οι τράπεζες, γιατί συνήθως έναντι αυτών υπάρχουν υποχρεώσεις. Ο νόμος είναι γενικός και ισχύει για όλους. Δεν ξεχωρίζει μικρούς και μεγάλους δανειστές ή οφειλέτες.
5. Χρειαζόμαστε τον πλειστηριασμό;
Ναι τον χρειαζόμαστε, για όλους εκείνους που έχουν περιουσιακά στοιχεία, και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Γιατί όσοι ανταποκρίνονται, επιδιώκουν να βρουν μια λύση με το δανειστή τους και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Και βέβαια για να γίνει πλειστηριασμός ο οφειλέτης θα πρέπει να διαθέτει κάποια περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, μετοχές ή μετρητά.
Η λογική είναι ότι δεν μπορείς να χρωστάς, να μην ανταποκρίνεσαι στα χρέη σου και να διατηρείς τα περιουσιακά σου στοιχεία. Αυτό δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες και είναι άδικο. Λ.χ. εάν κάποιος δεν έχει ιδιοκτησία και νοικιάζει ένα σπίτι για να μείνει, εάν δεν πληρώσει 3-4 ενοίκια κινδυνεύει με έξωση. Δεν γίνεται κάποιος να έχει αποκτήσει στέγη με δανεικά και να λέει ότι δεν πληρώνει. Είναι θέμα κοινωνικής ισότητας.
6. Γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια είμαστε τόσο αρνητικοί με τους πλειστηριασμούς;
Από το 2008 και μέχρι τέλη του 2014 ο νόμος δεν επέτρεπε τον πλειστηριασμό για ορισμένα χρέη (λ.χ. μέχρι 200.000 ευρώ και μάλιστα ανεξάρτητα εάν επρόκειτο για νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) ή επιχειρήσεις Και αυτό έγινε για να προστατευθούν όσοι είχαν ανάγκη, πραγματική ανάγκη. Παράλληλα, όμως, κανένας νόμος δεν είπε ότι δεν θα πληρώνουν, έστω με ρυθμίσεις οι οφειλέτες.
Η λογική του νόμου για την απαγόρευση του πλειστηριασμού δεν ήταν προφανώς να χαριστούν τα χρέη (γιατί αυτό δεν γίνεται, χωρίς να επιβαρύνουμε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, ή φορολογούμενους) η λογική του νόμου ήταν να δοθεί μία χρονική άνεση και ανάσα στους δανειολήπτες, ώστε να μπορέσουν προστατευμένοι να καταλήξουν σε μια ρύθμιση.
Από ό,τι φαίνεται, όμως, αυτός ο σκοπός του νόμου παρερμηνεύθηκε. Οι δανειολήπτες πίστεψαν ότι δεν θα πληρώσουν τα χρέη τους. Και αυτό είναι λάθος. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε οριζόντια, γενικευμένη και χωρίς κριτήρια περικοπή του τραπεζικού χρέους του ιδιωτικού τομέα (δηλαδή των τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά), ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης:
· οδηγεί σε ανακατανομή του εισοδήματος εις βάρος εκείνων που δεν έχουν δανειστεί ή αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους κανονικά,
· νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό, και
· υπονομεύει τα συναλλακτικά ήθη.
Τελικά, το βάρος αυτής της πολιτικής θα το επωμιστούν εκ νέου, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, οι συνεπείς Έλληνες φορολογούμενοι.
7. Τι αλλάζει με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Όσοι προστατεύονταν μέχρι σήμερα θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος που πραγματοποιείται ο πλειστηριασμός. Αντί να πηγαίνει ο συμβολαιογράφος στο Ειρηνοδικείο, όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, με ένα τρόπο δίκαιο και αδιάβλητο. Παντού γίνεται αυτό στην Ευρώπη. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αποτελεί τη μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή. Εξάλλου είναι δυνατό (το επιτρέπει ρητά ο νόμος) ο δανειστής τελικά να επιλέξει το φυσικό πλειστηριασμό.
8. Περιορίζονται και θίγονται τα δικαιώματα του δανειολήπτη με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;
Καθόλου. Όλες οι δικαστικές εγγυήσεις που έχει ένας δανειολήπτης διατηρούνται. Η διαδικασία πριν τον πλειστηριασμό είναι η ίδια. Πάλι χρειάζεται δικαστική απόφαση, ή δικαστική διαταγή, που θα βεβαιώνει την ύπαρξη και το ύψος του χρέους, πάλι ο οφειλέτης ενημερώνεται, πάλι πριν τις δικαστικές ενέργειες και την καταγγελία του δανείου ακολουθείται από την τράπεζα ο κώδικας δεοντολογίας, ώστε να δούμε εάν ο δανειολήπτης είναι ή δεν είναι συνεργάσιμος και θέλει να κάνει κάποια ρύθμιση, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές οικονομικές του δυνατότητες. Σε αυτό το στάδιο αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν πρόκειται για ένα δανειολήπτη που πράγματι βρέθηκε σε δυσκολία λόγω της κρίσης, της μείωσης του μισθού και του εισοδήματός του. Δεν υπάρχει ούτε ένας συνεργάσιμος δανειολήπτης που να μη βρήκε ανταπόκριση.
9. Ο φυσικός πλειστηριασμός όμως μέχρι τώρα γινόταν μία φορά την εβδομάδα, ενώ ο ηλεκτρονικός θα γίνεται τρεις. Δεν επιταχύνεται έτσι η διαδικασία; δεν αυξάνει ο αριθμός των πλειστηριασμών;
Πράγματι με τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ο αριθμός των πλειστηριασμών που θα διεξάγονται πιθανότατα να αυξηθεί. Πρέπει, παρόλα αυτά να διευκρινιστούν τα εξής: Όπως ήδη τονίστηκε πριν φτάσουμε στον πλειστηριασμό, ηλεκτρονικό ή φυσικό, προηγούνται η διαδικασία του κώδικα δεοντολογίας και η δικαστική διαδικασία και εκεί κρίνεται εάν τελικά υπάρχει απαίτηση και πρέπει να κινηθεί η αναγκαστική διαδικασία είσπραξης. Ο πλειστηριασμός με βάση το νόμο δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα των 7 μηνών από την κατάσχεση.
Αυτό σημαίνει ότι για τον καθένα δανειολήπτη ξεχωριστά, δεν ενδιαφέρει αν θα γίνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί τρεις φορές την εβδομάδα. Η κατοχύρωση του δανειολήπτη είναι ο νόμος που δεν επιτρέπει να γίνει πλειστηριασμός πριν περάσουν 7 μήνες από την κατάσχεση. Εξάλλου πρέπει να είναι γνωστό ότι ακόμη και την ίδια τη μέρα του πλειστηριασμού ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει την υποχρέωσή του και να αποτρέψει τον πλειστηριασμό. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις μπορεί να αποφύγει έως την ύστατη στιγμή τον πλειστηριασμό με την κατάλληλη ρύθμιση. Ο πλειστηριασμός είτε είναι φυσικός, είτε είναι ηλεκτρονικός αποτελεί την ύστατη λύση.
10. Πότε θα γίνουν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί;
Ο νόμος για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό άρχισε να ισχύει τυπικά την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και θα αφορά κατά κύριο λόγο όσες διαδικασίες ξεκινήσουν με κατάσχεση μετά την ημερομηνία αυτή. Και πάλι, όμως, διευκρινίζεται ότι ο δανειστής μπορεί να επιλέξει από την αρχή τη διαδικασία και να γνωστοποιήσει στο δανειολήπτη ότι επιλέγει τον ηλεκτρονικό έναντι του φυσικού πλειστηριασμού.
Ο νόμος επιτρέπει ρητά όμως να γίνουν ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και για παλιές διαδικασίες, δηλαδή για κατασχέσεις που είχαν γίνει πριν την 1η Σεπτεμβρίου του 2017. Αλλά και πάλι ο οφειλέτης θα λάβει επίσημη ειδοποίηση από τις τράπεζες. Πρακτικά οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και με βάση την προεργασία που θα πρέπει να προηγηθεί δεν μπορούν να γίνουν πριν το τέλος Νοεμβρίου 2017.
11. Είναι επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων;
Μέχρι την έναρξη της κρίσης η είσπραξη των δανείων σε καθυστέρηση και η αξιοποίηση της υποθήκης και της προσημείωσης που είχαν οι τράπεζες σε εξασφάλιση των δανείων τους γινόταν ομαλά και ουδέποτε απασχόλησε η διενέργεια πλειστηριασμών, γιατί πάντα υπήρχαν οι εγγυήσεις που υπάρχουν και σήμερα, ότι δηλαδή για να φτάσουμε στον πλειστηριασμό, ο οφειλέτης ήταν συστηματικά ασυνεπής και πάντα υπήρχε η ασφάλεια της δικαστικής κρίσης.
Μετά την έναρξη της κρίσης, τα πολλά και μακρόχρονα προγράμματα προστασίας του νόμου δεν έδωσαν ανακούφιση μόνο σε πράγματι αδύναμες ομάδες πολιτών (που πάντα τους προστατεύουν τα ίδια τα δικαστήρια), αλλά έδωσε και άλλοθι μη εξυπηρέτησης σε ομάδες πολιτών και επιχειρήσεων, που ενώ μπορούσαν έστω με κάποια ρύθμιση να εξυπηρετήσουν το δανεισμό τους, αδιαφόρησαν παντελώς.
Για όλους αυτούς τους λόγους ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει κυριολεκτικά πνίξει την οικονομία. Όσο δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια τόσο δεν μπορεί να δοθεί νέα ρευστότητα σε συνεπείς πολίτες και επιχειρήσεις, που παρά την κρίση με προσωπικές τους θυσίες εξυπηρετούν τα χρέη τους. Είναι λοιπόν ζήτημα κοινωνικής ισορροπίας και δικαιοσύνης η είσπραξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
12. Τι ισχύει για την πρώτη κατοικία;
Από το 2010 ισχύει ο ν. 3869 (γνωστός και ως νόμος Κατσέλη), που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το στεγαστικό τους ιδίως δάνειο, να ζητήσουν την προστασία της κύριας κατοικίας τους από το Δικαστήριο. Και πάλι ο δανειολήπτης δεν απαλλάσσεται, ούτε και προστατεύεται ένα πολυτελές ακίνητο.
Απλώς, το δικαστήριο παρεμβαίνει και δίνει ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμής του στεγαστικού δανείου, που ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες, αλλά και στην εν γένει κατάσταση του δανειολήπτη, όπως επίσης και στην αξία του ακινήτου.
Πολλές φορές τα δικαστήρια απορρίπτουν τις σχετικές αιτήσεις γιατί διαβλέπουν ότι ο οφειλέτης ενώ μπορεί δεν εξυπηρετεί το δανεισμό του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμη και με το νόμο αυτό δεν προστατεύονται όσοι μπορούν αλλά δεν πληρώνουν αλλά πράγματι οι ευπαθείς ομάδες.
13.Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουν θέσει οι τράπεζες;
Οι Τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να στραφούν κατά των αδύναμων δανειοληπτών, ούτε και έχουν ως στόχο τα μικρής αξίας ακίνητα, που έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες, αλλά περιορισμένη οικονομική αξία για τις ίδιες. Μάλιστα όλη την περίοδο της κρίσης στάθηκαν δίπλα στους συνεπείς δανειολήπτες.
Ο πρωταρχικός τους στόχος είναι οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτοί που έχουν και συνειδητά δεν αποπληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους, σε βάρος όσων έχουν πραγματικά ανάγκη, ή πολίτες που αποφεύγουν συστηματικά τη ρύθμιση ενώ χρησιμοποιούν ακίνητα πολυτελείας σε ακριβές περιοχές.
 

Τις 21 αλλαγές στο νόμο Κατρούγκαλου στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Εργασίας με τον νόμο 4488 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την περασμένη Παρασκευή αναλύει η Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, του Αλέξη Μητρόπουλου.

iefimerida.gr
ΕΝΥΠΕΚΚ: Οι 21 αλλαγές στον νόμο Κατρούγκαλου που φέρνουν τα πάνω κάτω στο ασφαλιστικό
20-26 λεπτά

Τις 21 αλλαγές στο νόμο Κατρούγκαλου στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Εργασίας με τον νόμο που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την περασμένη Παρασκευή αναλύει η Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, του Αλέξη Μητρόπουλου.
Με τον πρόσφατο νόμο 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13-9-2017) αντικαθίστανται και συμπληρώνονται συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ Α 210/31-8-2007). Ειδικότερα:
Με το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Α’ (άρθρα 1-5) του ν. 4488/2017, συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις που αναφέρονται στους δημοσίους υπαλλήλους και τους στρατιωτικούς. Μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι:
1ον)Εθνική σύνταξη με λιγότερα από δεκαπέντε (15) έτη
Η προϋπόθεση συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού που αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης (άρθρο 1 παρ.2).
2ον)Αναζήτηση πέντε (5) ετών και προ του 2002
Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου-λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε, για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών ασφάλισης (άρθρο 1 παρ.3 εδ.α).
3ον)Αναζήτηση δέκα (10) ετών και προ του 2002 (από 1.1.2021)
Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου-λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης (άρθρο 1 παρ. 3 εδ.β)
4ον)Ανώτατο όριο ανταποδοτικής σύνταξης
Tο συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών (άρθρο 1 παρ.4).
5ον)Συντάξιμος, μετά από αναγνώριση, και ο χρόνος της άδειας ανατροφής παιδιών
Ως συντάξιμος χρόνος θεωρείται και ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών του ν. 3528/2007, με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 2 παρ.1).
6ον)Ανώτατη μείωση 30% της σύνταξης και στις πρόωρες γήρατος του Δημοσίου
Το συνολικό ποσοστό της μείωσης της πρόωρης σύνταξης γήρατος, κατά τη μεταβατική περίοδο σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% (άρθρο 2 παρ.2).
7ον)Αναστολή της σύνταξης στο Δημόσιο
Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται για όσο διάστημα ο δικαιούχος εκτίει περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη του ενός (1) έτους και εφόσον το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε στρέφεται κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη μεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιοδόχους αυτής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου (άρθρο 2 παρ.3).
8ον)Προσωπική διαφορά εκτός εισφορών και εκτός συνταξίμων αποδοχών
Από 1.1.2017 οι συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά. Οι συντάξιμες αυτές αποδοχές έχουν εφαρμογή και στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων αυτών για επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 3).
9ον)Απαράγραπτο το δικαίωμα της σύνταξης
Το δικαίωμα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που γεννώνται από την άσκηση του δικαιώματος αυτού ανατρέχουν στην ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου (άρθρο 4).
Με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Α΄ (άρθρα 6-30) τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4387/2016, που αναφέρονται στους φορείς του ΕΦΚΑ (εκτός Δημοσίου). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
1ον)Αναζήτηση πέντε (5) ή δέκα (10) ετών (από 1.1.2021) και προ του 2002
Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 έως την έναρξη της συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης (άρθρο 6).
2ον)Αναγνώριση μέχρι επτά (7) πλασματικών ετών για τους αγρότες με ευνοϊκότερους όρους
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νέου ν. 4488/2017 που τροποποιεί το άρθρο 34 του ν. 4387/2016, η αναγνώριση του χρόνου της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 εξακολουθεί να ισχύει. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαία εισφορά ύψους 20% επί του 70% του προβλεπόμενου (κατά την υποβολή της αίτησης) κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Η διαδικασία καταβολής της εισφοράς αυτής καθώς και άλλες διευκρινίσεις θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3ον)Αυξημένες εισφορές για αυξημένες συντάξεις
Παρέχεται η δυνατότητα στους αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους ποσό μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημά τους, υπό την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος που καθορίζει ο ν. 4387/2016.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νέου νόμου 4488/2017, oι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν ποσοστά υπολογιζόμενα επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματός τους.
Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει, καθώς και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους, με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος.
Η εφαρμογή της νέας βάσης υπολογισμού αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης και παύει να ισχύει και πριν τη παρέλευση του ορισθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος αυτοδικαίως, οποτεδήποτε προκύψει ανώτερη βάση υπολογισμού βάσει του μηνιαίου εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα, καθώς και από τον επόμενο μήνα από την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4ον)Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών
Επανακαθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νέου νόμου 4488/2017 4488/2017, αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.
Αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν, ύστερα από τον συμψηφισμό, προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους ως εξής:
α)Στις περιπτώσεις μισθωτών, ύστερα από αίτηση των δικαιούχων.
β)Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές.
Οι εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ, επιστρέφονται από αυτόν και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα, υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των εισφορών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
5ον)Επαναπροσδιορισμός του τρόπου υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης
Τροποποιείται το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 και επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της επικουρικής σύνταξης για τους έως 31.12.2013 ασφαλισμένους, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εφεξής.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 16, το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και 31.12.2014, υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% επί των συνταξίμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης.
Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται:
α)Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου δια του χρόνου ασφάλισής του κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, αναπροσαρμοζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4387/2016.
β)Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης του ασφαλισμένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014. Ως εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισμένο συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.
Για τους ασφαλισμένους με ποσό εισφοράς υπέρ επικουρικής ασφάλισης, που προκύπτει ανάλογα με την αξία ή την ποσότητα επί των αγοραζομένων ή πωλουμένων προϊόντων, ο μέσος όρος μηνιαίων τεκμαρτών αποδοχών που προκύπτουν από την αναγωγή των πραγματικά καταβληθεισών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, των ετών 2002 έως και 2014, θεωρώντας ως ποσοστό εισφοράς το 6%.
Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4387/2016.
Επιπροσθέτως ορίζεται ότι αν για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών δεν προκύπτουν ασφαλιστικά στοιχεία από πραγματικό ή πλασματικό χρόνο ασφάλισης ή από προαιρετική ασφάλιση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από το 2002 έως το 2014, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών του τμήματος της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως και το έτος 2014 αναζητούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία και κατά το πριν το έτος 2002 χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά πέντε (5) ετών.
6ον)Αύξηση εισφοράς υπέρ του ΜΤΠΥ (από 4% σε 4,5%)
Επανακαθορίζονται οι μηνιαίες κρατήσεις των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νέου ν. 4488/2017, η πάγια μηνιαία κράτηση των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη. Η νέα αυτή ρύθμιση οδηγεί σε αύξηση της εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ ύψους 12,5%.
7ον)Αποσύνδεση ασφάλισης από την ιδιότητα (μηχανικοί-δικηγόροι)
Αποσυνδέεται η υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ή του εγγεγραμμένου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του νέου νόμου 4488/2017, oι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.
Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του πρώην ΤΑΝ/ΕΤΑΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.
Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει αναδρομικά από την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθμισης συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη.
Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ μέχρι την ισχύ του νέου ν. 4488/2017 και για τα οποία προκύπτει διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης.
Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.
Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισμένου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου 4488/2017. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να υποβληθεί.
8ον)Ασφάλιση αιρετών
Αποσαφηνίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς των βουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, των αιρετών οργάνων Α΄ και Β΄ βαθμού και των προσώπων που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών ως προς το ύψος των ασφαλιστικών τους εισφορών για κύρια και επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή, υπό το φως των ρυθμίσεων του ν. 4387/2016.
Οι λεπτομέρειες της νέας αυτής ρύθμισης αναφέρονται στο άρθρο 22 του νέου ν. 4488/2017, στην παρ. 8 του οποίου αναφέρεται αφενός μεν ότι η ισχύς των διατάξεων αρχίζει αναδρομικά από 1.1.2017 και αφετέρου ότι, αν από την εφαρμογή τους προκύψουν διαφορές στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να καταβληθούν από την ανωτέρω ημερομηνία, εφαρμόζονται τα εξής:
α)Αν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι υψηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του νέου νόμου 4488/2017, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται, μέχρι εξάλειψής του, με μελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών και
β)Αν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι χαμηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή των νέων διατάξεων, το επιπλέον ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την τακτοποίηση των εισφορών των προηγούμενων μηνών καταβάλλεται σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά στο ύψος των εισφορών, χωρίς την επιβολή προστίμων καθυστέρησης εξόφλησης.
9ον)Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων
Επιτρέπεται η απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων χωρίς διακοπή ή περικοπή της σύνταξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νέου νόμου 4488/2017, γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εφαρμογή στους δικαιούχους που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999.
Η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.
Η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν μόνιμη ή με ΣΑΧ εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
Οι συνταξιούχοι της ανωτέρω περίπτωσης υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να το δηλώσουν στον ΕΦΚΑ, στο ΕΤΕΑΕΠ και στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας, ενώ κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10ον)Καταβολή σύνταξης σε περίπτωση ποινικής καταδίκης του δικαιούχου (ΕΦΚΑ)
Αναστέλλεται, κατ’ αντιστοιχία των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 2 (Δημόσιο) του νέου νόμου 4488/2017, η καταβολή της σύνταξης για όσο διάστημα συνταξιούχος του ΕΦΚΑ εκτίει περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη του ενός (1) έτους και υπό την προϋπόθεση ότι το αδίκημα λόγω του οποίου καταδικάσθηκε στρέφεται κατά ασφαλιστικού φορέα.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 27, προκειμένου για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, η καταβαλλόμενη σύνταξη αναστέλλεται για όσο διάστημα ο συνταξιούχος εκτίει περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη του ενός (1) έτους και εφόσον το αδίκημα για το οποίο καταδικάσθηκε στρέφεται κατά ασφαλιστικού φορέα.
Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη μεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιοδόχους αυτής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου. Τα οικονομικά αποτελέσματα της παρούσας διάταξης αρχίζουν από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
11ον)Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Παρατείνεται η χορήγηση της αναπηρικής σύνταξης για ένα ακόμα εξάμηνο εφόσον εκκρεμεί ιατρική κρίση ενώπιον των ΚΕΠΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νέου νόμου 4488/2017 που τροποποιεί το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88), στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι (6) μήνες, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, εφόσον κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν κριθεί από την υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Εάν κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει αναδρομικά από 1.7.2017.
12ον)Παροχές ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ σε ανασφάλιστους και διαζευγμένους
Τροποποιείται το άρθρο 30 του ν. 1469/1984 αναφορικά με το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ για τους ανασφάλιστους και διαζευγμένους. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 29 του νέου νόμου 4488/2017, ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος δικαιούται να διατηρήσει, ως άμεσα ασφαλισμένος, το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου ο έτερος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, και β) δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο.
Για τη διατήρηση του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ως εξής:
α) Στον ΕΦΚΑ, για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών,
β) στο Δημόσιο σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών,
γ) στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, την προβλεπόμενη από τους οικείους κανονισμούς εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Το ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης διαζυγίου.
 

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας 2207 του 2014 Σύνταξη γήρατος - Δεύτερη σύνταξη γήρατος - Τυφλοί


Απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας 2207 Σύνταξη γήρατος - Δεύτερη σύνταξη γήρατος - Τυφλοί
Δικαστήριο:
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:
2207
Ετος:
2014

Όροι θησαυρού:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΙΚΑ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Περίληψη
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΟΑΕΕ - Σύνταξη γήρατος - Δεύτερη σύνταξη γήρατος - Τυφλοί -. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2084/1992, με τις οποίες ρυθμίζονται οι χρονικές προϋποθέσεις για την απονομή συντάξεως γήρατος αναλόγως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη σύνταξη και, ειδικότερα, οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου αυτού, οι οποίες προβλέπουν ότι συνταξιούχοι γήρατος από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μπορούν να πάρουν και από το ΙΚΑ πλήρη σύνταξη γήρατος, μόνον εφόσον συγκεντρώνουν τις κατά τη διάταξη αυτή αυξημένες προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και ημερών εργασίας, δεν έχουν εφαρμογή για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των τυφλών ή πασχόντων από αιμορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977 ή του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3232/2004.

Κείμενο Απόφασης
<webtop:message key= Αριθμός 2207/2014
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 2014, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Σ. Μαρκάτης, Α. Καλογεροπούλου, Σύμβουλοι, Δ. Εμμανουηλίδης, Αικ. Ρωξάνα, Πάρεδροι, Γραμματέας η Β. Ραφαηλάκη, Γραμματέας του Α΄ Τμήματος.
Για να δικάσει την από 18 Μαΐου 2011 αίτηση, που επανεισάγεται σύμφωνα με τη διάταξη του ν. 2479/97 μετά την από 4 Ιουνίου 2013 αίτηση επανασυζητήσεως:
Του…, κατοίκου Αθηνών ,ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο …που τη διόρισε με πληρεξούσιο,
κατά του Οργανισμού Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο …που τον διόρισε με πληρεξούσιο.
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να επανασυζητηθεί η με αριθμό καταθέσεως 4709/30.5.2011 αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 2102/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Δ. Εμμανουηλίδη.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια του αιτούντος, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους της αιτήσεως επανασυζητήσεως και της αιτήσεως αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο του Οργανισμού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1301548-9, 3631279/2013 ειδικά γραμμάτια παραβόλου), ζητείται η επανασυζήτηση της από 18.5.2011 αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 2102/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε στις 27.5.2013 και, ακολούθως, απορρίφθηκε με την 2166/2013 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω ελλείψεως νομιμοποιήσεως του δικηγόρου που υπέγραψε το αναιρετήριο. Με την απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου έγινε δεκτή έφεση του αναιρεσιβλήτου Οργανισμού, εξαφανίσθηκε η 14135/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και, στη συνέχεια, απορρίφθηκε η πρωτοδίκως γενόμενη δεκτή προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της 201/36/13/11/2007 αποφάσεως της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) Ανατολικής Αττικής του Ο.Α.Ε.Ε., με την οποία, κατ' απόρριψη ενστάσεως του αναιρεσείοντος, επικυρώθηκε η 50120/16.11.2006 απόφαση του Διευθυντή Συντάξεων του Ο.Α.Ε.Ε. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί η από 28.7.2006 αίτηση του αναιρεσείοντος να του χορηγηθεί σύνταξη γήρατος, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 612/1977<webtop:message key= και του άρθρου 5 του ν. 3232/2004.
2. Επειδή, στην παρ. 5 του άρθρου 27 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. β' του ν. 2479/1997 (Α' 67), ορίζονται τα εξής: «Αν από λόγους ανωτέρας βίας εμποδίσθηκε η νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου, δύναται να υποβληθεί αίτηση επανασυζητήσεως της υποθέσεως που κατατίθεται στον αρμόδιο γραμματέα πριν από την έκδοση της αποφάσεως και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συζήτηση της υποθέσεως. Η αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους προβαλλόμενους λόγους, δικάζεται από το οικείο Τμήμα, καλουμένων αμφοτέρων των διαδίκων προ είκοσι (20) ημερών. Σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως η υπόθεση εκδικάζεται εν συνεχεία επί της ουσίας από το ίδιο Τμήμα». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την επανασυζήτηση της υποθέσεως μπορεί να συντρέχουν τόσο στο πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου όσο και στο πρόσωπο του ίδιου του διαδίκου (βλ. ΣτΕ 4110/1999 Ολομ., 1913/2001 Ολομ., 879/2005, 3164/2006, 2738/2008, 622, 883/2012). Περαιτέρω, κατά την έννοια των ίδιων ως άνω διατάξεων, σε περίπτωση που ναι μεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές δεκαήμερης προθεσμίας αίτηση επανασυζητήσεως, αλλά ήδη όμως έχει εκδοθεί οριστική απόφαση από τον δικαστικό σχηματισμό απορριπτική της εν λόγω αρχικής αιτήσεως, λόγω μη νομιμοποιήσεως του υπογράφοντος αυτήν δικηγόρου, ο σχηματισμός που επιλαμβάνεται της αιτήσεως επανασυζητήσεως, αν μεν κρίνει βάσιμο τον προβαλλόμενο με αυτήν λόγο ανωτέρας βίας, δέχεται την αίτηση αυτή, εξαφανίζει την εκδοθείσα απόφαση και δικάζει στη συνέχεια την αρχική αίτηση, η οποία θεωρείται, στην περίπτωση αυτή, ότι επανυπεβλήθη με την αίτηση επανασυζητήσεως, αν δε τον κρίνει αβάσιμο, απορρίπτει την αίτηση επανασυζητήσεως (βλ. Σ.τ.Ε. 775/2008, 174/2010, 4017/2011, 622, 883/2012).
3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων …άσκησε στις 18.5.2011 αίτηση αναιρέσεως κατά της 2102/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η αίτηση αναιρέσεως συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 27.5.2013, κατ' αυτήν όμως ουδείς νομιμοποιήθηκε προσηκόντως. Ύστερα από τη συζήτηση της υποθέσεως, ο δικηγόρος που υπογράφει το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως…, κατέθεσε στις 5.6.2013, δηλαδή εντός της προβλεπόμενης από τις προπαρατεθείσες διατάξεις δεκαήμερης προθεσμίας, αίτηση προς το Δικαστήριο, με την οποία ζητείται επανασυζήτηση της υποθέσεως. Το δικόγραφο της αιτήσεως αυτής υπογράφεται από τον ίδιο δικηγόρο που υπέγραψε και το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως. Δημοσιεύθηκε όμως η 2166/2013 απόφαση του Α' Τμήματος του Δικαστηρίου, με την οποία η ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ. 18/1989, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2479/1997. Ενόψει πάντως των εκτεθέντων στην δεύτερη σκέψη, παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση η κρινόμενη αίτηση επανασυζητήσεως παρά τη δημοσίευση της ως άνω απορριπτικής αποφάσεως (ΣτΕ 622/2013). Εφόσον δε η αίτηση αυτή έχει ασκηθεί εμπροθέσμως και κατά τα λοιπά παραδεκτώς, είναι περαιτέρω εξεταστέα.
4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση επανασυζητήσεως προβάλλεται ότι ο δικηγόρος που υπέγραφε το αναιρετήριο και την κρινομένη αίτηση επανασυζητήσεως, μεταβαίνοντας με ΤΑΞΙ κατά την ημέρα της δικασίμου (27.5.2013) στο Δικαστήριο, αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα, οι οποίες εξελίχθηκαν σε σφοδρότατους πόνους. Κάθιδρος και με τάση προς εμετό περί ώρα 8.30 το πρωί κατευθύνθηκε στο Νοσοκομείο Υγεία στο γραφείο του χειρουργού ιατρού,,,, Διευθυντή της ΣΤ΄ Χειρουργικής Κλινικής, ο οποίος, αφού τον εξέτασε, διαπίστωσε κρίση αποφρακτικού ειλεού. Ο ίδιος δε είχε υποβληθεί και στο παρελθόν σε χειρουργική επέμβαση κολεκτομής λόγω εγκολπομάτων και πολύποδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και, στη συνέχεια, είχε επανειλημμένα νοσηλευθεί σε διάφορα Νοσοκομεία για υποτροπιάζοντες ειλεούς συμφυτικής αιτιολογίας (βλ. εκθέσεις νοσηλείας του ασθενούς από τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο, Αρεταίειο, Ερρίκος Ντυνάν για το χρονικό διάστημα από 2001-2011, τα οποία κατατέθηκαν στο Δικαστήριο με το από 25.10.2013 υπόμνημα). Περαιτέρω, προβάλλεται ότι ο εν λόγω δικηγόρος επί τρίωρο τουλάχιστον βρισκόταν σε κατάσταση πανικού από τους αφόρητους πόνους και τον εμετό δίχως να καταφέρει να ειδοποιήσει ούτε άλλο συνάδελφό του για το κώλυμα που αντιμετώπιζε, ούτε τον ίδιο τον αναιρεσείοντα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι, όπως προκύπτει από το βιβλιάριο υγείας του, αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, διότι κάθε δύο ημέρες υποβάλλεται σε ενδοφλέβιες ενέσεις, οι οποίες αποτελούν συμπλήρωμα των παραγόντων αίματος πήξεως που του ελλείπουν. Όπως δε προκύπτει από την με ημερομηνία 27.5.2013 ιατρική βεβαίωση του ανωτέρω ιατρού του εν λόγω Νοσοκομείου, η οποία προσκομίσθηκε με το ανωτέρω κατατεθέν στο Δικαστήριο υπόμνημα, ο δικηγόρος …παρουσίασε κατά την ημέρα της δικασίμου (27.5.2013) κρίση αποφρακτικού ειλεού, πάσχει δε από υποτροπιάζοντες ειλεούς συμφυτικής αιτιολογίας, αντιμετωπίστηκε δε ιατρικώς η περίπτωσή του (προοδευτική αποβολή αερίων) και του συνεστήθη να παραμείνει στο σπίτι του μέχρι πλήρους υφέσεως των συμπτωμάτων.
5. Επειδή, τα εκτιθέμενα ως άνω πραγματικά περιστατικά συνιστούν πράγματι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου λόγους ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, οι οποίοι αποδεικνύονται από τη βεβαίωση του προαναφερόμενου ιατρού και δικαιολογούν την επανασυζήτηση της υποθέσεως. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση επανασυζητήσεως, να αποδοθεί στον αιτούντα το παράβολο που έχει καταβάλει για την άσκηση αυτής και το Δικαστήριο να προβεί στην περαιτέρω εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως (ΣτΕ 3029/2010).
6. Επειδή, με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄213/17.12.2010, έναρξη ισχύος κατ' άρθρ. 70 από 1.1.2011) αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 53 του π.δ/τος 18/1989 (Α' 8) ως εξής: «3. Η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο με συγκεκριμένους ισχυρισμούς που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. 4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ…». Κατά τα ήδη κριθέντα (ΣτΕ 2177/2011 επταμ.), οι ανωτέρω ρυθμίσεις του ν.3900/2010 εφαρμόζονται στις αιτήσεις αναιρέσεως που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος του, ήτοι μετά την 1.1.2011, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσιεύσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Περαιτέρω, κατά τα ομοίως ήδη κριθέντα (ΣτΕ 2301/2011 επταμ.), η αίτηση αναιρέσεως ασκείται πλέον παραδεκτώς, μόνον όταν προβάλλεται από το διάδικο με συγκεκριμένους ισχυρισμούς που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, είτε ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί συγκεκριμένου νομικού ζητήματος, ήτοι επί ζητήματος ερμηνείας διατάξεως νόμου ή γενικής αρχής του ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου, η οποία (ερμηνεία) είναι κρίσιμη για την επίλυση της ενώπιον του Δικαστηρίου αγομένης διαφοράς, είτε ότι η κρίση της αναιρεσιβαλλομένης επί συγκεκριμένου νομικού ζητήματος, η επίλυση του οποίου ήταν αναγκαία για τη διάγνωση της οικείας υποθέσεως, έρχεται σε αντίθεση προς παγιωμένη ή πάντως μη ανατραπείσα νομολογία επί του αυτού νομικού ζητήματος και υπό τους αυτούς όρους αναγκαιότητας για τη διάγνωση των σχετικών υποθέσεων ενός τουλάχιστον εκ των τριών ανωτάτων δικαστηρίων (Σ.τ.Ε., Α.Π., Ελ.Σ.) ή του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ή προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Επομένως, για το παραδεκτό αιτήσεως αναιρέσεως υπό το καθεστώς του άρθρου 12 του ν.3900/2010 απαιτείται η συνδρομή και του ελαχίστου ποσού της διαφοράς και των αναφερομένων στο άρθρο 53 παρ.3 του π.δ. 18/1989 προϋποθέσεων (ΣτΕ 1699/2012 κ.ά).
7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του εκδόντος την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση διοικητικού εφετείου στις 20.5.2011. Επομένως, κατά τα εκτεθέντα στην σκέψη 6, υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 3900/2010, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσιεύσεως της αναιρεσιβαλλομενης αποφάσεως (15.9.2010). Εξάλλου, στο δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων προβάλλει ότι, παρά ταύτα, η αίτηση ασκείται παραδεκτώς, διότι υφίσταται αντίθεση της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και συγκεκριμένα με τις 1333/2010 και 1334/2010 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες, ειδικότερα, κρίθηκε ότι «κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key=, οι ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= ασφαλισμένων τυγχάνουν, ως ειδικότερες, αποκλειστικής εφαρμογής σε κάθε περίπτωση, ακόμη δηλαδή και επί απονομής δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος. Επομένως, οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2085/1992, με τις οποίες ρυθμίζονται οι χρονικές προϋποθέσεις για την απονομή συντάξεως γήρατος αναλόγως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη σύνταξη και, ειδικότερα, οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου αυτού, οι οποίες προβλέπουν ότι συνταξιούχοι γήρατος από φορέα κύριας ασφάλισης μπορούν να πάρουν και από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό πλήρη σύνταξη γήρατος, μόνον εφόσον συγκεντρώνουν τις κατά τη διάταξη αυτή αυξημένες προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και ημερών εργασίας, δεν έχουν εφαρμογή για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= ή των κατηγοριών που εξομοιώνονται με αυτούς, δεδομένου άλλωστε ότι, κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 8 του ίδιου άρθρου, οι ευεργετικές για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= διατάξεις του άρθρου 1 του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= εξακολουθούν να ισχύουν». Στις ανωτέρω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, το κριθέν ζήτημα ήταν ότι η εκεί αναφερόμενη αναιρεσίβλητη, ήδη συνταξιούχος γήρατος της Δ.Ε.Η., ως <webtop:message key=τυφλή<webtop:message key=, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key=, εδικαιούτο να λάβει δεύτερη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επικαλούμενη για δεύτερη φορά τις αυτές διατάξεις, εξάλλου, στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων είναι ήδη συνταξιούχος λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατ' εφαρμογήν των γενικών διατάξεων του α.ν. 1846/1951, επιδιώκει δε να λάβει πλήρη δεύτερη σύνταξη γήρατος από τον ΟΑΕΕ, κατ' εφαρμογήν, για πρώτη φορά, των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3232/2004, ως πάσχων από αιμορροφιλία. Επομένως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου υπάρχει αντίθεση της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως προς τις 1333-4/2010 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
8. Επειδή, στο άρθρο 1 του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= «Περί συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος των <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= των ησφαλισμένων εις ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α΄164) ορίζονται τα εξής: «Συνταξιοδότηση <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= 1. <webtop:message key=Τυφλοί<webtop:message key= εξ' αμφοτέρων των οφθαλμών ησφαλισμένοι εις ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, δικαιούνται συντάξεως λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφ' όσον συνεπλήρωσαν χρόνον ασφαλίσεως δεκαπέντε (15) ετών, ή, προκειμένης ασφαλίσεως υπολογιζομένης κατά την νομοθεσίαν του οικείου φορέως εις ημέρας, 4.050 ημέρας ασφαλίσεως. 2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της διεπούσης έκαστον οργανισμόν νομοθεσίας περί των τυχόν λαμβανομένων υπ΄ όψιν δια τον υπολογισμόν της συντάξεως αποδοχών, το ποσόν της συντάξεως των κατά την προηγουμένην παράγραφον προσώπων καθορίζεται ίσον προς το αντιστοιχούν εις 35 έτη ασφαλίσεως ή εις 10.500 ημέρας ασφαλίσεως. 3. Η βάσει των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου παρεχομένη σύνταξις δεν προσαυξάνεται δια του επιδόματος απολύτου αναπηρίας. 4. Αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν εις περίπτωσιν καθ' ην ο ησφαλισμένος ήθελεν επιλέξει την εφαρμογήν των διατάξεων της διεπούσης τον φορέα παρ' ου θα συνταξιοδοτηθεί νομοθεσίας, των προβλεπουσών τον τρόπον υπολογισμού της συντάξεως και τας προσαυξήσεις ταύτης δι' επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας κλπ)». Εξάλλου, στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 48) ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= (ΦΕΚ 164 Α΄) εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄, καθώς και στους μεταμοσχευόμενους από συμπαγή όργανα (καρδιά – πνεύμονες – ήπαρ και πάγκρεας), που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%». Περαιτέρω, στο άρθρο 47 του ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165), το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ίδιου νόμου, έχει εφαρμογή για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, ορίζονται τα εξής: «Συντάξιμος χρόνος. 1…8. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= και της παρ. 8 του άρθρου 40 του ν. 1902/1990 εξακολουθούν να ισχύουν. 9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυε ως εξής: “Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) ή το Δημόσιο , εκτός των αναπήρων και θυμάτων πολέμων και μητέρων, που συνταξιοδοτήθηκαν με το άρθρο 63 παρ. 4 του ν.1892/1990, δικαιούται από το Ι.Κ.Α πλήρη σύνταξη γήρατος εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας, που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από τη νομοθεσία για την απονομή πλήρους σύνταξης και πάντως όχι κάτω του 60ου έτους για τους άνδρες και του 55ου για τις γυναίκες και έχει πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες σε κάθε περίπτωση ελάχιστες ημέρες εργασίας, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 5.100 . Για τους ασφαλισμένους που μέχρι 31-12-91 έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 58ο οι γυναίκες απαιτούνται οι κατά περίπτωση αναφερόμενες στην παρ.1 εδ' α' ημέρες εργασίας, οι οποίες από 1-1-1994 ανέρχονται σε 5.100. Αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες εργασίας τουλάχιστον και έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του ο άνδρας και το 60ο έτος η γυναίκα δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%. Οι διατάξεις της νομοθεσίας που προβλέπουν την απονομή μειωμένης σύνταξης γήρατος δεν εφαρμόζονται για την απονομή δεύτερης σύνταξης. 10. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 και την προηγούμενη παράγραφο, προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής: «Οι προβλεπόμενες από το πρώτο εδάφιο 5.100 και 4.500 ημέρες εργασίας και από το δεύτερο εδάφιο 3.000 ημέρες εργασίας αυξάνονται προοδευτικά σε 6.000, 4.800 και 3.600 ημέρες εργασίας αντίστοιχα με την προσθήκη στις 5.100, 4.500 και 3.000 ημέρες ανά 150 ημερών κατά μέσο όρο για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 1998». Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής και της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και στους λοιπούς φορείς κύριας ασφάλισης, προκειμένου για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και αναπηρίας. Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. …” .
9. Επειδή, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key=, δια των διατάξεων αυτού επιδιώκεται πρωτίστως η ενιαία ρύθμιση του ζητήματος της συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος των <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του τότε Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών , δεδομένου ότι μέχρι τότε σχετική πρόβλεψη υπήρχε μόνον στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. Συνεπώς, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key=, οι κατά τα ανωτέρω ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος των <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= ασφαλισμένων τυγχάνουν, ως ειδικότερες ως προς αυτούς, αποκλειστικής εφαρμογής σε κάθε περίπτωση, ακόμη δηλαδή και επί απονομής δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος. Επομένως, οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2085/1992, με τις οποίες ρυθμίζονται οι χρονικές προϋποθέσεις για την απονομή συντάξεως γήρατος αναλόγως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη σύνταξη και, ειδικότερα, οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου αυτού, οι οποίες προβλέπουν ότι συνταξιούχοι γήρατος από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μπορούν να πάρουν και από το ΙΚΑ πλήρη σύνταξη γήρατος, μόνον εφόσον συγκεντρώνουν τις κατά τη διάταξη αυτή αυξημένες προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και ημερών εργασίας, δεν έχουν εφαρμογή για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key=, δεδομένου άλλωστε ότι, κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 8 του ίδιου άρθρου, οι ευεργετικές για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των <webtop:message key=τυφλών<webtop:message key= διατάξεις του άρθρου 1 του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= εξακολουθούν να ισχύουν (ΣτΕ 1333-4/2010). Τα αυτά ισχύουν και για τους ασφαλισμένους που πάσχουν, μεταξύ άλλων, και από αιμορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄. Συνεπώς, <webtop:message key=τυφλοί<webtop:message key= ή πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄ συνταξιούχοι λόγω γήρατος μπορούν, για μεταγενέστερο της συνταξιοδοτήσεώς τους νέο χρόνο ασφαλίσεως, να πάρουν σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= ή του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3232/2004.
10. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση προκύπτουν τα εξής: Ο αναιρεσείων, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1937, είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις 20.1.1997 και πραγματοποίησε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ 7.125 ημέρες εργασίας ή 17 έτη και 1 μήνα από 1.7.1963 έως 31.8.1976 και από 18.2.1998 έως 31.12.2001 αντιστοίχως. Ακολούθως, υπέβαλε την 29417/29.11.2005 αίτησή του και ζήτησε να λάβει σύνταξη γήρατος από τον ΟΑΕΕ με υπολογισμό μόνο του χρόνου ασφαλίσεώς του στο Ταμείο αυτό. Με την 1/03408/19.4.2006 απόφαση του Διευθυντή Συντάξεων του Ταμείου χορηγήθηκε στον αναιρεσείοντα από 1.12.2005 σύνταξη γήρατος, μειωμένη κατά 50%, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 47 παρ. 9 και 10 του ν. 2084/1992. Ο αναιρεσείων, με την 45962/28.7.2006 αίτησή του ζήτησε να επανεξετασθεί η υπόθεσή του για να υπαχθεί στο ευεργετικό καθεστώς του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= για τους <webtop:message key=τυφλούς<webtop:message key= και τους εξομοιούμενους με αυτούς ασφαλισμένους, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3232/2004. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την 50120/10.11.2006 απόφαση του Διευθυντή Συντάξεων του Ταμείου, με την αιτιολογία ότι ο αναιρεσείων δεν ενέπιπτε στις διατάξεις του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key=, γιατί ήταν διπλοσυνταξιούχος και ελάμβάνε σύνταξη και από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την 21.1.1997. Ένσταση του αναιρεσείοντος κατά της ανωτέρω αποφάσεως απορρίφθηκε με την 201/36/13.11.2007 απόφαση της Τ.Δ.Ε. του ΟΑΕΕ, με την αιτιολογία ότι τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= και του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3232/2004 δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 47 του ν. 2084/1992. Προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της αποφάσεως της Τ.Δ.Ε. έγινε δεκτή με την 14135/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Το πρωτόδικο δικαστήριο, αφού ακύρωσε την απόφαση της Τ.Δ.Ε., στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι ο αναιρεσείων εδικαιούτο πλήρη σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε. Κατά της αποφάσεως του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ο ΟΑΕΕ άσκησε έφεση. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την ήδη αναιρεσιβαλλομένη απόφασή του έκρινε ότι τόσο οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= <webtop:message key=τυφλοί<webtop:message key=, όσο και υπαγόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 αιμορροφιλικοί, που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από ασφαλιστικό οργανισμό με βάση τις διατάξεις αυτές, δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 47 του ν. 2084/1992 και, επομένως, ο αναιρεσείων, ο οποίος είναι ήδη συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν εδικαιούτο δεύτερη πλήρη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ, κατ' εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων του ν. <webtop:message key=612/1977<webtop:message key= και του ν. 3232/2004, αλλά εδικαιούτο σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2084/1992, η οποία του είχε ήδη χορηγηθεί από το Ταμείο αυτό και με τις σκέψεις αυτές έκανε δεκτή την έφεση του ΟΑΕΕ, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, και, στη συνέχεια, απέρριψε την προσφυγή του αναιρεσείοντος.
11. Επειδή, η κρίση αυτή του δικάσαντος διοικητικού εφετείου δεν είναι ορθή, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην σκέψη 9, και, επομένως, ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον προβάλλεται ότι, στην προκείμενη περίπτωση, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. <webtop:message key=612/1977 και του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3232/2004 που είναι ειδικότερες, εκείνων των παρ. 9 και 10 του άρθρου 47 του ν. 2084/1992, είναι βάσιμος. Συνεπώς, η κρινομένη αίτηση επανασυζητήσεως πρέπει να γίνει δεκτή, να εξαφανισθεί η 2166/2013 απόφαση του Δικαστηρίου, να γίνει δεκτή η αίτηση αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και, η υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Δέχεται την αίτηση επανασυζητήσεως της υποθέσεως κατά τα εις το αιτιολογικό.
Διατάζει την απόδοση του παραβόλου που έχει καταβληθεί για την αίτηση αυτή.
Εξαφανίζει την 2166/2013 απόφαση του Δικαστηρίου κατά τα εις το αιτιολογικό.
Δικάζει την αίτηση αναιρέσεως, δέχεται αυτήν κατά τα εις το αιτιολογικό.
Αναιρεί την 2102/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση, κατά τα εις το αιτιολογικό.
Διατάζει την απόδοση του παραβόλου, και
Επιβάλλει σε βάρος του αναιρεσιβλήτου Οργανισμού Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) τη δικαστική δαπάνη του αναιρεσείοντος, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 5 Μαΐου 2014.
Ο Πρόεδρος του Α' Τμήματος Η Γραμματέας του Α' Τμήματος
Ν. Σακελλαρίου Β. Ραφαηλάκη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2014.
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας
Α. Γκότσης Μ. Βλασερού
<webtop:message key=

Πρόεδρος:
Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος
Εισηγητές:
Δ. Εμμανουηλίδης
Μέλη:
Σ. Μαρκάτης, Α. Καλογεροπούλου, Σύμβουλοι, Δ. Εμμανουηλίδης, Αικ. Ρωξάνα, Πάρεδροι
Λήμματα:
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,ΟΑΕΕ ,Σύνταξη γήρατος ,Δεύτερη σύνταξη γήρατος ,Τυφλοί

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσίευση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ
  

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ  
Α/Α
Νόμος
Αριθμός
Έτος
Αρθρο
Παράγραφος
1
«  ΝΟΜΟΣ  »
2084
1992
47

2
«  ΝΟΜΟΣ  »
2084
1992
58

3
«  ΝΟΜΟΣ  »
3232
2004
5
1
4
«  ΝΟΜΟΣ  »
3900
2010
12
1
5
«  ΝΟΜΟΣ  »
612
1977
1

6
«  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  »
18
1989
27
5
7
«  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  »
18
1989
53
3, 4

Νόμος υπ’ αριθ. 4488/2017: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες και άλλες διατάξεις - ΦΕΚ Α 137/2017

 Νόμος υπ’ αριθ. 4488/2017: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες και άλλες διατάξεις - ΦΕΚ Α 137/2017
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το βράδυ της Τετάρτης ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» με τις αλλαγές στα εργασιακά και το ασφαλιστικό. Παραθέτουμε τα άρθρα 23, 28 και 59 έως 74.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4387/2016
Άρθρο 23
Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων
1.α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εφαρμογή στους δικαιούχους που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96).
β. Η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να το δηλώσουν στον ΕΦΚΑ, στο ΕΤΕΑΕΠ και στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 28
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι (6) μήνες, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, εφόσον κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν κριθεί από την υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.7.2017.».

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59
Σκοπός
Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η θέσπιση ενός γενικού πλαισίου ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88). Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
Άρθρο 60
Ορισμοί
1. Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:
α) ως «Σύμβαση» ορίζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88),
β) ως «Πρωτόκολλο» ορίζεται το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012,
γ) ως «Επιτροπή» ορίζεται η Επιτροπή για τα δικαιώματα των ΑμεΑ που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της Σύμβασης διέπουν και το παρόν μέρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Άρθρο 61
Γενικές υποχρεώσεις
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
Ιδίως υποχρεούται:
α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους,
β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει,
γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,
δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ,
ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του.
2. Οι κατά την παράγραφο 1 υπόχρεοι οφείλουν κατά τις συναλλαγές τους με ΑμεΑ να διασφαλίζουν βασική πληροφόρηση μέσω τρόπων, μορφών και μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζονται στη Σύμβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έπειτα από συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και κατόπιν διαβούλευσης με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι τρόποι, οι μορφές και τα μέσα προσβάσιμης επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 62
Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες. Για το σκοπό αυτόν:
α) Υποβάλλουν εκθέσεις στα οικεία Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 71 σχετικά με τις δράσεις, τα μέτρα και τα προγράμματα που υιοθετούν για την επίτευξη της ισότητας των ΑμεΑ,
β) υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα αναπηρίας, όπως αυτοί καθορίζονται από αρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται δυνατή η μέτρηση και η αξιολόγηση της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας,
γ) συλλέγουν και τηρούν επιμέρους στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία ως προς τους τομείς ευθύνης τους.
2. Με κοινή απόφαση των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών κατόπιν συνεργασίας με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι διαδικασίες υλοποίησης καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 63
Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές, σε συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 71, υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού του άρθρου 2 της Σύμβασης, όπως εξειδικεύονται και επικαιροποιούνται κάθε φορά, κατά το σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, διοικητικών υπηρεσιών και προϊόντων, διαδικασιών, περιβαλλόντων και οργανωτικών δομών, που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτούνται ειδικές προσαρμογές ή εξειδικευμένος σχεδιασμός. Για την επικαιροποίηση προδιαγραφών και οδηγιών εφαρμογής των αρχών του καθολικού σχεδιασμού οι υπόχρεοι τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στις ως άνω εύλογες προσαρμογές, οι οποίες παρέχονται υπό την προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, περιλαμβάνονται ενδεικτικά, μέτρα παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής βοήθειας και ενδιαμέσων, εξατομικευμένη προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών, εξειδικευμένες υπηρεσίες και βοηθητικές υπηρεσίες για την επικοινωνία.
Άρθρο 64
Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους μεριμνούν για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πληροφορίες και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου.
Άρθρο 65
Επικοινωνία ΑμεΑ με διοικητικές αρχές, γλώσσες και μορφές επικοινωνίας
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές όταν συναλλάσσονται με ΑμεΑ υποχρεούνται να παρέχουν πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση. Στην ως άνω υποχρέωση περιλαμβάνονται ενδεικτικά, η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων σε ΑμεΑ σε προσβάσιμες μορφές, καθώς και η διασφάλιση της προηγούμενης ακρόασης με πρόσφορους τρόπους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρό- τησης, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προσδιορίζονται τα είδη των πρόσφορων μέσων, των προσβάσιμων μορφών και των τρόπων επικοινωνίας που υιοθετούνται από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
2. Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών.
3. Η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Το κράτος υποχρεούται να λάβει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των ως άνω πολιτών.
Άρθρο 66
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικαιωμάτων ΑμεΑ
1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν το προσωπικό, τους συναλλασσόμενους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ και τον καθολικό σχεδιασμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από δημόσια διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, εξειδικεύονται οι τρόποι ενημέρωσης, τα εργαλεία και τα μέσα ευαισθητοποίησης, καθώς και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων για την υλοποίηση του περιεχομένου της παρούσας παραγράφου.
2. Προς το σκοπό της εκπαίδευσης φοιτητών, σπουδαστών αλλά και της κατάρτισης δικαστικών λειτουργών και στελεχών του δημόσιου τομέα σε θέματα δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης των ΑμεΑ, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας μεριμνούν για τη συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών και στα επιμορφωτικά τους σεμινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70, ρυθμίζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
Άρθρο 67
Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες
1. Τα δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, προωθούν την εμπέδωση και το σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης. Για τον σκοπό αυτό, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στους Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων που καταρτίζει, οφείλει να συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας, στην ανάπτυξη ενός πλουραλιστικού διαλόγου για τα θέματα των ΑμεΑ και την προαγωγή της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, υποχρεούνται να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, όπως ομιλούσες ιστοσελίδες, υποτιτλισμό, ακουστική περιγραφή, διερμηνεία νοηματικής, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτά. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται τα μέσα, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 68
Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ
1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
2. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση, καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα ΑμεΑ.
3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα ΑμεΑ, καθώς και με τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού των ως άνω στατιστικών και της διάχυσης των παραγόμενων δεδομένων τελούν σε διαβούλευση με το Παρατηρητήριο για τα Θέματα Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69
Αρμοδιότητα για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ - Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση
1. Ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης. Στην αρμοδιότητά του ανήκουν ειδικότερα:
α) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ,
β) ο συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων για τη χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προάγουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
γ) η συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70,
δ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή της Σύμβασης στον ιδιωτικό τομέα,
ε) οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο σε σχέση με την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης.
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και εφόσον δεν υπάρχει Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, μπορεί η αρμοδιότητα του παρόντος άρθρου να ανατίθεται σε άλλον Υπουργό.
3. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Επικρατείας της παραγράφου 1, μπορεί να συνιστώνται στο γραφείο του ως άνω Υπουργού μέχρι δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών εξειδικευμένων σε θέματα αναπηρίας.
Άρθρο 70
Ορισμός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης
1. Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης.
2. Στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Σημείου Αναφοράς ανήκει:
α) Η υποδοχή και ο χειρισμός ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
β) η συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 71,
γ) η διασύνδεση με το Πλαίσιο Προαγωγής της Σύμβασης του άρθρου 72,
δ) η διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων, οργανωμένες ή μη που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
ε) η παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
στ) η εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑμεΑ, καθώς και η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή για τα δικαιώματα των ΑμεΑ του άρθρου 34 της Σύμβασης των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 35 αυτής.
Άρθρο 71
Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης
1. Με απόφαση των οικείων Υπουργών ορίζεται σε κάθε Υπουργείο ο Γενικός ή Διοικητικός Γραμματέας ως Σημείο Αναφοράς, για την παρακολούθηση υλοποίησης των υιοθετούμενων κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης δημόσιων πολιτικών στα οικεία Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, την προώθηση στο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70, προτάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων βέλτιστης εφαρμογής της Σύμβασης, τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων προόδου και την προώθηση δημόσιας διαβούλευσης για τα ως άνω θέματα.
2. Με απόφαση του Γενικού ή Διοικητικού Γραμματέα οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς μπορεί να μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.
3. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας και κάθε Δήμου ορίζεται ως Σημείο Αναφοράς ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος αντίστοιχα για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με απόφαση του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου αντίστοιχα οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς μπορεί να μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.
Άρθρο 72
Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης
1. Για την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 αυτής, ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης (εφεξής Πλαίσιο Προαγωγής). Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Πλαίσιο Προαγωγής τελεί σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.), η οποία αποτελεί τριτοβάθμια οργάνωση των Ατόμων με Αναπηρίες και ανεξάρτητο μηχανισμό της κοινωνίας των πολιτών.
2. Αποστολή του Πλαισίου Προαγωγής είναι η παρακολούθηση, προαγωγή και προστασία της εφαρμογής της Σύμβασης και των δημόσιων πολιτικών, για την προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Το Πλαίσιο Προαγωγής μεταξύ άλλων:
α) Εκφράζει γνώμη για τη συμβατότητα των δημοσίων πολιτικών που προωθούνται σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και για τη συμβατότητα της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Σύμβασης,
β) χειρίζεται και διερευνά αναφορές που υποβάλλονται ενώπιόν του σε σχέση με την παραβίαση δικαιωμάτων των ΑμεΑ,
γ) αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση,
δ) εκπονεί μελέτες και έρευνες, σχετικά με την υλοποίηση άρθρων της Σύμβασης σε επιμέρους τομείς,
ε) υποβάλλει ετήσια έκθεση με την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών, της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης ελλείψεων και αναγκών που διαπιστώθηκαν, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων ή τροποποιήσεων,
στ) λαμβάνει κάθε άλλο πρόσφορο για την εξυπηρέτηση της αποστολής του μέτρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 73
Όπου προβλέπεται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος μέρους η έκδοση κανονιστικών ή κοινών κανονιστικών πράξεων, αυτή λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση αυτού σε ισχύ.
Άρθρο 74
1. Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου σχετικές με την υλοποίηση δικαιωμάτων των ΑμεΑ και δεν αποτελούν λόγο περιορισμού του υφιστάμενου επιπέδου παρεχόμενης προστασίας.
2. Το άρθρο δεύτερο του ν. 4074/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ δεν εφαρμόζονται ως προς την εργασία και την απασχόληση στις ένοπλες δυνάμεις καθόσον αφορά σε διαφορετική μεταχείριση λόγω αναπηρίας, ή χρόνιας πάθησης σχετικής με την Υπηρεσία, όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232)».
3. Το άρθρο τρίτο του ν. 4074/2012 καταργείται.
4. Η έκδοση του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232) προεδρικού διατάγματος για την επέκταση της προστασίας που παρέχεται για διακρίσεις μεταξύ άλλων λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και φορολογικών διευκολύνσεων, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται συναλλακτικά στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης, λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και ύστερα από διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων, οργανωμένες ή μη που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα προβλεπόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα.

Πηγή: http://www.et.gr/
 

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Τι αλλάζει στα προνοιακά επιδόματα από 1η Ιανουαρίου

 Τι αλλάζει στα προνοιακά επιδόματα από 1η Ιανουαρίου
Θα μεταφερθεί ό,τι υπάρχει σε επίπεδο πληρωμής προνοιακών επιδομάτων στον ΟΓΑ, ακόμη και το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα επιδόματα των ΑΜΕΑ, μικρότερα επιδόματα και κάποια τοπικά προγράμματα Δήμων θα μπορούν να περάσουν επίσης στον φορέα αυτό ... να γλιτώσουν προσωπικό για δουλειές που δεν υπάρχει λόγος να γίνονται σε τοπικό, περιφερειακό ή διεσπαρμένο κεντρικό επίπεδο ... Στόχος είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις να έχουν ολοκληρωθεί το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, ώστε να ξεκινήσουμε από 1η Ιανουαρίου 2018.
Ολοκλήρωση των νομοθετικών ρυθμίσεων ως το Νοέμβριο, ώστε με το ξεκίνημα του 2018 όλα τα προνοιακά επιδόματα να έχουν περάσει στον ΟΓΑ, με ηλεκτρονική διαχείριση και πλήρη πρόσβαση στους δικαιούχους, είναι ο στόχος που περιέγραψε ο γ.γ. Πρόνοιας Δημήτρης Καρέλλας μιλώντας Στο Κόκκινο και τον Γιώργο Τραπεζιώτη. Με όπλο την τεχνογνωσία του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, συνεχίζεται η διάλυση του πελατειακού κράτους.
Όπως είπε ο κ. Καρέλλας, «μπαίνει ένα ακόμη λιθαράκι στο ξαναχτίστιμο του κοινωνικού κράτους ... υπάρχει μία σειρά μέτρων που υλοποιούνται αθόρυβα και δίνουν τη δυνατότητα στην κεντρική διοίκηση του Δημοσίου και τις υπηρεσίες, αλλά και στους ενδιαφερόμενους φορείς, να έχουν πλήρη γνώση των πραγμάτων με τα οποία ασχολούνται, να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει και την πιο μικρή γωνιά της Ελλάδας, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε κυβερνητικής πολιτικής».
«Το κομμάτι του ΟΓΑ που έμεινε εκτός του ΕΦΚΑ, αυτή τη στιγμή αναδιοργανώνεται υπό την ευθύνη της αναπληρωτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς Φωτίου και θα αποτελέσει τον ενιαίο οργανισμό απονομής και πληρωμής όλων των κοινωνικών επιδομάτων ... Αυτή τη στιγμή, έχει τη δυνατότητα να πιστώνει τους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων (δηλαδή των επιδομάτων παιδιών), τους ανασφάλιστους υπερήλικες, αλλά και ειδικό πρόγραμμα για τους αγρότες, τον περίφημο «λογαριασμό Δήμητρα», όπως είπε.
«Θα μεταφερθεί ότι υπάρχει σε επίπεδο πληρωμής προνοιακών επιδομάτων στον ΟΓΑ, ακόμη και το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα επιδόματα των ΑΜΕΑ, μικρότερα επιδόματα και κάποια τοπικά προγράμματα Δήμων θα μπορούν να περάσουν επίσης στον φορέα αυτό ... να γλιτώσουν προσωπικό για δουλειές που δεν υπάρχει λόγος να γίνονται σε τοπικό, περιφερειακό ή διεσπαρμένο κεντρικό επίπεδο ... Στόχος είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις να έχουν ολοκληρωθεί το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, ώστε να ξεκινήσουμε από 1η Ιανουαρίου 2018. Είναι φιλόδοξο αλλά νομίζω θα το καταφέρουμε», όπως εκτίμησε.
Υπογράμμισε το εξαιρετικό που γίνεται αφορά την εξυπηρέτηση του κόσμου, καθώς «με βάση την πλατφόρμα του ΚΕΑ που κατήργησε τη γραφειοκρατία ως και κατά 87% ... και αυτός που δικαιούται οτιδήποτε μπορεί ηλεκτρονικά από το σπίτι του ή κάποιο ΚΕΠ, γραφεία Δήμων ή του ΟΓΑ, να κάνει το αίτημά του και να ξέρει ότι είναι εντάξει, εγκρίθηκε το αίτημα και πρέπει να αναμένει την πληρωμή του συγκεκριμένη στιγμή».
Σήμερα, «με τα επιδόματα των ΑΜΕΑ συμβαίνει το εξής: τα έχουν οι Δήμοι, εξετάζουν τους φακέλους κτλ., πληρώνουν ανά δύο μήνες και όχι την ίδια ημερομηνία όλοι, αλλά ανάλογα με το φόρτο εργασίας, το πόσο γρήγορα «έτρεξε» η διαδικασία, κτλ. Όλα αυτά τα μαζεύουμε, ώστε να ξέρουν όλοι οι δικαιούχοι πότε πληρώνονται, σε σταθερές ημερομηνίες, πόσο και όταν υπάρχει πρόβλημα να υπάρχει σημείο στο οποίο μπορούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά», είπε ο κ. Καρέλλας.
«Πέρα από την πάταξη της γραφειοκρατίας, μειώνεται ο φόρτος για υπηρεσίες που έχουν άλλες δουλειές ... για παράδειγμα, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων έχουν τις κοινωνικές έρευνες σε επίπεδο γειτονιάς, να βρουν τον ευάλωτο, αυτόν που έχει ανάγκη. Και είναι πνιγμένοι πίσω από μία χαρτούρα, ένα φάκελο, ένα δικαιολογητικό. Αυτά θέλουμε να τα τραβήξουμε κεντρικά και ότι μπορεί, να ψηφιοποιηθεί, να γίνεται ηλεκτρονικά. ... Να καταλάβει ο πολίτης ότι υπάρχει και άλλος τρόπος από το να πηγαίνει στο βουλευτή του, το δήμαρχό του, κτλ. Η σταθερή μας προσπάθεια είναι να αποδομήσουμε το πελατειακό κράτος ... είναι δικαίωμα του πολίτη να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει», κατέληξε.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Αυγή»

Παρέμβαση του Ν. Ξυδάκη για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη και για αναδρομικές εισφορές δημοσιογράφων


 Παρέμβαση του Ν. Ξυδάκη για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη και για αναδρομικές εισφορές δημοσιογράφων
Παρέμβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ στη διαρκή επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας εργαζομένων, δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».
04-09-2017
Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συζητήθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας εργαζομένων, δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ξυδάκης έκανε την ακόλουθη παρέμβαση:
Έχω δύο αιτήματα και υπενθυμίσεις προς την υπουργό και τον υφυπουργό για θέματα που  άπτονται του νομοσχεδίου.
Το πρώτο αφορά την απασχόληση των αναπήρων συνταξιούχων. Στο νομοσχέδιο υπάρχει μία πρόνοια αξιέπαινη για τους λαμβάνοντες αναπηρική σύνταξη και πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα ώστε να μπορούν να απασχολούνται χωρίς να τους γίνεται η περικοπή της σύνταξης κατά 60%. Είχα απευθύνει ερώτημα στο Υπουργείο Εργασίας και είχα λάβει τις διαβεβαιώσεις του κ. Πετρόπουλου σχετικά με τους αναπήρους με πάνω από 67% αναπηρία, οι οποίοι σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης, ακόμη και όταν δεν είναι ακριβώς απασχόληση (όπως π.χ. όταν γράφουν ένα βιβλίο και συνάπτουν συμβόλαιο για τα πνευματικά τους δικαιώματα, το οποίο δεν είναι καν εισόδημα από εργασία αλλά περιουσιακό στοιχείο), υφίστανται αυτή τη βάναυση περικοπή του 60%.
Ουσιαστικά οι επιλογές τους είναι είτε να εκχωρήσουν τα δικαιώματα τους στον εκδότη είτε να χάσουν τη σύνταξή τους. Είχα λάβει τη διαβεβαίωση από τον Υφυπουργό κ. Πετρόπουλο ότι έχει ληφθεί πρόνοια και ότι θα γίνει ρύθμιση. Βλέπω τώρα στο νομοσχέδιο ότι γίνεται μία ρύθμιση για τους πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα. Θα έκανα την έκκληση να συμπεριληφθούν στο ίδιο πνεύμα, σε αυτή τη διάταξη, οι άνθρωποι που έχουν πάνω από 67% αναπηρία όπως οι πάσχοντες από τετραπληγία, οι μεταμοσχευμένοι ή οι τυφλοί, ούτως ώστε να μπορούν και αυτοί να ωφεληθούν από την ευεργετική πρόνοια αυτού του νόμου.
Υπενθυμίζω -αν είναι καλή η νομική μου ανάγνωση- ότι στον νόμο 3996/ 2011 υπήρχε διάταξη με την οποία είχαν εξαιρεθεί αυτοί οι βαριά ανάπηροι από την μείωση της σύνταξης, στην περίπτωση που είχαν κάποιο περιστασιακό εισόδημα. Ο νόμος του 2016, ο λεγόμενος «νόμος Κατρούγκαλου», πήγε λοιπόν πίσω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εφόσον γίνεται άνοιγμα πάλι για μία ευεργετική πρόνοια υπέρ των βαρέως αναπήρων να διευρυνθεί αυτή η εννοιολόγηση και να περιληφθούν άνθρωποι οι οποίοι πρώτον θα έχουν ένα κοινωνικό και ψυχικό ευεργέτημα από μία μικρή εργασία και δεύτερον θα απαλλαγούν από τη βάναυση περικοπή κατά 60% της σύνταξής τους η οποία τους καταδικάζει.

Δημοσιογράφοι και ΟΑΕΕ.
Μια δεύτερη πρόταση που ήθελα θέλω να κάνω στην Υπουργό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αφορά μία μεγάλη εκκρεμότητα δημοσιογράφων οι οποίοι επί σειρά ετών ήταν ασφαλισμένοι ως μισθωτοί αλλά ταυτόχρονα είχαν και μπλοκάκι για να μπορούν να είναι νόμιμοι και να κόβουν δελτίο παροχής υπηρεσιών σε δευτερεύουσες εργασίες. Σε όλη την δεκαετία του ’90 και στη δεκαετία του 2000 υπήρχε μία ασάφεια εκεί. Σύμφωνα με το νόμο Σιούφα κάθε ασφαλισμένος είχε δικαίωμα να διαλέξει το κύριο ταμείο ασφάλισης και να μην έχει να πληρώνει πλήρεις εισφορές σε δύο ταμεία. Αυτό έγινε κατά εξακολούθηση.
Τώρα όμως, μετά από 15 και 20 χρόνια, ασφαλισμένοι προ του 1993 πάνε να κάνουν ασφαλιστική εκκαθάριση και ο νυν ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ τους ζητάει εισφορές σε βάθος δεκαετίας και δεκαπενταετίας. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι για τα 15 αυτά χρόνια καλούνται να πληρώσουν έως και 75.000 € αναδρομικές εισφορές. Πρόκειται περί ενός κυκεώνα. Οι εξαιρέσεις δε που είχαν λάβει τότε περί μη υπαγωγής στον ΟΑΕΕ έχουν χαθεί στα αρχεία της υπηρεσίας και δεν τις βρίσκει κανένας. Η ΕΣΗΕΑ επί χρόνια διαβεβαίωνε τους δημοσιογράφους ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν δεύτερο πλήρες ταμείο. Ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος είναι γνώστης του θέματος αυτού και υπήρξε μία διαβεβαίωση από το υπουργείο προ μηνών -το Φεβρουάριο- ότι θα υπάρξει ρύθμιση.
Αν μείνει το πράγμα όπως έχει οι μεν εργαζόμενοι θα εξοντωθούν, το δε κράτος δεν πρόκειται να λάβει τίποτα. Υπάρχει μία ενδιάμεση δίκαιη λύση την οποία νομίζω κάποιοι εργαζόμενοι θα τη δεχτούν με ικανοποίηση, όση ικανοποίηση έχεις όταν πληρώνεις αναδρομικά. Να πληρώσουν για τα διαστήματα στα οποία είχε διακοπεί η μισθωτή τους σχέση και είχαν μόνο το μπλοκάκι. Αν δηλαδή σε μία 15ετία έχει κάποιος διαπιστωμένα σπαστά δύο ή τρία χρόνια, να κληθεί να πληρώσει αναδρομικά τις εισφορές του. Διαφορετικά αν ζητάμε αναδρομικά, μετά από 15 χρόνια, από κάποιον που ήταν σίγουρος και όλοι τον διαβεβαίωναν ότι δεν οφείλει, να πληρώνει τώρα μία δεύτερη πλήρη εισφορά 50 και 60 και 75 χιλιάδες ευρώ, τότε εξοντώνουμε τον εργαζόμενο και το κράτος δεν πρόκειται να λάβει τίποτα. Οι δε προσφυγές στα δευτεροβάθμια διοικητικά όργανα και στις τοπικές επιτροπές μόνο βάρος στη διοίκηση θα φέρουν και κανένα έσοδο.

Πηγή: http://www.syriza.gr/
 

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΥΑ 38839/838 (ΦΕΚ Β΄ 2963/29-8-2017): Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ΚΥΑ 38839/838 (ΦΕΚ Β΄ 2963/29-8-2017): Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
Αριθμ. 38839/838
(ΦΕΚ Β΄ 2963/29-8-2017)
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α΄ 197), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α΄ 112), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α΄ 70) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π. δ/τος 245/1986 (Α΄ 117), τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79) και το άρθρο 3 του ν. 2336/1995 (Α΄ 189), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α΄ 46), όπως ισχύει., σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 και του άρθρου 16 του ν. 1648/1986, καθώς και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 και του άρθρου 15 του ν. 2643/1998.
5. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 «Μέτρα Πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως ισχύουν.
8.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας -επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88), όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 70 αυτού (Α΄ 170), όπως ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύουν, και ιδίως την περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234).
12. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της πράξης 6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28-02-2012 «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012» (Α΄ 38).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, Ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και ιδίως το εδάφιο β΄ της παρ. 3 και την παρ. 7 του άρθρου αυτού, όπως ισχύουν.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».
15. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, και 13 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50), όπως ισχύουν.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
17. Τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/24.12.2013).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» (Α΄ 170), όπως ισχύει, καθώς και αυτές του ν. 4308/2014 «Ελληνική Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251), όπως ισχύουν.
19. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύουν.
20. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
21. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π. δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
22. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
23. Τις διατάξεις του π. δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
24. Τις διατάξεις του π. δ/τος 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178).
25. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 180).
26. Την υπ΄ αριθμ. 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (Β΄ 120), όπως ισχύει.
27. Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και εν γένει ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο του σκοπού του Ο.Α.Ε.Δ για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, μεριμνώντας ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες.
28. Την υπ΄ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168). 29. Την υπ΄ αριθμ. Υ28/8-10-2015 (Β΄ 2168) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. Υ70/11-11-2015 (Β΄ 2441) και Υ43/28-04-2017 (Β΄ 1510) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
30. Την υπ΄ αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
31. Την υπ΄ αριθμ. 635/8-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (Β΄ 1708).
32. Την υπ΄ αριθμ. 2854/01-07-2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
33. Την υπ΄ αριθμ. 1092/23/11-04-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..
34. Το υπ΄ αριθμ. 13481/13/22-03/2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
35. Την υπ΄ αριθμ. 22519/866/19-05-2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
36. Την υπ΄ αριθμ. 38632/26-05-2017 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ..
37. Τις υπ΄ αριθμ. 940/26-05-2017 και 941/26-05-2017 αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ..
38. Την υπ΄ αριθμ. 19199/759/25-05-2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης. 39. Την υπ΄ αριθμ. ΑΤ2/24754/46/02-06-2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους τριάντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (39.725.000,00€) περίπου, σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία καλύπτεται από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία κατανέμεται κατ΄ έτος ως εξής:
Για το έτος 2017: 2.125.000 ευρώ
Για το έτος 2018: 5.000.000 ευρώ Για το έτος 2019:10.000.000 ευρώ Για το έτος 2020:12.000.000 ευρώ
Για το έτος 2021:10.600.000 ευρώ, αποφασίζουμε: Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
α) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
β) Σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης χρηματοδότηση
1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1346/1983, προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ..
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 39.600.000 ευρώ ως εξής:
Για το έτος 2017: 2.000.000 ευρώ
Για το έτος 2018: 5.000.000 ευρώ
Για το έτος 2019: 10.000.000 ευρώ
Για το έτος 2020: 12.000.000 ευρώ
Για το έτος 2021: 10.600.000 ευρώ
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού 1407/2013).
Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.
Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας
δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.
3. Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 3 Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι είναι:
α) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και
β) Οι επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περίπτωση ιη, παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).
2. Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θεωρείται:
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους και
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, η αλλαγή στον αριθμό των απασχολουμένων που οφείλεται σε:
α) καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β) καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη,
γ) καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο,
δ) λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
ε) οικειοθελή αποχώρηση,
στ) φυλάκιση και
ζ) θάνατο.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
4. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
α) Οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) εκτός από τις επιχειρήσεις της περίπτωσης β του άρθρου 1 της παρούσης.
β) Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
γ) Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
δ) Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
ε) Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
στ) Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
ζ) Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.
η) Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (ενδεικτικά: ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ενδεικτικά: υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κηπουροί).
θ) Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής (παρ. 1 του άρθρου 1):
αα. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια),
ββ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γγ. Τα νυχτερινά κέντρα,
δδ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing),
εε. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους.
στστ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.
5. Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση θ) της παρ. 4, η επιχείρηση, για να ενταχθεί, πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών της περίπτωσης θ) της παρ. 4.
Άρθρο 4 Ωφελούμενοι
1. Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών.
2. Οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψη τους
β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» (ΑΣΔ).
γ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
δ) για την περίπτωση απασχόλησης ΑμεΑ σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σε εφαρμογή του ν. 3812/2009, άρθρο 1 περίπτωση ιη της παρ. 2), να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς ή ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). ε) Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: (α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Αθήνα και (β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Θεσσαλονίκη, των κατωτέρω επιπέδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
στ) Τα άνεργα άτομα με αναπηρίες να διαθέτουν Γνωμάτευση Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.
σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομίζουν Γνωμάτευση με πάθηση προερχόμενη από χρήση τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξη τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων απαιτείται Βεβαίωση απεξάρτησης.
ζ) Τα άνεργα αποφυλακισμένα άτομα να διαθέτουν: αα) Αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2012 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα των ατόμων που προσκομίζουν αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε.
ββ) Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονομικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΘΕ του ΟΑΕΔ. Τα άτομα που υπάγονται σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
η) Τα Απεξαρτημένα Άτομα να διαθέτουν:
αα) Αποδεικτικό απεξάρτησης / Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες από το 2012 και μετά ή
ββ) Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής ή
γγ) Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης υλοποιούμενου από θεσμοθετημένο φορέα προγράμματος απεξάρτησης ή
δδ) Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης του προγράμματος υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του φορέα απεξάρτησης, ο οποίος παράλληλα υποχρεούται να παρακολουθεί το άτομο στον εργασιακό χώρο και να του παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
Στις προηγούμενες περιπτώσεις γγ και δδ, πρέπει να ορίζεται επιστημονικός σύμβουλος για τη στήριξη του απασχολούμενου, ο οποίος συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
θ) Τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα (άτομα που τους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων) ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, να διαθέτουν :
αα) Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Αγωγής ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων ή Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή αρμοδίων Φορέων του Υπουργείου Υγείας ή των Νομαρχιών ή Δήμων ή άλλου αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέμβασης ή του "Χαμόγελο του παιδιού" ή των Χωριών SOS ή άλλων ομόλογων Φορέων, ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
ββ) Βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις που προβλέπεται.
3. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
α) Ατόμων που κατά το τελευταίο εξάμηνο (6μηνο), πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους, είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα), είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η υπαγωγή των ατόμων του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον πρόκειται για άτομα με ψυχική διαταραχή ή με νοητική υστέρηση ή τύφλωση ή κώφωση ή παραπληγία/τετραπληγία ή μυϊκή δυστροφία ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, και σε κάθε περίπτωση πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
β) Ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
γ) Εργαζομένων που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).
δ) Ατόμων που:
αα) Είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.
ββ) Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
γγ) Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ήτοι του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του νόμιμου εκπρόσωπου ή διαχειριστή και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας). δδ) Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας). εε) Τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.
στστ) Προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.
ζζ) Προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης). ηη) Απασχολούνται με μίσθωση σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
4. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
1. Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ. ή στο e-aitisi και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, όπως καθορίζεται στη δημόσια πρόσκληση, αίτηση υπαγωγής εντολή κενής θέσης υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr).
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβληθούν από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Ο.Α.Ε.Δ. πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα.
α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, β) Τα νομικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεση της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου δηλώνονται και καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όπως η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το ΑΦΜ) κάθε υποκαταστήματός της.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ Ο.Α.Ε.Δ.ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να επιχορηγηθεί για άτομο που θα απασχολήσει σε υποκατάστημα της, την ηλεκτρονική αίτηση την υποβάλλει το υποκατάστημα της επιχείρησης στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 αρμοδιότητάς της.
Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. ή το e-aitisi αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.
2. Αρμόδιο όργανο για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων, για την εποπτεία των προγραμμάτων καθώς και για την δημοσιονομική διόρθωση είναι:
α) Για την Περιφέρεια Αττικής, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, το Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθήνας για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου. Ειδικά για τις περιοχές αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες των παραπάνω ΚΠΑ2.
β) Για τις Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Λάρισας τα αντίστοιχα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου.
γ) Για όλες τις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες της Χώρας οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου.
Για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής επιχορήγησης από τις δικαιούχους επιχειρήσεις και για την καταβολή ή μη της επιχορήγησης, αρμόδια είναι τα ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η επιχείρηση.
3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ο.Α.Ε.Δ. σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ Ο.Α.Ε.Δ.ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), του ΕΦΚΑ, καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2) της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγηση τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου, είναι δυνατή η αναζήτηση περαιτέρω δικαιολογητικών από τον αρμόδιο αξιολογητή ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2), τα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση ένταξης ή απόρριψης.
4. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου.
Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής που έχει υποβάλει η επιχείρηση, όπως, ενδεικτικά, ο αιτούμενος αριθμός ατόμων, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης και αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη δικαιούχο επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις εργοδότες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου και σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης εντολή κενής θέσης Υπεύθυνη Δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. με κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο άνεργος προσληφθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήματος.
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις εργοδότες δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), ελέγχει την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΓΕ ΕΚΟ ή Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:
α) τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων της στο σύστημα προσφοράς ζήτησης εργασίας,
β) την αίτηση υπεύθυνη δήλωση εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ.ΕΦΚΑ).
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) προβαίνει σε ταυτοποίηση των αναγγελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις
5. Στην περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός τριάντα (30) ημερών κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ.ΕΦΚΑ).
Στις περιπτώσεις αντικατάστασης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως στην παρ. 4, και ισχύουν οι δεσμεύσεις του άρθρου 8.
6. Σε περίπτωση που θέσεις, τις οποίες έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης (α) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, εφόσον η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή (β) τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων, εφόσον η επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων. Επίσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με συστατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή Κ.Π.Α.2) τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.
Άρθρο 6
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
1. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους, ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως.
Για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ μηνιαίως. Ως μερική απασχόληση για υπαγωγή στο πρόγραμμα θεωρείται η κατ΄ ελάχιστον τετράωρη ημερήσια απασχόληση εργαζόμενου σε πενθήμερη βάση.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.
2. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και στη συνέχεια για άλλους δώδεκα (12) μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη έκαστου δωδεκάμηνου (12μηνου) απασχόλησης.
Μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης (12μηνης) επιχορήγησης η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο) για τρεις (3) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12=24 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για έξι (6) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης εκ νέου για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12+12=36 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για εννέα (9) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Στη περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν αιτηθούν την επέκταση του προγράμματος, η δέσμευση της διατήρησης του προσωπικού για άλλους τρεις (3) μήνες χωρίς επιχορήγηση παραμένει τόσο στο πρώτο 12μηνο απασχόλησης (12+3=15 μήνες) όσο και στο δεύτερο (24+6=30 μήνες).
Για τους επιχορηγούμενους μακροχρόνια ανέργους η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε δέσμευση μετά τη λήξη κάθε δωδεκάμηνου απασχόλησης.
Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
1. Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του τελευταίου μήνα κάθε τριμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματα τους, υποβάλλουν την αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης (για τα υποκαταστήματα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος.
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) προβαίνει στην αναφερόμενη στο άρθρο 6 καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα παρακάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:
α) Κατάσταση (Έντυπο Β) που περιλαμβάνει:
αα) Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος.
ββ) A.M. ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ/ ΕΤΑΜ και ΑΜΚΑ επιχορηγουμένων.
γγ) Την χρονολογία πρόσληψης (ημερομηνία, μήνας, έτος).
δδ) Την ημερομηνία γέννησης τους.
εε) Τα ημερομίσθια (ημέρες ασφάλισης) που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα.
στστ) Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες συμβάσεις εργασίας (Εθνική, Κλαδικές, Επιχειρησιακές ή άλλες συμβάσεις).
ζζ) Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των εργαζομένων στο σχετικό Έντυπο Β, είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης αρκεί να συνυποβληθούν παραστατικά πληρωμής των εργαζομένων (όπως υπογεγραμμένες μισθοδοτικές καταστάσεις ή αντίγραφα λογαριασμών μισθοδοσίας).
Υπόδειγμα του Εντύπου Β θα υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ., μετά τη δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
β) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο (cd), συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή. γ) Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα.
δ) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΦΚΑ-Σ.ΕΠ.Ε.-ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
Οι δικαιούχοι εργοδότες επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν τα ως άνω δικαιολογητικά και κατά το χρονικό διάστημα δέσμευσης του προγράμματος.
2. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (επιτόπιοι έλεγχοι) μετά την απόφαση ανάθεσης από τα αρμόδια τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., σε ελεγκτές, προκειμένου να ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος, η απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού, η κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
Κατά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, θα ελέγχονται τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ.1, καθώς και αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε η επιχείρηση στο ΚΠΑ2.
Τα σχετικά έντυπα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2).
Όσον αφορά ειδικότερα στα παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς τον οικείο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης πρέπει να προκύπτει, από την προσκομιζόμενη στους ελεγκτές απόφαση ρύθμισης, ότι συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και ότι οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, αυτά διασταυρώνονται με τα στοιχεία του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, ελέγχονται και τα αναφερόμενα τόσο στην αίτηση υπαγωγής όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 3 της παρούσας. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι για την υπαγωγή στο πρόγραμμα συντάσσεται σχετική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, η οποία κοινοποιείται στην δικαιούχο επιχείρηση από την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ή δεν τις αποδεχθεί ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2., τότε εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.
Κατά τους επόμενους επιτόπιους ελέγχους, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία με την έκδοση σχετικής απόφασης (η οποία μπορεί να αφορά, ενδεικτικά, ανάκληση, παραγραφή ή διακοπή της επιχορήγησης με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού). Οι αναφερόμενοι έλεγχοι διενεργούνται και για το διάστημα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης.
Μετά την διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων, τα στοιχεία αυτών δύνανται να καταχωρίζονται στο ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. από τους αρμόδιους ελεγκτές που διενήργησαν τον επιτόπιο έλεγχο.
Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνολικού προσωπικού, επιχορηγούμενου και μη, η οποία αναζητείται από τους ελεγκτές που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος (επιτόπιοι έλεγχοι) διενεργούνται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 29 του ν. 4144/2013).
3. Στην περίπτωση που το γραφείο απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2 μετά την παραλαβή της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης διαπιστώσει μετά από σχετικό διοικητικό έλεγχο ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και του διοικητικού ελέγχου τότε συντάσσει έκθεση διοικητικής επαλήθευσης, για την οποία ενημερώνεται η επιχείρηση προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση αυτής. Στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2 αποδεχθεί τις αντιρρήσεις της επιχείρησης, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ή δεν τις αποδεχθεί ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2 τότε θα εκδίδεται σχετική απόφαση (η οποία μπορεί να αφορά, ενδεικτικά, ανάκληση, παραγραφή ή διακοπή της επιχορήγησης με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού), η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.
4. Η αρμόδια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή Κ.Π.Α.2), ύστερα από τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών και τον επιτόπιο έλεγχο προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. με απόφαση του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
5. Η επιχορήγηση υπολογίζεται ως εξής:
α) για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.
β) για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι είκοσι δύο (22) ημέρες ασφάλισης.
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Επιχορηγούμενος ή μη, είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του συγκεκριμένου εργαζόμενου.
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν μπορούν να ασκούν άλλο, ελευθέριο ή μη, επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άνεργο άτομο.
Άρθρο 8
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης Δεσμεύσεις
1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν, καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ως δεσμευόμενο το προσωπικό που απασχολούν στις επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας,.
2. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο προσωπικό της επιχείρησης όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην μετατρέψουν το καθεστώς απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους. Το αντίθετο επιτρέπεται.
3. Οι δεσμεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.
4. Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης του δεσμευόμενου προσωπικού, από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού επιπλέον ατόμων προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός του προσωπικού ανά καθεστώς απασχόλησης, για το οποίο υπάρχει δέσμευση της σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Στις περιπτώσεις που η δικαιούχος επιχείρηση προβεί σε μείωση του δεσμευόμενου προσωπικού της όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού επιπλέον ατόμων προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός του προσωπικού για το οποίο υπάρχει δέσμευση της σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά στο επιχορηγούμενο ατόμου, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επιχείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός.
Για την αντικατάσταση επιχορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. με κωδικούς πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό), στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, εντολή κενής θέσης και να ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Η αντικατάσταση θα γίνεται με άτομο ίδιας κατηγορίας με το αρχικά προσληφθέν άτομο. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της σχετικής διαδικασίας (εντολή κενής θέσης και διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης, ως άνω) κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2).
Για τις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και β΄, η επιχείρηση υποχρεούται σε αναπλήρωση του προσωπικού εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία μείωση του.
Στην περίπτωση που αποχωρήσει το επιχορηγούμενο άτομο εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη να προβεί σε αντικατάσταση.
5. Ως μείωση προσωπικού, τόσο για το επιχορηγούμενο προσωπικό όσο και για το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό, θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους, όπως και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, η αλλαγή στον αριθμό των απασχολουμένων που οφείλεται σε: καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης ή εξαιτίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού επιχείρησης ή οφείλεται σε θάνατο ή φυλάκιση, ή οφείλεται σε καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη, ή σε καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) εξαιτίας σπουδαίου λόγου που αφορά στον εργαζόμενο.
6. Εφόσον η επιχείρηση δεν προβεί στην οριζόμενη ανά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, αναπλήρωση του αριθμού του αντίστοιχου προσωπικού, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το ως άνω προσωπικό. Εάν η επιχείρηση έχει επιχορηγηθεί, επιστρέφεται στον Ο.Α.Ε.Δ. το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 και, εάν δεν έχει επιχορηγηθεί,, διακόπτεται το πρόγραμμα χωρίς την καταβολή οποιοδήποτε ποσού. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
7. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) όσο και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεση τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.
Άρθρο 9
Διακοπή επιχορήγησης Δημοσιονομική Διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή προϋπόθεσης του προγράμματος, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α΄ 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και οι διατάξεις της αριθ. 1016784/129925/0016/26-02-1997 (Β΄ 120) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς για κάθε φάση του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι κατά την επέκταση του προγράμματος στο δωδεκάμηνο (12μηνο) απασχόλησης οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς μόνο εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει μετά τη λήξη του κάθε δωδεκαμήνου απασχόλησης.
Άρθρο 10 Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του τελευταίου μήνα κάθε τριμήνου απασχόλησης, τότε η αξίωση του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Άρθρο 11
Επιμήκυνση Προγράμματος
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες για κάθε δωδεκάμηνο απασχόλησης με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη μείωση προσωπικού σε περίπτωση (α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου, (β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου και (γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών (στην περίπτωση που ο επιχορηγούμενος έχει ήδη λάβει ή θα λάβει την νόμιμη άδεια του, εκτός του χρονικού διαστήματος που η επιχείρηση δεν λειτουργεί λόγω θερινών διακοπών). Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ..
Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.: 635/8-3-2016 ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται και εξετάζονται στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν τις διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.
Άρθρο 13
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος
Οι έλεγχοι στους δικαιούχους του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με την υπ΄ αριθμ. 2854/01-07-2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα αναφοράς (12 έως 45 μήνες).
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,
να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής).
Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων που θεσπίζεται για τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δεν αναιρεί την υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Δ. να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο ανωτέρω Κανονισμός (1407/2013) ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του ανωτέρω Κανονισμού, κάθε καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο πληροί τους όρους του ανωτέρω Κανονισμού εξακολουθεί να καλύπτεται από τον ανωτέρω Κανονισμό για ένα περαιτέρω εξάμηνο (παρ. 4 του άρθρου 7 του Κανονισμού).
Άρθρο 14 Τελικές διατάξεις
1. Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ. προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται και εξειδικεύεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος.
2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.
3. Η Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. δύναται με απόφαση της να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας γιαΆτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
Άρθρο 15
Αντικείμενο προγράμματος Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων Ατόμων με Αναπηρίες, η στήριξη τους στον εργασιακό χώρο, η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων για Εργονομική Διευθέτηση του χώρου εργασίας.
Ο αριθμός των συνολικά ωφελούμενων ατόμων θα ανέλθει στα 50 άτομα.
Άρθρο 16
Πλαίσιο ένταξης -χρηματοδότηση
Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ..
Για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 125.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493) η οποία κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής : Για το έτος 2017:125.000 ευρώ.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής).
Άρθρο 17
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή φορείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κεφαλαίου Α της παρούσας, προκειμένου να απασχολήσουν Άτομα με Αναπηρίες.
Άρθρο 18
Ποσό Επιχορήγησης
Ο Ο.Α.Ε.Δ., εφ΄ όσον κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία του, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία και λοιπές διευθετήσεις) και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
Άρθρο 19
Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα
1. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση της επιχείρησης που απασχολεί το ΑμεΑ, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (Γρ. Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2).
Μετά την αίτηση της επιχείρησης διενεργούνται δύο (2) επιτόπιοι έλεγχοι ύστερα από απόφαση ανάθεσης από τα αρμόδια τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. σε ελεγκτές.
Ο πρώτος έλεγχος, διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ή μη της αιτούμενης εργονομικής διευθέτησης.
Στη συνέχεια συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για την έκδοση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η σχετική απόφαση θα εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου και η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση. Εφ΄ όσον η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι εγκριτική, διενεργείται ο δεύτερος έλεγχος, κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη εργονομική διευθέτηση και έχουν εξοφληθεί τα σχετικά τιμολόγια.
Μετά τα ανωτέρω εκδίδεται απόφαση υλοποίησης της εργονομικής διευθέτησης, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην αρμόδια Υπηρεσία καταβολής της επιχορήγησης.
2. Για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του κόστους της εργονομικής διευθέτησης, η επιχείρηση υποβάλει αίτηση, μαζί με τα σχετικά εξοφλημένα τιμολόγια για τη δαπάνη της εργονομικής διευθέτησης, στην αρμόδια Υπηρεσία πληρωμής του Ο.Α.Ε.Δ.. Η αρμόδια για την καταβολή της επιχορήγησης Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει στην πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στον Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 18.
Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 12 (Επίλυση διαφορών), 13 (Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος) και 14 (Τελικές διατάξεις) του Κεφαλαίου Α΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/