Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α ́)


Γνωστοποίηση διατάξεων
του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69
Α)
Σας  γνωρίζουμε  ότι  στο  ΦΕΚ  69,  τεύχος  Α ́/2.7.2015
δημοσιεύτηκε  ο  νόμος
4331/2015
«Μέτρα  για  την  ανακούφιση  των
Ατόμων  με  Αναπηρία  (Αμ
εΑ
),  την  απλοποίηση  της  λειτουργίας  των
Κέντρων  Πιστοποίησης  Αναπηρίας  (ΚΕΠΑ),  καταπολέμηση  της
εισφοροδιαφυγής  κ

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας 2015 - 2016

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο
κέντρο της Αθήνας περιόδου 2015 - 2016.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου
2042
18 Σεπτεμβρίου 2015

Διευκολύνσεις για τους πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015


ΘΕΜΑ: «Διευκολύνσεις για τους πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».
Είναι δεδομένο ότι η Πολιτεία επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρίες. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που συνδέονται και με την ψηφοφορία, επιβάλλεται να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα,