Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας 2015 - 2016

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο
κέντρο της Αθήνας περιόδου 2015 - 2016.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου
2042
18 Σεπτεμβρίου 2015

4
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.Ο.Υ./ οικ? 4258/Φ.911
(1)
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο
κέντρο της Αθήνας περιόδου 2015 ? 2016.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ? ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ? ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:
1. Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το
δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί:«Λ.
Αλεξάνδρας ? Ζαχάρωφ ? Λ. Μεσογείων ? Φειδιππίδου
? Μιχαλακοπούλου ? Σπύρου Μερκούρη ? Βρυάξιδος ?
Υμηττού ? Ηλ. Ηλιού ? Ανδρ. Φραντζή ? Λ. Ανδρ. Συγγρού
? Χαμοστέρνας ? Πειραιώς ? Ιερά Οδός ? Λ. Κωνσταντινουπόλεως ? Αχιλλέως ? Πλατεία Καραϊσκάκη ? Καρόλου
? Μάρνη ? 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)?Λ. Αλεξάνδρας»,
ισχύουν οι εξής περιορισμοί της κυκλοφορίας:
Από 12 Οκτωβρίου 2015 έως και 08 Ιουλίου 2016 για
τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00
έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00,
επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των
επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των
φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη
αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι
2.200 χιλιόγραμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του
αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:
Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα
φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιόγραμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0,
2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιττές
(μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα
ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιόγραμμων, που
ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και
9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).
Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου
δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.
Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και
τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν
να αρθούν με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
στ. Αυτοκίνητα ιατρών, τα οποία φέρουν το ειδικό
σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου με μόνο επιβαίνοντα τον ίδιο, όπως θα αποδεικνύεται από την ιατρική
ταυτότητα, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
ζ. Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν
ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν.
η. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών
αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους
ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι
ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίωση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. της Χώρας,
στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου.
θ. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς,
άτομα με πολιομυελίτιδα ή Άτομα με Αναπηρίες), εφ’
όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική
βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειών
της Χώρας.
Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των
Περιφερειών, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία
ο ασθενής και όπου θα αναγράφεται η διάρκεια και η
συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας, και ο αριθμός
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
ι. Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδιοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή
ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών
ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης
και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά.
Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από
σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
κ. Μέχρι τριάντα πέντε (35) αυτοκίνητα των φυσιοθεραπευτών του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αθήνας για την
εκτέλεση υπηρεσίας. Επίσης μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα των φυσιοθεραπευτών ελευθέρων επαγγελματιών,
που δεν διατηρούν εργαστήριο, ούτε είναι υπάλληλοι
Νοσοκομείου ή άλλου Ιδρύματος και προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους σε κατάκοιτους, εφ’ όσον επιβαίνουν
μόνοι στα αυτοκίνητα τους, με βάση πίνακα που θα
υποβάλλει στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής το Δ.Σ. του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.