Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Ευχές και κάλαντα για το νέο έτος 2018


Ευχές και κάλαντα για το νέο έτος 2018
Τα Καλαντα της πρωτοχρονιας
Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά
 ψηλή μου δεντρολιβανιά
 κι αρχή καλός μας χρόνος
 εκκλησιά με τ' άγιο θρόνος.
Αρχή που βγήκε ο Χριστός
 άγιος και Πνευματικός,
 στη γη να περπατήσει
 και να μας καλοκαρδίσει.
Αγιος Βασίλης έρχεται,
 και δεν μας καταδέχεται,
 από την Καισαρεία,
 συ' σαι αρχόντισσα κυρία.
Βαστά εικόνα και χαρτί
 ζαχαροκάρνο, ζυμωτή
 χαρτί και καλαμάρι
 δες και με-δες και με το παλικάρι.
Το καλαμάρι έγραφε,
 τη μοίρα του την έλεγε
 και το χαρτί-και το χαρτί ομίλει
 Άγιε μου-άγιε μου καλέ Βασίλη.
Και νέον έτος αριθμεί
 την του Χριστού περιτομή
 και η μνήμη του Αγίου
 Ιεράρχου Βασιλείου.
Του χρόνου μας αρχή καλή
 και ο Χριστός μας προσκαλεί
 την κακία ν' αρνηθούμε
 μ' αρετές να στολιστούμε.
Να ζούμε βίον τέλειον
 κατά το ευαγγέλιον
 με αγάπη με ειρήνη
 και με τη δικαιοσύνη.
Χρόνια πολλά και ευτυχή
 με καθαρά κι αγνή ψυχή
 με χαρά και με υγεία
 και με θεία ευλογία.

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Εγκύκλιος Υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017 Μεταβολές στις συντάξεις λόγω θανάτου μετά το νόμο 4387


Εγκύκλιος Υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017
   Μεταβολές στις συντάξεις λόγω θανάτου μετά το νόμο 4387
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 – Αθήνα
Πληροφορίες: Χ.Γκιουλέκα
Τηλέφωνα : 2131516786,2131516790

Αθήνα, 29/12/2017
Αρ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17
ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ
Γεν.Δ/νση Απονομής
Συντάξεων
Δ/νση Απονομής
Συντάξεων
Ακαδημίας 22
10671 Αθήνα

2. Γ.Λ.Κ
Kάνιγγος 29
10110 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4499/2017 ( ΦΕΚ Α 176) « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» επέρχονται σημαντικές βελτιωτικές μεταβολές στη σύνταξη λόγω θανάτου του άρθρου 12 του ν.4387/2016 που αναφέρονται :
Α. στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου και
Β. στο κατώτατο χορηγούμενο ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.
Συγκεκριμένα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις που ανατρέχουν στην 13.5.2016 ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4387/2016 και καταλαμβάνουν δικαιούχους σύνταξης θανάτου που έχει επέλθει από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής, ορίζονται τα ακόλουθα :
1. Με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4499/2017 συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους σύνταξης θανάτου τα τέκνα τα οποία απώλεσαν το γονέα τους κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας για την εισαγωγή στην ανώτερη ή ανώτατη σχολή , ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη έκβασης των εξετάσεων. Διευκρινίζεται ότι τούτο ισχύει και για τα επόμενα της Γ΄ λυκείου έτη κατά τα οποία το τέκνο συμμετέχει, επιτυχώς ή μη, στις εξετάσεις εισαγωγής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή .
Προϋπόθεση επομένως για τη λήψη της σύνταξης είναι να επέλθει ο θάνατος μέσα στο έτος προετοιμασίας για πανελλήνιες εξετάσεις . Η προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποιείται από τη συμμετοχή σε αυτές και χορηγείται σύνταξη θανάτου και μετά τη συμπλήρωση του 18ου και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας .
Τα πιστοποιητικά που αναζητούνται είναι α) πιστοποιητικό θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου από το οποίο και προκύπτει η ακριβής ημερομηνία του θανάτου και β) πιστοποιητικό συμμετοχής του παιδιού στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Ως έτος προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις ορίζεται η 1η Ιουλίου κάθε έτους έως και την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, οπότε και ολοκληρώνεται η προετοιμασία με τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις.
Η σύνταξη χορηγείται αναδρομικά από το χρονικό σημείο έναρξης καταβολής της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον το πιστοποιητικό συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις προσκομιστεί μεταγενέστερα του θανάτου.
Παράδειγμα : Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ πεθαίνει στις 15/7/2016 δηλαδή μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2016 και το ενήλικο τέκνο ήδη 19 ετών θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2017 . Το έτος προετοιμασίας του συγκεκριμένου τέκνου για τις πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζει από 1.7.2016 έως και 30.6.2017. Ο θάνατος επομένως έχει επέλθει μέσα στο έτος προετοιμασίας και όταν θα εκδοθεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του τέκνου στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 θα δικαιωθεί τη σύνταξη θανάτου από τον ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ αναδρομικά -σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρώην ΟΑΕΕ- από 1/8/2016 ( 1η του επόμενου μήνα από εκείνο που έγινε ο θάνατος) εφόσον το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Στο τέκνο η σύνταξη θανάτου θα συνεχίσει να καταβάλλεται έως και τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του.
Επισημαίνεται ότι ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου για όσο χρονικό διάστημα δικαιούται και το τέκνο σύνταξη θανάτου – ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο επιζών δεν έχει την ηλικιακή προϋπόθεση της περ Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 για συνέχιση καταβολής της σύνταξης θανάτου.
Tέλος, διευκρινίζουμε ότι στον κύκλο δικαιοδόχων  σύνταξης θανάτου τέκνων συμπεριλαμβάνονται  και τα τέκνα στα οποία είχε διακοπεί η συνταξιοδοτική προστασία λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας και τα οποία εισήχθησαν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή ή ενεγράφησαν σε ΙΕΚ μεταγενέστερα του θανάτου του γονέα και της συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας. Τα ανωτέρω τέκνα δικαιούνται από την εγγραφή τους σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή ή ΙΕΚ σύνταξη λόγω θανάτου, η οποία
καταβάλλεται μέχρι το πέρας των σπουδών τους με ανώτερη καταληκτική ημερομηνία εκείνη της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας( εφόσον οι σπουδές δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από το ανωτέρω όριο ηλικίας).

2. Παράγραφος 2
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 θεσμοθετείται η χορήγηση αυτοτελούς κατωτάτου ορίου σύνταξης :
Α) στον επιζώντα ή/ και στον διαζευγμένο σύζυγο
Β) στα δικαιοδόχα τέκνα
Γ) στα δικαιοδόχα τέκνα που είναι ορφανά από τους δύο γονείς.
Από τη χορήγηση του κατώτατου ορίου των κοινοποιούμενων διατάξεων στον επιζώντα ή /και διαζευγμένο σύζυγο και στα δικαιοδόχα τέκνα εξαιρούνται οι δικαιοδόχοι σύνταξης θανάτου λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας – περίπτωση όπου εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4387/2016.
Επομένως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4499/2017 χορηγείται αυτοτελές κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου για τα δικαιοδόχα τέκνα του θανόντος.
Αυτοτελές κατώτατο ποσό χορηγείται και για το καθένα τέκνο που έχει χάσει και τους δύο γονείς του ( αμφοτερόπλευρα ορφανό) , υπό την προϋπόθεση βέβαια του άρθρου 12 του ν.4387/2016 ότι δεν λαμβάνει ή δεν δικαιούται σύνταξη από τον άλλο γονέα.

Έτσι σε περίπτωση που υπάρχουν δύο δικαιοδόχα τέκνα και ένα δικαιοδόχο τέκνο, ορφανό και από τους δύο γονείς, τότε στα δύο δικαιοδόχα τέκνα επιμερίζεται ένα κατώτατο όριο λόγω θανάτου και στο ορφανό και από δύο γονείς τέκνο επίσης ένα κατώτατο όριο λόγω θανάτου.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση η χορήγηση αυτοτελούς κατωτάτου ποσού σύνταξης θανάτου στο ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνει ή δεν δικαιούται σύνταξη από τον άλλο γονέα.
Εξυπακούεται ότι το ποσό του χορηγούμενου κατώτατου ορίου είναι ανάλογο με το χρόνο ασφάλισης του θανόντα .
Σε περίπτωση ύπαρξης 2 τέκνων ορφανών και από τους δύο γονείς χορηγείται σε καθένα από αυτά σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου , αυτοτελές κατώτατο ποσό ανάλογο με τα έτη ασφάλισης του θανόντα γονέα .

Η χορήγηση περισσοτέρων του ενός κατωτάτων ποσών σύνταξης θανάτου που θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ποσού της συνολικής σύνταξης που δικαιούνταν ο θανών ασφαλισμένος/συνταξιούχος επιτρέπεται σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις για λόγους ελάχιστης ασφαλιστικής προστασίας των δικαιοδόχων .

3. Κατώτατο ποσό σύνταξης θανάτου
Ως κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν.4387/206 για 20 χρόνια ασφάλισης δηλαδή το ποσό των 384,00 €.
Εάν ο θανών είχε λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης , το ποσό των 384,00 € μειώνεται κατά 1,25% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης . Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντα είναι μικρότερος των 15 ετών χορηγείται ως κατώτατο ποσό τα 360 € που αντιστοιχεί στα 15 χρόνια ασφάλισης. .Συνεπώς το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης διαμορφώνεται ως εξής :
Μέχρι και 15 έτη ασφάλισης : 360 ευρώ
Για 16 έτη ασφάλισης: 364,80 ευρώ
Για 17 έτη ασφάλισης: 369,60 ευρώ
Για 18 έτη ασφάλισης: 374,40 ευρώ
Για 19 έτη ασφάλισης: 379,20 ευρώ
Για 20 έτη ασφάλισης και άνω : 384,00 ευρώ .
Για να εξευρεθεί ο χρόνος ασφάλισης από τον οποίο και συναρτάται το κατώτατο ποσό λαμβάνεται υπόψη μόνο κάθε πλήρες έτος ασφάλισης που είχε πραγματοποιήσει ο θανών.
Εάν για παράδειγμα ο θανών είχε 17 έτη και 4 μήνες ασφάλισης , ως κατώτατο όριο χορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί στα 17 έτη ασφάλισης ( 369,60 €)
Η χορήγηση του κατώτατου ποσού σύνταξης θανάτου στους δικαιοδόχους προϋποθέτει υπολογισμό του ποσού σύνταξης του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου μετά την 13.5.2016 βάσει των άρθρων 7 και 8 του ν.4387/2016 και σύγκριση του ποσού που σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου μεταβιβάζεται ( περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ) ή απονέμεται ( περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ) με το κατώτατο ποσό που αναλογεί στα χρόνια ασφάλισης του θανόντος.
Στις περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου ο οποίος ελάμβανε σύνταξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4387/2016 ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 , για τα οποία έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες .
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση θανόντος που ελάμβανε δύο συντάξεις από διαφορετικούς φορείς (πχ πρώην ΙΚΑ και ΟΑΕΕ ).
Μόνο εάν το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό υπολείπεται του κατώτατου ποσού τότε και μόνο τότε χορηγείται το αντίστοιχο προς το χρόνο ασφάλισης κατώτατο ποσό .
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου στις περιπτώσεις παλαιών ασφαλισμένων που ελάμβαναν πλήρη σύνταξη αναπηρίας από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , επειδή είχαν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό 67% και είχαν πραγματοποιήσει 6000 ημέρες δεν μειώνεται η εθνική σύνταξη λόγω μειωμένου ποσοστού αναπηρίας . Και τούτο καθότι οι εν λόγω συνταξιούχοι, με βάση το δίκαιο που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης εφαρμογής του ν.4387/2016, εξομοιώνονταν ως προς το χορηγούμενο ποσό σύνταξης με τους συνταξιούχους βαριάς αναπηρίας ( ποσοστό 80% και άνω)
Επομένως και στην περίπτωση θανάτου του ανωτέρω συνταξιούχου το χορηγούμενο ποσό που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη δεν υπόκειται σε μείωση – λόγω ποσοστού αναπηρίας μικρότερου του 80%.
Μόνο σε περίπτωση νέας κρίσης από τις Υγειονομικές Επιτροπές μετά την 13.5.2016 με μικρότερο του 67% ποσοστού αναπηρίας , μειώνεται το ποσό της εθνικής σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 7 του ν.4387/2016 .


4. Υπολογισμός κατώτατου ποσού σύνταξης θανάτου συνταξιούχων πρώην ΟΓΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν.4387/2016 το ποσό της σύνταξης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ διαμορφώνεται ως εξής :
α. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών: κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη του άρθρου 40 και κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

β. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2018 έως 31.12.2030 το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης διαμορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%, 39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 73,20%, 79,90, 86,60%, 93,30%, αντίστοιχα. Το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαμορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 87,10%, 80,40%, 73,70%, 67,00%, 60,30%, 53,60%, 46,90% 40,20% 33,50%, 26,80%, 20,10%, 13,40% και 6,70%, αντίστοιχα.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και στην περίπτωση συνταξιούχων λόγω θανάτου του πρώην ΟΓΑ θεσπίζεται χορήγηση κατώτατου ορίου – εφόσον μετά τον ανωτέρω υπολογισμό του άρθρου 99 του ν.4387/2016 -το εξαγόμενο
ποσό σύνταξης είναι μικρότερο του κατωτάτου ορίου του ανάλογου προς τα έτη ασφάλισης του θανόντα.
Ένα αυτοτελές κατώτατο όριο δικαιούται ο επιζών και ή ο διαζευγμένος σύζυγος και ένα αυτοτελές κατώτατο όριο δικαιούνται τα δικαιοδόχα τέκνα σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω και ισχύουν για τους λοιπούς δικαιοδόχους των λοιπών ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων .

5. Τέλος, με την παράγραφο 3 της κοινοποιούμενης διάταξης προβλέπεται η μεταβίβαση στα δικαιοδόχα τέκνα του 50% του κατωτάτου ορίου που περικόπτεται στην περίπτωση απασχόλησης ή συνταξιοδότησης από ίδιο δικαίωμα του επιζώντα συζύγου ή του διαζευγμένου μετά την 1η τριετία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης Γ της παρ. 4 του αρ. 12 του ν.4387/16.


Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο κ.Υφυπουργού
2.Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα Κ.Α
3.Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντή Κ.Α.
4.Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντριας Οικ.Υ.
5. Δ/νση Κύρ. Ασφ. και Εισφορών
6.Δ/νση Παροχών Κύρ.Σύνταξης
7.Δ/νση Πρόσθετης και Επαγ.
Ασφάλισης
8.Δ/νση Εΐδικότερων θεμάτων
Ασφάλισης & Παροχών


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2018.

  Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κρι-
τηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2018.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
21 Δεκεμβρίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου
4553
         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.11321/οικ.58524/71
(1)
  Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κρι-
τηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2018.
 ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85)
όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 9 του άρθρου δεύ-
τερου του ν. 4393/2016 (Α ́ 106) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(Α ́ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Τις διατάξεις του π. δ/τος 134/2017 (Α ́ 168) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π. δ/τος 24/2015
(Α ́ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μετα-
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α ́ 29) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές δι-
ατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (Α ́ 210) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».
7.    Την    αριθμ.    οικ.    44549/Δ9.12193/09-10-2015   
(Β ́ 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως
έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/Δ9.14200/
22-11-2016 (Β ́ 3801) υπουργική απόφαση και ισχύει.
8. Τις διατάξεις της αριθ. Υ29/9.10.2015 απόφασης του
Πρωθυπουργού (Β ́ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
9.   Το   αριθμ.   οικ.57915/655/6-12-2017   έγγραφο  
της  Δ/νσης  Οικονομικής  Εποπτείας  και  επιθεώρησης 
Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εισηγητική έκ-
θεση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
143/Α ́) σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της προ-
τεινόμενης κοινής υπουργικής απόφασης», σύμφωνα
με την οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ύψους εκατόν
οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (108 εκατ. ευρώ) η οποία θα
καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του Ειδικού
Φορέα 33_210 και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 2737, κατά
το ύψος των 80 εκ. ευρώ και από τον ΚΑΕ 2366 κατά το
ύψος των 28 εκ. ευρώ.
10. Την αριθ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.57984/3632/ 06.12.2017
βεβαίωση εγγραφής πίστωσης της Γενικής Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
Από 1.1.2018 έως 31.12.2018, το Επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων  (Ε.Κ.Α.Σ.),  καταβάλλεται 
αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δι-
καιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου
των εντασσόμενων - πλήν ΟΓΑ - στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ άρ-
θρο 53 του ν. 4387/2016 οργανισμών κύριας ασφάλισης,
καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων η συ-
νταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του
ν. 4387/2016, ως εξής:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ.
1. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρού-
νται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό
αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που
λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν
απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση
συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2018, το
επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της
συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
β.  Το  συνολικό  καθαρό  ετήσιο  εισόδημά  τους  από 
συντάξεις  (κύριες,  επικουρικές  και  βοηθήματα  κατα-
βαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά
επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιά-
δων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ. Για τον προσδι-
ορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη
τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυ-
μάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της
στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς
και στα προνοιακά βοηθήματα.
γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς
και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρό-
πο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το
ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων
(8.884,00) ευρώ.
δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, κα-
θώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα
χιλιάδων (11.000,00) ευρώ.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρι-
κής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης
της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συ-
μπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να
μην υπερβαίνει τα εξακόσια σαράντα τρία (643,00) ευρώ.
στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ,
αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016
και για το λόγο αυτό για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το
έτος 2018 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος του φορολογικού έτους 2016.
Άρθρο 2
Ποσά Επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ.
Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύ-
ριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά
επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των επτά
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, καταβάλλε-
ται επίδομα ποσού τριάντα πέντε (35,00) ευρώ μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλλελεγγύης
Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Με ΘΕΜΑ: «Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.».

ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Με ΘΕΜΑ: «Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
Τ.Κ.: 10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Κοτσώρη Π.
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 3729719
FAX: 210 3633666
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 19/12/2017

Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Υ70/6/1639210


ΠΡΟΣ:
Όλες τις Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα

2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα

3. “ΙΡΙΔΑ”
Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561 Αθήνα

Ενιαίος
Φορέας
Κοινωνικής
Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΘΕΜΑ: «Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία αντιμετώπιση των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων ως προς το ζήτημα της ισχύος των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. και ότι ακολουθούνται τα αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.410/18/07-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΔΛ-63Σ) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το οποίο δόθηκαν οδηγίες προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αναφορικά με το ζήτημα αυτό, σας επισημαίνουμε ότι από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε εκδοθεί το με αρ. πρωτ. Υ70/7/03-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦ4691ΩΓ-ΘΩ1) Γενικό Έγγραφο οι οδηγίες του οποίου θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους φορείς, τόσο για όλες τις περιπτώσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα όσο και για εκείνες που έχουν κριθεί διαφορετικά. Οι τελευταίες θα πρέπει να επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν είτε οίκοθεν, όπου είναι εφικτό, είτε κατόπιν αιτήσεως από τους ενδιαφερόμενους, η οποία θα έχει το χαρακτήρα όχλησης.
Τα οικονομικά αποτελέσματα στις περιπτώσεις αναθεώρησης – τροποποίησης αποφάσεων βάσει των οποίων θα προκύψει η χορήγηση διαφορών ποσών παροχών συντάξεων θα ανατρέξουν στην ημερομηνία που γεννάται το σχετικό δικαίωμα, τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των ισχυουσών ανά φορέα προθεσμιών περί παραγραφής των απαιτήσεων, θεωρώντας ως ημερομηνία έναρξης διακοπής της παραγραφής την ημερομηνία έκδοσης του προκείμενου εγγράφου. Στις περιπτώσεις ανάκλησης των αποφάσεων, δεδομένου ότι το αρχικό αίτημα θα βρίσκεται πλέον σε εκκρεμότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην ημερομηνία της σχετικής αίτησης εφόσον το δικαίωμα γεννάται κατά την ημερομηνία αυτή, άλλως από την κατά περίπτωση ισχύουσα ημερομηνία θεμελίωσης του εν λόγω δικαιώματος.

Εσωτερική διανομή: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1. Γραφείο Διοικητή ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
2. Γραφεία Υποδιοικητών
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Απον. Συντάξεων ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Καταβολής
Παροχών Υγείας
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Εξυπηρέτησης
Ασφ/νων & Εργοδοτών
6. Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γ.Δ.Α.Σ.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (Α,137) – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων


 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (Α,137) – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων
Χωρίς καμιά  περικοπή θα συνεχίζεται η καταβολή της σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όσων προσώπων πάσχουν από αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία των δύο, εφόσον έχουν αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 50%, έστω κι αν εργάζονται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π. Φ.11221/οικ.45946/1892 της 15ης Δεκεμβρίου 2017 του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Καραμπλιάνη
τηλ.: 2131516799
fax: 2103368124
e-mail: asfmis@ypakp.gr
Αθήνα 15/12/2017
Α.Π. Φ.11221/οικ.45946/1892
ΠΡΟΣ:
1. Ε.Φ.Κ.Α.
2. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
KOIN: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (Α,137) – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων»
Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ 137, τεύχος πρώτο, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε ο ν.4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 23 του οποίου θεσπίζονται ειδικές διατάξεις σχετικά με την απασχόληση προσώπων που πάσχουν από αναπηρία η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθoλογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50 % και άνω.
Ειδικότερα:
1. Σύμφωνα με την περιπτ. α της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ποσοστού άνω του 50%, το οποίο οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης, που αναλάβουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, δεν έχουν εφαρμογή γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων, εφόσον η ανάληψη απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης αυτών.
Κατά την ανωτέρω διάταξη, η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96), η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη.
Σύμφωνα με την περιπτ. β της ίδιας παραγράφου, η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.
2. Με την παρ.2 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ρητά ότι, τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα, υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να το δηλώσουν στον Ε.Φ.Κ.Α., στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑNΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Κ.Α.
5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Οικ.Υπ.
5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13)

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Ένοχοι 47 από τους 48 κατηγορούμενους για επιδόματα τυφλότητας

Ένοχοι 47 από τους 48 κατηγορούμενους για επιδόματα τυφλότητας
Ένοχοι 47 από τους 48 κατηγορούμενους για επιδόματα τυφλότητας
Τις πρωτόδικες ποινές του τριμελούς πλημμελειοδικείου Χίου, επιβεβαίωσε το τριμελές εφετείο βορείου Αιγαίου στους κατηγορουμένους για τα «μαϊμού» επιδόματα τυφλότητας.
Ειδικότερα, για την πρώην οφθαλμίατρο το Δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη της όπως ίσχυε στην πρωτόδικη απόφαση, δηλαδή με 4,5 χρόνια φυλάκιση με 3ετή αναστολή και 1 χρόνο στέρησης των πολιτικών της δικαιωμάτων. 
Για τις 46 από τις 48 περιπτώσεις όσων λάμβαναν επιδόματα τυφλότητας, το Δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή, ενώ παράλληλα αθώωσε μία ηλικιωμένη γυναίκα με την αιτιολογία ότι σε μεταγενέστερο έλεγχο το 2014 διαπιστώθηκε ότι είχε 100% βαθμό τυφλότητας. μία μόνο εκ των κατηγορούμενων απηλλάγη.
 

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ενιαίο ΕΚΑΣ ύψους 35 ευρώ με δραματικές μειώσεις 70%


 Ενιαίο ΕΚΑΣ ύψους 35 ευρώ με δραματικές μειώσεις 70%
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των 7.022 ευρώ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
Του Στέλιου Παπαπέτρου.
Δραματικές μειώσεις που ανέρχονται στο 70% θα υποστεί το ΕΚΑΣ από την αρχή της νέας χρονιάς, καθώς σε εφαρμογή των μνημονιακών ρυθμίσεων θα καταργηθούν οι ενδιάμεσες κλίμακες και θα ισχύσει για όλους ένα ενιαίο επίδομα 35 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για φέτος το ΕΚΑΣ όπως χορηγήθηκε στο τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή με τις πληρωμές των συντάξεων του Δεκεμβρίου, κυμαινόταν από 28,75 ευρώ έως και 115 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι του ήταν 245.000.
Η κοινή υπουργική απόφαση με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να εκδοθεί πιθανότατα και εντός της εβδομάδας και προβλέπει ως προϋπόθεση οι δικαιούχοι - συνταξιούχοι να έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές) ή και άλλα επιδόματα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 7.022 ευρώ.
Έτσι, λοιπόν, οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα λάβουν στις 21 Δεκεμβρίου τις συντάξεις του Ιανουαρίου του 2018 θα δουν το επίδομα που ελάμβαναν δραματικά μειωμένο σε σύγκριση με αυτό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους όταν πήραν τη σύνταξη του Δεκεμβρίου, θα λάβουν, δηλαδή, 35 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του νέου έτους προ- βλέπεται να διατεθούν για το ΕΚΑΣ μόλις 82 εκατ. ευρώ. δηλαδή θα υπάρχει μία μεγάλη μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 238 εκατ. ευρώ για το ΕΚΑΣ του 2018 σε σχέση με τη δαπάνη του 2017.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των 7.022 ευρώ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

Τα σημερινά κλιμάκια
Σύμφωνα με την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση, τα κλιμάκια του ΕΚΑΣ που ίσχυσαν για φέτος και καταργούνται από τον Ιανουάριο του 2018 είναι τα ακόλουθα:
1. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 115 ευρώ μηνιαίως.
2. Από 7.216,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.518 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 86,25 μηνιαίως.
3. Από 7.518,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 57,50 ευρώ μηνιαίως.
4. Από 7.720,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.972 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 28,75 ευρώ μηνιαίως.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»
 

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Διαψεύδει η Θεανώ Φωτίου ότι καταργούνται οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα για ΑμεΑ


 Διαψεύδει η Θεανώ Φωτίου ότι καταργούνται οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα για ΑμεΑ
Διέψευσε κατηγορηματικά η Θεανώ Φωτίου δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, αλλά και των επιδομάτων για ΑμεΑ.
Όλγα Παναγιωτίδου.
Διέψευσε κατηγορηματικά η Θεανώ Φωτίου δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, αλλά και των επιδομάτων για ΑμεΑ.
Η αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αφορμή τη συζήτηση τροπολογίας ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση για τα επιδόματα αναπηρίας και δεν κόβεται ούτε ένα ευρώ. Σε ότι αφορά στα οικογενειακά επιδόματα, είπε πως όχι μόνον δεν κόβονται, αλλά αυξάνονται από 57% έως 110% για 682.000 από τους 800.000 δικαιούχους.
«Τα οικογενειακά επιδόματα είναι χαμηλά, αλλά τα παραλάβαμε 650 εκατ. ευρώ και τα φτάσαμε στα 910 εκατ. ευρώ», υποστήριξε και ζήτησε να σταματήσει η σπέκουλα.

Πηγή: http://www.cnn.gr/

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΜΑ: Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.
ΘΕΜΑ: Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 - 10 - 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50771/1173
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110
Πληροφορίες : Σ. Γουλίδης
Τηλέφωνο : 210-5281105
Fax  : 210-5281113
Email :  sgoulidis@yeka.gr

ΠΡΟΣ: Όλους τους Δήμους της χώρας
(Πίνακας αποδεκτών)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007

Σχετ.: Η υπ’ αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του Στ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του Στ΄ Τμήματος σε ερώτημα της υπηρεσίας μας αν οι πάσχοντες από παραπληγία – τετραπληγία συνταξιούχοι Δημοσίου πρέπει να λαμβάνουν ολόκληρο το προνοιακό επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (σχετικές ΚΥΑ οι υπ’ αρ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/17-12-2002, ΦΕΚ 1594, Β΄, 2002 και Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/09-05-2008, ΦΕΚ 931, Β΄, 2008) ή μειωμένο κατά το ήμισυ όταν λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, ομόφωνα αποφάνθηκε ότι:
«…οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και οικονομική ενίσχυση – επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωιδρυματικό επίδομα.».
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1) Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 10430, Αθήνα
2) Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Συγγρού 60, Τ.Κ. 11742, Αθήνα
3) Ανδρέας Μπαρδάκης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
3. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας
4. Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Δήμοι (Δ/νσεις Πρόνοιας)
1. Δήμος Παλλήνης
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
ΤΚ 15 351

2. Δήμος Αγ. Παρασκευής
Μεσογείων 448 Α
ΤΚ 15 342

3. Δήμος Αιγάλεω
Μαρμαρά 26
ΤΚ 12242

4.Δήμος Καλλιθέας
Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος
ΤΚ: 176 74

5. Δήμος Αθηναίων
Λ. Αλεξάνδρας 196
ΤΚ : 115 21

6. Δήμος Πειραιά
Ηρ. Πολυτεχνείου 19
ΤΚ: 185 32

7.Δήμος Ελευσίνας
Αθηνάς 1 & Ερμού
ΤΚ: 19 200

8.Δήμος Μεσολογγίου
Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΚ: 30 200

9. Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δήμητρας 19
ΤΚ: 68 100

10.Δήμος Άρτας
Περ. Οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47 100

11.Δήμος Βέροιας
Μακροχώρι 100
ΤΚ: 59033

12.Δήμος Βόλου
Διοικητήριο
ΤΚ: 38 001

13.Δήμος Γρεβενών
Διοικητήριο
ΤΚ: 51 100

14.Δήμος Δελφών
Γιδογιάννου 31
ΤΚ: 331 00

15.Δήμος Δράμας
Διοικητήριο
ΤΚ: 66 100

16.Δήμος Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΚ: 29 100

17.Δήμος Ηγουμενίτσας
ΤΚ: 46100

18.Δήμος Ηρακλείου
Οδός 1770 αρ. 24
ΤΚ: 71 201

19.Δήμος Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 107 – 109
ΤΚ: 54 627

20.Δήμος Ιωαννίνων
Πλ. Πύρρου 1
ΤΚ: 45 221

21. Δήμος Καβάλας
Κύπρου 10
ΤΚ: 65 403

22.Δήμος Καλαμάτας
Διοικητήριο
ΤΚ: 24 100

23. Δήμος Καρδίτσας
Ν. Πλαστήρα 62
ΤΚ: 43 100

24.Δήμος Καρπενησίου
Χαρ. Τρικούπη 26
ΤΚ: 36 100

25.Δήμος Καστοριάς
Διοικητήριο πρώην Νομαρχίας

26.Δήμος Κατερίνης
28ης Οκτωβρίου 40
ΤΚ: 60 100


27. Δήμος Κέρκυρας
Σαμαρά 13, ΤΚ: 49100

28. Δήμος Κεφαλληνίας
Κτίριο Ξενία
Αργοστόλι, ΤΚ: 281 00

29.Δήμος Κιλκίς
Ανδρέα Παπανδρέου 3
ΤΚ: 61 100

30. Δήμος Κοζάνης
Δημοκρατίας 27
ΤΚ: 50 100

31. Δήμος Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου
ΤΚ: 69 100

32. Δήμος Κορίνθου
Αδειμάντου 22
ΤΚ: 20 100

33. Δήμος Λαμίας
Λεωνίδου 11
ΤΚ: 35 100

34. Δήμος Λάρισας
Διοικητήριο
ΤΚ: 41 110

35. Δήμος Αγίου Νικολάου
Ρούσσου Καπετανάκη 7
Άγιος Νικόλαος
ΤΚ: 72 100

36. Δήμος Λειβαδιάς
Σοφοκλέους 15
ΤΚ: 32 100

37.Δήμος Λέσβου
Ίμβρου 2
ΤΚ: 81 100

38. Δήμος Λευκάδας
Αντ. Τζεβελέκη κ’ Υπ.Αθ. Κατωπόδη

39. Δήμος Ναυπλίου
Μπουμπουλίνας 6
ΤΚ: 21 100

40. Δήμος Ξάνθης
Διοικητήριο
ΤΚ: 67 100

41. Δήμος Πατρέων
Κανάρη 44
ΤΚ: 26 222

42. Δήμος Έδεσσας
Πλατεία Αιγών 1
ΤΚ: 58 200

43. Δήμος Πρεβέζης
Περδικάρη 1
ΤΚ: 48100

44. Δήμος Πολυγύρου
Διοικητήριο
Τκ: 63 100

45. Δήμος Ρόδου
Ερυθρού Σταυρού 12

46. Δήμος Ρεθύμνου
Ζαμπελίου 34
Ταχ. Θυρ. 178
ΤΚ: 74 100

47. Δήμος Σάμου
Διοικητήριο
ΤΚ: 83 100

48. Δήμος Σερρών
Διοικητήριο – Μεραρχίας 36

49. Δήμος Σπάρτης
Διοικητήριο Ν.Α. Λακωνίας
2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου
ΤΚ: 23 100

50. Δήμος Σύρου
Πάροδος Σ. Καράγιωργα
ΤΚ: 84 100
Ερμούπολη

51. Δήμος Τρικκαίων
Β. Τσιτσάνη 31
ΤΚ: 42 100

52. Δήμος Τρίπολης
Ελ. Βενιζέλου 34
ΤΚ: 221 00
53. Δήμος Φλώρινας
Διοικητήριο
ΤΚ: 53 100

54. Δήμος Χαλκιδέων
Xαϊνά 95
ΤΚ: 34 100

55. Δήμος Χανίων
Ηρώων Πολυτεχνείου 11
ΤΚ: 73 133
56. Δήμος Χίου
Τσιτσικλή 1
ΤΚ 82100 Χίος


57. Δήμος Αχαρνών
Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα
ΤΚ 13 673

58. Δήμος Ναυπάκτου
Διός 9 και Βυζαντίου
ΤΚ 30 300

59. Δήμος Αγρινίου
Τσιμιτσελή 1
ΤΚ 30 100

60. Δήμος Αμφιλοχίας
Γ. Στράτου
ΤΚ 30 500
61. Δήμος Κω
Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3
Προέκταση Κανάρη – Λάμπη
ΤΚ: 85 300

63. Δήμος Φυλής
Δημαρχείου 13, Πλατεία Ηρώων
Τ.Κ. 13341, Άνω Λιόσια

64. Δήμος Ζωγράφου
Ι. Θεολόγου 22
Τ.Κ. 15773, Ζωγράφου

65. Δήμος Τανάγρας
Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Τ.Κ. 32009, Σχηματάρι

66. Δήμος Μεγάρων
Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκη
Τ.Κ. 19100, Μέγαρα


Β. Υπουργείο Εσωτερικών
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27, ΤΚ 101 83
1. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ
2. Δ/νση Οικονομικών ΤΑ
(με την παράκληση να ενημερωθούν και όσοι δήμοι έχουν αναλάβει την αρμοδιότητα χορήγησης επιδομάτων ΑμεΑ και δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα αποδεκτών)

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Τι ισχύει για τα επιδόματα ΑΜΕΑ


Τι ισχύει για τα επιδόματα ΑΜΕΑ

Αν τα κοινωνικά επιδόματα των οικονομικά αδυνάτων έχουν κατασχεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό με αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύονται.
Σας ενημερώνουμε για το άρθρο 51 του Ν. 4483/2017-ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017, που ορίζει ως ακατάσχετα τα κοινωνικά επιδόματα προς οικονομικά αδύνατους. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση σε (ατομικό ή κοινό) τραπεζικό λογαριασμό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) επί καταθέσεων προερχομένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου «κοινωνικού επιδόματος» ή βοηθήματος, η κατάσχεση περιορίζεται, μετά από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολο του δεσμευθέντος κατά τα ανωτέρω ποσού.
Τα βοηθήματα (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης και χρηματικά ποσά) που παρέχονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τους Δήμους σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους αυτών και πολύτεκνους για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ο.τ.α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες λαμβάνει μέρος της σύνταξης του αποθανόντος γονέα του και η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί με άλλους ή άλλον συνδικαιούχο θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο τραπεζικό ίδρυμα η αναπηρία του συνδικαιούχου, ώστε ο τραπεζικός λογαριασμός να προστατευτεί ως ακατάσχετος, για το αναλογούν σε αυτόν μέρος του περιεχόμενου στον λογαριασμό ποσού. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό αυτό δεν προστατεύεται αυτόματα και είναι δυνατό να κατασχεθεί κατά τα 2/3.
Το καλύτερο είναι ο τραπεζικός λογαριασμός να έχει μόνο έναν δικαιούχο, τον Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες, να έχει δηλωθεί πως το μέρος της σύνταξης του γονέα αποδίδεται λόγω της αναπηρίας του τέκνου ώστε τότε και μόνο τότε να μην υπάρχει παρακράτηση.
Φυσικά υπάρχει ζήτημα στην περίπτωση που δεν έχει ο ίδιος δικαιοπρακτική ικανότητα, οπότε και είναι αναγκαίο να υπάρχει άλλος συνδικαιούχος.
Πηγή: www.alphafreepress.gr
 

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Ενημέρωση για το κοινωνικό μέρισμα για τα άτομα με αναπηρία


 Ενημέρωση για το κοινωνικό μέρισμα για τα άτομα με αναπηρία
Τα όρια των ποσών στο παράρτημα Α της ΚΥΑ, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με άτομο με αναπηρία, διαμορφώνονται ως εξής: το εισοδηματικό όριο των 5.000 ευρώ γίνεται 7.500 ευρώ, των 7.000 γίνεται 10.500, των 9.000 γίνεται 13.500 ευρώ.
27.11.2017
Αρ. Πρωτ.: 1687
Η ΕΣΑμεΑ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έγκαιρα παρενέβη αναφορικά με τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος 2017, εγγράφως αλλά και με παράσταση του προέδρου της Ιωάννη Βαρδακαστάνη και του γενικού γραμματέα Ιωάννη Λυμβαίου με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας κ. Φωτίου και τον γ.γ. Πρόνοιας κ. Καρέλλα.
Η παρέμβαση έφερε θετικά αποτελέσματα, όπως μπορείτε να ενημερωθείτε στην ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε, εδώ: http://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2017/11/KYA.pdf. Σε ό,τι μας αφορά, για κάθε ανάπηρο μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στην «ωφελούμενη μονάδα» η κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά 0,5.
Έτσι για παράδειγμα, τα όρια των ποσών στο παράρτημα Α της ΚΥΑ, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με άτομο με αναπηρία, διαμορφώνονται ως εξής: το εισοδηματικό όριο των 5.000 ευρώ γίνεται 7.500 ευρώ, των 7.000 γίνεται 10.500, των 9.000 γίνεται 13.500 ευρώ.
Η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι για προβληματισμούς, απορίες ή τυχόν αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρία από το κοινωνικό μέρισμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» στο τηλέφωνο 210 99 49 837, μεταξύ 8-4 μ.μ. καθημερινά.
Υπενθυμίζουμε τη διαδικτυακή πύλη για την αίτηση https://www.koinonikomerisma.gr
Επίσης, για επιπλέον πληροφορίες, ερωτήσεις - απαντήσεις, οδηγίες κλπ, εδώ: https://www.koinonikomerisma.gr/Home/Contact
Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να επικοινωνήσετε με τους λογιστές σας για λάθη στις φορολογικές σας δηλώσεις ή επισκεφτείτε τα ΚΕΠ για τυχόν λάθη με τον ΑΜΚΑ.

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
 

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΚΥΑ 2/85835 24/11/2017: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017


 ΚΥΑ 2/85835 24/11/2017: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017
Προκειμένου για ωφελούμενη μονάδα με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914), η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδος προσαυξάνεται κατά 0,5 για κάθε ανάπηρο μέλος. Το μέγιστο της κλίμακας ισοδυναμίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 3.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΆΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
Αθήνα, 24/11/2017
Αρ. Πρωτ.: 2/85835
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017».
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4501/2017 (Α΄ 178),
2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
3. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 (Α’ 94),
4. Τις διατάξεις του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
5. Τις διατάξεις του ν.δ.356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90),
6. Τις διατάξεις του ν.3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),
7. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α’ 98),
9. Τις διατάξεις του π.δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),
10. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 210),
11. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β’ 3696),
12. Την υπ’ αριθμ. Υ29/2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/84762/22.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (πλήθος δικαιούχων) και προβλέπεται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των επτακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (720.000.000) ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών υπό Ειδικό Φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», ΚΑΕ 2762 «Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος». Προκαλείται επίσης δαπάνη για την αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., ύψους περίπου εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (72.500) ευρώ, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπό Ειδικό Φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 0874 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων».
15. Την υπ’ αρ.ΔΟΔΑ 4022279 ΕΞ 2017/23.11.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος έτους και ειδικότερα στον Ε.Φ 23-200 και ΚΑΕ 0874 για κάλυψη της δαπάνης αμοιβής της ΔΙΑΣ Α.Ε. (καταχώριση με α/α 93554 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και ΑΔΑ ΩΠΑ8Η-ΡΚ4).
16. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 4 παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής, καθώς και λοιπά κριτήρια για την εφάπαξ καταβολή του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τη βάση, τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος της παροχής ανά κατηγορία δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τον χρόνο και τρόπο ελέγχου των εισοδηματικών, περιουσιακών και των λοιπών κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου ν.4501/2017 (Α΄ 178), που αφορά στη διανομή του κοινωνικού μερίσματος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ορισμοί
Ωφελούμενη μονάδα: το νοικοκυριό, απαρτιζόμενο από όλα τα εν ζωή κατά την υποβολή της αίτησης άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016. Στην ωφελούμενη μονάδα εντάσσονται υποχρεωτικά και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
Τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016, δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή κοινωνικού μερίσματος και προσμετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα.
Περιλαμβάνονται, επίσης, όσοι διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους.
Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό της ωφελούμενης μονάδας, η οποία έχει κριθεί και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.
Ανήλικα μέλη: τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας έως 18 ετών.
Συνολικό εισόδημα ωφελούμενης μονάδας: το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης– προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016. Στο συνολικό εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των επιδομάτων και των κάθε μορφής χρηματικών μεταβιβάσεων, καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. .
Ειδικά για όσους έχουν συμπληρώσει στις 31.10.2017 τουλάχιστον έξι (6) μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του τρέχοντος έτους (2017), όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2016 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των έξι (6) μηνών εντός του έτους 2017. Στον όρο μισθωτή εργασία περιλαμβάνονται επιπλέον και τα εισοδήματα της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (Α’ 167), όπως καταγράφονται στους κωδικούς 307-308 του εντύπου Ε1, το άθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με εργόσημο, όπως καταγράφονται στους κωδικούς 309-310 του εντύπου Ε1, καθώς και τα εισοδήματα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση κ.λπ., όπως καταγράφονται στους κωδικούς 311-312 του εντύπου Ε1.
Κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας: το άθροισμα της στάθμισης που προκύπτει ανάλογα με τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας και τον αριθμό των μελών της, δίνοντας στάθμιση 1 μονάδα στον πρώτο ενήλικα, 0,5 σε κάθε επιπλέον ενήλικα και 0,25 στα ανήλικα μέλη. Προκειμένου για ωφελούμενη μονάδα με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914), η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδος προσαυξάνεται κατά 0,5 για κάθε ανάπηρο μέλος. Το μέγιστο της κλίμακας ισοδυναμίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 3.
Ισοδύναμο εισόδημα ωφελούμενης μονάδας: το εισόδημα που προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας με την αντίστοιχη κλίμακα ισοδυναμίας και το οποίο καθορίζει την επιλεξιμότητά της και το ύψος του κοινωνικού μερίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.
Ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης: το εφάπαξ ποσό των 450 ευρώ για την 1η κατηγορία δικαιούχων, των 350 ευρώ για τη 2η κατηγορία δικαιούχων και των 250 ευρώ για την 3η κατηγορία δικαιούχων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, πολλαπλασιαζόμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας της ωφελούμενης μονάδας (βλ. Παράρτημα Α’).
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016: Οι εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 31/10/2017.

Άρθρο 2
Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Η ωφελούμενη μονάδα δικαιούται το κοινωνικό μέρισμα εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής, καθώς και τα λοιπά κριτήρια της παρ.3:
1. Εισοδηματικά κριτήρια
Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το ισοδύναμο εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ. Η ωφελούμενη μονάδα εντάσσεται στην 1η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, στη 2η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.000 ευρώ και στην 3η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ (βλ. Παράρτημα Α’).
2. Περιουσιακά κριτήρια
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν.4223/2013 (Α΄ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.
β. Κινητή περιουσία:
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, πολλαπλασιαζόμενο με την αντίστοιχη κλίμακα ισοδυναμίας της ωφελούμενης μονάδας ανάλογα με τη σύνθεση αυτής.
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = 9.000*κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100
γ. Περιουσιακά τεκμήρια:
Εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016:
- εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,
όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
Επιπλέον, εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.
3. Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια (ασφάλισης, υποβολής φορολογικής δήλωσης κ.λπ.)
Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη (5), όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία.
Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν.4387/2016 (Α΄ 85).
Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:
1. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος (www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σε δικαιούχους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν.4387/2016.
β) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας εβδομήντα (70) ετών και άνω.
γ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.
δ) Έχει δηλωθεί κύρια κατοικία (πίνακας υπ’ αρ. 5 στο έντυπο Ε1) και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
2. Σε περίπτωση ωφελούμενης μονάδας που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών της ωφελούμενης μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet για τη λήψη από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. των στοιχείων τους που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.. Η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της.
3. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ και προσυμπληρώνονται αυτόματα. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.
Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον δηλωμένο αριθμό λογαριασμού, δεν κρίνεται δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος και δεν πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του.
Σε περίπτωση που κάποιος IBAN δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει αυτός να μεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα και να διευθετήσει το εν λόγω ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
4. Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών δύναται να αλλάξει τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016, με την προσθήκη τέκνου που έχει γεννηθεί μετά την 31η.12.2016, εισάγοντας τον Α.Μ.Κ.Α. του.
5. Σε περίπτωση που στη σύνθεση του νοικοκυριού, όπως αυτή απεικονίζεται στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2016, προκύψει φιλοξενούμενο μέλος, το οποίο είναι άγνωστο στον αιτούντα, ο τελευταίος δύναται να το εξαιρέσει, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα. Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς την οικεία ΔΟY σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στη συνέχεια ο αιτών δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης.
6. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή τα μέλη του νοικοκυριού (ανάλογα με το μέλος στου οποίου τα στοιχεία υπάρχει ασυμφωνία) θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
7. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία των στοιχείων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, όπως αυτά προκύπτουν από το μητρώο του ΕΦΚΑ, ο αιτών θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αίτησης να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.
8. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψή της, καθώς και για το ύψος της παροχής.
9. Η αίτηση δύναται να ακυρωθεί από τον αιτούντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχι- και να υποβληθεί νέα.
10. Άτομα που έχουν δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα, δεν είναι χωριστά δικαιούχοι κοινωνικού μερίσματος.

Άρθρο 4
Χρόνος υποβολής αιτήσεων και πληρωμών
1. Για τη μηχανογραφική διαδικασία χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος ορίζεται ως αρμόδιος φορέας η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).
2. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται εφάπαξ με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συντάσσει αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό κοινωνικού μερίσματος, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε..
4. Για την πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
5. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου του Γ.Λ.Κ..
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγράφου 3.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200.
6. Η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Άρθρο 5
Αχρεωστήτως καταβληθέντα – Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου
Γραμματείας και Αρχείου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ:
Εθνικό Τυπογραφείο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Α. Υπουργείο Οικονομικών
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
4. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Δημοσιονομικής Πολιτικής και Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης
5. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων:
- Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής
- Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού
- Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου
Β. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών
3. Γραφείο Υφυπουργού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Παραδείγματα υπολογισμού εισοδηματικών ορίων και εισοδηματικής ενίσχυσης ανά σύνθεση ωφελούμενης μονάδας
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Μονοπρόσωπο
Εισοδηματικά όρια*: [0,5000]
Εισοδηματική ενίσχυση: 450
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Μονοπρόσωπο
Εισοδηματικά όρια*: (5000,7000]
Εισοδηματική ενίσχυση: 350
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Μονοπρόσωπο
Εισοδηματικά όρια*: (7000,9000]
Εισοδηματική ενίσχυση: 250
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Δύο ενήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (0,7500]
Εισοδηματική ενίσχυση: 675
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Δύο ενήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (7500,10500]
Εισοδηματική ενίσχυση: 525
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Δύο ενήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (10500,13500]
Εισοδηματική ενίσχυση: 375
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος
Εισοδηματικά όρια*: (0, 8750]
Εισοδηματική ενίσχυση: 787.5
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος
Εισοδηματικά όρια*: (8750,12250]
Εισοδηματική ενίσχυση: 612.5
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος
Εισοδηματικά όρια*: (12250,15750]
Εισοδηματική ενίσχυση: 437.5
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (0,10000]
Εισοδηματική ενίσχυση: 900
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (10000,14000]
Εισοδηματική ενίσχυση: 700
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (14000,18000]
Εισοδηματική ενίσχυση: 500
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (0,11250]
Εισοδηματική ενίσχυση: 1012.5
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (11250, 15750]
Εισοδηματική ενίσχυση: 787.5
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (15750,20250]
Εισοδηματική ενίσχυση: 562.5
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (0,12500]
Εισοδηματική ενίσχυση: 1125
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (12500,17500]
Εισοδηματική ενίσχυση: 875
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (17500,22500]
Εισοδηματική ενίσχυση: 625
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και έξι ή περισσότερα ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (0,15000]
Εισοδηματική ενίσχυση: 1350
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και έξι ή περισσότερα ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (15000,21000]
Εισοδηματική ενίσχυση: 1050
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας: Πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και έξι ή περισσότερα ανήλικα μέλη
Εισοδηματικά όρια*: (21000,27000]
Εισοδηματική ενίσχυση: 750
* Το ανώτερο ποσό κάθε κατηγορίας εισοδηματικών ορίων συμπεριλαμβάνεται σε αυτή για τον προσδιορισμό του ύψους της εισοδηματικής ενίσχυσης. Για παράδειγμα, μονοπρόσωπη ωφελούμενη μονάδα με εισόδημα μέχρι και 5000 ευρώ, εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία δικαιούχων και λαμβάνει ως εισοδηματική ενίσχυση το ποσό των 450 ευρώ.

Πηγή: Πρόγραμμα ΔιαύγειαΝΟΜΟΣ 4501/ΦΕΚ Α 178/22.11.2017Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις


ΝΟΜΟΣ 4501/ΦΕΚ Α 178/22.11.2017
Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος
   1. Κατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων.
   2. Τα κριτήρια καταβολής του επιδόματος είναι τα ακόλουθα:
   α) Εισοδηματικά κριτήρια
   Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το εισόδημα του νοικοκυριού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (15.750) ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (20.250) ευρώ για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (22.550) ευρώ για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με τέσσερα ανήλικα τέκνα και τέλος το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Τα ανωτέρω κριτήρια θα εξειδικευθούν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 για την κατηγορία των ανέργων.
   β) Περιουσιακά κριτήρια
   αα. Ακίνητη περιουσία:
   Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α' 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
   ββ. Κινητή περιουσία:
   Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4.
   Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
   Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού X μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.
   γ. Περιουσιακά τεκμήρια:
   Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
   δ) Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια για τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.
   Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και τις 31.10.2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α.
   Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.
   3. Το Κοινωνικό Μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
   4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
   5. Η περίπτωση ια' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής:
   «ια) σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» του ν. 3607/2007 (Α' 245) για σκοπούς υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων προβλέψεων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και σχετικών προβλέψεων παροχών υγείας σε ομάδες πληθυσμού από το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,».
Άρθρο 2
Επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης
   Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α' 226), 4051/2012 (Α' 40) και 4093/2012 (Α' 222) και της κοινής υπουργικής απόφασης 476/2012 (Β' 499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.
Άρθρο 3
Προσθήκη διάταξης στο ν. 4067/2012
   Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α' 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
   «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α' 179).»
Άρθρο 4
   1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, των περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ειδικότερα στους Δήμους Σαμοθράκης, Σύμης, Αγιάς Λάρισας, Τεμπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
   2. Το επίδομα της παραγράφου 1 είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
   3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση του επιδόματος του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
   Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 
Για καλύτερη κατανόηση του νόμου ανεβάζουμε και την εισηγητική του έκθεση.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις»
Η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την επέκταση του μεταρρυθμιστικού σχεδιασμού στο κρίσιμο πεδίο της κοινωνικής συνοχής επιτρέπουν την ανακατεύθυνση πόρων προς χρήσεις με μεγαλύτερη κοινωνική ανταποδοτικότητα. Η υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος και η προοδευτική επιστροφή σε συνθήκες οικονομικής σταθερότητας δημιουργούν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου να διανεμηθεί στοχευμένα κοινωνικό μέρισμα για το έτος 2017 στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, που έχουν αντικειμενικά πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της δημοσιονομικής προσαρμογής. Με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου θεσπίζεται εφάπαξ κοινωνική παροχή για το έτος 2017, με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος, προς ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας.
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου προβλέπεται ότι μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα διανεμηθεί κατά το έτος 2017 προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών, για την εφάπαξ καταβολή παροχής κοινωνικού χαρακτήρα με τη μορφή διανομής κοινωνικού μερίσματος.
Με την παρ. 2 διευκρινίζεται ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Με την παρ. 3 εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προσδιορίσουν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος.
Με την παρ. 4 διευρύνεται η περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Α' 170), προκειμένου η άρση της υποχρέωσης τήρησης απορρήτου για στοιχεία και πληροφορίες φορολογούμενων να επεκταθεί, πλην των κοινωνικών προγραμμάτων προνοιακού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
- "L-
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και σε άλλες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, με τις οποίες θα υλοποιηθεί η δράση για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος.
Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 19 του ν. 3918/2011 (Α' 31), 72 του ν. 3984/2011 (Α' 150) και της κ.υ.α. Φ.40021/20782/2565/2012 (Β' 468), ως συνολικό ποσό σύνταξης επί της οποίας επιβαλλόταν η κράτηση υγειονομικής περίθαλψης οριζόταν το μεικτό-ακαθάριστο ποσό, δηλαδή ποσό που περιλάμβανε πρόσθετες αποδοχές και τις κάθε είδους κρατήσεις, καθώς και τις κατά περιόδους τυχόν αυξήσεις. Για το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016, μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί μειώσεων των συντάξεων βάσει των ν. 4024/2011 (Α' 226), 4051/2012 (Α' 40) και 4093/2012 (Α' 222) και της κ.υ.α. 476/2012 (Β' 499), η κράτηση υγειονομικής περίθαλψης υπολογιζόταν επί του συνολικού ποσού κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής χωρίς τις ανωτέρω μειώσεις, με αποτέλεσμα την παρακράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί ποσού σύνταξης το οποίο δεν λάμβαναν οι συνταξιούχοι.
Με το άρθρο 44 του ν. 4387/2016 (Α' 85) μεταβλήθηκε ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης, η οποία έκτοτε υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης. Με την προτεινόμενη διάταξη αποκαθίσταται η στρέβλωση του προϊσχύσαντος τρόπου υπολογισμού της κράτησης και επιστρέφονται στους συνταξιούχους τα ποσά που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από τις συντάξεις τους κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 κατά το μέρος που υπερβαίνουν τον ορθό τρόπο υπολογισμού.
Δεδομένου του κοινωνικού σκοπού που εξυπηρετεί η επιβολή παροχής Υποχρεώσεων Κοινής Ωφέλειας, ο οποίος συνίσταται αφενός στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής δια της διασφάλισης πρόσβασης όλων των καταναλωτών ανά την ελληνική επικράτεια σε ηλεκτρική ενέργεια ίσης ποιότητας και ίδιας τιμής και αφετέρου στην παροχή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κρίνεται επιτακτική η λήψη άμεσων μέτρων από το κράτος και συγκεκριμένα η μερική ή πλήρης κάλυψη του κόστους παροχής των ΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι κοινωνικοί λόγοι που δικαιολογούν την χρηματοδότηση του κόστους των ΥΚΩ συνίστανται στη διασφάλιση της παροχής ΥΚΩ σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών, για τους οποίους το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία χρειάζονται κατ' ελάχιστο για να διασφαλίσουν αποδεκτό βιοτικό επίπεδο, θα συνιστούσε άλλως επιβάρυνση δυσανάλογη προς τα εισοδήματά τους. Η χρηματοδότηση του κόστους ΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι αναγκαία για να μην διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή και να αποφεύγεται η υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών.
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.


Αθήνα,1'.^11/2017

οι υπουργοι

εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και κοινωνικησ αλληλεγγυησ
ε. αχτσιογλου
οικονομικων
ε. τσακαλωτοσ
 
περιβαλλθμτθ£ κ^ ενεργειασ γ. σταθακησ
0 αναπληρωτησ υπουργοσ οικονομικων
γ. χουλιαρακησ
 
0 υφυπουργοσ-εργασιασ,
κοινωνικη^Χςφαλιςης και κοινωνίκησ αλληλεγγυησ
//α· πετροπουλοςΓ^
η υφυπουργοσ α. παπανατσιου

 

 

ΝΟΜΟΣ 4501/ΦΕΚ Α 178/22.11.2017
Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος
   1. Κατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων.
   2. Τα κριτήρια καταβολής του επιδόματος είναι τα ακόλουθα:
   α) Εισοδηματικά κριτήρια
   Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το εισόδημα του νοικοκυριού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (15.750) ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (20.250) ευρώ για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (22.550) ευρώ για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με τέσσερα ανήλικα τέκνα και τέλος το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Τα ανωτέρω κριτήρια θα εξειδικευθούν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 για την κατηγορία των ανέργων.
   β) Περιουσιακά κριτήρια
   αα. Ακίνητη περιουσία:
   Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α' 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
   ββ. Κινητή περιουσία:
   Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4.
   Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
   Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού X μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.
   γ. Περιουσιακά τεκμήρια:
   Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
   δ) Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια για τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.
   Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και τις 31.10.2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α.
   Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.
   3. Το Κοινωνικό Μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
   4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
   5. Η περίπτωση ια' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής:
   «ια) σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» του ν. 3607/2007 (Α' 245) για σκοπούς υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων προβλέψεων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και σχετικών προβλέψεων παροχών υγείας σε ομάδες πληθυσμού από το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,».
Άρθρο 2
Επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης
   Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α' 226), 4051/2012 (Α' 40) και 4093/2012 (Α' 222) και της κοινής υπουργικής απόφασης 476/2012 (Β' 499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.
Άρθρο 3
Προσθήκη διάταξης στο ν. 4067/2012
   Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α' 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
   «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α' 179).»
Άρθρο 4
   1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, των περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ειδικότερα στους Δήμους Σαμοθράκης, Σύμης, Αγιάς Λάρισας, Τεμπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
   2. Το επίδομα της παραγράφου 1 είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
   3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση του επιδόματος του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
   Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 
Για καλύτερη κατανόηση του νόμου ανεβάζουμε και την εισηγητική του έκθεση.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις»
Η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την επέκταση του μεταρρυθμιστικού σχεδιασμού στο κρίσιμο πεδίο της κοινωνικής συνοχής επιτρέπουν την ανακατεύθυνση πόρων προς χρήσεις με μεγαλύτερη κοινωνική ανταποδοτικότητα. Η υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος και η προοδευτική επιστροφή σε συνθήκες οικονομικής σταθερότητας δημιουργούν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου να διανεμηθεί στοχευμένα κοινωνικό μέρισμα για το έτος 2017 στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, που έχουν αντικειμενικά πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της δημοσιονομικής προσαρμογής. Με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου θεσπίζεται εφάπαξ κοινωνική παροχή για το έτος 2017, με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος, προς ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας.
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου προβλέπεται ότι μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα διανεμηθεί κατά το έτος 2017 προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών, για την εφάπαξ καταβολή παροχής κοινωνικού χαρακτήρα με τη μορφή διανομής κοινωνικού μερίσματος.
Με την παρ. 2 διευκρινίζεται ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Με την παρ. 3 εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προσδιορίσουν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος.
Με την παρ. 4 διευρύνεται η περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Α' 170), προκειμένου η άρση της υποχρέωσης τήρησης απορρήτου για στοιχεία και πληροφορίες φορολογούμενων να επεκταθεί, πλην των κοινωνικών προγραμμάτων προνοιακού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
- "L-
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και σε άλλες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, με τις οποίες θα υλοποιηθεί η δράση για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος.
Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 19 του ν. 3918/2011 (Α' 31), 72 του ν. 3984/2011 (Α' 150) και της κ.υ.α. Φ.40021/20782/2565/2012 (Β' 468), ως συνολικό ποσό σύνταξης επί της οποίας επιβαλλόταν η κράτηση υγειονομικής περίθαλψης οριζόταν το μεικτό-ακαθάριστο ποσό, δηλαδή ποσό που περιλάμβανε πρόσθετες αποδοχές και τις κάθε είδους κρατήσεις, καθώς και τις κατά περιόδους τυχόν αυξήσεις. Για το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016, μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί μειώσεων των συντάξεων βάσει των ν. 4024/2011 (Α' 226), 4051/2012 (Α' 40) και 4093/2012 (Α' 222) και της κ.υ.α. 476/2012 (Β' 499), η κράτηση υγειονομικής περίθαλψης υπολογιζόταν επί του συνολικού ποσού κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής χωρίς τις ανωτέρω μειώσεις, με αποτέλεσμα την παρακράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί ποσού σύνταξης το οποίο δεν λάμβαναν οι συνταξιούχοι.
Με το άρθρο 44 του ν. 4387/2016 (Α' 85) μεταβλήθηκε ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης, η οποία έκτοτε υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης. Με την προτεινόμενη διάταξη αποκαθίσταται η στρέβλωση του προϊσχύσαντος τρόπου υπολογισμού της κράτησης και επιστρέφονται στους συνταξιούχους τα ποσά που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από τις συντάξεις τους κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 κατά το μέρος που υπερβαίνουν τον ορθό τρόπο υπολογισμού.
Δεδομένου του κοινωνικού σκοπού που εξυπηρετεί η επιβολή παροχής Υποχρεώσεων Κοινής Ωφέλειας, ο οποίος συνίσταται αφενός στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής δια της διασφάλισης πρόσβασης όλων των καταναλωτών ανά την ελληνική επικράτεια σε ηλεκτρική ενέργεια ίσης ποιότητας και ίδιας τιμής και αφετέρου στην παροχή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κρίνεται επιτακτική η λήψη άμεσων μέτρων από το κράτος και συγκεκριμένα η μερική ή πλήρης κάλυψη του κόστους παροχής των ΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι κοινωνικοί λόγοι που δικαιολογούν την χρηματοδότηση του κόστους των ΥΚΩ συνίστανται στη διασφάλιση της παροχής ΥΚΩ σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών, για τους οποίους το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία χρειάζονται κατ' ελάχιστο για να διασφαλίσουν αποδεκτό βιοτικό επίπεδο, θα συνιστούσε άλλως επιβάρυνση δυσανάλογη προς τα εισοδήματά τους. Η χρηματοδότηση του κόστους ΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι αναγκαία για να μην διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή και να αποφεύγεται η υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών.
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.


Αθήνα,1'.^11/2017

οι υπουργοι

εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και κοινωνικησ αλληλεγγυησ
ε. αχτσιογλου
οικονομικων
ε. τσακαλωτοσ
 
περιβαλλθμτθ£ κ^ ενεργειασ γ. σταθακησ
0 αναπληρωτησ υπουργοσ οικονομικων
γ. χουλιαρακησ
 
0 υφυπουργοσ-εργασιασ,
κοινωνικη^Χςφαλιςης και κοινωνίκησ αλληλεγγυησ
//α· πετροπουλοςΓ^
η υφυπουργοσ α. παπανατσιου