Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4331Νόμος του Κράτους η ανακούφιση των ΑμεΑ και η κατάργηση προκλητικά ακραίων ασφαλιστικών αδικιών
Δημοσιεύτηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4331 του 2015:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική έκθεση Προνοιακού νόμου 4331/2015ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί του Σχεδίου Νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ! ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

Απόφαση Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 1132 που τροποποιεί την απόφαση 1088.ΠΟΛ. 1132 του 2015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τροποποίηση της πολ. 1088 του 2015
Αν ο ανάπηρος που έχει  αναπηρία 80% και άνω δεν έχει κάποιες από τις προηγούμενες γνωματεύσεις, που απαιτεί η απόφαση 1088, μπορεί αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να προσκομίσει