Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για εκμάθηση μουσικής γραφής BRAILLE (γραφής τυφλών) ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής.

Κάθένας με πρόβλημα όρασης, που ενδιαφέρεται για την εκμάθηση της μουσικής γραφής BRAILLE (γραφής τυφλών) ευρωπαϊκής και βυζαντινής και ακολούθως για τη σπουδή στην ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το Πανελλήνιο Βήμα Αναπήρων στο τηλέφωνο ή στο fax  210 9602109.