Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας


 Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική  Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Ταχ. Δ/νση: Σολωμού 60
Ταχ. Κώδικας: 104 32
Πληροφορίες: Προβελεγγίου Β.
Τηλέφωνο: 210 5281106
FAX: 210 5281113
Αθήνα, 27-1-2017
Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Γ.Π.οικ.3806/75
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. Δ24α/ ΓΠοικ.56479/1308/6-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΦΤΔ465Θ1Ω-ΦΨ1) Διευκρινιστική Εγκύκλιος

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική  Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αποστολή με e-mail)
1) Τις Περιφέρειες όλης της χώρας
2) Τις Περιφερειακές ενότητες όλης της Χώρας Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας
3) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ
Βασιλ. Σοφίας 15 –
106 74 Αθήνα
dolkep@ydmed.gov.gr

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού κ. Θ. Φωτίου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας
4. Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ (Α’)