Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Ανησυχία σε χιλιάδες οικογένειες λόγω των διαδικασιών σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με επαγγελματίες και επιχειρήσεις για παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής


 Ανησυχία σε χιλιάδες οικογένειες λόγω των διαδικασιών σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με επαγγελματίες και επιχειρήσεις για παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής
Ερώτηση των βουλευτών Κωνσταντίνου Μπαργιώτα και Γιώργου Μαυρωτά προς τον υπουργό υγείας.
Ερώτηση προς τον υπουργό υγείας
ΘΕΜΑ: «Ανησυχία σε χιλιάδες οικογένειες λόγω των διαδικασιών σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με επαγγελματίες και επιχειρήσεις για παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής».
Κύριε Υπουργέ,
Σε εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016), στις 23/12/2016 αναρτήθηκε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ περί σύναψης σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού και των παρόχων υπηρεσιών ειδικής αγωγής. Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι σύλλογοι Ειδικής Αγωγής (Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών- Λογοθεραπευτών, Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων- Λογοθεραπευτών Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών- Ειδικών Παιδαγωγών, Σωματείο Λογοθεραπευτών-Λογοπεδικών Ελλάδος, Επιστημονικός Σύλλογος Λογοθεραπευτών-Λογοπαιδαγωγών Ελλάδος, Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για Παιδιά, Εφήβους και Οικογένειες, Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών) αποφάσισαν την άρνηση της σύμβασης που τους πρότεινε ο ΕΟΠΥΥ.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «Ο ΕΟΠΥΥ, μας κάλεσε στις 22/12/16 σε προσχηματική διαπραγμάτευση και κατ’ όνομα  «δημόσια διαβούλευση»- συνολικής διάρκειας 4 ημερών, συμπεριλαμβανομένων 3 αργιών- για την κατάρτιση συμβάσεων με τους παρόχους υπηρεσιών «Ειδικής Αγωγής» μέχρι τις 30/12/16. Η προτεινόμενη σύμβαση παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις, με ελλιπή νομική τεκμηρίωση, βρίθει ανακριβειών και ελλείψεων ως προς τις υπηρεσίες, τους επαγγελματικούς κλάδους, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κ.ο.κ., μεροληπτεί δε μονομερώς και υπερβολικά υπέρ του ΕΟΠΥΥ».
Ειδικότερα, χωρίς να αναφέρεται στη σύμβαση, ο τυχόν συμβαλλόμενος λογοθεραπευτής υποχρεούται σε «rebate», το ποσοστό του οποίου είναι άγνωστο. Αυτό σημαίνει ότι όποιος υπογράψει σήμερα τη σύμβαση, την υπογράφει «εν λευκώ». Επιπλέον, χωρίς να αναφέρεται στη σύμβαση, ο τυχόν συμβαλλόμενος λογοθεραπευτής υπάγεται στην αυτόματη επιστροφή «clawback», το ποσοστό της οποίας προσδιορίζεται από την υπέρβαση των επιτρεπομένων ορίων δαπανών του ΕΟΠΥΥ που καθορίζονται μονομερώς με υπουργική απόφαση για τον κάθε κλάδο. Επίσης, στη σύμβαση ορίζεται ότι απαγορεύεται να ζητηθεί ή να εισπραχθεί οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον ασφαλισμένο, αλλά δεν διευκρινίζεται ότι ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ασφαλισμένο με αμοιβή για συνεδρίες επιπλέον των εγκεκριμένων ή επιπλέον των προβλεπομένων στον ΕΚΠΥ ή για συνεδρίες εγκεκριμένες που όμως δεν καλύπτονται λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου δαπανών (πλαφόν). Ακόμα, στη σύμβαση προβλέπεται η εξόφληση εντός 90 ημερών και μάλιστα χωρίς καμία συνέπεια για τον ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση καθυστέρησης (π.χ. προσαύξηση, ποινική ρήτρα, δυνατότητα αναστολής εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ κ.λπ.). Αυτό πρακτικά σημαίνει -και ελλείψει μεταβατικής περιόδου κατά την οποία θα μπορούν να εφαρμόζονται παράλληλα το ισχύον σύστημα και η σύμβαση – ότι τα πρώτα χρήματα από την παροχή των υπηρεσιών, αν η σύμβαση υπογραφεί τον Ιανουάριο, θα τα λάβουν οι ειδικοί της ειδικής αγωγής τον Μάιο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που απέστειλαν στις 04/01/2017 οι σύλλογοι Ειδικής Αγωγής προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ «Όλοι οι όροι της συμβάσεως είναι μονομερώς υπέρ του ΕΟΠΥΥ. Ενδεικτικά σε παράθεση: για την αίτηση επανεξέτασης 3 μέρες από την ενημέρωση του λογοθεραπευτή (χωρίς να ορίζεται ότι η ενημέρωση θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη), εντός 20 ημερών η υποβολή δαπανών και κατάθεση των δικαιολογητικών (χωρίς να αναγνωρίζεται λόγος ανωτέρας βίας ή οφειλόμενος σε υπαιτιότητα του ΕΟΠΥΥ ή τρίτων), άμεση καταγγελία από τον ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση αναστολής της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων (χωρίς να ορίζεται ως σπουδαίος λόγος η ύπαρξη οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ άνω των 90 ημερών), πρόβλεψη ποινικής ρήτρας παντελώς αόριστης και ασαφούς ως προς τα οφειλόμενα (σε ποιον, για ποιο διάστημα) και ως προς τον τρόπο επιβολής, ακόμη και η αρμοδιότητα των δικαστηρίων εις βάρος των λογοθεραπευτών της επαρχίας, ακόμη και η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης (προς όφελος των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, όχι όμως και προς όφελος της βιώσιμης άσκησης του επαγγέλματος των λογοθεραπευτών). Είναι χαρακτηριστικό ότι για την περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο δεν ορίζεται ως σπουδαίος λόγος καταγγελίας από πλευράς του λογοθεραπευτή η διαπίστωση ότι η συνέχιση της σύμβασης είναι οικονομικά ασύμφορη (π.χ. λόγω καθυστερήσεων εξόφλησης, λόγω ύψους rebate και clawback, τροποποίηση ισχύουσας νομοθεσίας ως προς αριθμό συνεδριών, τιμή συνεδρίας κ.λπ.)».
Όμως και η ανησυχία των γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η κίνηση του Υπουργείου Υγείας ήταν άκρως αιφνιδιαστική, χωρίς να προηγηθεί έντιμος και γόνιμος διάλογος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως, είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, μέσω ποιοτικών και χωροταξικών προδιαγραφών για τους χώρους που στεγάζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες (όπως υφίστανται λ.χ. στα ΚΗΦΑμεΑ- ΚΔΗΦΑμεΑ) αλλά και καθορισμού των προσόντων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο αυτό κλάδο.
Επιθυμούν και αυτοί να εξορθολογιστεί ο τρόπος διάθεσης των πόρων του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές και τη φορολογία όλων των πολιτών, καθώς επίσης και την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, που ασχολούνται σήμερα με την εκκαθάριση παραστατικών δαπανών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε πιο αποδοτικές θέσεις.
Επίσης σήμερα, η πληρωμή του ΕΟΠΥΥ προς τους γονείς και κηδεμόνες ατόμου με αναπηρία, για κάθε συνεδρία π.χ. εργοθεραπείας ή για ειδικούς παιδαγωγούς είναι 1,23 ευρώ, όταν οι γονείς πληρώνουν 35 και 40 ευρώ ανά συνεδρία. Ανάλογα ποσά δεν θα ικανοποιήσουν σοβαρούς επιστήμονες, καθώς οι επιτυχημένοι και αποτελεσματικοί επαγγελματίες δεν θα συμβιβαστούν σε ευτελισμό της αμοιβής τους και θα συνεχίσουν ανεξάρτητα του ΕΟΠΥΥ τη δραστηριότητά τους.  Έτσι, οι γονείς/ κηδεμόνες θα αναγκαστούν να αναλάβουν μεγαλύτερο κόστος.
Επειδή είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα βασίζεται σε ειλικρινή διάλογο, ώστε η συμφωνία και οι όροι που θα την αποτελέσουν να είναι πραγματικά προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών (ΕΟΠΥΥ, επαγγελματίες και επιχειρήσεις Ειδικής Αγωγής, άτομα με αναπηρία).
Επειδή μεσούσης της θεραπευτικής χρονιάς θα είναι επιβαρυντικό για τα παιδιά που ήδη ακολουθούν προγράμματα αποκατάστασης να αλλάξουν θεραπευτή λόγω του νέου συστήματος, και θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη για τις περιπτώσεις αυτές.
Επειδή αυτό που ενδιαφέρει την κοινωνία πέραν του εξορθολογισμού του τρόπου διάθεσης πόρων, είναι η ποιότητα της ειδικής αγωγής, αλλά και η προσβασιμότητα σε δομές ειδικής αγωγής για όλα τα άτομα με αναπηρία ώστε να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για όλους.
Κατόπιν των ανωτέρων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Δεδομένων των νομικών πλημμελειών και των αστοχιών των προτεινόμενων συμβάσεων, σκέφτεστε να δώσετε τον απαραίτητο χρόνο για ουσιαστική διαβούλευση και ισόχρονη παράταση ισχύος του μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενου συστήματος αποζημίωσης των δαπανών υπηρεσιών ειδικής αγωγής; 
2) Εφόσον το Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για προκλητή ζήτηση λογοθεραπειών, αμφισβητείτε τις γνωματεύσεις που έχουν το σύνολο των παιδιών από Δημόσια ΚΕΔΥ ή Δημόσια Νοσοκομεία ότι χρήζουν ειδικής αγωγής;
3) Δεδομένου ότι το άρθρο 34 του ν. 4447/2016 ορίζει στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2017 ποσό 1,5 δις ευρώ, δίχως να εξειδικεύει το ακριβές ποσό που αφορά στην ειδική αγωγή, σκοπεύετε να ορίσετε το ακριβές ποσό σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής και όχι στη λογική της οριζόντιας περικοπής της δαπάνης;
4) Προτίθεστε να εξορθολογίσετε τις αποζημιώσεις που περιλαμβάνονται στη σύμβαση (τιμή/ συνεδρία) ώστε να είναι συμβατές με αυτές που ισχύουν στην αγορά σήμερα;
5) Τι προβλέπεται για τις περιπτώσεις των μη αστικών περιοχών της χώρας (π.χ. νησιωτικές) όπου ενδέχεται να μην υπάρχει συμβεβλημένος επαγγελματίας/ επιχείρηση υπηρεσιών ειδικής αγωγής αλλά μόνο μη συμβεβλημένοι;
6) Υπάρχει πρόβλεψη ώστε από 01/01/2017 και μέχρι να ομαλοποιηθεί το νέο σύστημα οι γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία να υποβάλουν τις εξοφλημένες αποδείξεις τους από παρόχους υπηρεσιών ειδικής αγωγής;
7) Έχετε λάβει γνώση των διεθνών προδιαγραφών που εφαρμόζονται σχετικά με τη διάρκεια των συνεδριών ειδικής αγωγής; Από που προκύπτουν οι διάρκειες των θεραπειών στη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ;
8) Με ποιον τρόπο θα διενεργείται αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ειδικής αγωγής ώστε να διασφαλίζεται το άτομο με αναπηρία;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

Πηγή: http://www.iatronet.gr/
 Π. Πολάκης: Γιατί μειώσαμε τα κονδύλια για την Ειδική Αγωγή
Μια εκτενέστατη απάντηση για το πως και γιατί κόβονται τα κονδύλια της Ειδικής Αγωγής, έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.
Γράφει η Δήμητρα Ευθυμιάδου.
Μια εκτενέστατη απάντηση για το πως και γιατί κόβονται τα κονδύλια της Ειδικής Αγωγής, έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις από τους κλάδους της Ειδικής Αγωγής (ψυχοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κλ.π.), ο αν. υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης έδωσε τη δική του απάντηση, κατά την προσφιλή του τακτική μέσω του Facebook, γιατί κόπηκαν τα κονδύλια για την Ειδική Αγωγή των παιδιών, αλλά και γιατί αλλάζει το σύστημα αποζημίωσης.
Να σημειωθεί πως οι σχέσεις των δύο πλευρών, υπουργείου Υγείας και επαγγελματιών του κλάδου, βρίσκονται στο χειρότερό τους σημείο. Διαβάστε χαρακτηριστικά ΕΔΩ: «Ναυάγιο» στις συνομιλίες υπ. Υγείας επιστημόνων Ειδικής Αγωγής! Στον αέρα παιδιά με προβλήματα υγείας»
Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι κλάδοι της Ειδικής Αγωγής δηλώνουν πως δε θα υπογράψουν τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Ο Παύλος Πολάκης τους καλεί να προσέλθουν σε διάλογο με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ επισημαίνει ότι το συνολικό κονδύλι μειώθηκε καθώς κρίθηκε πως ήταν πολύ υψηλό για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τη στιγμή που το συνολικό ποσό πλησιάζει αυτό των ιδιωτών γιατρών που καλύπτουν όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Από την άλλη αναφέρει ότι στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ γίνεται ανακατανομή των κονδυλίων με βάση τις ανάγκες των ασφαλισμένων, ενώ περιγράφει και τις στρεβλώσεις που υπάρχουν μέσα στους κόλπους των επαγγελματιών της Ειδικής Αγωγής.
Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ενώ η λογοθεραπεία αποζημιώνεται με 15 ευρώ τη συνεδρία όπως και η φυσικοθεραπεία με 15 ευρώ, στην εργοθεραπεία αντιστοιχούν 1,25 ευρώ και στην ψυχοθεραπεία 2,26 ευρώ.
Πάντως ο διαχωρισμός αυτός δεν φαίνεται να γίνεται τυχαία καθώς όλοι οι κλάδοι της Ειδικής Αγωγής από την πρώτη στιγμή εμφανίζονταν ενωμένοι ενάντια στις νέες συμβάσεις που πρότεινε ο ΕΟΠΥΥ. Δείτε ΕΔΩ χαρακτηριστικά: «Στα κάγκελα λογοθεραπευτές και παιδοψυχολόγοι για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ! Δείτε τη σύμβαση»
Διαβάστε παρακάτω όλη την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη μετά τις έντονες αντιδράσεις όλων των κλάδων για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ:
«Επειδή γίνεται πολύ σπέκουλα γύρω από το θέμα της ειδικής αγωγής που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, να πω μερικά πράγματα γιατί ορισμένοι δεν κατανοούν, επειδή δεν τους συμφέρει, ότι περνάμε σε νέο κοινωνικό συμβόλαιο αναδιανομής των υπαρχόντων πόρων με κριτήριο
Α) το συμφωνημένο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής μέχρι το 2018
Β) την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ασθενών και
Γ) τον έλεγχο των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ιδιώτες παρόχους.
Φέτος λοιπόν μετά την πρόσφατη διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση για πρώτη φορά στα μνημονιακά χρόνια, αυξήσαμε το όριο δαπανών του ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες υγείας και των παροχών σε είδος από ιδιώτες παρόχους προς τους ασθενείς από 1 δις 402 εκατομμύρια ευρώ σε 1 δις 525 εκατομμύρια.
Αποφασίσαμε λοιπόν
ΠΡΩΤΟΝ να διανείμουμε αυτο το ποσο στις διάφορες κατηγορίες παρόχων (κλινικές εργαστήρια, κέντρα αποκατάστασης, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ψυχιατρικές κλινικές, μονάδες τεχνητού νεφρού, αποζημιώσεις ασθενών για ειδική αγωγή, σκευάσματα διατροφής, ειδική αγωγή, ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλπ κλπ) με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες, το ύψος της δαπάνης τα προηγούμενα χρόνια, την εκτιμώμενη παραοικονομία που ξέρουμε και υπολογίζουμε πόση είναι με συγκρίσεις τιμών από άλλες χώρες, τη δυναμικότητα του δημοσίου τομέα στην κάθε κατηγορία και βέβαια τη συχνότητα των παθήσεων στο Γενικό πληθυσμό με βάση διεθνείς και ελληνικές στατιστικές. Έτσι άλλες κατηγορίες αυξήθηκαν, άλλες κατηγορίες έμειναν στο ίδιο ύψος και άλλες μειώθηκαν.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ αποφασίσαμε για το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών αυτών να μπει ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ όπως συνέβαινε εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές απο τις κατηγορίες αυτές (πχ κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές κλπκλπ).Υπέρβαση της δαπάνης αυτής σημαίνει πλέον για όλες τις κατηγορίες αυτόματη περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού από τους παρόχους.
ΤΡΙΤΟΝ αποφασίσαμε ότι ΟΛΟΙ οι πάροχοι πλέον θα υπογράφουν συμβάσεις με τον οργανισμό και θα αποζημιώνονται από αυτόν απευθείας και όχι όπως γινόταν σε αρκετές κατηγορίες μέχρι τώρα με πληρωμή των ασθενών που κατέθεταν τιμολόγια αφού πρώτα είχαν πληρώσει οι ίδιοι τις υπηρεσίες ή τα Υλικά (πχ την ειδική αγωγή, γυαλιά, διατροφή, ορθοπεδικά, ακουστικά κλπ). Αυτό αποτελεί ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ για τους ασθενείς και σε χρήμα και σε χρόνο.
Εδώ να σημειώσουμε ότι από φέτος ο ΕΟΠΥΥ, εκκαθαρίζει με ΕΛΕΓΧΟ κάθε μήνα το σύνολο των υποβολών που δέχεται από τους παρόχους που είχε συμβάσεις και τους πληρώνει εντός τριών μηνών (και όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια προκαταβολή 90% χωρίς έλεγχο μετά από 6-7 μήνες και το υπόλοιπο το άφηνε χρέος που δεν πληρωνόταν ποτέ συσσωρεύοντας ληξιπρόθεσμα οφειλές)
Αυτός ο τρόπος εκκαθάρισης και πληρωμής θα επεκταθεί από φέτος ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.
Μια από τις κατηγορίες νέων συμβάσεων είναι και η ειδική αγωγή. Μέχρι τώρα ο ΕΟΠΥΥ αποζημίωνε τους γονείς των παιδιών για ένα πακέτο θεραπειών κάθε μήνα αφού κατέθεταν τιμολόγια έχοντας πληρώσει προηγουμένως τα κέντρα η τους θεραπευτές (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, φυσικοθεραπεία). Η τιμολόγηση των θεραπειών αυτών ήταν εντελώς ΠΑΡΑΛΟΓΗ: λογοθεραπεία 15 ευρώ τη συνεδρία, φυσικοθεραπεία 15 ευρώ, εργοθεραπεία 1,25 ευρώ (!!!!!!) ψυχοθεραπεία 2,26 ευρώ(!!!!)
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνταγογραφείται παράλογα υψηλός αριθμός λογοθεραπειών προκειμένου να «φτιαχτεί» ένα πακέτο θεραπείας από 240 έως 450 ευρώ το μήνα ανά παιδί, αναλόγως τη νόσο, τη βαρύτητα και τη χρονική διάρκεια της θεραπείας για να καλυφτεί ένα μέρος του μηνιαίου κόστους από τον ΕΟΠΥΥ (γιατί πολλοί θεραπευτές εισπράττουν παραπάνω από αυτές τις τιμές, οι εργοθεραπευτές και οι ψυχοθεραπευτές δικαιολογημένα )
Τέλος για να έχουμε μια συνολική εικόνα της τάξης μεγέθους αυτής της κατηγορίας για τον ΕΟΠΠΥ να πω ότι το 2015 ο ΕΟΠΥΥ πλήρωσε για ειδική αγωγή σε όλη τη χώρα 106 εκατομμύρια ευρώ και το 2016 85 εκατομμύρια ευρώ (για σύγκριση σημειώστε ότι το σύνολο της δαπάνης για τους γιατρούς που έχουν σύμβαση είναι 110 εκατομμύρια ευρώ με κόστος επίσκεψης 20 ευρώ).
ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ
Α) Θέσαμε όριο δαπάνης για αυτή την κατηγορία τα 60.000.000 ευρώ που το θεωρούμε ένα λογικό ύψος δαπάνης
Β) Ο ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώνει πλέον τους ασθενείς αλλά θα πληρώνει απ ευθείας τα κέντρα ή τους μεμονωμένους θεραπευτές οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις με τον οργανισμό και θα καταθέτουν παραστατικά θεραπειών ανά μήνα με βάση την πάθηση και τις ανάγκες του κάθε παιδιού όπως θα περιγράφονται στον νέο ΕΚΠΥ (κανονισμό παροχών) που εκπονείται ήδη και για τον οποίο δεχόμαστε και διαβουλευόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της κάθε κατηγορίας παροχών.
Γ) η αποζημίωση των εργοθεραπευτων θα εξομοιωθεί με των λογοθεραπευτών (15 ευρω) και των ψυχοθεραπευτών θα αυξηθεί σημαντικά αναλόγως το επίπεδο εκπαίδευσης τους.
Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία δεν νομίζω ότι σηκώνει καταστροφολογικού χαρακτήρα προσεγγίσεις περί μαζικών απολύσεων και κλεισιμάτων κέντρων, ούτε εκβιασμούς Γονέων. ΟΠΟΙΟ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ, ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ (με έλεγχο), έτσι θα καταγράψουμε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ανάγκη και ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές
Δεσμευόμαστε ότι η εκκαθάριση των δαπανών θα γίνεται με τον τακτικό τρόπο που γίνεται ήδη και στους άλλους παρόχους.
Δεσμευόμαστε σε συνεργασία και με το υπουργείο παιδείας να επιταχυνθεί η διαδικασία της γνωμάτευσης για τα παιδιά που έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής
Καλούμε σε διάλογο με τον ΕΟΠΥΥ τους φορείς του χώρου που πρέπει να τελειώσει αυτό το μήνα για να υπογράφουν οι συμβάσεις και να μπούμε σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας που ανακουφίζει τους γονείς των ασθενών, αμείβει την πραγματική υπηρεσία και διαφυλάσσει το δημόσιο χρήμα.
Αυτά και άλλα ειπώθηκαν από μένα στη συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των φορέων της ειδικής αγωγής κατά τη χθεσινή κινητοποίηση που είχαν στο υπουργείο, δίνοντας την εντολή στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να συζητήσει τις προτάσεις που έχουν για να γίνουν όποιες βελτιώσεις μπορούν στο παραπάνω βασικό πλαίσιο».

Πηγή: http://www.healthreport.gr/