Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Εγκύκλιος Υπουργού Φωτίου με ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016

Εγκύκλιος Υπουργού Φωτίου με ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 - 02 - 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.7921/178
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.
ΤΜΗΜΑ Α΄

thireos
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110
Πληροφορίες : Γουλίδης Σταύρος
Τηλέφωνο : 210-5281105
Fax  : 210-5281113
Email :  sgoulidis@yeka.gr


ΠΡΟΣ: Όλους τους Δήμους της χώρας
(Δ/νσεις Πρόνοιας, Πίνακας αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 αντικαθίσταται το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88, Α΄, 18-04-2013), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36, Α΄, 12-02-2014), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80, Α΄, 01-04-2014) και με το άρθρο 9 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69, Α΄, 02-07-2015) και με το άρθρο 55 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33, Α΄, 27-02-2016).

Ειδικότερα, η παράγραφος 3 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 ορίζει τα εξής:

«Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, και, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν τη λήξη του δικαιώματος, με την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί δε φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, διά συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δε χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ, για τον ίδιο χρόνο, παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ‘όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.

Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει αναδρομικά από 1.7.2016 για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του και λήγει στις 30.6.2017». Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 6ΑΦ5465Θ1Ω-ΓΘΨ


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας αποδεκτώνΕσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
3. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας
4. Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Δήμοι (Δ/νσεις Πρόνοιας) Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 6ΑΦ5465Θ1Ω-ΓΘΨ
1. Δήμος Παλλήνης
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
ΤΚ 15 351

2. Δήμος Αγ. Παρασκευής
Μεσογείων 448 Α
ΤΚ 15 342

3. Δήμος Αιγάλεω
Μαρμαρά 26
ΤΚ 12242

4.Δήμος Καλλιθέας
Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος
ΤΚ: 176 74

5. Δήμος Αθηναίων
Λ. Αλεξάνδρας 196
ΤΚ : 115 21

6. Δήμος Πειραιά
Ηρ. Πολυτεχνείου 19
ΤΚ: 185 32

7.Δήμος Ελευσίνας
Αθηνάς 1 & Ερμού
ΤΚ: 19 200

8.Δήμος Μεσολογγίου
Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΚ: 30 200

9. Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δήμητρας 19
ΤΚ: 68 100

10.Δήμος Άρτας
Περ. Οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47 100

11.Δήμος Βέροιας
Μακροχώρι 100
ΤΚ: 59033

12.Δήμος Βόλου
Διοικητήριο
ΤΚ: 38 001

13.Δήμος Γρεβενών
Διοικητήριο
ΤΚ: 51 100

14.Δήμος Δελφών Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 6ΑΦ5465Θ1Ω-ΓΘΨ
Γιδογιάννου 31
ΤΚ: 331 00

15.Δήμος Δράμας
Διοικητήριο
ΤΚ: 66 100

16.Δήμος Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΚ: 29 100

17.Δήμος Ηγουμενίτσας
ΤΚ: 46100

18.Δήμος Ηρακλείου
Οδός 1770 αρ. 24
ΤΚ: 71 201

19.Δήμος Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 107 – 109
ΤΚ: 54 627

20.Δήμος Ιωαννίνων
Πλ. Πύρρου 1
ΤΚ: 45 221

21. Δήμος Καβάλας
Κύπρου 10
ΤΚ: 65 403

22.Δήμος Καλαμάτας
Διοικητήριο
ΤΚ: 24 100

23. Δήμος Καρδίτσας
Ν. Πλαστήρα 62
ΤΚ: 43 100

24.Δήμος Καρπενησίου
Χαρ. Τρικούπη 26
ΤΚ: 36 100

25.Δήμος Καστοριάς
Διοικητήριο πρώην Νομαρχίας

26.Δήμος Κατερίνης
28ης Οκτωβρίου 40
ΤΚ: 60 100


27. Δήμος Κέρκυρας
Σαμαρά 13, ΤΚ: 49100 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 6ΑΦ5465Θ1Ω-ΓΘΨ

28. Δήμος Κεφαλληνίας
Κτίριο Ξενία
Αργοστόλι, ΤΚ: 281 00

29.Δήμος Κιλκίς
Ανδρέα Παπανδρέου 3
ΤΚ: 61 100

30. Δήμος Κοζάνης
Δημοκρατίας 27
ΤΚ: 50 100

31. Δήμος Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου
ΤΚ: 69 100

32. Δήμος Κορίνθου
Αδειμάντου 22
ΤΚ: 20 100

33. Δήμος Λαμίας
Λεωνίδου 11
ΤΚ: 35 100

34. Δήμος Λάρισας
Διοικητήριο
ΤΚ: 41 110

35. Δήμος Αγίου Νικολάου
Ρούσσου Καπετανάκη 7
Άγιος Νικόλαος
ΤΚ: 72 100

36. Δήμος Λειβαδιάς
Σοφοκλέους 15
ΤΚ: 32 100

37.Δήμος Λέσβου
Ίμβρου 2
ΤΚ: 81 100

38. Δήμος Λευκάδας
Αντ. Τζεβελέκη
κ’ Υπ.Αθ. Κατωπόδη

39. Δήμος Ναυπλίου
Μπουμπουλίνας 6
ΤΚ: 21 100

40. Δήμος Ξάνθης
Διοικητήριο
ΤΚ: 67 100

41. Δήμος Πατρέων Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 6ΑΦ5465Θ1Ω-ΓΘΨ
Κανάρη 44
ΤΚ: 26 222

42. Δήμος Έδεσσας
Πλατεία Αιγών 1
ΤΚ: 58 200

43. Δήμος Πρεβέζης
Περδικάρη 1
ΤΚ: 48100

44. Δήμος Πολυγύρου
Διοικητήριο
Τκ: 63 100

45. Δήμος Ρόδου
Ερυθρού Σταυρού 12

46. Δήμος Ρεθύμνου
Ζαμπελίου 34
Ταχ. Θυρ. 178
ΤΚ: 74 100

47. Δήμος Σάμου
Διοικητήριο
ΤΚ: 83 100

48. Δήμος Σερρών
Διοικητήριο – Μεραρχίας 36

49. Δήμος Σπάρτης
Διοικητήριο Ν.Α. Λακωνίας
2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου
ΤΚ: 23 100

50. Δήμος Σύρου
Πάροδος Σ. Καράγιωργα
ΤΚ: 84 100
Ερμούπολη

51. Δήμος Τρικκαίων
Β. Τσιτσάνη 31
ΤΚ: 42 100

52. Δήμος Τρίπολης
Ελ. Βενιζέλου 34
ΤΚ: 221 00
53. Δήμος Φλώρινας
Διοικητήριο
ΤΚ: 53 100

54. Δήμος Χαλκιδέων
Xαϊνά 95
ΤΚ: 34 100

55. Δήμος Χανίων
Ηρώων Πολυτεχνείου 11 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 6ΑΦ5465Θ1Ω-ΓΘΨ
ΤΚ: 73 133

56. Δήμος Χίου
Λιβανού 25

57. Δήμος Αχαρνών
Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα
Τκ 13 673

58. Δήμος Ναυπάκτου
Διός 9 και Βυζαντίου
ΤΚ 30 300

59. Δήμος Αγρινίου
Τσιμιτσελή 1
ΤΚ 30 100

60. Δήμος Αμφιλοχίας
Γ. Στράτου
ΤΚ 30 500
61. Δήμος Κω
Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3
Προέκταση Κανάρη – Λάμπη
ΤΚ: 85 300

63. Δήμος Φυλής
Δημαρχείου 13, Πλατεία Ηρώων
Τ.Κ. 13341, Άνω Λιόσια

64. Δήμος Ζωγράφου
Γ. Ζωγράφου 7
Τ.Κ. 15772, Ζωγράφου


A. Υπουργείο Εσωτερικών
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27, ΤΚ 101 83
1. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
2. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
(με την παράκληση να ενημερωθούν
και όσοι δήμοι έχουν αναλάβει την
αρμοδιότητα χορήγησης επιδομάτων ΑμεΑ
και δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα αποδεκτών)