Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Συνάντηση Π.Σ.Τ. και ΟΑΣΑ για τη διευκόλυνση των ατόμων με προβλήματα όρασης στις συγκοινωνίες


 Συνάντηση Π.Σ.Τ. και ΟΑΣΑ για τη διευκόλυνση των ατόμων με προβλήματα όρασης στις συγκοινωνίες
Ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας Κινητικότητας του Π.Σ.Τ. της 16ης Δεκεμβρίου 2016.
Αγαπητοί φίλοι,
Σήμερα πραγματοποιήσαμε μια επιτυχή συνάντηση με στον ΟΑΣΑ, στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους του Ο.Α.Σ.Α ο Δ/νων Σύμβουλος, κος Ι.Σκουμπούρης και ο Διευθυντής Συγκοινωνιακού Έργου, κος Δ.Αποστολίδης και εκ μέρους του Π.Σ.Τ, από το Διοικητικό Συμβούλιο οι κοι Δ.Σηφάκης και Β.Αυγουλάς, από την Επιτροπή Νεολαίας οι κοι Μ.Κοτρώτσου και Κ.Ορλώφ και από την Υπηρεσία Κινητικότητας / Προσανατολισμού οι κες Α.Βερυκοκάκη και Π.Πάνου. Στη συνάντηση αυτή συζητήσαμε όλα τα θέματα που αφορούν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς από τους επιβάτες με πρόβλημα όρασης. Μετά τη συνάντηση αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
1.Τις τελευταίες 10 μέρες το σύστημα της αναγγελίας των στάσεων μέσα στα οχήματα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί στο 50-100% της έντασης και οι οδηγοί δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να το κλείνουν. Σε περίπτωση που δε λειτουργεί σε ένα όχημα, υπάρχει προφανώς βλάβη. Καλό είναι να μας το αναφέρετε για να ενημερώνουμε τον ΟΑΣΑ. Παρακαλούμε να σημειώνετε το νούμερο της λεωφορειακής γραμμής, τη στάση επιβίβασής σας και την ώρα επιβίβασης, έτσι ώστε να εντοπίζεται από τον ΟΑΣΑ το συγκεκριμένο όχημα.
2. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς οδηγού ή άλλου θέματος που τυχόν προκύψει, παρακαλούμε ενημερώνετε την υπηρεσία μας, ώστε να γίνεται καταγγελία μέσω του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών. Και στην περίπτωση αυτή, σημειώνετε το νούμερο της λεωφορειακής γραμμής, τη στάση επιβίβασης και αποβίβασής σας, καθώς και την ώρα επιβίβασης.
3. Το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα τεθεί σε ισχύ από το Φεβρουάριο 2017. Θα υπάρχουν στους σταθμούς του μετρό πύλες για τους επιβάτες με αναπηρία. Στους σταθμούς όπου υπάρχουν οδηγοί όδευσης τυφλών, οι πύλες αυτές θα βρίσκονται στην ευθεία του οδηγού όδευσης. Για τους υπόλοιπους σταθμούς, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα η θέση, έγινε όμως συγκεκριμένη πρόταση από εμάς.
Αγαπητοί φίλοι, για οποιοδήποτε θέμα σας ή πρόβλημά σας σχετικά με τη μετακίνησή σας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες προς τον Ο.Α.Σ.Α.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών: τηλ 210-5245455, 210-5245001, email: pab@otenet.gr
Υπηρεσία Κινητικότητας/Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης του Π.Σ.Τ: τηλ 210-5245455, εσωτερικό 127, email: mobility.ath@gmail.com.