Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Περικοπές στα ρετιρέ των συντάξεων από την <εφημερίδα των συντακτών>


 Περικοπές στα «ρετιρέ» των συντάξεων
Από την εφημερίδα των συντακτών>
Συντάκτης: Τζώρτζης Ρούσσος.
Με τον εφιάλτη των μεγάλων περικοπών, που θα επιταθούν και< από τα αναδρομικά ποσά που πρέπει να καταβληθούν, έρχονται αντιμέτωπα τα «ρετιρέ» των συντάξεων.
Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες προσφυγές κατά της συνταγματικότητας του συγκεκριμένου νόμου που θα φέρει, με την προϋπόθεση της ευδοκίμησης, έστω και εκ των υστέρων μόνο για όσους προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη την υποχρέωση του κράτους να δώσει πίσω αυτά που έχει περικόψει.
Χθες λοιπόν εκδόθηκε η εγκύκλιος που αφορά το τσεκούρωμα των συντάξεων άνω των 2.000 ευρώ (μία σύνταξη) και 3.000 ευρώ (2 ή περισσότερες συντάξεις) και εκκινεί και γι’ αυτήν την κατηγορία η «προκρούστεια» λογική του νόμου Κατρούγκαλου.
Το θέμα είναι γνωστό σ’ αυτούς που εντάσσονται σ’ αυτές τις κατηγορίες (υπολογίζονται σε περίπου 10.000 συνταξιούχους) από τον Μάιο, όταν και ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4387/16 (γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου), αλλά τώρα με την έκδοση της εγκυκλίου ξεκινούν οι μειώσεις ενώ τίθενται και πέντε δόσεις για την καταβολή των αναδρομικών (δεδομένου ότι οι σχετικές ρυθμίσεις ισχύουν από την 1η Ιουνίου).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τις ρυθμίσεις αναστέλλεται μέχρι 31-12-2018 η καταβολή των επιπλέον ποσών σε αυτές τις κατηγορίες των συντάξεων.
Κάτω από αυτά τα δεδομένα, όταν κάποιος λαμβάνει μία σύνταξη και αυτή είναι άνω των 2.000 ευρώ (μεικτά), τότε αναστέλλεται μέχρι το τέλος του 2018 η καταβολή του υπερβάλλοντος ποσού.
Μάλιστα για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη ακόμη και τα αναπηρικά αλλά και τα εξωιδρυματικά επιδόματα.
Σε δυσμενέστερη μοίρα βρίσκονται βέβαια αυτοί που λαμβάνουν 2 ή και περισσότερες συντάξεις, καθότι εκεί ενεργοποιείται το δεύτερο τσεκούρωμα.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση λοιπόν, ουδείς μπορεί να λαμβάνει πάνω από 3.000 ευρώ αν έχει 2 συντάξεις ή και περισσότερες.
Όπως όμως διευκρινίζει η εγκύκλιος, το ανώτατο αυτό όριο αθροίσματος συντάξεων υπολογίζεται αφού πρώτα έχει επέλθει ο πρώτος κόφτης στις ατομικές συντάξεις ώς τις 2.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανώτατου ορίου κύριας και επικουρικής μηνιαίας σύνταξης των 2.000 ευρώ προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανώτατου ορίου συντάξεων των 3.000 ευρώ.
Η καταβολή του καθαρού ποσού που υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ αναστέλλεται μέχρι και τις 31-12-2018. Το ποσό της μείωσης που προκύπτει λόγω της κατά τα ανωτέρω αναστολής επιμερίζεται αναλόγως σε κάθε σύνταξη.

Ο συντάξιμος μισθός.
Ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωιδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων των μνημονιακών νόμων. Τα ίδια ισχύουν και στις επικουρικές συντάξεις.
Πάντως, επί του ποσού των 2.000 ευρώ, που προκύπτει, υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, ενώ το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως του φορέα υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000 ευρώ των κρατήσεων.

Οι διπλοσυνταξιούχοι.
Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ), καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ.
Ως καθαρό ποσό εννοείται:
α) Στις περιπτώσεις που η πρώτη σύνταξη έχει περιοριστεί σύμφωνα με το προηγούμενο πλαφόν των 2.000 ευρώ, ως καθαρό ποσό εννοείται αυτό που προκύπτει κατόπιν της εφαρμογής της συγκεκριμένης μείωσης.
β) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν έχει περιοριστεί, ως καθαρό ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό των ατομικών -μηνιαίας κύριας και επικουρικής- συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω τέκνων και συζύγου, της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ), αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων των μνημονιακών νόμων αλλά και των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη.
Πάντως διευκρινίζεται ρητώς στην εγκύκλιο ότι στον υπολογισμό του ανώτατου καθαρού ποσού καταβολής αθροίσματος συντάξεων (ήτοι 3.000 ευρώ) που αφορά τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα (επιδόματα που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και επιδόματα αναπηρίας (επίδομα απόλυτης αναπηρίας και εξωιδρυματικό επίδομα).

Παραδείγματα.
Έστω συνταξιούχος, άνω των 60 ετών, του οποίου η κύρια σύνταξη, όπως ορίζεται στην ενότητα Γ1α, ανέρχεται σε 2.465,67 ευρώ (της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.913,24 ευρώ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό αυτής της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξής του περιορίζεται σε 2.000 ευρώ.
Στο ποσό των 2.000 ευρώ εφαρμόζονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (6%*2.000 = 120 ευρώ) και εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης [(2.000 - 120)*6% = 112,80 ευρώ]. Το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται τελικά σε 2.000-120-112,80 = 1.767,20 ευρώ (μικρότερο των 1.913,24 ευρώ).
Σε συνταξιούχο που πριν από την εφαρμογή του μέτρου η κύρια σύνταξη, όπως ορίζεται στην ενότητα Γ1α, ανέρχεται σε 2.015,80 ευρώ (της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.644,06 ευρώ), το καθαρό προ φόρου ποσόν μετά την εφαρμογή του μέτρου (1.767,20 €) υπερβαίνει το καθαρό προ φόρου ποσόν πριν από την εφαρμογή του μέτρου (1.644,06 ευρώ) και συνεπώς ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό πριν από την εφαρμογή του μέτρου, δηλαδή 1.644,06 ευρώ.
Εστω συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις: η 1η ανέρχεται (μετά τις μειώσεις της ενότητας Γ) στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20 ευρώ και η δεύτερη ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.350 €.
Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20 ευρώ (1.767,20 ευρώ + 1.350 ευρώ). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000 ευρώ) κατά 117,20 ευρώ.
Επομένως, το σύνολο του καθαρού ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιοριστεί στο ποσό των 3.000 ευρώ, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,2 ευρώ σε αυτές. Έτσι η πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44 ευρώ, και η δεύτερη κατά 50,76 ευρώ.

Πηγή: «Η εφημερίδα των συντακτών»