Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Δελτία μετακίνησης αναπήρων


Δελτία μετακίνησης αναπήρων
    Συνάδελφοι, στις 12 Δεκέμβρη ξεκινάει η ανανέωση αλλά και η έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2016 και θα διαρκέσει έως την 31η Ιανουαρίου 2017. Μετά την 31η Ιανουαρίου θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος για τη συνέχεια του μέτρου. Η διαδικασία πραγματοποιείται στις Περιφερειακές Ενότητες και στα ΚΕΠ των Δήμων. Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους λαμβάνουν δελτίο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1) Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.
2) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή βεβαίωση τυφλότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων για όσους λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα.
3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω δήλωση θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή δελτίου μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
5) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για το φορολογικό έτος 2015.
6) 2 πρόσφατες φωτογραφίες, ενώ για όσους εκδίδουν πρώτη φορά κάρτα θα χρειαστούν 3.