Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΕΣΑΜΕΑ: Ζητείται άμεση παρέμβαση για τις συντάξεις των ΑμεΑ: Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα

Η ΕΣΑΜΕΑ για  τις συντάξεις των ΑΜΕΑ.

Παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Βήματος Αναπήρων
Δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε. Η μόνη λύση ήταν η εξαίρεση από τις μειώσεις συντάξεων των βαριά αναπήρων, όπως είχε γίνει με πολλούς νόμους παλαιότερα. Η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου θα βυθίσει τις συντάξεις των αναπήρων και θα τους αφήσει μόνο με τη δυστυχία και την αναπηρία τους. Πού να βρεις τώρα τον Κατρούγκαλο να του ζητήσεις την τήρηση των συμφωνηθέντων. Γι' αυτό οι νόμοι πρέπει να μελετώνται, όταν ετοιμάζονται.
Καλύτερα είναι οι καταστάσεις αυτές να προλαμβάνονται. Δυστυχώς κανένας δε μας άκουσε.
Ούτε η εξαίρεση των επιδομάτων είναι η λύση. Λύση είναι μόνο η εξαίρεση από τις περικοπές των συντάξεων των βαριά αναπήρων, όπως γινόταν παλαιότερα.

 Ζητείται άμεση παρέμβαση για τις συντάξεις των ΑμεΑ: Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα
Η ΕΣΑμεΑ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το πρόβλημα που έχει προκύψει αναφορικά με την εξαίρεση των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας από τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης.
06.12.2016
Επόμενο
Αρ. Πρωτ.: 1820
Ζητείται άμεση παρέμβαση για τις συντάξεις των ΑμεΑ: Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα!
Η ΕΣΑμεΑ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το πρόβλημα που έχει προκύψει αναφορικά με την εξαίρεση των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας από τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης.
Ο πρώην υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος είχε συμφωνήσει με την ΕΣΑμεΑ την εξαίρεση των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που δίνονται σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους, όπως και έγινε στα άρθρα 13 και 96 του ν.4387/2016. Όμως, στο άρθρο 13 του νόμου, που αφορά στο ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης, η εν λόγω ρύθμιση αναγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου, στην οποία γίνεται αναφορά για τις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες από μία συντάξεις, το άθροισμα των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Στην υπ΄ αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.48653/1865 ερμηνευτική εγκύκλιο των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 που δημοσιεύτηκε από τις υπηρεσίες του υπουργείου, διευκρινίζεται ότι τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα αναπηρίας εξαιρούνται από τον υπολογισμό του καθαρού ποσού καταβολής αθροίσματος συντάξεων (ήτοι 3.000 ευρώ) που δίνονται στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους, (όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 13). Αντίθετα, στην περίπτωση που η ατομική μηνιαία σύνταξη υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ (όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 13) συμπεριλαμβάνονται τα εν λόγω επιδόματα στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής της σύνταξης.
Ζητείται η άμεση και έγκαιρη παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας για τη διόρθωση του σφάλματος με την έκδοση νέας ερμηνευτικής εγκυκλίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να μη θιγούν κεκτημένα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία.
Η επιστολή διαμαρτυρίας.
Αθήνα: 06/12/2016
Αρ. Πρωτ.: 1817
ΠΡΟΣ:
κ. Αν. Πετρόπουλο, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, κ. Ε. Αχτσιόγλου
- κ. Αν. Νεφελούδη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας
- κ. Σπ. Κοκκινάκη, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας
- κ. Β. Κουλούρη, Προϊστάμενο Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών & Ασθένειας,
- Γ.Γ.Κ.Α.
- Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει εξαίρεση των προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης των αναπήρων

Κύριε Υφυπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το πρόβλημα που έχει προκύψει αναφορικά με την εξαίρεση των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας από τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης.
Στη συνάντηση που είχαμε με τον τότε Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, στην οποία ήσασταν και εσείς παρόν, συμφωνήθηκε η εξαίρεση των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που δίνονται σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους, όπως και έγινε στα άρθρα 13 και 96 του ν.4387/2016.
Όμως, στο άρθρο 13 του νόμου, που αφορά στο Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης, η εν λόγω ρύθμιση αναγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου, στην οποία γίνεται αναφορά για τις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες από μία συντάξεις, το άθροισμα των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Στην υπ΄ αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.48653/1865 ερμηνευτική εγκύκλιο των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 που δημοσιεύτηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, διευκρινίζεται ότι τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα αναπηρίας εξαιρούνται από τον υπολογισμό του καθαρού ποσού καταβολής αθροίσματος συντάξεων (ήτοι 3.000 ευρώ) που δίνονται στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους, (όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 13). Αντίθετα, στην περίπτωση που η ατομική μηνιαία σύνταξη υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 13) συμπεριλαμβάνονται τα εν λόγω επιδόματα στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής της σύνταξης.
Είναι προφανές ότι πρόκειται περί εσφαλμένης διατύπωσης, η οποία επιτρέπει την παρούσα παρερμηνεία, ενώ η συμφωνία μας ήταν ότι η εν λόγω διάταξη θα αφορούσε στο σύνολο του άρθρου.
Κύριε Υφυπουργέ,
Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για τη διόρθωση του ανωτέρω ζητήματος με την έκδοση νέας ερμηνευτικής εγκυκλίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να μη θιγούν κεκτημένα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης
Ο Γεν. Γραμματέας
Χρ. Νάστας

Πηγή: http://www.esamea.gr/
@@@