Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Υπενθύμιση ορισμού εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων.

 Υπενθύμιση ορισμού εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 / 05 / 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρ.Δ23/οικ.22892/1750
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ :
ΤΜΗΜΑ: Α΄ Όλους τους Δήμους της χώρας
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 (δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Ταχ. Κώδ.: 101 82 με την παράκληση να ενημερώσουν
Τηλέφωνο: 210 5281152 άμεσα τους Δήμους χωρικής τους
Πληροφορίες: Σ. Καμπουρίδης αρμοδιότητας)
E-mail:  skampouridis@yeka.gr

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση ορισμού εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων.

Σε συνέχεια της Αρ.Πρ.Δ23/οικ.17437/1366/13-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΞ83465Θ1Ω-ΩΜΣ) εγκυκλίου μας, παρακαλούνται όσοι Δήμοι δεν έχουν ορίσει τους προβλεπόμενους στα άρθρα 4 παρ.3 και 7 παρ.4 της Κ.Υ.Α. εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους για την εφαρμογή του νέου προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων, να προχωρήσουν άμεσα τη σχετική διαδικασία και να αποστείλουν ηλεκτρονικά σε αρχείο excel τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία μας στο e-mail  skampouridis@yeka.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο.
Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία ισχύει για όσους εκ των Δήμων ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και εφαρμόζουν το σχετικό πρόγραμμα δωρεάν περίθαλψης ανασφαλίστων. Για τους υπολοίπους ισχύει η δυνατότητα ανάληψης της αρμοδιότητας έως την 31/12/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν.4257/2014 (Α΄ 93).
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφαλίστων και οι ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού να μην μένουν ακάλυπτες λόγω διοικητικών δυσλειτουργιών.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ