Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017


 Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε  για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017
13-05-2016
Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017.
καλεί
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 18/5/2016 έως 31/5/2016.
Η Υπουργική Απόφαση:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/78ΒΖ4653ΠΣ-ΛΟΟ_Eγκύκλιος_Αποσπάσεων_2016.pdf.
Η αίτηση:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2016.doc.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/