Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Άρθρο 13 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου


Άρθρο 13 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου
Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο άρθρο 13 προβλέπονται πλαφόν στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Στο τέλος του άρθρου 13 περιλαμβάνεται εδάφιο, που προστέθηκε ύστερα από ενέργειες της ΕΣΑΜΕΑ και της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών που ορίζει:
<Δεν λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα αναπηρίας>.
Επειδή όμως με απόφαση του νομικού συμβουλίου του κράτους που έγινε δεκτή από τον Υπουργό το 1984, το επίδομα απολύτου αναπηρίας του νόμου 1140 και του π.δ. 169 του 2007, που προσαυξάνει τη σύνταξη των αναπήρων, έχει χαρακτηρισθεί σύνταξη, γεγονός που μας επιτρέπει να παίρνουμε τα επιδόματα πρόνοιας, υπάρχουν για το θέμα σχετικές εγκύκλιοι του υπουργείου,
παρακαλούμε να διασαφηνισθεί το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του νομοσχεδίου, ποια είναι τα επιδόματα αναπηρίας. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθούν ερμηνευτικά ζητήματα: Γιατί, αν συνεχίσουν να θεωρούνται σύνταξη, θα προσκρούσουν στα πλαφόν, του άρθρου 13, αν πάλι θεωρηθούν επιδόματα, θα υπάρξει πρόβλημα για τη λήψη τους, αφού δεν θα μπορούμε να λαμβάνουμε περισσότερα του ενός κατά το άρθρο 3 του νόμου 958 του 1979.
Παρακαλούμε να διευκρινισθούν εκ των προτέρων τα ζητήματα αυτά, πριν δημιουργηθούν ερμηνευτικά προβλήματα με σοβαρές συνέπειες σε όλους τους αναπήρους.
Γνώμη μας είναι να εξαιρεθούν οι βαριά ανάπηροι από περικοπές των συντάξεων, όπως κατά το παρελθόν εξαιρέθηκαν με σειρά νόμων, νόμος 4024, 4051, 3986 άρθρο 29 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και άρθρο 31 από το τέλος επιτηδεύματος και άρθρο 44 παράγραφοι 11 και 12, 3863 άρθρο 38 από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, 4093 που εξαίρεσε τις συντάξεις του δημοσίου από περικοπές και τους αναγνωρίζει ακόμα και τα δώρα και άλλες διατάξεις και όπως δικαίως γίνεται και με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους αναπήρους πολέμου ή τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών.