Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Σύνταξη στα 50 και οι πατέρες με ανήλικο δημόσιο


 Σύνταξη στα 50 και οι πατέρες με ανήλικο Δημόσιο
Δικαίωμα για σύνταξη στα 50 έχουν πλέον και οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι με ανήλικο τέκνο αν έχουν θεμελιώσει την 25ετία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είχε διατάξει την άρση της διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων στο Δημόσιο.
Σύμφωνα με την απόφαση η διάταξη του άρθρου 56 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα που θεσπίζει το 50ό έτος ως όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι μητέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό 50% και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67%, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31.12.2010 θα πρέπει να επεκταθεί και στους άνδρες «για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων».
Η απόφαση αναμένεται να φέρει ανατροπές στο συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους άνδρες με ανήλικα τέκνα που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι το 2010. Αυτό που ίσχυε ήταν συνταξιοδότηση στα 53 με ανήλικο τέκνο για όσους συμπλήρωναν 25ετία το 2011 και σια 53 για θεμελίωση της 25ετίας το 2012.
Ήδη η ΠΟΕΔΗΝ έχει στείλει την επίμαχη απόφαση του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου στο υπουργείο Οικονομικών ζητώντας την άμεση λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, ώστε η επέκταση του ευνοϊκού καθεστώτος συνταξιοδότησης και για τους άνδρες να γίνει νόμος του κράτους.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Αυγή»