Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Εγκύκλιος υπουργείου Εσωτερικών «Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015».
Εγκύκλιος υπουργείου Εσωτερικών
Αρ. Εγκυκλίου: 59
αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51794
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ :
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 κ κ. Αντιπεριφερειάρχες
Ταχ. Κώδικας : 101 83 περιφερειακής ενότητας
Πληροφορίες : Γ. Παπακώστα έδρας νομών
Τηλέφωνο : 2131361130
FAX : 2131361140
e-mail : g.papakosta@ypes.gr
ΘΕΜΑ: «Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με
αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015».

Είναι δεδομένο ότι
η Πολιτεία επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρίες. Για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων, που συνδέονται και με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος,
επιβάλλεται να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή
των εκλογέων αυτών στην κορυφαία εκδήλωση της δημοκρατίας.
Σύμφωνα, με την παρ. 3 του άρθρου 83 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο
κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57), παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε εκλογέα με σωματική αδυναμία να απευθύνεται στον αντιπρόσωπο της
δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν κατά την ψηφοφορία.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή έχει γενικό χαρακτήρα, κρίνεται σκόπιμο να
παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για τη διευκόλυνση των ατόμων με
αναπηρίες κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογείς με αναπηρία ψηφίζουν πάντοτε με απόλυτη
προτεραιότητα.
Ειδικά για τις περιπτώσεις των εκλογέων με κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι
χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο συναφές μηχάνημα, παρατηρούνται δυσκολίες,
όταν στα εκλογικά καταστήματα δεν υπάρχουν ράμπες, ανελκυστήρες ή άλλα μέσα που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην αίθουσα ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
διευκολύνει τους εν λόγω εκλογείς κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τμήμα. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των μελών της εφορευτικής επιτροπής, της
φρουράς του καταστήματος, εάν υπάρχει, ή ακόμη και των εκλογέων.
Όταν ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής διαπιστώνει ότι η πρόσβαση εκλογέα με
κινητικές αναπηρίες στην αίθουσα ψηφοφορίας είναι αδύνατη, καλείται να λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος και να διασφαλίσει ταυτόχρονα τη μυστικότητα και την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ως τέτοιο
μέτρο θα μπορούσε να είναι η προσωπική μέριμνα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής
και ενός μέλους της εφορευτικής επιτροπής, που επιλέγεται, να παραδώσουν στον εκλογέα
φάκελο με σφραγίδα και μονογραφή, καθώς και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ώστε αυτός να
αποσυρθεί σε κατάλληλο, προσιτό σ’ αυτόν, χώρο του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος (π.χ.
του ισογείου χώρου) για να ψηφίσει. Στη συνέχεια, ο εκλογέας παραδίδει τον κλειστό φάκελο
με την ψήφο του στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, και εκείνος τον ρίχνει στην κάλπη
του εκλογικού τμήματος, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο
εκλογέας που ψήφισε. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δικαστικών αντιπροσώπων να
αναζητήσουν και άλλες λύσεις, αρκεί να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος των εκλογέων αυτών.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί, με την ευθύνη σας σε όλα τα εκλογικά τμήματα της
περιφέρειας του νομού σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι δικαστικοί αντιπρόσωποι για
την εφαρμογή της.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1.
Προεδρία της Δημοκρατίας Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων
2.
Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
3.
Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Διοικητικού ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
4.
κκ. Περιφερειάρχες
5.
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία «Ε.Σ.Α.με Α.» Ε. Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 163 41 -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
2.
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3.
Γραφείο κ. Υφυπουργού
4.
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
5.
Γεν. Δ/ντή Ηλ/κής Διακυβέρνησης και Εκλογών
6.
Διεύθυνση Εκλογών (3)