Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

νέα ενκύκλιος εθνικής τράπεζας για τις συναλαγές των τυφλών

Με μεγάλη ικανοποίησή μου ανεβάζω σήμερα τη νέα εγκύκλιο της Εθνικής Τράπεζας για τις συναλλαγές των τυφλών.
Είναι βελτιωμένη έναντι της παλαιάς γιατί λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της νέας τεχνολογίας.
Ανάλογες εγκύκλιοι έχουν εκδοθεί και από άλλες τράπεζες, που θα τις ανεβάσω τις επόμενες ημέρες. Θεωρώ ότι κατόπιν τούτου το ζήτημα των τραπεζών λύνεται οριστικά και ικανοποιητικά. Ελπίζω και οι συνάδελφοι τυφλοί να βοηθήσουν στην καλή εφαρμογή τους.
Ευχαριστώ τον φίλο Σπύρο Σκορδίλη που μου τις έστειλε.
Μανώλης Μπασιάς


νέα ενκύκλιος εθνικής τράπεζας για τις συναλαγές των τυφλών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 16/7/2015
Σειρά Β΄
Αριθ. 120
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμΕΑ) ή ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(π.χ. ΤΥΦΛΟΙ, ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ) ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα εμπίπτουν όμως στα άτομα με ειδικές ανάγκες ή με ειδικά προβλήματα (π.χ. τυφλοί ή με σοβαρότατα προβλήματα δράσης, άτομα με κινητικά προβλήματα ή με αδυναμία υπογραφής, αγράμματοι κ.ά.), καθορίζονται τα ακόλουθα:
Τα ως άνω άτομα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα από τα Στελέχη του Δικτύου για τη διεξαγωγή κάθε είδους συναλλαγών τους.
Ειδικότερα, για τυφλούς ή με σοβαρότατα προβλήματα όρασης πελάτες ή/και αγραμμάτους:
η πιστοποίηση της ταυτότητάς τους, καθώς και η συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων αιτήσεων ή παραστατικών (π.χ. ταμειακή συναλλαγή, χορήγηση χρεωστικής κάρτας, χορήγηση i-bank internet banking), πραγματοποιείται με τη συνδρομή δύο (2) μαρτύρων που τους συνοδεύουν και υπογράφουν αντί αυτών.
Σε περίπτωση που ο εν λόγω πελάτης προσέλθει στο Κατάστημα, είτε με έναν μόνο μάρτυρα, είτε χωρίς τη συνοδεία μαρτύρων, το Κατάστημα μπορεί να τον εξυπηρετήσει διαθέτοντας του ένα ή δύο Στελέχη αντίστοιχα, προς τον σκοπό πιστοποίησης της συναλλαγής,, που όμως δεν πρέπει να λαμβάνουν μέρος στην εκτέλεση της.
Επισημαίνεται ότι, για την προστασία των εν λόγω παλαιών κατά τις συναλλαγές τους, αλλά και για την πρόληψη τυχόν εκ μέρους τους αμφισβητήσεων των συναλλαγών, ειδικότερα κατά την έκδοση καρτών και την πραγματοποίηση εγγραφής στο internet banking θα πρέπει στα υπογραφόμενα έγγραφα να αναγράφεται χειρόγραφη προσθήκη, με το εξής περιεχόμενο: «Στον εδώ αντισυμβαλλόμενο της Τραπέζης έγινε ιδιαίτερη υπόμνηση για την σοβαρότητα της προκείμενης συναλλαγής και την ανάγκη της εκ μέρους του λήψης μέτρων προστασίας των συμφερόντων του».
ενημερώνονται από τα αρμόδια Στελέχη του Καταστήματος, ότι η νέα υπηρεσία SMS i- code του Internet banking, παρέχει τη δυνατότητα αποστολής του ηλεκτρονικού κλειδαρίθμου (i-code) στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω μηνύματος (SMS), το οποίο μπορεί ακολούθως να αναγνωσθεί από ειδική εφαρμογή (test to speech) που έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τους τηλέφωνο.
Για τα παραπάνω έχει ενημερώσει σχετικά το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατείας της Τράπεζας (181818), ώστε να ενημερώνει σχετικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες/προβλήματα που καλούν σε αυτό για να λάβουν σχετικές πληροφορίες.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
________