Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Μην πειράξετε τις συντάξεις των τυφλών και άλλωνβαριά αναπήρων. Οι περικοπές είναι αντίθετες με το σύνταγμα και τιςδιεθνείς συνθήκες που έχει επικυρώσει το κράτος μας.


Μην πειράξετε τις συντάξεις των τυφλών και άλλων
βαριά αναπήρων. Οι περικοπές είναι αντίθετες με το σύνταγμα και τις
διεθνείς συνθήκες που έχει επικυρώσει το κράτος μας.
Αγαπητοί Φίλοι,
ενόψει της ψήφισης στη βουλή των μέτρων της τελευταίας συμφωνίας με τους θεσμούς,
στην οποία δεν περιλαμβάνεται εξαίρεση από τις μειώσεις των συντάξεων των τυφλών και άλλων βαριά αναπήρων, ούτε απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με την εθνική ομοσπονδία τυφλών και τον
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών και ζητούμε
να μην πειραχθούν καθόλου οι συντάξεις κύριες και επικουρικές των τυφλών και άλλων
βαριά αναπήρων.
 Ζητούμε λοιπόν την εξαίρεση των αναπήρων αυτών:
 από την περικοπή της προσωπικής διαφοράς και από κάθε άλλη περικοπή συντάξεων τόσο κυρίων όσο και επικουρικών
 Η εξαίρεση αυτή επιβάλλεται τόσο από το Σύνταγμα της Ελλάδος
άρθρο 21 παράγραφος 6, όσο και από τη συνθήκη των ηνωμένων Εθνών για
τα δικαιώματα των αναπήρων, που κυρώθηκε με το νόμο 4074 του 2012, όσο
και από τον αναθεωρημένο ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που κυρώθηκε πρόσφατα
από τη Βουλή της Ελλάδος με το νόμο 4359.
 Όλες οι παραπάνω αυξημένης ισχύος διατάξεις αποσκοπούν στην προστασία
της αναπηρίας που δεν μπορεί να αγνοηθεί και πρέπει να ληφθεί
ιδιαιτέρως υπόψη κατά  την ψήφιση του νόμου. Χαρακτηριστικά είναι όσα
αναφέροντε στην εισηγητική έκθεση του νόμου 4359, όπου γίνεται μνεία
ότι η λήψη μέτρων μνημονιακού χαρακτήρα κατά αναπήρων αντιβαίνει
ευθεως στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.
Αφού οι συντάξεις των αναπήρων αυτών εξαιρέθηκαν από περικοπές με τους
νόμους 4024, 4051, πριν από την κύρωση των θεμελιωδών αυτών συμβάσεων,
κατά μείζονα λόγο πρέπει να εξαιρεθούν τώρα που ισχύουν οι θεμελιώδεις
αυτές διατάξεις.
  Μην φτωχοποιήσετε και βυθίσετε στη δυστυχία όλους τους βαριά
αναπήρους με μνημονιακές διατάξεις. Αρκεί και περισσεύει η αναπηρία
τους.
Ελπίζω να γίνουν κατανοητά όσα αναφέρουμε και να αποφευχθούν μέτρα
δυσβάσταχτα για τους αναπήρους.
 Αγαπητοί συνάδελφοι σας πληροφορούμε ότι στον αγώνα για τη διάσωση των
δικαιωμάτων μας ο Φάρος Τυφλών είναι στο πλευρό σας και με έγγραφα και
με ανθρώπους που θα σπεύσουν να λάβουν μέρος σε ενδεχόμενη πορεία.
Μανώλης Μπασιάς
 Αναρτήθηκε από Πανελληνιο βήμα αναπήρων τηλ. 210 9602109 Πρόεδρος - Υπεύθυνος Ιστολογίου: Μανώλης Μπασιάς, Γενικός Διαχειριστής: Ζαχαρίας Μπασιάς στις 8:25 μ.μ.Επεξεργασία ανάρτησης