Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Ευχές για το Πάσχα του 2017

Ευχές για το Πάσχα του 2017
Αγαπητοί φίλοι,
Σας στέλνουμε τις εγκάρδιες ευχές μας για το Πάσχα με έναν ύμνο της Εκκλησίας μας και με ένα ποιήμα του μεγάλου Σκοπελίτη ποιητή του 18 αιώνα Καισαρίου Δαπόντε.
Και τα δύο μας καλούν για Ευφροσύνη, χαρά και αγαλλίαση, που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη,  για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού.

Ύμνος αναστάσιμος από την παρακλητική του β ήχου

Χαίρετε λαοί, καί αγαλλιάσθε, Άγγελος εκάθισεν εις τόν λίθον τού μνήματος· αυτός ημάς ευηγγελίσατο ειπών· Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ο Σωτήρ τού κόσμου, καί επλήρωσε τά σύμπαντα ευωδίας. Χαίρετε Λαοί, καί αγαλλιάσθε.

ΥΜΝΟΣ
Καισαρίου Δαπόντε ψαλλόμενος εις την πανήγυριν της ιεράς Μονής Λογγοβάρδας της Πάρου την ώραν του κοινωνικού

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, τον θάνατον πατήσας,
Και εις τους εν τοις μνήμασι ζωήν αεί χαρίσας.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών αγαλλιάσθε ζώντες,
Ευφραίνεσθε οι εν τη γη, Ανάστασιν ιδόντες.
Χριστός Ανέστη ψάλλατε, Χριστός ο ζωοδότης,
Και πάντας συνανέστησεν, ως κραταιός Δεσπότης.
Πάσχα Κυρίου χαίρετε, Πάσχα το λαμπροφόρον,
Πάσχα κοσμοχαρμόσυνον, Πάσχα το ζωηφόρον.
Χαίρετε, και ευφραίνεσθε, λαοί άγαλλιασθε,
Εν τη Έγέρσει του Χριστού ψάλλατε, και καυχάσθε.
Υμνήσατε το όνομα Χριστού μετ' ευφροσύνης,
Χορτάσατε μετά χαράς μεγάλης και ειρήνης.
Δοξάσατε Χριστιανοί, και πάντες επαινείσθε.
Εις την Ανάστασιν Χριστού, και εξομολογείσθε,
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, αινέσατε, βοάτε,
Χριστός ανέστη, λέγετε σήμερον, και σκιρτάτε.
Χριστός ανέστη σήμερον, κροτήσατε τας χείρας,
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, Χριστός μας ό Σωτήρας
Χριστός, ό Λόγος του Θεού, ό των Αγγέλων Κτίστης,
ο των ανθρώπων πλαστουργός, Χριστιανών ή Πίστης.
Χριστός της Εύας του Αδάμ ή μόνη Σωτηρία.
Των Προπατόρων ή χαρά, και ή παρηγορία.
Χριστός το στόμα Προφητών πάντων των θεηγόρων.
Των Αποστόλων κήρυγμα, Ισχύς των Αθλοφόρων.
Χριστός το φώς Ιεραρχών, το καύχημα Οσίων,
η δόξα Ομολογητών και πάντων των Αγίων.
Χριστός ο μόνος απ' αρχής μέχρι τής συντελείας,
Κτίστης και Πίστις, και αρχή πάντων τής Σωτηρίας,
Δόξα Πατρί τε, και Υιώ, και Πνεύματι Αγίω,
Τω Πανοικτίρμονι Θεώ των όλων και Κυρίω.
Δόξα Χριστώ τω εκ νεκρών ενδόξως εγερθέντι.
Και σώσαντι τα σύμπαντα, και δοξολογηθέντι,
Δόξα σοι Μήτερ του Χριστού, δόξα σοι Παναγία,
Μικροί μεγάλοι λέγομεν, γυναίκες και παιδία.
Δόξα σοι Μήτερ του Θεού, όλοι δοξάζομέν σε.
Χαίρομεν εις την δόξαν σου, και εορτάζομέν σε.
Διά την κοσμοπόθητον ένδοξον του Υιού σου
Τριήμερον Ανάστασιν την του μονογενούς σου.