Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Απόφαση Υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ανασφάλιστους υπερήλικες


Απόφαση Υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ανασφάλιστους υπερήλικες

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 6ΡΠΜ465Θ1Ω-ΩΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ :Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ :10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2131516785 - 2103368101
ΦΑΞ :2103368105
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ελ. Γεωργούντζου
E-MAIL :asfasth@ypakp.gr
ΑΘΗΝΑ, 7 / 3 / 2017 Η ταυτότητα του υπογράφοντος είναι άγνωστηΥπεγράφη από INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Χρόνος: 2017.03.07 10:15:08 +02'00' Αιτία: Θέση: Athens
Αρ. Πρ. Φ. 40021 / οικ. 10554 / 465


ΠΡΟΣ: 1. Ε.Φ.Κ.Α.
Γραφείο Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8
102 41 Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες)
2. Η.ΔΙ.Κ.Α.
Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
117 45 Νέος ΚόσμοςΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ανασφάλιστους υπερήλικες
Σχετ.: Φ.40021/οικ.7559/327/20-2-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΜΛ465Θ1Ω-ΔΟΡ), Φ.40021/9522/428/28-2-2017 (ΑΔΑ: 7Δ69465Θ1Ω-Λ6Δ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων μας σας γνωρίζουμε ότι στο σχέδιο νόμου «Επίσπευση διαδικασιών για την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και άλλες διατάξεις» προωθείται διάταξη με την οποία παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη στους ανασφάλιστους υπερήλικες της περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α,222) οι οποίοι έκαναν χρήση των διατάξεων της υποπ. Α3 περ. Γ άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄, 85), καθώς και στα μέλη οικογενείας τους, από 1/3/2017 έως 28/2/2018.


Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
4. Δ/νση Υποστήριξης Ανθρ. Δυναμικού & Υπηρεσιών (Δ9) Τμήμα Γραμ. και Ενημ. του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ)
5. Διευθύνσεις Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης (και το Αυτ/λές Τμήμα)
6. Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας (Δ13)
Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας & κατ Οίκον Φροντίδας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ