Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα ΚΕΠΑ


 Τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα ΚΕΠΑ
Από τη Διεύθυνση Αναπηρίας του ΙΚΑ ανακοινώθηκαν 2 τηλεφωνικές γραμμές για θέματα ΚΕΠΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ IAΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κων/νου 8
Τ.Κ.: 10241 ΑΘΗΝΑ
e-mail: diefanap@ika.gr
Αθήνα 20/9/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ. Π51/ 14
ΘΕΜΑ: «Εξυπηρέτηση πολιτών για θέματα ΚΕΠΑ»
Η Διεύθυνση αναπηρίας και Ι.Ε. στο πλαίσιο της προσπάθειας εξυπηρέτησης του πολίτη , ενισχύοντας την δράση αυτή ενημερώνει ότι λειτουργούν επί καθημερινής βάσης δύο τηλεφωνικές γραμμές , όπου μέσω αυτών ενημερωμένοι υπάλληλοι της Δ/νσης παρέχουν πληροφορίες στον πολίτη για θέματα ΚΕΠΑ.
Οι γραμμές επικοινωνίας είναι οι:
210 5215386
210 5215385 από 8.30π.μ.-10.30π.μ. και 13.30μ.μ.-15.30μ.μ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμ.Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Κοινοποίηση:
1.- Δ/ση Δ/νση Εκπαίδευσης προκειμένου να δρομολογήσει διαδικασία ανάρτησης του παρόντος εγγράφου στο intranet και internet.
2.- Γενική Δ/νση Πληροφορικής, Πατησίων 12 Αθήνα
Εσωτερική διανομή:
• Γραμματεία Διοικητή
• Γραμματεία Υποδιοικητών
• Γραφείο Γενικών Δ/ντών

Πηγή: http://www.esamea.gr/
@@@