Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Εγκύκλιος Ικα με ΘΕΜΑ Αναπροσαρμογή συντάξεων ΕΤΕΑ σύμφωνα με τον Ν. 4387/16Εγκύκλιος Ικα με ΘΕΜΑ Αναπροσαρμογή συντάξεων ΕΤΕΑ σύμφωνα με τον Ν. 4387/16

Αθήνα 27 / 9 / 2016
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟ1/652/ 130
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) ΠΡΟΣ:
1. Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
FAX: 2105228747 2. Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών ΟΠΣ
e-mail : diefpar@ika.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο
Των Υπηρεσιών Συντάξεων.
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)
Πατησίων 12 ΑΘΗΝΑ 10677
3. ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού
11745 ΑΘΗΝΑ
4. ΕΤΕΑ – Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Φιλελλήνων 15 10557 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ Αναπροσαρμογή συντάξεων ΕΤΕΑ σύμφωνα με τον Ν. 4387/16
ΣΧΕΤ : To 139307/ 15-9-2016 έγγραφο ETEA
Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται πληροφορίες για την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων του ΕΤΕΑ , σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/16 και την ΥΑ 25909/470/2016 (ΦΕΚ 1605 Β). Οι συνταξιούχοι θα ενημερωθούν αναλυτικά για την εν λόγω αναπροσαρμογή , με τα ενημερωτικά σημειώματα ΝΟΕΜΒρΙΟΥ 2016.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις να απευθύνεστε στο ΕΤΕΑ

Συν: To 139307//15-9-2016 έγγραφο ETEA


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ