Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

«Σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση του ΕΚΑΣ »

 «Σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση του ΕΚΑΣ »

Αθήνα, 5-9-2016

Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 34016
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ
1. Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ
2. ΚΜΕΣ
3. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
4. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
5. Διοικητές ΔΥΠΕ
6. ΥΠΕΔΥΦΚΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Αντιπροέδρου
3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή
Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π.Πατεράκης
ΤΗΛ.: 210-8110673 FAX: 210-8110694

Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 151 23, Μαρούσι
E-mail: d6.t1@eopyy.gov.grC:\Users\KY_EOPYY 01\Desktop\NEO MAKΟΠΟΥΛΟ\ΕΟΠΥΥ Έγγραφο Left Stationary - 'Υπουργείο Υγείας'.gif

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση του ΕΚΑΣ »
Σχετικό: 1. Νόμος 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2016), άρθρο 31, παρ.1.
2. Νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016), άρθρο 235, παρ. 6.
3. Νόμος 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016), άρθρο 92.
4. Το υπ’ αρίθμ. πρώτ. Φ 80000/οικ. 36222/ 1398/ 8-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Θέτουμε υπόψη σας ότι στο άρθρο 31 του νόμου 4411/2016 προβλέπεται ότι όσοι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του N. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, απαλλάσσονται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους, πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1-8-2016 και μέχρι την τελική κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή την 1-1-2020.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς