Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Ενδιαφέρουσες για αναπήρους διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας


Ενδιαφέρουσες για αναπήρους διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Με αφορμή τη δημοσίευση του νόμου 4361, που περιλαμβάνει διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας παραθέτω τόσο τις νέες διατάξεις όσο και τις παλαιότερες που έχουν σχέση με αυτές, όπως διαμορφώνονται με το νέο αυτό νόμο. Ευτυχώς που με το νέο νόμο διατηρούνται και δε θίγονται οι διατάξεις του νόμου 3421 του νόμου Λαμπρόπουλου, που ψηφίστηκαν το 2005, ύστερα από πρόταση του πανελληνίου συνδέσμου τυφλών και του Φάρου Τυφλών, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Γιάννη Λαμπρόπουλου στο Φάρο Τυφλών.
Ως γνωστόν ο κύριος Λαμπρόπουλος κατά τις δύο θητείες του στο Υπουργείο εΘνικής Άμυνας έχει ευεργετήσει πολύ το Φάρο με αναθέσεις μεγάλων παραγγελιών στα εργαστήριά του.
Μανώλης Μπασιάς

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του νόμου 4361
στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες
διατάξεις»
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 καθορίζεται ρητά πως προτεραιότητα για τις τοποθετήσεις και
μεταθέσεις των οπλιτών, έναντι όλων των άλλων κριτηρίων που υιοθετούνται, είναι οι
επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατόπιν, εισάγονται και κατηγοριοποιούνται κριτήρια, τα οποία διακρίνονται σε υπηρεσιακά,
οικονομικά και κοινωνικά, αντικειμενικά, τα οποία θα λαμβάνονται υπ' όψιν με καθορισμένη εκ
των προτέρων βαρύτητα και θα αποτελούν τη βάση προκειμένου να εξαχθεί ο αριθμός μορίων για
τον κάθε οπλίτη. Από αυτόν τον αριθμό θα προκύπτει εν συνεχεία και το δικαίωμα τοποθέτησης
του καθενός στον τόπο προτίμησής του, καθώς και η ειδικότητα που πρόκειται να απονεμηθεί σε
αυτόν.
Σε όλα τα κριτήρια, αποδίδεται μοριοδότηση, έτσι ώστε ο οπλίτης που συγκεντρώνει τα
περισσότερα μόρια, να μπορεί να διεκδικήσει τοποθέτηση στον τόπο επιθυμίας του ή τόπο
πλησιέστερου αυτού, πάντα ανάλογα με τις επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες.
Η μοριοδότηση των κριτηρίων, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα αποτελέσει
αντικείμενο σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
Στην παράγραφο 12 του άρθρου 3 διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του ν.3421/2005, που αφορούν στην κατ' εξαίρεση τοποθέτηση οπλιτών που έχουν γονείς τυφλούς ή με κινητικά προβλήματα, υπηρετούν
στον τόπο επιθυμίας τους, αμέσως μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, όπως και ένας εκ των
δύο αδελφών όταν εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους θητεία, ενώ οι δίδυμοι
υπηρετούν στην ίδια Μονάδα, δε θίγονται.
Στο άρθρο 6 περιγράφονται οι κατηγορίες που εξαιρούνται από την διαδικασία τοποθετήσεων και
μεταθέσεων.
Δίνεται έτσι η δυνατότητα στην πολιτεία, μέσω των κοινωνικών πολιτικών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, να εκδηλώσει έμπρακτα τη συμπαράσταση της σε όλους εκείνους στους πολίτες
που καθημερινά διαβιούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και έχουν την ανάγκη για σίτιση,
επιδότηση του ενοικίου τους και φτηνό ρεύμα. Με την υποβολή των δικαιούχων των παροχών του
ν. 4320/15, εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο από 250 έως 300 οπλίτες σε κάθε ΕΣΣΟ είναι
προστατευόμενα μέλη οικογενειών που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Αυτοί οι
οπλίτες μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση που θα υποστούν, θα εκπληρώνουν τη θητεία τους
στους τόπους που επιθυμούν, κοντά στις οικογένειες τους.
Αρθρο 15: Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση επεκτείνονται οι περιπτώσεις των κοινωνικών
κριτηρίων, τα οποία συνεκτιμώνται για την μετάθεση των στελεχών των Ε.Δ. στις φρουρές, που
αυτά επιθυμούν να υπηρετήσουν και συγκεκριμένα, εκτός από τις περιπτώσεις που ήδη ισχύουν,
επεκτείνεται στους γονείς, που έχουν ένα τουλάχιστον τέκνο με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, οι
οποίοι μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.
Άρθρο 16: Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιερώνεται η ειδική άδεια μέχρι 30 ημέρες και για
το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου
με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική
υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει
περιοδικής νοσηλείας.
Άρθρο 17: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, το όριο του ποσοστού αναπηρίας που απαιτείται για τη
διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου χωρίς αντίστοιχη μείωση των αποδοχών, περιλαμβάνει και το
67%, Η επιλογή αυτή στηρίζεται στο γεγονός, ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό γνωματεύσεων
υγειονομικών επιτροπών κρίνει για τους αιτούντες ποσοστό αναπηρίας 67 %, το οποίο σημαίνει,
ότι ο παθών πάσχει από δυσίατη ή ανίατη ασθένεια, η οποία ενδεχομένως να τον καθιστά
ανίκανο για κάθε εργασία ή ανίκανο να παράσχει οποιαδήποτε φροντίδα στον εαυτό του. Η
προτεινόμενη διάταξη είναι διάταξη μέριμνας υπέρ του προσωπικού, που φροντίζει τέκνο ή
σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, παρέχοντας τις απαραίτητες διευκολύνσεις ωραρίου,
χωρίς να του στερεί μέρος των αποδοχών του στην παρούσα δημοσιονομική συγκυρία.
Ακολουθούν οι ενδιαφέρουσες διατάξεις του νόμου
ΝΟΜΟΣ 4361 ΦΕΚ Α 10/01.02.2016
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 3
Τοποθετήσεις - τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις
   2. Για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω
αναφερόμενα, κατά σειρά προτεραιότητας, κριτήρια:
   α. Υπηρεσιακά κριτήρια:
   β. Οικονομικά και Κοινωνικά κριτήρια:
   (αα). Η απώλεια συγγενούς α' βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξή του ή κατά
τη διάρκεια της θητείας του.
   (ββ). Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο
οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για
τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο και χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται.
   (γγ). Οι οπλίτες με ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με αναπηρία σε
ποσοστό 67% και άνω. Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι
ανάδοχοι ή θετοί γονείς ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
   (δδ). Οπλίτης με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο.
   (εε). Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας και ο ορφανός και
από τους δύο γονείς χωρίς εξαρτώμενα μέλη που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους
υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι
εξαρτώμενα μέλη.
   (στστ). Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.
   (ζζ). Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο
μέλος. Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης.
   3. Οι αρμόδιες διευθύνσεις των ΓΕ καταρτίζουν Πίνακες με τη μοριοδότηση και
κατηγοριοποίηση των Μονάδων τους, αναλόγως του βαθμού δυσκολίας τους.
   4. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται κατά σειρά προτεραιότητας, όπως
απαριθμούνται στην υποπαράγραφο β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και λαμβάνονται
υποχρεωτικά υπόψη μαζί με τα υπηρεσιακά για την απονομή ειδικότητας και τις τοποθετήσεις
και μεταθέσεις των οπλιτών.
   12. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 75 του ν. 3421/2005 (Α' 302), καθώς
και οι διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α' 17) δεν θίγονται. Τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις για
κατηγορίες των περιπτώσεων της παραγράφου 2β του παρόντος κατισχύουν.
Άρθρο 6
Αναστολή κριτηρίων - εξαιρέσεις
   1. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Αρχηγού ΓΕ καθορίζεται για ποιες
κατηγορίες οπλιτών ανά Όπλο - Σώμα, ειδικότητα, Μονάδα δε λαμβάνονται υπόψη μέρος ή το
σύνολο των καθοριζομένων κριτηρίων του άρθρου 3.
   2. Εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης:
   (αα). Οι Οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
   (ββ). Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου του προγράμματος «Στέγαση και
Επανένταξη».
   (γγ). Οι Οπλίτες με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015
(Α' 29).
   (δδ). Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μίας από τις παροχές, που
προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α' 29) και διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.
   (εε). Οι Οπλίτες με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ. Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται
κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην
πλησιέστερη Μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.
...
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άρθρο 15
   1. Η υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 2 της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 του ν.
3883/2010 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:
   «α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς
ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς
και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής
αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας
θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι
πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης
με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας,
άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη
κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.»
Άρθρο 16
   Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1911/1990 (Α' 166) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
   «Το ίδιο δικαίωμα ειδικής άδειας έχει και το στρατιωτικό προσωπικό, που έχει την
επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά
νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή
χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί και
επιμελούνται περισσότερα από ένα τέκνα, το δικαίωμα λήψης της ειδικής άδειας ασκείται
αυτοτελώς και από τους δύο.»
Άρθρο 17
   Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α' 143) τροποποιείται ως εξής:
   «2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των
αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον
η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67%.»

ΝΟΜΟΣ 3421 2005
ΦΕΚ: Α 302 2005 12 13
Τέθηκε σε ισχύ: 13.12.2005
Τίτλος
Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ
Αρθρο: 75
Τίτλος Αρθρου
Ρυθμίσεις θεμάτων στρατιωτικού προσωπικού
Κείμενο Αρθρου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3. Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω
ή είναι τυφλός, μετά από τη βασική εκπαίδευση, υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων
τους, εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με
τους γονείς τους.
4. Ο ένας αδελφός από δύο αδέλφια που εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους υποχρέωση
στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από τη βασική εκπαίδευση υπηρετεί στον τόπο
κατοικίας των συμφερόντων του, εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής. Οι δίδυμοι
αδελφοί εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην ίδια μονάδα του τόπου των
συμφερόντων τους, εφόσον αυτή υπάρχει ή στην πλησιέστερη αυτής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Αριθμός: 3421 2005
 Τίτλος
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α 302)

3. Η διάταξη της παραγράφου 3 αποτελεί ρύθμιση που πηγάζει από την υποχρέωση της Πολιτείας για την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας προχωρά στην παρούσα ρύθμιση προκειμένου να δώσει την ελάχιστη αυτή βοήθεια από μέρους του στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη των παιδιών τους συνέχεια, ακόμα κι όταν υπηρετούν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, μειώνοντας παράλληλα και το οικονομικό κόστος των οικογενειών αυτών.
4. Στην περίπτωση που δύο αδέλφια υπηρετούν ταυτόχρονα την στρατιωτική τους υποχρέωση ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται σημαντικά ενώ ταυτόχρονα οι γονείς αισθάνονται ανασφαλείς έχοντας δύο παιδιά μακριά. Η διάταξη αυτή, με την τοποθέτηση του ενός αδελφού στον τόπο κατοικίας των γονέων του, εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη μονάδα πλησίον αυτής επιλύει μεγάλο μέρος των προβλημάτων των οικογενειών αυτών. Στο ίδιο προσβλέπει και η διάταξη για τη συνυπηρέτηση των δίδυμων αδελφών στον τόπο συμφερόντων τους , λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στα δίδυμα αδέλφια.
ΝΟΜΟΣ 1911 Έτος: 1990
ΦΕΚ: Α 166 19901211
Τέθηκε σε ισχύ: 11.12.1990
Αρθρο: 10
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3257/2004
(Α΄ 143/29.7.2004). - Η παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 3648/2008 ΦΕΚ Α 38/29.2.2008. ================================================ -Η παρ. 1
του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν.4278/2014 (ΦΕΚ Α'
157/4.8.2014). ======================================================= - Στην παρ.1 του
παρόντος προσετέθη το εντός «» δεύτερο εδάφιο με το άρθρο 16 του ν.4361/2016 (ΦΕΚ
Α΄10/1.2.2016).
Κείμενο Αρθρου
«1. Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο έχει τέκνο που πάσχει από βαριά
νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down είτε σύζυγο ή γονέα ή άγαμο τέκνο που πάσχει από νόσημα
που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούται ειδικής
άδειας με αποδοχές, πέραν της κανονικής, μέχρι τριάντα (30) ημέρες το χρόνο.»
«Το ίδιο δικαίωμα ειδικής άδειας έχει και το στρατιωτικό προσωπικό, που έχει την επιμέλεια
με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική
υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει
περιοδικής νοσηλείας. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί και
επιμελούνται περισσότερα από ένα τέκνα, το δικαίωμα λήψης της ειδικής άδειας ασκείται
αυτοτελώς και από τους δύο.»
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζονται τα νοσήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ύστερα
από εισήγηση του Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω ειδικής
άδειας, η ανάκληση της για έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.»

ΝΟΜΟΣ 3883 2010
ΦΕΚ: Α 167 20100924
Τέθηκε σε ισχύ: 24.09.2010
Τίτλος
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.
Αρθρο: 5
Ημ/νία: 01.02.2016
Τίτλος Αρθρου
Τακτικές και Έκτακτες μεταθέσεις
Σχόλια
- Η εντός «» υποπερίπτ. α΄ της περίπτ. 2 της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 15 του νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄10/1.2.2016).
Κείμενο Αρθρου
1. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:
α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω
αναφερόμενα κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια: (1) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται
με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την
υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα: (α) Την αύξηση της μαχητικής ικανότητας
των ΕΔ.
(β) Την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
(γ) Την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε στελέχους. (δ)
Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου και την αρχαιότητα. (ε) Την απόκτηση, όπου απαιτείται,
εμπειρίας και γνώσεων.
(2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και: «α) Την οικογενειακή
τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου
με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα
ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον
προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα
άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε
σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας
Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από
ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική
Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.» (β) Λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της
οικογένειάς του. (γ) Αιτήματα συνυπηρέτησης (με συζύγους στρατιωτικούς, αστυνομικούς,
συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς
λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα). (δ) Τον τόπο προτίμησής τους,
όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 6. (ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων.
(στ) Τη διάθεση στέγης.
(3) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που
συνυπολογιζόμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους
εξής: ...
(5) Για σοβαρό συμβάν, που αφορά το ίδιο το στέλεχος ή μέλος της οικογένειάς του. (6) Σε
περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους των ΕΔ από ανίατο ή δυ-
σίατο νόσημα, ύστερα από γνωμοδότηση της Ανώτατης κατά κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής.
2. Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία.
3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων
του άρθρου 8 αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του ότι συντρέχουν προς τούτο
σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.
4. Για τις τακτικές μεταθέσεις ανωτάτων Αξιωματικών λαμβάνονται υπόψιν αποκλειστικά τα
υπηρεσιακά κριτήρια των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1α(1) του παρόντος άρθρου.
5. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ εντός της ίδιας φρουράς δεν λαμβάνονται
υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α' της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 
ΝΟΜΟΣ 3257 2004
ΦΕΚ: Α 143 20 04 07 29
Τέθηκε σε ισχύ: 29.07.2004
Τίτλος
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.
Αρθρο: 9
Ημ/νία: 01.02.2016
Σχόλια
-Η παρ.1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν.4278/2014 (ΦΕΚ Α'
157/4.8.2014). ========================================================= - Η παρ.2 του
παρόντος τίθεται τροποποιηθείσα με το άρθρο 17 του ν.4361/2016 (ΦΕΚ Α΄10/1.2.2016)
Κείμενο Αρθρου
«1. Το προβλεπόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 1483/1984 (Α' 153), μειωμένο
ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των
Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι: α) έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία ή β) με
δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς
ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο οποίο εργάζεται το στρατιωτικό αυτό προσωπικό
και οι στρατιωτικοί αυτοί δικαστές. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται
όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύμφωνα με τη στρατολογική
νομοθεσία.»
«2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των
αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον
η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67%.»
3. Για την ασθένεια ή την αναπηρία του τέκνου ή της συζύγου γνωματεύει η πλησιέστερη στον
τόπο διαμονής τους πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή των Ε.Δ., ύστερα από παραπομπή από το
αρμόδιο υγειονομικό όργανο της μονάδας, υπηρεσίας, οργανισμού ή νομικού προσώπου, όπου
υπηρετεί ο δικαιούχος. Η μείωση του ωραρίου εργασίας πραγματοποιείται με απόφαση των
αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων και της Διεύθυνσης Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, μαζί με
σχετική αίτηση του, την ιατρική γνωμάτευση.