Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας


 Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Παρατείνεται  η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 12η Φεβρουαρίου 2016 για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας πλην  της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Ταχ.Δ/νση: Σολωμού 60
Ταχ.Κώδικας: 104 32
Πληροφορίες: Προβελεγγίου Β.
Τηλέφωνο: 210 5281106
FAX: 210 5281113
Αθήνα, 2-2-2016
Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.11/Γ.Π.οικ.4832/65
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.58156/1009/14-12-2015 (ΑΔΑ: ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ) Διευκρινιστική Εγκύκλιος
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα αιτημάτων από όλη την χώρα, παρατείνεται  η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 12η Φεβρουαρίου 2016   για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας πλην  της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αποστολή με e-mail)
1) Τις Περιφέρειες όλης της χώρας
2) Τις Περιφερειακές ενότητες όλης της Χώρας Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας
3) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ
Βασιλ. Σοφίας 15 –
106 74 Αθήνα
dolkep@ydmed.gov.gr
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού κ. Θ. Φωτίου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας
4. Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ (Α’)

Πηγή: http://www.esamea.gr/