Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ηλεκτρονική πιστοποίηση Δήμων για την άντληση μέσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.Αθήνα,18/7/2014
Αριθ. Πρωτ.Π51/24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και Ι.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Δαβάκη Ε.
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
Τ.Κ. 10241 Αθήνα
Τηλ: 210 5215387 -388
FAX: 210 5229066
e-mail: diefanap@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική πιστοποίηση Δήμων για την άντληση μέσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.»

Σχε: Π51/41/11.11.2013 και Γ23/232/14.11.2013 έγγραφα μας.

Η υπηρεσία μας έχει δρομολογήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες αρμοδιότητάς της προκειμένου να πιστοποιήσει τον κάθε Δήμο της Επικράτειας αυτοτελώς, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω web για την ανάκτηση της « Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας » για τη χορήγηση Προνοιακών Επιδομάτων και λοιπών Παροχών που απαιτούν υγειονομική γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

Κατόπιν τούτου, για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω ενέργεια απαιτείται οι Δήμαρχοι να ορίσουν εκπρόσωπό τους ως υπεύθυνο ώστε να ακολουθήσουν την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία :

Βήμα 1 : εγγραφή σας στο web, στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην κατηγορία «ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», ως νόμιμοι Διαχειριστές. (αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας στο web εκδίδεται ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρησης)

Βήμα 2 : ο εκπρόσωπος (νόμιμος διαχειριστής) που θα ορίσετε θα πρέπει να μεταβεί στο αρμόδιο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με το εκτυπωμένο αποδεικτικό καταχώρησης, ώστε να του αποδοθεί ο κλειδάριθμος. Σημειωτέον ότι κατά τη μετάβασή του στην υπηρεσία ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση από τον Δήμαρχο καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Σημεία απόδοσης κλειδαρίθμου:

• Για το Ν. Αττικής
Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- Δ/νση Αναπηρίας και Ι.Ε. ( Αγ.Κων/νου 8, 6 Όροφος, γρ.610)

• Για την υπόλοιπη Ελλάδα
Το πλησιέστερο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο λειτουργεί γραφείο ΚΕΠΑ (γρ. Διευθυντή) (συν/νος πίνακας με σημεία ΚΕΠΑ)

Βήμα 3 : Με τον κλειδάριθμο πλέον, στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη κατηγορία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας επιλέγοντας την βασική λειτουργία «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ» θα ολοκληρώσετε την εγγραφή σας (οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ika.gr/gr/infopages/foreis/manuals.cfm με εγχειρίδια χρήσης).

Βήμα 4 : Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση χρήστη, προκειμένου να δημιουργήσετε χρήστες, βάσει των απαιτήσεων του Δήμου σας, θα πρέπει να αποστείλετε e mail στο info@ika.gr με θέμα «Πρόσβαση στην υπηρεσία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων Γνωστοποίησης Αναπηρίας» με το οποίο θα μας γνωστοποιήσετε τα εξής στοιχεία :

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ (π.χ. Δήμος Αιγάλεω)
Διεύθυνση Φορέα ( ταχυδρομική Δ/νση του φορέα σας)
Στοιχεία χρήστη-διαχειριστή της εφαρμογής (ονοματεπώνυμο-τηλέφωνο επικοινωνίας -e mail) καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται αναφορικά με την διεύθυνση και την στατική IP των σημείων που θέλετε να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή.

Σημειωτέον ότι κατόπιν της παραλαβής και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο μέσω του οποίου θα έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία(σχετικό σύνδεσμο url).

Η διαδικασία εγγραφής σας καθώς και η παραλαβή του κλειδαρίθμου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ μέρους σας μέχρι 30/8/2014 καθότι η Υπηρεσία μας τους αμέσους επόμενους μήνες θα διακόψει τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων ιατρικών γνωματεύσεων στους ενδιαφερόμενους.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.


Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης


 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19194 ?