Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Άρθρο 282 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - Προσωρινή Κράτηση ΑνάπηροιΚώδικας ποινικής δικονομίας

Μετά τις διατάξεις του νόμου 4267, που είχαμε αναρτήσει παλαιότερα και μπορείτε να τις αναζητήσετε στην παρούσα σελίδα, αναρτούμε σήμερα τις νέες διατάξεις του άρθρου 282 του κώδικα Ποινικής Δικονομίας καθώς και την εισηγητική έκθεση, που αφορούν την εξαίρεση των βαριά αναπήρων από την προσωρινή κράτηση.
Μανώλης Μπασιάς

 Αρθρο: 282

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι

Σχόλια
- Τα εντός " " εδ. στο τέλος της περ. β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ με την παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 4267/2014 (Α΄ 137/12.6.2014).

«Με εξαίρεση τις πράξεις των άρθρων 134 και 187 Α, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή σε υποδίκους των πράξεων του εδαφίου αυτού, αν πάσχουν από νοσήματα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. Η διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται, μετά από αίτηση του υποδίκου, από το αρμόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα.»

Προσθήκη νέου εδαφίου
με το Νόμο 4274 2014
Άρθρο 7 παράγραφος 3.
  
3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:   

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για την προσωρινή κράτηση δεν εφαρμόζονται για κατηγορούμενο με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
πιστοποιημένο από αρμόδιο όργανο της περίπτωσης α' του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα, ανεξαρτήτως της αποδιδόμενης
σε αυτόν πράξης, με εξαίρεση τα κακουργήματα των άρθρων 134 και 187Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4139/2013. Στις περιπτώσεις αυτές,
εκτός των άλλων περιοριστικών όρων, μπορεί να επιβληθεί στον κατηγορούμενο και ο κατ' οίκον περιορισμός, καθώς και νοσηλεία σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 557 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατόπιν αιτήσεώς του.»   

Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου 4274

Αναφορικά με την προδήλως ανθρωπιστικού χαρακτήρα ρύθμιση με την παράγραφο 3 της μη επιβολής του επαχθέστερου μέτρου της προσωρινής κράτησης σε κατηγορουμένους που πάσχουν από βαριά νοσήματα, των οποίων το ποσοστό αναπηρίας είναι ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, σκοπείται η προστασία της αξιοπρέπειας των υποδίκων, δια της αποφυγής της επιδείνωσης της υγείας τους και αποτροπής κινδύνου ζωής. Η διαπίστωση της αναπηρίας των εν λόγω προσώπων γίνεται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, η οποία παρέχει εχέγγυα ασφαλούς και ακριβούς κρίσεως.

Αποφυλακίσεις με νόμο για πιο ανθρώπινα σωφρονιστικά ιδρύματα
Βάσει του Νόμου 4274/14 δικαίωμα αποφυλάκισης έχουν όσοι, μεταξύ άλλων, έχουν ποινές έως 10 έτη αλλά πάσχουν από βαριές ασθένειες (ημιπληγία, παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας, έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος, νεφρού, μητέρες που έχουν μαζί τους τα ανήλικα παιδιά τους. Η αποφυλάκιση γίνεται με έκτιση των 2/5, ενώ εξαιρούνται της εφαρμογής οι ίδιες περίπου περιπτώσεις αδικημάτων. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν αναπηρία άνω του 67%.

Σε σημαντική αποσυμφόρηση των φυλακών αναμένεται να οδηγήσουν οι νομοθετικές αλλαγές, που ψηφίστηκαν τον περασμένο μήνα στη Βουλή.

Όπως αναφέρει το "Έθνος της Κυριακής", ήδη ανέκτησαν την ελευθερία τους 741 κρατούμενοι σε όλη τη χώρα. Σε κάποιους από αυτούς επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες αποφυλακίσεις, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά τις 1000.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο ψήφισης του νομοσχεδίου, οι έγκλειστοι είχαν ξεπεράσει τους 12.750 (την ώρα που η χωρητικότητα είναι 9.886), ενώ πολλοί βρίσκονταν σε αναμονή, σε αστυνομικά τμήματα και κρατητήρια.

Βάσει του Νόμου 4274/14 δικαίωμα αποφυλάκισης έχουν όσοι:

Είχαν καταδικαστεί σε κάθειρξη έως 10 ετών, εφόσον κατά τη δημοσίευση του νόμου, είχαν εκτίσει ή εκτίουν με οποιονδήποτε τρόπο τα 2/5 της ποινής τους. Στους αποφυλακιζόμενους οι εισαγγελείς μπορούν να θέσουν περιοριστικούς όρους ν α εμφανίζονται σε τακτά διαστήματα σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής τους, να μην απομακρύνονται από τον τόπο αυτό χωρίς γραπτή άδεια κλπ, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι αν μέσα σε 5 χρόνια από την αποφυλάκιση υποπέσουν σε νέο αδίκημα από δόλο, τότε θα εκτίσουν αθροιστικά και το υπόλοιπο της παλιάς ποινής που απέφυγαν. Οι αποφυλακίσεις αυτής της κατηγορίας θα συνεχιστούν σε βάθος χρόνου, αφού "πιάνει" όσους συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις μέχρι τέλους του 2014 αλλά και αργότερα μετά από άσκηση ένδικου μέσου, εφόσον είχαν αρχίσει να εκτίουν την ποινή τους πριν από τη δημοσίευση του νόμου.

* Είχαν καταδικαστεί σε ποινή έως 5 ετών. Σε καταδίκες έως 3 χρόνια αρκεί να έχουν εκτίσει το 1/10 με οποιονδήποτε τρόπο ή το 1/5 σε ποινές 3-5 ετών (και κάθειρξη). Η δυνατότητα αποφυλάκισης δίνεται και μελλοντικά (με συμπλήρωση των προϋποθέσεων μέχρι τις 30/06/15), ενώ εξαιρούνται από την ευνοϊκή ρύθμιση καταδικασθέντες για τρομοκρατία, εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, αλλά και κατάχρηση σε βάρος του Δημοσίου, απιστία, υπεξαίρεση, δωροδοκία, σωματεμπορία, πορνογραφία ανηλίκων κλπ

* Έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα σε ποινές κάθειρξης άνω των 10 ετών για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η υφ΄ όρον απόλυση μπορεί να γίνει εφόσον έχουν εκτίσει τουλάχιστον το 1/3 της ποινής και η ρύθμιση επιχειρεί να δώσει διέξοδο σε όσους λειτουργούσαν στην πραγματικότητα σαν απλά "βαποράκια" και τιμωρήθηκαν με βαριές ποινές.

* Όσοι έχουν ποινές έως 10 έτη αλλά πάσχουν από βαριές ασθένειες (ημιπληγία, παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας, έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος, νεφρού, μητέρες που έχουν μαζί τους τα ανήλικα παιδιά τους. Η αποφυλάκιση γίνεται με έκτιση των 2/5, ενώ εξαιρούνται της εφαρμογής οι ίδιες περίπου περιπτώσεις αδικημάτων. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν αναπηρία άνω του 67%.

Σύμφωνα με το "Έθνος της Κυριακής", αναμένονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον υπολογισμό έκτισης 2 ημερών ποινής για κάθε ημέρα φοίτησης σε δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ ή σε πιστοποιημένες σχολές μαθητείας ή για κάθε ημέρα συμμετοχής σε εγκεκριμένα συμβουλευτικά ή θεραπευτικά προγράμματα σωματικής αποτοξίνωσης, σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης.


Πηγή: http://www.news247.gr/