Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Σημαντική εγκύκλιος από την πρόνοια σχετικά με τα δικαιώματα συνταξιούχων με αναπηρία


 Σημαντική εγκύκλιος από την Πρόνοια σχετικά με τα επιδόματα συνταξιούχων με αναπηρία
07.03.2016
Αρ. Πρωτ.: 358
Σημαντική εγκύκλιος από την Πρόνοια
Σχετικά με τα επιδόματα συνταξιούχων με αναπηρία
Μετά από πιέσεις και παρεμβάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ), άλλων φορέων του χώρου και της Ε.Σ.Α.μεΑ., λύθηκε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στους συνταξιούχους με αναπηρία του Δημοσίου με το επίδομα Πρόνοιας και το Επίδομα ανικανότητας (Λοχαγού), κατά πόσο δηλαδή πρέπει να λαμβάνουν και τα δύο. Έχουμε τη σημαντική εξέλιξη που αφορά στους συνταξιούχους του Δημοσίου με συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άλλες κατηγορίες αναπηρίας.
Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν περιπτώσεις συνταξιούχων του Δημοσίου, στους οποίους είχε διακοπεί η χορήγηση επιδόματος από τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων που ανήκουν, με τον ισχυρισμό ότι λαμβάνουν ταυτόχρονα και το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία. Μετά από τις παρεμβάσεις του αναπηρικού κινήματος εκδόθηκε εγκύκλιος από τη γενική γραμματεία Πρόνοιας η οποία μεταξύ άλλων τονίζει τα εξής: «Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας να διακόπτουν τη χορήγηση του επιδόματος πρόνοιας σε όσους συνταξιούχους του Δημοσίου λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας και τους υποχρεώνουν να διαλέξουμε ένα από τα δύο ενώ άλλες εξακολουθούν να το χορηγούν, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αποτελεί κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους "παρακολούθημα" της σύνταξης και ουδέποτε του προσδόθηκε ο ρόλος της "οικονομικής ενίσχυσης". Συνεπώς όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου λαμβάνουν το ως άνω επίδομα, εξακολουθούν να δικαιούνται και το προνοιακό επίδομα».
Σε κάθε περίπτωση, το αναπηρικό κίνημα θα παρακολουθήσει την πορεία της απόφασης και θα παρέμβει όπου χρειαστεί.
Ακολουθεί η εγκύκλιος.
*******
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110
Πληροφορίες: Γουλίδης Σταύρος
Τηλέφωνο: 210-5281128
Φαξ 210-5281113
Email : amea@yeka.gr
Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005
Αθήνα 18 - 02 - 2016
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της ΚΥΑ Γ4/Φ167/2073/13-08-1982 (ΦΕΚ 640, Β’) στους συνταξιούχους του Δημοσίου που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή, δρεπανοκκυταρική, μικροδρεπανοκκυταρική κλπ) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ)
Σχετ.:
1) Το με αρ. πρωτ. 204/11-12-2015 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (Ε.Ο.ΘΑ.)
2) Το με αρ. πρωτ. 3983/15-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγρινίου
3) Το με αρ. πρωτ. 9988/ 2-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας
4) Το με αρ. πρωτ. 105249/2015 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων
Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας να διακόπτουν τη χορήγηση του επιδόματος πρόνοιας σε όσους συνταξιούχους του Δημοσίου λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας και να τους υποχρεώνουν να επιλέξουν το ένα από τα δύο, ενώ άλλες εξακολουθούν να το χορηγούν, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
Το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αποτελεί κατά τη διατύπωση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους (ανωτέρω [4] σχετικό) «παρακολούθημα» της σύνταξης και ουδέποτε του προσδόθηκε ο όρος της «οικονομικής ενίσχυσης». Συνεπώς, όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου λαμβάνουν το ως άνω επίδομα, εξακολουθούν να δικαιούνται και το προνοιακό επίδομα.
Παρακαλούνται, τέλος, όσες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας ζητούν επιστροφή ποσών από συνταξιούχους του Δημοσίου που πάσχουν από αιματολογικές παθήσεις και λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα να άρουν τις απαιτήσεις τους.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας
3. Γραφείο Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας
4. Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ, Τμήμα Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δήμοι (Δ/νσεις Πρόνοιας)
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Εσωτερικών
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27, ΤΚ 101 83
Α. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Β. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ (με την παράκληση να ενημερωθούν και όσοι δήμοι έχουν αναλάβει την αρμοδιότητα χορήγησης επιδομάτων ΑμεΑ και δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα αποδεκτών)

Πηγή: http://www.esamea.gr/