Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Προσωρινή ανικανότητα για εκπλήρωση των καθηκόντων του ενόρκου στα ποινικά δικαστήρια
Προσωρινή ανικανότητα για εκπλήρωση των καθηκόντων του ενόρκου στα ποινικά δικαστήρια

 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αρθρο: 382
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή ανικανότητα

Κείμενο Αρθρου

Δεν είναι προσωρινά ικανοί να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του ενόρκου:
1) εκείνοι που παραπέμφθηκαν για οποιοδήποτε έγκλημα από δόλο για το οποίο ο νόμος προβλέπει
ποινή φυλάκισης τουλάχιστο τριών μηνών,
2) εκείνοι που βρίσκονται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη,
3) εκείνοι που πτώχευσαν ωσότου αποκατασταθούν,
4) οι ασθενείς διανοητικά,
5) οι τυφλοί και οι κωφάλαλοι.

--------------------------------------------------------------------------------