Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Εισοδηματικά κριτήρια για την νοσοκομειακή περίθαλψη των άνεργων και ανασφάλιστων
Δελτίο Τύπου τής Πανελλήνιας Κίνησης για την Μεσογειακή Αναιμία τής 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια για την νοσοκομειακή περίθαλψη των άνεργων και ανασφάλιστων.
Πανελλήνια Κίνηση για την Μεσογειακή Αναιμία

Δελτίο Τύπου 17 Ιουνίου 2014

Εισοδηματικά κριτήρια για την νοσοκομειακή περίθαλψη των άνεργων και ανασφάλιστων

Επειδή πολλά γράφτηκαν και περισσότερα ακούστηκαν από τις τηλεοράσεις για το θέμα της νοσοκομειακής κάλυψης των άνεργων και ανασφάλιστων, πρέπει να διαβάσουμε με προσοχή τι αναφέρεται στην υπουργική απόφαση του (πρώην) υπουργού Υγείας. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μεγάλο, αλλά αξίζει να διαβαστεί γιατί παρουσιάζει τις λεπτομέρειες της απόφασης για την νοσοκομειακή περίθαλψη των άνεργων και ανασφάλιστων πολιτών, Που ουσιαστικά καθιερώνει εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρία, υπολογίζει στο εισόδημα τους και το αφορολόγητο προνοιακό επίδομα!!!

Η απόφαση του 2014 σε συνάφεια με την απόφαση του 2006

Η απόφαση του 2014 αναφέρει σαφέστατα ότι συμπληρώνει την απόφαση του 2006 (υπ΄αριθ. 139491/2006) στην οποία αναφέρονται οι δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ας τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά.

Η απόφαση του 2014

Στην παράγραφο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης του 2014, αναφέρεται η διεύρυνση των κατηγοριών δικαιούχων δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης, εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας, ως εξής:

3. Την ανάγκη διεύρυνσης των κατηγοριών δικαιούχων δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών, ως ακολούθως:

Στο τέλος του Κεφαλαίου Α της απόφασης προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

8. Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) καθίστανται οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

α. Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και

β. Ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της

Οι δικαιούχοι

Όπως διαβάσαμε παραπάνω, η απόφαση του 2014 παραπέμπει στην κοινή υπουργική απόφαση του 2006 (ΦΕΚ 1747/Β/2006) και αναφέρει ότι, δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης είναι εκείνοι: “...οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφάλιστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα”.

Αν ξαναγυρίσουμε στην απόφαση του 2006 θα διαπιστώσουμε ποιοι είναι εκείνοι που δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δωρεάν δικαιούχοι νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον δεν δικαιούνται τοιαύτη άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα:

1 Α. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανασφάλιστοι και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.

Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Δηλαδή, εισοδηματικά κριτήρια

Με άλλα λόγια τίθενται εισοδηματικά κριτήρια για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης, ως εξής:

Δεν πρέπει να ξεπερνάει το εισόδημα του τα 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για την σύζυγο και κάθε ανήλικο παιδί. Δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια είναι:

Για τον άγαμο: 6.000 ευρώ
Για τον έγγαμο χωρίς παιδιά: 7.200 ευρώ
Για τον έγγαμο με ένα παιδί: 8.400 ευρώ

Προσέξτε τώρα τι γράφει παρακάτω η ΚΥΑ του 2006.
“Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο”.

Με άλλα λόγια αν κάποιος είναι άνεργος χωρίς πραγματικό εισόδημα, αλλά με τεκμαρτό εισόδημα που ξεπερνάει τα παραπάνω κριτήρια δεν έχει δικαίωμα σε δωρεάν νοσοκομειακή  περίθαλψη.

Για τα άτομα με αναπηρία 67%

Στην ΚΥΑ του 2006, για τα άτομα με αναπηρία 67% προβλέπεται αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 50%. Δηλαδή, το κριτήριο γίνεται 9.000 ευρώ.

Προσέξτε, όμως, ότι  προβλέπεται ως εισόδημα: “...και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο”.

Δηλαδή ως εισόδημα συνυπολογίζεται και το προνοιακό επίδομα που πιθανότατα παίρνει κάποιος ανάπηρος, το οποίο απαλλάσσεται από την φορολογία!!!

Συμπέρασμα: Τα 6.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό κριτήριο

Η απόφαση του 2014, που συμπληρώνει την απόφαση του 2006, καθορίζει ότι δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης είναι οι ανασφάλιστοι που έχουν εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, κάτω από 6.000 ευρώ ή και λίγο περισσότερο, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Με βάση, όμως, αυτά τα δεδομένα, ο αριθμός των άνεργων και ανασφάλιστων πολιτών μειώνεται σε μεγάλο ποσοστό και οι πραγματικοί δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης είναι εκείνοι που έχουν εισόδημα κάτω και από το όριο της φτώχειας, που και αυτό δεν είναι καθορισμένο.

Το μυστήριο της απόφασης του 2014

Όπως διαβάσατε στην παράγραφο 3 της απόφασης του 2014, υπάρχει και η περίπτωση β. που αναφέρει ότι δικαιούχοι είναι και οι:

β. Ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Αυτός είναι ένας γρίφος και δεν υπάρχει κάποια...λύση του στη συνέχεια της απόφασης. Οι πολίτες αυτής της κατηγορίας δεν είναι άνεργοι αλλά μόνο ανασφάλιστοι λόγω οφειλών ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τι προβλέπεται γι΄αυτή την κατηγορία, σε σύγκριση με όσα αναφέρουμε παραπάνω περί εισοδηματικών κριτηρίων;

Η απάντηση είναι: τίποτα. Πιθανότατα να χρειάζεται νέα υπουργική απόφαση που να διευκρινίζει τις διαδικασίες αναγνώρισης εκείνων που έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Αυτεπάγγελτη εξακρίβωση ασφαλιστικής ικανότητας

Στην παράγραφο 3 της απόφασης του 2014, στην περίπτωση 12. αναφέρεται ότι:

12. Για τις ως άνω περιπτώσεις η ασφαλιστική ικανότητα βεβαιώνεται από το οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο ή οποιονδήποτε φορέα που νομιμοποιείται για τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας. Οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας διενεργούνται αυτεπάγγελτα από τα Νοσοκομεία.

Έστω ότι ο οποιοσδήποτε φορέας βεβαιώνει την ασφαλιστική ικανότητα ή όχι του δικαιούχου. Συμπεραίνουμε, όμως, ότι τα νοσοκομεία έχουν το δικαίωμα, με βάση όσα καταγράφονται στην απόφαση, να απαιτήσουν την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας από τους δικαιούχους και αν διαπιστώσουν ότι ξεπερνάει τα εισοδηματικά κριτήρια, να μην επιτρέψουν την δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη.


Η κάλυψη της δαπάνης

Επίσης, στην απόφαση του 2014, υπάρχει η εξής παράγραφος:

- Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω απόφαση θα βαρύνει τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων.


Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων βρίσκονται στο “κόκκινο”

Με ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών παρατηρεί, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Έχει άραγε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κοστολογήσει το ύψος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για  τη νοσηλεία  των  ανασφάλιστων,  εξασφαλίζοντας  και  το  ανάλογο  κονδύλιο  στον  προϋπολογισμό  του υπουργείου Υγείας; Φαίνεται πως όχι. Και τούτο επειδή σκέφτονται να μετακυλήσουν το κόστος νοσηλείας των ανασφάλιστων στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων, οι οποίοι ως γνωστόν βρίσκονται στο κόκκινο  και  σύντομα  θα  καταρρεύσουν. 

- Δεν  εξασφαλίζει  το  υπουργείο  Υγείας  ότι  οι  ανασφάλιστοι  θα  έχουν  τα  φάρμακα  και  την  απαραίτητη  μετεγχειρητική νοσηλεία  όταν λάβουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, με κίνδυνο ορισμένοι να επιστρέφουν πίσω σε χειρότερη κατάσταση από εκείνη που προκάλεσε την εισαγωγή τους.

Και καταλήγει: “φοβούμαστε πως η απόπειρα της κυβέρνησης να δείξει  «ανθρώπινο πρόσωπο»  σ΄ ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που η ίδια γέννησε και γιγάντωσε, θα οδηγήσει μια ώρα νωρίτερα τα Νοσοκομεία σε κατάρρευση, αφήνοντας απροστάτευτη ολόκληρη την κοινωνία".

Έτσι, για να βάζουμε τα πράγμα στη θέση τους και να διαβάζουμε και όλες τις παραγράφους της απόφασης και όψι μόνο τους τίτλους.