Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Διαδικασία απόδοσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του παραβόλου (46,14 ευρώ) από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λοιπά νπδδ και το Δημόσιο ή τους αιτούντες για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.Διαδικασία απόδοσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του παραβόλου (46,14 ευρώ) από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λοιπά νπδδ και το Δημόσιο ή τους αιτούντες για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 9-1-2014 Αριθ.Πρωτ.: Φ80000/οίκ.36203/2153
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

 

 Μ. Πικραμένου, Ε. Αρώνη : Σταδίου 29, Αθήνα : Τ.Θ. 1141-10110 : 210-3368339 2103368180

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του νόμου 4144/13 (ΦΕΚ Α' 88/18-4-13)»

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4144/13, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3863/10 (ΦΕΚ ΑΊ15), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία απόδοσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του παραβόλου (46,14 ευρώ) από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λοιπά νπδδ και το Δημόσιο ή τους αιτούντες για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α., με εξαίρεση τους κατόχους βιβλιαρίου υγείας απόρου σε ισχύ (τροποποίηση παρ. 5β ν. 3863/10).
Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί η συστηματική μη απόδοση από κάποιους ΦΚΑ στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των απαιτούμενων ποσών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις ανωτέρω διατάξεις διαδικασία, ύστερα από παραπομπή ασφαλισμένων τους για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.

Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, συμβάλλοντας στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του θεσμού του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ