Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ερώτηση του βουλευτή Β’ Αθήνας, κύριο Χάρη Θεοχάρη, της 19ης Ιουλίου 2017 προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Αχτσιόγλου, με θέμα: «Φτωχοποίηση των Ατόμων με Αναπηρία».

 Φτωχοποίηση των Ατόμων με Αναπηρία
Ερώτηση του βουλευτή Β’ Αθήνας, κύριο Χάρη Θεοχάρη, της 19ης Ιουλίου 2017 προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Αχτσιόγλου, με θέμα: «Φτωχοποίηση των Ατόμων με Αναπηρία».
Αθήνα, 19/7/2017
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: «Φτωχοποίηση των Ατόμων με Αναπηρία»
Τα άτομα με αναπηρία (Α.μεΑ.) στην Ελλάδα υπολογίζονται σε περίπου 10 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού δηλαδή σε ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας σύμφωνα με εκτίμηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα επίσημη καταγραφή από τους αρμόδιους ελληνικούς κρατικούς φορείς. Η προστασία των Α.μεΑ. για την άρση πιθανών ανισοτήτων και προς διασφάλιση των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα της ελληνικής πολιτείας.
Η πρόσφατη δημοσιοποίηση της λίστας των 113 προαπαιτούμενων που προβλέπεται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της 3ης και 4ης αξιολόγησης μέχρι τον Ιούλιο 2018 περιλαμβάνει δέκα προαπαιτούμενα, τα οποία εστιάζουν σε πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα τα Α.μεΑ.
Ειδικότερα, τα προαπαιτούμενα υπ. αριθ. 75, 76, 86. 97. 106 και 106 οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε άμεση μείωση τόσο των δικαιούχων όσο και των ποσών επιδομάτων αναπηρίας, σε περικοπές δαπανών και της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, καθώς και σε εκ νέου θέσπιση συστήματος αξιολόγησης για την αναπηρία.
Το υπ. αριθ. 75 προαπαιτούμενο με τίτλο: «Κοινωνική προστασία: Μεταρρύθμιση Αναπηρικών Επιδομάτων - Νέα Νομοθεσία για τον Καθορισμό των Προϋποθέσεων Απόδοσης των Αναπηρικών Επιδομάτων» θέτει ξεκάθαρα ζήτημα θέσπισης εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, τη στιγμή που αυτά χορηγούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που δημιουργεί η αναπηρία και όχι για λόγους βιοποριστικούς.
Το υπ. αριθ. 107 προαπαιτούμενο με τίτλο «Κοινωνική Ασφάλιση: Αναθεώρηση των Παροχών Αναπηρίας με το Νέο Πλαίσιο να Εφαρμόζεται μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2018» προβλέπει έναν στείρο εξορθολογισμό αντί της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των παροχών αναπηρίας ανά υπουργείο, όπως άλλωστε επισημαίνουν η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών με την από 12/7/2017 επιστολή και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με την από 13/7/2017  επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό. 
Το υπ.αριθ. 97 προαπαιτούμενο φιλοδοξεί να επαναφέρει την έννοια της λειτουργικότητας των Α.με.Α. μέσα από τη δημιουργία ενός συστήματος που φαίνεται να μην έχει εφαρμοστεί προηγουμένως ολοκληρωμένα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την ίδια στιγμή τα άρθρα 7 και 27 του ν.4387/2016 επιτάσσουν την αναλογική μείωση του ποσού της εθνικής σύνταξης στη βάση του ποσοστού αναπηρίας του δικαιούχου.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η αρμόδια υπουργός:
- Προτίθεστε να καταργήσετε την διάταξη των άρθρων 7 και 27 του ν.4387/2016 καθώς η Εθνική σύνταξη δεν είναι επίδομα αναπηρίας; Ποιος ο προγραμματισμός για τη συνέχιση της καταβολής του ΕΚΑΣ και μετά το έτος 2019 σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω;
- Ποιοι είναι οι πυλώνες του νέου συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας και για ποιον λόγο δεν προβαίνετε σε ουσιαστική βελτίωση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ώστε να αποφευχθεί εκ νέου η ταλαιπωρία χιλιάδων συμπολιτών μας με αναπηρία;
- Ποιες οι πολιτικές για την προστασία των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας όπως τα προνοιακά επιδόματα, επίδομα συνοδού τυφλών, το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών κ.λπ., τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία;

Ο ερωτών βουλευτής
Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄ Αθήνας

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/