Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Τυφλοί στις τράπεζες


Πληροφορούμαστε ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν προβλήματα με τις τράπεζες που τους ζητούν μάρτυρες. Κατά τη γνώμη μας το καλύτερο είναι να γενικευθεί η ρύθμιση της Εθνικής Τράπεζας σε όλες τις τράπεζες. Δηλαδή να πληρώνονται οι τυφλοί όχι με την υπογραφή εξωτερικών μαρτύρων, πράγμα που αντιβαίνει και παραβιάζει το απόρρητο των καταθέσεων, αλλά όταν παρίσταται ανάγκη, την πράξη του τα΄μία να προσυπογράφει ένας υπάλληλος μέσα από την τράπεζα, κυρίως ο προϊστάμενος που δεσμεύεται από το τραπεζικό απόρρητο,  και έτσι να λήγει το ζήτημα. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τις κάρτες. Η ίδια λύση με την εθνική πρέπει να δοθεί και σε όλες τις άλλες τράπεζες με τη γενίκευση της ρύθμισης της Εθνικής Τραπεζας και σ' αυτές. Ο ισχυρισμός ότι είμαστε ικανοί για δικαιοπραξία και ότι πρέπει να ενεργούμε μόνοι μας στις τράπεζες και στους συμβολαιογράφους δεν είναι ορθός και μπορεί να μας εκθέσει σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Και βέβαια, συνάδελφοι, είμαστε ικανοί προς δικαιοπραξία, αλλά δεν έχουμε όμως την ικανοτητα να διαβάαζουμε έγγραφα βλεπόντων και εκεί έχουμε πρόβλημα. Άλλο το ένα ζήτημα και άλλο το άλλο. Ας μην τα συγχέομε. Ας μην αφήσουμε να εκτίθενται σε κινδύνους οι συνάδελφοι, που θέλοντας να δείξουν πως είναι ικανοί άνθρωποι, δηλωνουν πως είναι ικανοί προς δικαιοπραξία. μην τους φορτώσουμε τις συνέπειες δόλιων ή αμελών πράξεων ή παραλείψεων τραπεζικών και άλλων υπαλλήλων. Οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την ικανότητά μας προς δικαιοπραξία είναι πολύ ορθές.
Περισσότερα για την εγκύκλιο της Εθνικής, που και πολλοί υπαλληλοί της την αγνωουν, και άλλες παρατηρήσεις μπορείτε να βρείτε με την αναζήτηση των λέξεων Μπασιάς Εθνική Τράπεζα.