Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Παράδοξα με την απαλλαγή των αναπήρων από τα τέλη κυκλοφορίας


Παράδοξες αποφάσεις με τα τέλη κυκλοφορίας
 Με λύπη μου διαπίστωσα πρόσφατα ότι συνάδελφος παρά το γεγονός ότι είχε απόφαση του ΚΕΠΑ
ότι είναι τυφλός 100% δεν απαλλάχθηκε από τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί όπως του είπαν από τη ΔΟΥ η απόφαση
του ΚΕΠΑ δεν αναφέρει ότι απαλλάσεται από τα τέλη αυτά. Και διερωτώμαι, αφού ο νόμος
απαλλάσσει τους τυφλούς 100% και αφού η απόφαση του δίνει την αναπηρία αυτή, γιατί δεν
απαλλάχθηκε με μόνη την αναπηρία που του δίνει η απόφαση, αλλά επρεπε στην απόφαση να αναφέρεται ρητά η απαλλαγή
αυτή. Αν αύριο πρέπει να κάνουμε άλλες χρήσεις, πρέπει με το σκεπτικό αυτό να αναφέρονται ρητά
στις αποφάσεις του ΚΕΠΑ και οι άλλες αυτές χρήσεις; Τότε οι τυφλοί και άλλλοι ανάπηροι έπρεπε να
βρίσκονται διαρκώς στις επιτροπές και να ζητούν να αναγράφονται οι χρήσεις των αποφάσεων,
πράγμα που θα οδηγούσε σε μια ατέρμωνη ταλαιπωρία καιγραφειοκρατία. Γι' αυτό πρέπει να
τροποποιηθεί αμέσως η απόφαση αυτή που άλλωστε δεν συνάδει με το νόμο 1798, όπως ισχύει
σήμερα και να αρκεί η αναφορά από το ΚΕΠΑ μονης της αναπηρίας και όχι και η χρήση.
Είναι αρκετή η αναφορά, <για κάθε νόμιμη χρήση> και ουδέν άλλο.