Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Επαναφορα δεκαπενταετίας.
Το κείμενο μου έστειλε ο αγαπητός φίλος Νικήτας Σεκαδάκης μέλος του Δ..σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, τον οποίο ευχαρισ΄τώ θερμά.
Το κείμενο αναφέρεται στο νόμο 612 του 1977, ύστερα από το μνημονιακό νόμο 4336 παρελθόντος Αυγούστου και την απόφαση του Υπουργού εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου που ανέβασα προ ημερών.
Κατά τη γνώμη μου, που είχα εκφράσει εξ αρχής, έπρεπε ο νόμος 612 του 1977 για τη συνταξιοδότηση των τυφλών και άλλων βαριά αναπήρων να είχε διατηρηθεί όπως ίσχυε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα ερμηνείας, που θα δηιουργήσει προβλήματα πολλά στους τυφλούς και λοιπούς αναπήρους, όταν θελήσουν βάσει του νόμου αυτού να λάβουν τη σύνταξή τους.
 Χαρακτηριστικό είναι το κείμενο που ακολουθεί που μου έστειλε ο αγαπητός συνάδελφος Νικήτας:
Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία επαναφορά δεκαπενταετίας  όπως την 
γνωρίζαμε πριν την εφαρμογή του 3ου μνημονίου δηλαδή του ν 4336/2015. 
όρισμένες παρατηρήσεις:
1. Αυτή η απόφαση ασχολείται με τα όρια ηλικίας  κατά το μεταβατικό διάστημα
που προβλέπεται  (έως 01/01/2022) ενώ  κατόπιν η συνταξιοδότηση θα γίνεται
στο 62 και 67 έτος αντίστοιχα.
2. Οι  εξαιρέσεις από αυτή την διαδικασία περιγράφονται σαφώς στον ν 
4336/2015  όπως έχουν ψηφιστεί στην υποπαράγραφο 4 και την  παραθέτω.
4. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι
σε βαρέα  και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι
μητέρες και οι χήροι πατέρες  ανίκανων για κάθε βιοποριστική
εργασία τέκνων.
3. Πηγή της κάθε υπουργικής  απόφασης είναι ο νόμος που την προβλέπει. Οι
εξαιρέσεις κατηγοριών που  αναφέρονται σε αυτή  δεν αναφέρονται στον νόμο που
έχει ψηφιστεί   όπως διαβάσαμε στην σχετική παράγραφο που παρέθεσα.