Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΙΚΑ εγκύκλιος ΘΕΜΑ: « ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»ΙΚΑ εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: « ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση :Αγ.Κων/νου 8 (102 41)
Πληροφορίες : Δαβάκη Ε.
Αρ.Τηλεφ. :210.5215388
Αριθ.FAX :210.5229066
e
-
mail
:
diefanap
@
ika
.
gr

Αρ.πρωτ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Π51/27
ΠΡΟΣ:
Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής
Υπόψη Διευθυντών
Να δοθεί αντίγραφο σε κάθε υπάλληλο
των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α.
(ενυπόγραφα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Εξετάσεων
Τμήμα Α΄
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»


Ενόψει των επικείμενων Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους
2014-2015 και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές που αιτούνται
ποσοστό Αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. οι οποίοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης στις πανελλαδικές εξετάσεις παρακαλούμε
όπως προβείτε σε άμεσες ενέργειες αρμοδιότητά σας όπως :
list of 2 items
 Καταχώρηση στο ΟΠΣ του αιτήματος με κωδικό 013 «Αίτημα για Πανελλήνιες».
 Άμεση καταχώρηση και οριστικοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕ.Π.Α.
list end
Σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση
Αξιολόγησης σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕ.Π.Α. τους εξυπηρετεί .
Η διαδικασία αφορά μόνο τους μαθητές για τους οποίους απαιτείται ποσοστό
Αναπηρίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η πιστοποίησή του για τις
Πανελλήνιες εξετάσεις.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την:
Φ.151/17897/Β6(ΦΕΚ358/τ.Β΄/14-2-2014) (ΑΔΑ:ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική
Απόφαση από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, οι υποψήφιοι θα
καταθέτουν αιτήσεις προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων μέσα στο
μήνα Νοέμβριο, πλήν όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εις χείρας
τους το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

Μετά τα παραπάνω, θεωρείται μείζονος σημασίας για την εύρυθμη
λειτουργία του ΚΕ.Π.Α. και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της
μαθητικής κοινότητας να εξυπηρετούνται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν ο αιτών έχει στην κατοχή του «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» σε ισχύ δεν πρέπει να καταθέτει εκ νέου
αίτημα.
Παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας.


Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
2. Γραφείο Υποδιοικητή ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
κ. Δ. Πατσούρη
3. Γραφείο Γεν.Δ/ντριας
Ασφ/κών Υπηρεσιών ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤ.ΥΠΟΣΤ.& ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ