Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Νόμος 2121 / 1993 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΤΥΦΛΟΙ, ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΩΝ


Αναρτούμε σήμερα το άρθρο 28α του νόμου 2121 βάσει του οποίου εκδόθηκε η υπουργική απόφαση του 2007, αναπαραγωγή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων.
Η απόφαση αυτή είναι αναρτημένη παλαιότερα στη σελίδα αυτή και μπορείτε να την αναζητήσετε με τον αριθμό του νόμου 2121.

 ΝΟΜΟΣ 2121 1993
ΦΕΚ: Α 25 1993 03 04
Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993
Τίτλος
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.

Αρθρο: 28Α
Ημ/νία: 10.10.2002

Τίτλος Αρθρου
Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων

Λήμματα
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΤΥΦΛΟΙ, ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΩΝ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 81 παρ. 2 του ν. 3057/2002.
Κείμενο Αρθρου


Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων προσώπων, για χρήσεις που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να καθορισθούν οι όροι εφαρμογής της ρύθμισης, καθώς και η εφαρμογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων με αναπηρίες.

(άρθρο 5 παρ. 3 περίπτωση β' Οδηγίας 2001/29)
________________________________________