Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

ΙΚΑ Εγκύκλιος αριθμός 47 του 2014 ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής των συντάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από 1/7/2014»
ΙΚΑ Εγκύκλιος αριθμός 47 του 2014
ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή του
συντελεστή αναπροσαρμογής των συντάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
από 1/7/2014»


ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 25 / 6 / 2014
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΤΟ1/652/2353 ΑΡ.: 47
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41) ΠΡΟΣ:
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 1]Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
FAX: 210 5228747 2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών
e-mail: diefpar@ika.gr Ο.Π.Σ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1]Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο
των Υπηρεσιών Συντάξεων
2]ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης
Αναφορών (Συντάξεις)
Πατησίων 12
106 77 ΑΘΗΝΑ
3]Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ: Λειτουργίας & Υποστήριξης
Εφαρμογών
Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών
Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων
Λαγουμιτζή 40 & Λ. Συγγρού
117 45 ΑΘΗΝΑ
4]Ε.Τ.Ε.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΩΝ
Πειραιώς 9-11
105 52 ΑΘΗΝΑ
συντελεστή αναπροσαρμογής των συντάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
από 1/7/2014»
Σχετικό το με αρ. πρωτ. 115899/20-6-2014 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του
Ε.Τ.Ε.Α., που αφορά την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής των συντάξεων
του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) κατά -5,2% από 1/7/2014.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις θα απευθύνεστε στις υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.
[σχετ. και οι με αρ. 31/2012 και 41/2012 εγκύκλιοι].
Συνοδευτικά: το με αρ. πρωτ. 115899/20-6-2014
έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. – φ. (3)
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραμματεία Διοικητή
(σχετ:Α.Π.1648/20-6-2014)
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
(σχετ:Α.Π.1382/23-6-2014)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
3
4
5
Open parent document