Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

: Κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών.


Θέμα: Κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 50 /οικ.27488 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
ΠΡΟΣ: (Ως πίνακας διανομής) Ταχ. Κώδ. : 106 74, Αθήνα mail : dipp@ydmed.gov.gr
Θέμα: Κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄της παρ.5, του άρθρου 2 και της περ. α΄της παρ.6, του άρθρου 3, του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α΄) όπως ισχύει, οι φορείς του δημοσίου τομέα όπως προσδιορίζονται στην παρ.8 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών.
Επιπροσθέτως, στο άρθρο 23 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», ορίζεται ως προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.
Επισημαίνοντας ότι είναι καθήκον της πολιτείας να συμβάλλει στην εξασφάλιση απασχόλησης των ατόμων με προβλήματα όρασης και προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, προβλήματα που κατά τόπους είναι και πιο έντονα
παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το αργότερο μέχρι τις 31/10/2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dipp@ydmed.gov.gr, για τις κενές θέσεις που έχετε σε προσωπικό του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στο νομό Αττικής, νομό Αχαΐας, νομό Ιωαννίνων, νομό Χανίων καθώς και στους νομούς της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας απέστειλε η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, οι υποψήφιοι προς τοποθέτηση άνεργοι τυφλοί τηλεφωνητές ανά νομό είναι: Αττική, περίπου 50 άτομα
Αχαΐα, 3 άτομα
Ιωάννινα, 5 άτομα
Χανιά, 1 άτομο Κεντρική Μακεδονία, περίπου 24 άτομα Ανατολική Μακεδονία, 2 άτομα
Οι αρμόδιες διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούμε να μας ενημερώσουν για τις κενές θέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δ. Τσουκαλάς
Πίνακας διανομής: 1) Όλα τα Υπουργεία Δ/νσεις Διοικητικού Δ/νσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων
2) Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Δ/νσεις Διοικητικού Δ/νσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων 4) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Διοικητικού 5) Ανεξάρτητες Αρχές Δ/νσεις Διοικητικού ΚΟΙΝ.: Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων όλων των Υπουργείων
Εσωτερική Διανομή: -Γραφείο κ.Υπουργού -Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού -Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα
2 ΑΔΑ: 6ΥΡ9465ΦΘΕ-ΨΒ7