Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 178 του ν.4261/2014 (Α,107) Χορήγηση επιδόματος ασθένειας στο προσωπικό του Κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε χρήμα, και υπάγεται ως προς τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες : Α. Καραμπλιάνη Τηλέφωνο : 210 3368101 Φαξ : 210 3368105
Αθήνα, 12-5-2014
Αρ. Πρωτ: Φ.40021/10079/393
Προς: ΙΚΑ ΕΤΑΜ
α. Γραφείο Διοικητή
β. Γεν. Διεύθυνση Ασφ/κών Υπηρεσιών
Αγ. Κων/νου 8, Τ. Κ. 102 41, Αθήνα

 
Θέμα: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 178 του ν.4261/2014 (Α,107)
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014 δημοσιεύθηκε ο ν.4261/201, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 178 του οποίου, ρυθμίζεται το θέμα χορήγησης επιδόματος ασθένειας στο προσωπικό του Κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε χρήμα, και υπάγεται ως προς τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.
Συγκριμένα, με τις ανωτέρω διατάξεις προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 35 του α.ν. 1846/1951 (Α,179) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ορίζεται ότι, το ως άνω προσωπικό δικαιούται επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνο στην περίπτωση που έχει γίνει περικοπή των αποδοχών του για τις ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης του εκκαθαριστή των αποδοχών του υπαλλήλου, στην οποία να αναφέρεται η περικοπή των αποδοχών, προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Με την ανωτέρω ρύθμιση διασφαλίζεται ότι, τα σχετικά ποσά δεν καταβάλλονται στους δικαιούχους παράλληλα και από το Δημόσιο, μέσω των αποδοχών τους και από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω της επιδότησης ασθένειας. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσονται, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το Δημόσιο από το σχετικό διοικητικό κόστος και επιτυγχάνεται, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων, χωρίς να περιορίζονται ή να καταργούνται σε καμία περίπτωση τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ