Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: Ρυθμίσεις, φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες μετα τον νόμο 4254/2014

Αθήνα, 2 Μαίου 2014
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &

Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ
33Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 - Αθήνα

Πληροφορίες/ Τηλέφωνα: Κ. Κούκουνα (Δ18/Α') : 210-6987503

Ν. Δελοπούλου (Δ 18/ Β') : 210-6987500 Α. Μελανίτου (ΔΕΦΚ

/Δ'): 210-6987406 Β. Μπάρκη (Δ 33/Α') : 210-7259326
Fax    : 210 69 87 506
210 6987 424 210 72 59 327 e-mail: ipr@otenet.gr,

firtexcis@otenet.gr, d33a- @otenet.gr
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 «Μέτρα

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο

πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ 85/Α) - Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων

διατάξεων.
Κοινοποιούνται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Δ.1, Δ.2,

Δ.3, Δ.5, της παραγράφου Δ του άρθρου τρίτου του Κεφαλαίου

Β' του ν.4254/2014, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85/Α' στις

7-4-2014 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για ενημέρωση και εφαρμογή.

Ειδικότερα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
•    ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
•    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: Ρυθμίσεις, φορολογικών και τελωνειακών

θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες:
Αθήνα, 2 Μαίου 2014
Αριθ. πρωτ.: Δ18Α 5010437 ΕΞ2014
ΠΡΟΣ:
Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.2 εδάφιο 1 στο τέλος

της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ

166/Α') προστίθεται εδάφιο, με το οποίο προβλέπεται ότι

εξαιρετικά για το έτος 2014 και το αργότερο μέχρι

31-10-2014 γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση της

απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων,

εφόσον οι ενδιαφερόμενοι κατά το έτος 2013 είχαν υποβάλει

αίτημα στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης

που προβλέπεται στην αριθμ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/

24-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2710/Β', όπως αυτή κοινοποιήθηκε με

την αριθμ. Δ18Α 5039906 ΕΞ2013/ 13-11-2013 ΕΔΥΟ.)

Επίσης, γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις που έχουν

υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους στην Α.Σ.Υ.Ε. για την

έκδοση ιατρικής βεβαίωσης σύμφωνα με την αντιστοίχιση των

παθήσεων που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ το έτος 2014 και

το αργότερο μέχρι 31-10-2014.
Στην περίπτωση που οι ως άνω ενδιαφερόμενοι, δεν

δικαιούνται την απαλλαγή, βάσει της προσκομιζόμενης

ιατρικής βεβαίωσης μετά την αντιστοίχιση των παθήσεων,

καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο το τέλος ταξινόμησης

χωρίς την επιβολή προστίμου ή προσαυξήσεων.

Επίσης, με τον κοινοποιούμενο νόμο προβλέφτηκε ειδικότερα

για τους ανάπηρους με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων

(παραπληγία) ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών να

γίνονται δεκτές για τα έτη 2013 και 2014 οι θετικές

γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών που έχουν εκδοθεί

από τις αρμόδιες κατά το χρόνο έκδοσης αυτών υγειονομικές

επιτροπές ( Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές

Επιτροπές, Α.Σ.Υ.Ε.) για την παραλαβή αυτοκινήτου με

απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης οι οποίες δεν γίνονται

δεκτές από 1-1-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της

παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α'),

όπως κοινοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ

5003183ΕΞ2013/24-1-2013 ΔΥΟ.
Επιπλέον, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.2 εδάφιο 2

του ως άνω νόμου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της

παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 και ορίζεται

ότι με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής

Αμυνας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που

ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 με τις παθήσεις

και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από την Α.Σ.Υ.Ε.
Τέλος, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.2 εδάφιο 3

τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 132 του ν.

2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') και ορίζεται ότι τα αυτοκίνητα που

έχουν παραληφθεί από άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις

διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα οποία

, συνεπεία θανάτου αυτών, περιέρχονται στους νόμιμους

κληρονόμους αποδεσμεύονται τελωνειακά εντός προθεσμίας

ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του αναπήρου

δικαιούχου, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) επιπλέον μηνών

με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ( ενώ

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Α.Ν. 896/37 περί

του γενικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών τα ως άνω

αυτοκίνητα αποδεσμεύονταν σε διάστημα έξι μηνών, με

παράταση δύο ακόμη εξαμήνων με απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών).
....


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.    Τελωνειακές Περιφέρειες
2.    Τελωνεία Α',Β'& Γ' τάξης
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.    Λοιποί αποδέκτες Πίνακα Γ'
(η υπ'αριθμ.1101057/1276/00066/25.10.2005 Δ.Υ.Ο.Ο.)
2.    Σ.Δ.Ο.Ε. -Κεντρική Υπηρεσία
3.    Περιφερειακές Δ/ νσεις Σ.Δ.Ο.Ε.
4.    Γεν. Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης
α) Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών β) Δ/νση Προσωπικού

Επιθεώρησης γ) Δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου
5.    Περιφερειακές Δ/νσεις Οικονομικής Επιθεώρησης
6.    ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσσαλονίκης
7.    Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
-Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων -Δ/νση Οργάνωσης και

Πληροφορικής -Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών -Δ/νση

Εμπορευματικών Μεταφορών
8.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Π Κοκκόρη γ) Γενική Διεύθυνση

Κοινωνικής Ασφάλισης δ) Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης -

Τμήμα Γ' Σταδίου 29,10110 - Αθήνα
9.    ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ -ΕΤΑΜ)
α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ
γ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-    Γραφείο Γεν. Δ/ντριας κας Χ. Γδοντάκη
-    Δ/νση Αναπηρίας και I. Εργασίας Τμήμα Αναπηρίας
Αγίου Κωνσταντίνου 8, 102 41 ΑΘΗΝΑ (fax: 210-5248079)
10.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α'
Αριστοτέλους 17 101 87 ΑΘΗΝΑ (fax: 210-5236027)
11.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ειδική Νομική Υπηρεσία Τμήμα

Δικαίου Ε.Ε.
(fax: 210 - 3681717) 12. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

ΜΕΞΗ 5 115 28 ΑΘΗΝΑ
13.    Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος Καραΐσκου 38 -185

32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
14.    Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών - Πειραιά Τσαμαδού 38

-185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
15.    Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης Κουντουριώτου 13

-543 25 Θεσ/νίκη
16.    Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ)
Ελ. Βενιζέλου 236,163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
17.    Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά

Αναπήρων Δημητσάνης 3-5,183 46 - ΜΟΣΧΑΤΟ.
18.    Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ)
Ελ. Βενιζέλου 236,163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
19.    Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
Βεραντζέρου 31,104 32 ΑΘΗΝΑ
20.    Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών
Ελ. Βενιζέλου 236,163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
21.    Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας
Μακεδονίας 11,104 33 - ΑΘΗΝΑ
22.    Πανελλαδική Ένωση Εισαγωγέων Αυτοκινήτων (ΠΕΕΑ)
Ακαδημίας 41,106 72 ΑΘΗΝΑ
23.    Σύνδεσμος Εισαγωγέων - Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
Λ. Κηφισίας 294,152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
24.    Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 248,176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
25.    Π.Ο.Ε.Μ.Α.Α. Κασσάνδρας 15 ,104 47 Αθήνα
26.    Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών,

Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών(Ο.Φ.Α.Ε,)
Πατησίων 351 104 44 ΑΘΗΝΑ
27.    Σύνδεσμος Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων

& Ανταλλακτικών Θεσσαλονίκης
Βάκχου 5, 546 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.    Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα
2.    Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη
3.    Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θ.

Θεοχάρη
4.    Γραφείο Γενικού Δ/ ντή Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. κ. Κ.

Νηχωρίτη
5.    Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
6.    Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
7.    Δ/νσεις: 17η, 19η, 6η-Τμήμα Β'
8.    Δ/νσεις : 33η , Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ., 18η (από 10

αντίγραφα)
9.    ΓΓΠΣ - Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Τμ.

Γ'
10.    Δ/νση Π.Σ.Τ. -Τμήματα Γ & Ε'