Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Αφιέρωμα στον πρώτο τυφλό δικηγόρο Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο

Αφιέρωμα στον πρώτο τυφλό δικηγόρο Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο
Που έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών στις 15.1.2016
Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος άνοιξε δρόμους για τους τυφλούς, αφού ήταν ο πρώτος τυφλός φοιτητής του πανεπιστημίου Αθηνών και ένας από τους δύο πρώτους τυφλούς δικηγόρους. Σκοπός της ζωής του, όπως ο ίδιος έλεγε,  ήταν να γίνει δικηγόρος όλων των τυφλών. Πράγματι το γραφείο που διατηρούσε στην οδό Ιπποκράτους ήταν ο χώρος που περνούσαν οι τυφλοί και τους εξυπηρετούσε. Ο συνάδελφος Γρηγόρης Κωνσταντέλος μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι την αίτηση για να διορισθεί στον Ιππόδρομο την έγραψε στο γραφείο του Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου. Ο συνάδελφος Χρήστος Σιέτος μου ανέφερε ότι ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του Φάνη Μαυρουδή υπήρξαν αγγελικό ζεύγος που πέρασαν όλη τους τη ζωή ευεργετώντας τους τυφλούς, και άλλους πονεμένους ανθρώπους είτε στο δικηγορικό γραφείο του Παναγιώτη, είτε στη Στέγη Τυφλών, είτε κυρίως στο Φάρο Τυφλών, όπου η Φάνη Μαυρουδή - Θεοδωροπούλου υπήρξε διευθύντρια για πολλά χρόνια και μεγάλη ευεργέτης. 
Δημοσιεύω κείμενο εφημερίδας του 1950 για τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, τη χρονιά που μπήκε στο Πανεπιστήμιο, που έχει ιστορική αξία για τους τυφλούς.
Τι κατορθώνει η θέλησις
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΦΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥλΟΣ
Πως εμορφώθη εδώ και στην Αμερική
Κάποια επαγγελματική αποστολή μας είχε φέρει την περασμένη Τετάρτη εις το Πανεπιστήμιον και τυχαίως εγνωρίσαμε τον πρώτο έλληνα τυφλόν φοιτητή, τον κ. Παναγιώτην Θεοδωρόπουλον, 24 ετών από την Τεγέαν. Είχε τελειώσει το μάθημα του Ποινικού Δικαίου και ο φοιτητής - απερχόμενος από την αίθουσα της Νομικής σχολής, συνεζήτει με δύο συναδέλφους του και τους εδιάβαζε τας σημειώσεις που είχε κρατήσει από το μάθημα. Πράγματι, ο κ. Θεοδωρόπουλος κρατεί σημειώσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με την «γραφή Μπράϊγ», όπως λέγεται η μέθοδος, χάρις εις την οποίαν γράφουν και διαβάζουν οι τυφλοί. Τοποθετούν πάνω εις το χαρτί μια μικρή πινακίδα, που φέρει πολλές τρυπούλες - κάθε τρυπούλα είναι και ένα ψηφίον και λέγεται «τετράγωνο» - και με ένα μικροσκοπικό σουβλάκι, το «κέντρον» κάμνουν στίξεις μέσα εις τα διάφορα «τετράγωνα». Το «κέντρον» αυτό δηλαδή παίζει ρόλον μολυβιού, διότι με το τρύπημα κάνει εξογκώσεις εις το χαρτί, αι οποίαι είναι τα ψηφία που διαβάζει κατόπιν ευχερώς, δια της αφής ο τυφλός.
Ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, εις την ηλικίαν των επτά ετών έχασε την όρασίν του συνεπεία παιδικού γλαυκώματος. Όταν έγινεν εννέα ετών - το 1935- εισήχθη εις την Σχολήν Τυφλών της Καλλιθέας και όταν τελείωσε τας έξι τάξεις της στοιχειώδους δημοτικής εκπαιδεύσεως ήτο αρκετά προχωρημένος και εις τα αγγλικά. Εις την Σχολήν της Καλλιθέας δεν διδάσκονται αγγλικά. Ο κ. Θεοδωρόπουλος όμως τα έμαθεν από την επίσης τυφλήν διδασκάλισσα δεσποινίδα Κυριακήν Νικολαΐδου. Εμεσολάβησεν η Κατοχή και μετά την απελευθέρωσιν, το 1946, του εδόθη υποτροφία, μαζί με τέσσερις άλλους επίσης μαθητάς -τους καλύτερους- της Σχολής Τυφλών Καλλιθέας εκ μέρους της αμερικανικής Οργανώσεως ως «Φίλοι των εν Ελλάδι τυφλών» δια να σπουδάσει. Ανεχώρησαν λοιπόν διά την Βοστώνην εκτός του κ. Θεοδωρόπουλου, και οι κ. κ. Μανώλης Κεφάκης, καταγόμενος από την Κρήτην, Ι. Παπάζογλου, από την Θεσσαλονίκην, Νικ. Κομισάριος από την Πύλον και Σωτ. Γαλάτσης από το Αγρίνιον.
Εις την Αμερικήν
Και οι μεν Κεφάκης και Παπάζογλου επήγαν εις την ειδικήν Σχολήν της Βοστώνης, όπου ο μεν πρώτος παρηκολούθησε μαθήματα σχετικά με την ψυχολογία των τυφλών, δια να χρησιμοποιηθεί ως διδάσκαλος τυφλών παιδιών, ο δεύτερος δ’επήρε δίπλωμα χορδιστού πιάνου από ειδικόν τμήμα του ίδιου σχολείου. Οι έτεροι δύο Κομισάριος και Γαλάτσης εισήχθησαν εις μίαν πτηνοτροφικήν Σχολήν της πολιτείας Νιου Χάμσαϊρ ειδικεύθησαν εις το επαγγελματικόν αυτόν κλάδο. Οι δύο αυτοί τυφλοί διευθύνουν σήμερον ένα πτηνοτροφείον - της «Μομφεράτου» - παρά τα Σεπόλια, το οποίον ηγοράσθη από τους Αμερικανούς «Φίλους των εν Ελλάδι Τυφλών», προς τον σκοπόν να χρησιμοποιηθεί διά την εκπαίδευσιν τυφλών εις την πτηνοτροφίαν. Ήδη εκπαιδεύονται εις το πτηνοτροφείο αυτό πέντε τυφλοί από τας επαρχίας.
Εις το Πανεπιστήμιον
Ενώ λοιπόν οι ανωτέρω τέσσαρες υπότροφοι τυφλοί εξεπεδεύθησαν εις τας ειδικότητας, τας οποίας αναφέραμεν, ο κ. Θεοδωρόπουλος, ως αγγλομαθής, εισήχθη εις το αμερικανικόν Γυμνάσιον, από το οποίον απεφοίτησε. Όταν κατόπιν επέστρεψεν εις την Ελλάδα, ηθέλησεν να εγγραφεί εις το Πανεπιστήμιον δια να παρακολουθήσει τα Νομικά. Επειδή όμως αυτό δεν ήτο δυνατόν να γίνει χωρίς απολυτήριον ελληνικού γυμνασίου, ο φιλομαθής τυφλός επεδόθη εις την κατ’οίκον διδασκαλίαν, και με τη βοήθεια της δεσποινίδος Χαράς Λιουδάκη κατηρτίσθη και έδωσεν εξετάσεις εις το Πανεπιστήμιον με αποτέλεσμα να εισαχθεί. Όπως τονίζει ο ίδιος, εις την προσπάθειαν του αυτή τον ενεθάρρυνε πολύ η προϊσταμένη του Τμήματος Περιθάλψεως Τυφλών της «Νήαρ Ηστ Φαουντέϊσον» δνις Φανή Μαυρουδή, η οποία και σήμερον ακόμη τον βοηθεί εις την ανάγνωσιν των συγγραμμάτων.
Ήδη ο κ. Θεοδωρόπουλος σπουδάζει τα Νομικά, παραλλήλως δε, από το 1948, οπότε επέστρεψεν από την Αμερικήν, εργάζεται εις την «Νήαρ Ηστ Φαουντέϊσον» ως γραμματεύς. Όταν τελειώσει τας σπουδάς του φιλοδοξεί να γίνει, όπως λέγει, δικηγόρος όλων των τυφλών της Ελλάδος.
Ιωαν. Μπέρτσος